Uppslag:DH15856-00-E

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-E
Registrerat
1994-07-05
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Protokoll fört vid förhör med arbetslösa   , f.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-06-30 13:05
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

DH

15856-E

Protokoll fört vid förhör med arbetslösa , f.  Anställning saknas.

Förhöret hållet i föräldrarnas bostad i den 30 juni 1994 med början klockan 13.05.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson, Förhörsvittne: krinsp Lennart Gustafsson. kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas vid sitt

underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

höres beträffande sin bekantskap med Förhöret är av kompletterande karaktär.

också underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång dikterar in uppgifterna på band. ombeds att korrigera eventuella fel som göres i inläsningen.

är informerad om att hon höres upplysningsvis och att även hennes syskon är hörda i utredningen upplysningsvis.

Pol-1994-06-30 1305 DH15856-E Förhör med Ulla P.pdf

har vid gårdagens förhör den 29 juni 1994 i förhör uppgivit: att hon under alla år har varit boende ensam på i har uppgivit, att hon ej har haft någon person inneboende på adressen under dessa år och att hon ej har sammanbott med någon man på adressen. Förhöret övergår i konferensform. F Förhörsledare Tuve Johansson G = Förhörsvittne Lennart Gustafsson


F: Då
: skall jag fråga dig här vid dagens förhör. Kvarstår den uppgiften att du säger att du under alla år har bott ensam på ? Jag svarar icke på band. Jag talar ingenting på band, ja.


F: Tycker
: du inte att rättssäkerheten blir bättre om du läser in dina svar på bandet? Nej, det vet jag ingenting om.


F: Är
: det inte lämpligt att du svarar på dom frågor som jag ställer till dig? Nej, jag har ingenting att svara egentligen.


F: Min
: fråga var om du har bott ensam på i hela ditt liv. Jag vägrar och svara på dina frågor och allra minst på band. (Ohörbart).


F: Du
: föredrar att jag själv läser in svaren på bandspelaren? Nej, det vet jag inte:


F: Ja
, eftersom du inte är vidare samarbetsvillig så får vi då övergå till att ta

uppgifter på papper och sedemera läsa in på bandspelaren.

inte själv vill prata in svar på bandVi övergår då till diktering eftersom spelaren.

konfronteras med den uppgift som gör gällande att ett flertal personer i utredningen har berättat att hos har en person vid namn varit boende, såsom dom har uppfattat situationen. blir något upprörd då hon hör detta, för enligt hennes sätt att se på saken så har

endast vid ett fåtal tillfällen varit på besök hos henne. säger sig ej ha ljugit tidigare i förhör daterat den 29 juni, utan hennes åsikt beträffande hur ofta har varit hos henne kvarstår. Det vill säga att han endast sporadiskt har vistats hos henne 

tillfrågas också om någon annan person i hennes närkrets har varit inne

Pol-1994-06-30 1305 DH15856-E Förhör med Ulla P.pdf

boende på

i centrala säger sig ej vilja svara på denna fråga och påstår att detta berör hennes privatliv och har ej med utTedningen att göra.

tillfrågas återigen om det är någon ytterligare person än

som har vistats i lägenheten och även varit inneboende där.

uppger, att så ej är fallet.

konfronteras då med uppgiften under en period har varit bosatt på , hennes

āgenhet.

kommenterar detta med att säga, att visserligen har vid något tillfälle varit där som gäst och möjligtvis även sovit över någon natt, men hon betraktar det inte såsom hon har varit inneboende. Enligt sätt att se det, så är man skriven på adressen när man är inneboende.

är i detta skede av förhöret något upprörd och säger sig ej mer vilja diskutera det faktum att har varit inneboende på adressen.

påpekar återigen att hon tycker att förhöret är jobbigt och att hon ej vill svara på dom frågor som förhörsledaren ställer.

har varit inneboende på aktuell

Hon vidhåller dock att hon ej anser att adress, i centrala

säger sig i detta skede av förhöret ej vilja svara på mer frågor från förhörsledaren, utan hon vill att förhöret avbryts.

Förhöret övergår i konferensform.

F. Är det riktigt att du ej önskar svara vidare på polisens frågor?

Nej, jag måste prata med advokat innan jag svarar på en massa frågor. F. Har förhörsvittne Lennart Gustafsson någonting att tillägga? G. Nej, det har jag inte vid tillfället, utan jag vill bara tala om för att vi

kommer att återkonima till dig. Idag eller imorgon? Nej, jag vägrar... (ohörbart).

Slut på konferensförhör.

Avslutningsvis så blir informerad om att det kommer att bli fortsatta förhör, antingen nästa vecka eller när återvänder till

är informerad

Pol-1994-06-30 1305 DH15856-E Förhör med Ulla P.pdf

om att hon måste höras vidare med anledning av att dom uppgifter hon lämnat ej överensstämmer med övrigt material i utredningen.

Förhöret avslutas således klockan 13.22 den 30 juni 1994.

som ovan

Tuve Johansson Krinsp.

-

Utskriftsdatum 1994-07-04/EÅ.

Pol-1994-06-30 1305 DH15856-E Förhör med Ulla P.pdf