Uppslag:DH15856-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-A
Registrerat
1994-04-19
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
    PM rörande samtal med arbetslöse f.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-03-30
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALEN RKP-A

DH

15484-HA 15856-A  PM rörande samtal med arbetslöse f. ayhör sig telefonledes den 30 mars 1994 och önskar framföra vissa synpunkter. förefaller ha intagit alkoholhaltiga drycker och pratar på ett något förvirrat och osammanhängande sätt.

påbörjar samtalet genom att säga: "utredare från Palmegruppen har terroriserat min släkt". Hon utvecklar detta med att uppge att hennes vid namn , har blivit hörd i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

blir informerad om att hon själv har blivit hörd i utredningen den 16 februari 1994, men att hon då ej önskade samarbeta och att hon således ej svarade på någon av förhörsledarens frågor. blir informerad om att det vore bra om hon kunde sammanträffa med personal från rikskriminalens Palmegrupp för att kunna genomföra ett regelrätt förhör.

uppger att hon aldrig kommer att ställa sig till förfogande för ett förhör och att hon ej har någon anledning att svara på våra frågor, eftersom hon finner det hela absurt.

tillfrågas om det inte ligger någon sanning i att hon känner en person vid namn uppger att hon mycket riktigt känner personen, men säger sig aldrig ha bott tillsammans med honom eller på något sätt delat hans liv.

säger sig dock ha varit gift med honom ett flertal gånger och att hon således har skilt sig från honom vid lika många tillfällen.

| använder under dagens samtal ett språkbruk med förhållandevis många svordomar och i övrigt ett mycket osammanhängande tal, vilket gör ett fortsatt samtal meningslöst.

Under samtalet så kan förhörsledaren dock höra att en mansperson befinner sig i bakgrunden och tillfrågas då om hon är ensam i lägenheten.

Pol-1994-03-30 DH15856-A Telefonsamtal från Ulla P.pdf

svarar då "det ska du skita i". Förhörsledaren påpekar då för att det förefaller vara en man i hennes bakgrund. svarar då "det är min 80-årige älskare". Förhörsledaren ber då att få prata med den mansperson som finns i bakgrunden, men avvisar detta med ett antal svordomar.

tillfrågas var träffat honom på 10 år.

nu är bosatt och hon uppger då att hon ei. säger sig ej veta var är bosatt.

Då är så anses ett fortsatt samtal meningslöst. Då förhörsledaren 1 vid ett senare tillfälle bör träffa personal från Palmegruppen för ett förhör avslutar hon detta samtal genom att slänga på luren.

Stockholm 1994-04-05

Tuve Johansson, krinsp

940405/GT

Pol-1994-03-30 DH15856-A Telefonsamtal från Ulla P.pdf