Uppslag:DH15856-00-D

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-D
Registrerat
1994-07-05
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet<ul><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value "" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value ""> &nbsp" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value "">" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>


Avsnitt

Löpande or

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

DH 애

15856-0

Protokoll fört vid förhör med arbetslösa  , f.   Anställning saknas.

Förhöret hållet i föräldrarnas bostad i den 29 juni 1994 med början klockan 14.32.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson. Förhörsvittne: krinsp Lennart Gustafsson. kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas vid sitt

föma

underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

höres beträffande sin bekantskap med  också underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång dikterar in uppgifterna på band. ombeds att korrigera eventuella fel som göres i inläsningen. tillfrågas inledningsvis när hon träffade första gången. Hon uppger med viss tvekan, att det kan ha varit för cirka 20 år sedan och platsen var Stockholm.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

och

har sedan kontinuerligt träffats genom åren, men på dom senare åren, kanske till och med så långt tillbaka som sju år i tiden, så har dom endast träffats sporadiskt.

påpekar att dom ej har varit gifta och mest har fungerat såsom vänner.

inte ha någon

På fråga vad har arbetat med genom åren, så säger sig vetskap om detta. Själv har hon arbetat inom sjukvården.

kan

tillfrågas var hon själv var bosatt vid tiden kring år 1985-1986. berätta att hon sedan år 1975 har varit bosatt på  , Hon påpekar också att hon hela tiden har bott ensam och att hon · under dessa år aldrig har haft någon sambo eller mansperson bosatt under en längre tid i sin lägenhet på Beträffande så uppger hon, att dom har känt varandra genom alla åren men att dom har haft skilda lägenheter, uppger, att hon ej kan erinra sig

har varit bosatt. Hon säger sig aldrig ha besökt honom i hans lägenhet.

var

En liten korrigering till ovan inlästa. uppger, att hon vid något tillfälle har besökt i dennes bostad, men att hon ej nu vid förhörstillfället kan erinra sig var har haft sin lägenhet belāgen. Hon uppger, att det troligtvis kan ha varit i

eftersom det var promenadsträcka mellan hennes bostad och hans lägenhet.

tillfrågas om hon själv hade anställning kring åren 1985-1986. Hon uppger, att hon möjligtvis till och från hade anställning inom sjukvården. Hon kan dock ej precisera arbetsplats eller tider då hon arbetade.

har varit

Beträffande så säger hon sig ej veta inom vilket arbetsfält sysselsatt och således ej heller vad han arbetat med kring nämnda år.

28 februari 1986.

tillfrågas inledningsvis om hon kan erinra sig vad hon gjorde denna aktuella dag. säger sig ej ha något minne av om hon arbetade aktuell dag och vad hon företog sig i övrigt på dagen. Hon uppger att det är såpass långt tillbaka i tiden att hon har ganska dåligt minne från tiden ifråga.

Förhörsledaren tillfrågar då istället om hon kan erinra sig var hon befann sig då hon fick meddelande om att statsminister Olof Palme var mördad. Hon uppger

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

då, att hon befann sig i sin lägenhet på

i

och att hon på platsen var boende ensam. Hon minns att det ringde i telefonen, men kan ej erinra sig vad klockan var då telefonen ringer. Hon minns dock att hon klev upp, men var lite tveksam till att svara då hon fick en känsla av att det kunde ha hänt hennes föräldrar något. Hon lyfte dock luren och kunde då prata med sir Denne informerade om att statsminister Olof Palme var skjuten.

19

påpekar att i lägenheten finns det ett sovrum där hon själv har sin säng, men att det i övrigt ej finns några sovrum och att ej har någon sovplats i aktuell lägenhet. fanns ej i lägenheten aktuell natt.

Beträffande natten mellan den 28 februari 1986 och den 1 mars samma år, minns

med bestämdhet att det var som ringer, men hon kan ej i detalj tala om vad berättade. Syftet med samtalet var dock att skulle berätta att statsminister Olof Palme var skjuten. tillfrågas också om nämnde någonting om att han hade ringt någon annan , men kan ej minnas något om detta.

tillfrågas också om hon efter samtalet med pratade med någon person om det som samtalet berörde, nämligen det att statsminister Olof Palme var tagen av daga. uppger, att hon ej kan minnas om hon diskuterade detta med någon person.

På direkt fråga om kan minnas att hon diskuterade detta med aktueli natt, så säger hon sig ej kunna erinra detta. Hon säger sig ej heller med bestämdhet kunna säga om han fanns i lägenheten eller inte.

tillfrågas också av förhörsvittne Lennart Gustafsson, om hon gjorde någon åtgärd direkt efter att hon fick vetskap om att Olof Palme var skjuten. Frågan berörde främst om ev tuellt gick. ut från lägenheten och ner på Sveavägen . för att kontrollera om uppgiften var riktig eller eventuellt om hon var nyfiken, tittade på brottsplatsen. uppger, att hon ej är blodtörstig och således stannade kvar i lägenheten.

tillfrågas återigen om hon kan erinra sig var hon befann sig på kvällen den 28 februari 1986 och vilka personer hon eventuellt träffade.

uppger på denna fråga, att hon ej har någon minnesbild alls av aktuell kväll. Hon kan således ej säga om hon befann sig i lägenheten, men uppger att detta är troligt. tillfrågas om hon kan erinra sig om hon fick besök till lägenheten eller telefonsamtal aktuell kväll. Hon uppger, att hon ej har någon möjlighet att kunna erinra sig detta.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

tillfrågas också om hon efter det att hon fick vetskap om mordet: eventuellt dagen därpå, pratade med någon person om denna händelse. uppger, att hon ej diskuterade det faktum att statsminister Olof Palme var skjuten med någon utomstående person. berāttar att hon ej umgås med några personer bosatta i huset på och att hon ej heller har några direkta väninnor som hon kan namnge. Vi återkommer till frågan om dagen efter mordet, det vill säga den 1 mars 1986, kom i kontakt med någon person som hon diskuterade aktuell händelse med. säger sig ej kunna minnas detta och på direkt fråga om hon kan ha pratat med om det hemska som inträffade, så säger hon att detta inte är särskilt troligt men att hon ej kan minnas detta. F Förhörsledare Tuvė Johansson Förhörsvittne Lennart Gustafsson !


F: Aktuell
: kväll den 28 februari 1986, kan du erinra dig någonting från den här kvällen. Har du några som helst referenspunkter från kvällen ifråga? Nej.


F: Du
: kommer inte ihåg någonting? Nej, det gör jag inte.


F: Är
: det troligt att du var ensam i lägenheten? Ja, det är mycket möjligt.


F: Är
: det troligt? Ja, tro-. Ja, jag kan inte svara på det, men det är möjligt att jag var det. Jag kan inte....


F: Är
: det möjligt att fanns i lägenheten? Ja, det-. Möjligt, det vet jag inte heller hörtu du. Jag kan inte komma ihåg - .. någonting om det, vem som var där.


F: Du
: sade här forut, att han troligtvis ej var i lägenheten. Vad grundar du det på? Ja, men när jag inte kommer ihåg någonting om-, alltså den aktuella kvällen.


F: Brukar
: han beşoka dig i lägenheten? Nej, han brukar inte göra det, men han har säkert varit där någon gång, men det är ingenting som att han springer där stup i kvarten.


F: Hur
: många gånger per månad ungefär besökte han dig i lägenheten? Hur skall jag komma ihåg det.


F: Är

det 1, 2 eller 5 gånger?

Nej, det vet jag inte. Det har jag ingen som-. Jag kan inte svara på det.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

F: Hände det att han sov över i lägenheten? Ja, det har han säkert gjort någon gån
G:


F: Hur ofta då i så fall? Herre Gud, hur skall jag komma ihåg det. .F. Hade han egen säng i lägenheten? Nej. F. Förhörsvittne Gustafsson har en fråga.
G: har någon gång innehaft bostadsnycklar till 


F: Det har jag inte något minne av. Nej, det minns-. Det är möjligt att han har haft, men jag vet-, jag kommer inte ihåg det, nej. F. Är det riktigt att du vid tiden kring 1985-86 var ensam boende på Ja, jag har bott där ensam sedan jag flyttade in där. F. Har du vid något tillfälle haft någon inneboende i lägenheten? Nej, ingen inneboende. F. Hur stor är din lägenhet? Ja, det är en tvåa. F. Är det ett sovrum? Ja. F. Är telefonen belägen i samma rum som du sover i? Ja. F. Den 28 februari 1986. Kan du på något sätt dra dig till minnes om du arbetade på dagen och kanske kom hem till bostaden? Nej, det kommer jag inte ihå
G:


F: Går det för dig att ta reda på via kontroller i din bostad eventuellt, om du arbetade aktuell dag? Hur menar du då? F. Jag tänkte om du kanske när du jobbade inom sjukvården jobbade skiftestjänstgöring eller liknande. Nej, det minns jag ingenting om ser du. Jag har inget minne av det. .F. Kontentan av det hela är att du.egentligen inte har något minne alls från den 28 februari 1986. Nej, det kan jag ju inte nu komma ihåg någonting egentligen, om det som hände för så länge sen va. Slut på konferensdelen. Vapen. 14 berättar beträffande denna rubrik, att det enda tillfälle då hon har konfronterats med ett vapen är för cirka tio år sedan, uppe vid föräldragården i.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

i närheten av

hade då besök utav en kamrat, vars namn ej vill uppge vid detta förhörstillfälle. Kamraten hade ett vapen med sig som vid tillfället såg, men som hon nu i efterhand har svårt att beskriva. är ej särskilt vapenkunnig, men uppger att det var ett ganska stort vapen och att det ej rörde sig om något gevär. När dom pratade om vapnet så pratade dom i termer såsom att det skulle vara ett vapen som sheriffer i USA hade tillgång till. är lite osäker på vad som egentligen sades när dom diskuterade vapnet och även provsköt vapnet mot några stubbar här uppe på tomten.

minns det som så, att det här aktuella vapnet var insmugglat utav kamrat, som hon dock ej vill uppge till namn. Varifrån vapnet var insmugglat framkom ej och har i övrigt inga mer identifieringsdetaljer beträffande

aktuellt vapen.

Tilläggas skall, att förutom

och dennes kamrat så var även med vid detta tillfälle, och på fråga om även provsköt vapnet, så tror att så ej var fallet.

tillägger också att är konstnär och således ej är intresserad av vapen.

H3

kan också på fråga berätta, att hon tillsammans med för ett antal år sedan, hon kan ej erinra sig exakt hur många, med tåg färdades ner till Österrike och en ort vid namn| , På plats dārnere var dom boende hos

och dennes man, som i förnamn troligtvis heter På plats på orten, som ej var särskilt stor, idkade och friluftsliv och var ute i naturen och fiskade och gick i skogen. På fråga om dom företog någon resa till någon närbelägen ort, så uppger

att möjligtvis vid något tillfälle kan ha skjutsat dom till någon sevärdhet i närheten,

uppger, att dom ej hade någon egen bil och ej heller lånade bil utav och

På fråga om dom på egen hand företog någon resa till någon närbelägen ort eller eventuellt in till Italien eller Jugoslavien, så säger sig kunna erinra sig detta.

ej

På direkt fråga om dom under denna resa dom företog till , på någon plats införskaffade ett skjutvapen, så uppger att detta är helt felaktigt. denna resa ej vid något tillfälle sett eller kommit i närheten av något skjutvapen.

har på

berättar att dom åkte tåg ända uppe ifrån Sverige och ner till orten och att det är troligt att dom med samma färdsätt tog sig tillbaka till Sverige efter

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

troligtvis en vecka: uppger, att det är tveksamt om hur länge dom var borta på resa. Hon kan ej med bestämdhet säga detta vid dagens förhörstillfälle. Förhöret overgår i konferensform.


F: Då
: skall jag fråga dig Har du vid något tillfälle konfronterats med något skjutvapen? Nej.


F: Du
: nämner i förhöret att du vid ett tillfälle för cirka tio år sedan kom i kontakt med ett skjutvapen i . Är det riktigt? Ja, det är enda tillfälle som jag har kommit i kontakt med ett vapen. Det var här uppe i , Men jag kommer inte ihåg om det var för tio år sedan, eller det kanske är ändå längre sedan, det har jag inget minne av.


F: Vi
: har också diskuterat en resa som du tillsammans med foretog ner till i Österrike för cirka tjugo år sedan. Och min fråga är då, om ni på denna resa vid något tillfälle kom i kontakt med något skjutvapen? 1. Nej.


F: Hände
: det vid något tillfälle att ni företog någon utflykt till exempel till grannländerna Jugoslavien eller Italien? Ja, det är möjligt. Det minns jag inte.


F: Besökte
: ni vid något tillfälle någon typ av vapenhandel på eran resa? Nej, för han är icke intresserad av vapen och det är inte jag heller.


F: Så
: kontentan av det hela är att ni på eran resa ej vid något tillfälle kommit i kontakt med skjutvapen. Nej. Och varför jag åkte dit, det var för att träffa , hon skulle just då, dārför jag åkte dit för att vara stöd för henne.


F: Då

tackar jag för det.

Slut på konferensdelen  som person.

ombeds att ge en kortare beskrivning utav den person som hon sporadiskt till och från under sitt liv träffat. Den första beskrivning som hon ger är att| är en konstnärstyp. Han är snäll och vänlig och en reko person.

På fråga om kan vara aggressiv, uppger hon att man ej kan beskriva det på det sättet, utan mer att han är temperamentfull. har aldrig brukat fysiskt våld mot men hon vet att vid några tillfällen då han blivit påhoppad på stan, har varit tvungen att försvara sig med våld.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

har vid intet tillfälle sett

bruka fysiskt våld.

tillfrågas om hon själy esserade av politik. själv uppger att hon har röstat på

men att hon ej har någon vetskap om vad

röstar på för parti. Hon kan ej heller placera in honom på den partipolitiska skalan.

tillfrågas också om hon har vetskap om ekonomiska situation, men hon uppger att hon aldrig har haft något intresse av att veta vad han jobbar med och ej heller haft någon insyn i hans ekonomi.

På fråga om har varit aktiv i någon förening eller eventuellt har gett bidrag till någon förening, så säger sig inte ha någon vetskap om detta.

också tillfrågad om hon vet inställning till dåvarande statsminister Olof Palme, säger sig ej ha någon direkt vetskap om vad tyckte om Olof Palme, tror att var ganska ointresserad av politik och egentligen inte hade någon direkt åsikt om någon politiker.

På fråga om och Tomas har diskuterat mordet på statsminister Olof Palme med varandra, så uppger hon att detta har dom inte gjort särskilt ofta och hon kan ej erinra sig vilken ställning som så att säga har haft i dessa diskussioner. På fråga om han har kommenterat det faktum att ett antal personer genom åren har varit intressanta i utredningen och att någon person, till exempel Christer Pettersson, också har varit anhållen, uppger hon att hon kan ej erinra sig att

har haft någon särskild åsikt beträffande detta faktum. säger sig ej kunna minnas att har haft någon åsikt beträffande det faktum att Christer Pettersson har varit anhållen, gripen och uppe i rättegång beträffande mordet på statsminister Olof Palme.

Signalement.

säger ha mycket svårt att ge ett konkret signalement beträffande , men som hon minns honom så är han cirka 180 cm lång, ordinār kroppsbyggnad samt mellanblont, välvårdat  säger, eftersom  som

kan ej med

Beträffande klädseln så är alltid ordentligt klädd, men bestämdhet ge några specifika klädesplagg.

På fråga om på något sätt har förändrats i utseende genom åren, så kan

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

minns

så har han

ej erinra sig att så skulle vara fallet. Såsom alltid sett likadan ut.

kan ej heller minnas att har några specifika kännetecken och ej heller att han skulle gå på något speciellt sätt.

Övriga frågor.

tillfrågas om

och hade några speciella fritidsintressen som dom idkade. kan ej minnas att dom företog något speciellt.

Förhöret övergår i konferensform.

F: jag skall fråga dig. Du har suttit med och lyssnat nu när jag har dikterat in på bandspelaren här. Är det riktigt det som jag har läst in, att du inte har något större minne av vad som hände den 28 februari 1986? Om jag........... F. Minns du någonting från datumet den 28 februari 1986, vad du företog på dagen och på kvällen? Nej, det kan jag inte minnas någonting om, nej. F. Det är riktigt alltså? Du minns ingenting från den dagen? Nej, men hur skall minnas det, det som hände för så länge sedan. F. Vi måste ställa frågan. Mm. F. Är det också riktigt att du tror att du befann dig ensam i lägenheten på J
A: det är möjligt att jag var ensam där, men jag vet att jag var där, så mycket är jag säker på. Men jag är ensa-, och jag är för det mesta hemma på nätterna.


F: Det är riktigt att du bodde ensam i lägenheten i alla fall? J
A: jag har bott där ensam hela tiden.


F: Och du har inte haft någon inneboende under tiden? Nej. Nej. F. Jag frågar återigen. Har han varit inneboende hos dig på ? Nej. F. Tiden kring 1985-86, hur ofta ungefär besökte han dig i lägenheten på ? Hur skall jag kunna komma ihåg det. F. Var det en gång i månaden eller en gång om året? Det kommer jag inte heller ihåg. Kan jag inte svara på.
A.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

F: Har
: du haft någon kontakt med dom senaste 5-6 åren? Ja, han brukar ringa till mig, alltid då och då, fast inte ofta, men det händer. Det händer, men inte ofta.


F: Träffas
: ni någon gång nuförtiden? Mycket sällan.


F: Han
: har ju flyttat utomlands och vet du när han gjorde det? Nej, det har jag ingen som helst aning om.


F: Men
: du vet om att han har flyttat från Sverige? Ja, det är ju ni som säger det till mig.


F: Ja

det är så noterat i dom register som finns. Ja, jag vet ingenting. Jag vet inte.


F: Har
: han inte sagt någonting till dig om att han skulle lämna Sverige? Nej, jag har då inget minne av det.


F: Kan
: han ha sagt det till dig? Ja, men herre Gud, jag kan inte svara på det.


F: Beträffande
: det här med skjutvapen så har du också uppgivit att enda gången då du har kommit i kontakt med skjutvapen är för cirka tio år sedan här uppe i , Är det riktigt? Ja, och det kanske är ändå längre tillbaka i tiden än tio år, det vet jag inte. Men vi kan väl säga tio år.


F: Men
: den resa som ni företar ner till för cirka 20 år sedan. På den resan kommer ni inte i kontakt med något vapen? Nej.


F: När
: hade du senast kontakt med nu i tid? Ja, men herre Gud, det kommer jag inte ihåg.


F: Vet
: du var han befinner sig i dagsläget? Nej. Jag skall avslutningsvis fråga dig Har du någonting själv som du vill framföra här vid förhöret? Nej, jag kommer inte på någonting just nu.


F: Är
: det någonting som vi bör veta beträffande som vi inte har fått fram här under förhöret? Ja, men jag kan inte lämna er någonting mer än det jag har sagt här, vet ingenting.


F: Du
: uppger att du kānner honom såpass lite att du ej kan lämna någon information. Nej, men jag vet inte var han finns idag och så vidare. Det har jag sagt nu hela tiden till dig.


F: Dom

uppgifter som jag ändock har läst in här på bandet, kan vi anse dom

som korrekta eller är det någonting du vill korrigera eller komplettera? Hela bandet måste jag ju lyssna av en gång till ordentligt innan jag kan säga och sen lyssna noga och höra om det är riktigt det jag har sagt, eller, ja, jag

för jag

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf

vet inte. F: Tycker du att förhöret har tillgått på ett korrekt sätt eller är det någonting du har där att tillägga? J
A: jag blev-, han var lite oförskämd. Han frågade mig om vi super mycket, så mycket att man tappar minnet.


F: J
A: men vi...... Jag tyckte det var lite oförskämt.


F: Den fråga som förhörsvittnet Gustafsson ställde berörde nog om det kan vara så, att man kan ha druckit mycket som kan göra att minnet sviktar. J
A: men fan så jävla-, såna-, det är väl inga alkoholister det handlar om eller hur.


F: Nj
A: vi måste ställa frågan ändå. Du skall få möjlighet att lyssna igenom bandet som vi nu har dikterat in. Men i övrigt så har du ingenting att kommentera just nu på bandet. Nej, jag bara tycker, att ni gjorde er det besväret att ni kom hit. Ni hade kunnat fått nått mig i , men ni kommer hit när jag är här på semester hos mina gamla föräldrar och det har jag tagit väldigt illa vid, ja.


F: Jag skall bara då kommenter
A: att vi har försökt nå dig i Ja, ja, men ni har bara försökt. En enda gång ringde Tuve till mig per telefon och jag trodde det var någon som skämtade med mig, och det sade jag till dig också eller hur. Jag tog det inte på allvar.


F: Men nu inser du allvaret i att vi finns på plats här och vad ärendet berör. J
A: ja, men ni hade kunnat ställt samma frågor till mig i , Det har jag sagt hela tiden och det sade jag till åklagaren också i te-, igår, Men varför inte-, och jag hinner bara hit så hör jag att ni är på väg.


F: Men du misstror ju dom flesta myndighetspersoner har vi förstått. Du misstror ju att åklagaren existerar också. Nej, men vet du. Jag kan ju-, jag misstror ingen, jag vill bara ha det på papper att det är riktigt det ni säger v
a. Det är ju som-, jag pratade med en person igår-. Kan du stänga av den.

Slut på konferensförhör.

skall ta del av förhöret i utskrivet skick enligt eget önskemål.

Förhöret avslutas således klockan 16.08 den 29 juni 1994.

som ovan.

Tuve Johansson/krinsp

Utskriftsdatum 94-07-04/EA.

Pol-1994-06-29 DH15856-D 1432 Förhör Ulla P.pdf