Uppslag:DH15856-00-L

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-L
Registrerat
1994-09-15
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
PM - ärende DH. Torsdagen den 8 september 1994 hölls ett förhör med         Förhörsledare var krinsp Lennart Gustafsson Förhörsvittne var krinsp Tuve Johansson. Vid förhöret biträddes     av advokat Per Gratte
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-09-08
Avslutat


Avanitt

Löpande ar

RIKSPOLISSTYRELSEN

RKP-A

DH

15856-2

PM - ärende DH.

Torsdagen den 8 september 1994 hölls ett förhör med [MASKATMASKATMASKATM]f. [MASKATMASK], Förhörsledare var krinsp Lennart Gustafsson. Förhörsvittne var krinsp Tuve Johansson. Vid förhöret biträddes [MASKATMASKA] av advokat Per Gratte. I samband med att detta förhör avslutades så tillfråga[MASKATMASKATMAS] om hon godkände indikteringen som gjordes under förhöret. uppgav då att hon önskade ta del utav det utskrivna förhöret, för att om möjligt godkänna det.

Tisdagen den 13 september 1994 klockan 20.00 lyckades undertecknad förhörsledare få telefonkontakt med [MASKATMASKA]. Undertecknad delgav da [MASKATM]

att hon nu kunde få ta del av det utskrivna förhöret som hölls med henne den 8 september 1994. [MASKATMASKA] uppgav att hon inte hade något intresse av att läsa det som stod i förhöret. Hon sade: "Jag skiter i vad det står." Efter viss diskussion med [MASKATMASKA], så uppgav undertecknad att hon skulle tänka över sin situation och om möjligt återkomma till undertecknad under morgondagen, det vill säga onsdagen den 14 september 1994. har ej avhörts under denna dag. Undertecknad har även försökt ett flertal gånger att nå henne på telefonnumret på bostadsadressen [MASKATMASKATMAS]. Ingen har dock svarat då undertecknad har ringt telefonnumret.

Advokat Per Gratte informerad telefonledes den 14 september 1994 klockan 13.30 om ovan nämnda. Han uppgav dock att undertecknad skulle kontakta honom om [MASKATMASKA] skulle kallas till nya förhör.

Stockholm den 14 september 1994

Ls

Lennart Gustafsson Krinsp.

Pol-1994-09-08 DH15856-L PM Delgivning förhör Ulla P.pdf