Uppslag:DH15856-00-K

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-K
Registrerat
1994-09-14
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-09-12
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

-

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

OH 애

15856-K

PM - ärende DH.

Sammanställning från de samtal och förhör som till dags datum, 12 september 1994, har hållits med [MASKATMASKATM], f. [MASKATMASK].

1.

Första kontakten sker den 16 februari 1994 och den sker telefonledes, då förhörsledaren krinsp Tuve Johansson ringer till i dennes bostad på [MASKATMASKATMAS], 1tr ö.g. underrättad i detta förhör, att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme. I förhöret så tillfrågas om hon året 1986 haft bekantskap med en dansk man. förnekar detta. Hon uppger att hon sedan 1974 har varit bosatt ensam på nämnda adress, det vill säga [MASKATMASKATMAS] Hon förnekar också att hon på något sätt har haft kännedom om eller sammanträffat med någon person som har haft hatisk inställning till Olof Palme. Hon tillfrågas också om hon kan ställa upp på ett förhör där man träffas person mot person. Hon säger att hon inte önskar medverka i något förhör med polis. Hon avslutar förhöret med att uppge att hon tror att uppgifterna som har kommit i ingångstipset är en komplott och att hon inte på något sätt tror på uppgifterna som finns i tipset.

Ovan nämnda uppgifter är förhörsprotokoll DH-15856.

2.

Den 30 mars 1994 så avhör sig [MASKATM] telefonledes till krinsp Tuve Johansson, Samtalet är nedtecknat som ett PM och det framgår att [MASKAT] önskar framföra vissa synpunkter. Förhörsledaren har gjort noteringen att han gör den bedömningen att har förefallit intagit alkoholhaltiga drycker då hon pratar på ett något förvirrat och osammanhängande sätt. I detta PM så står det nedtecknat att utredarna från Palmegruppen har terroriserat hennes släkt. Hon uppger, att hennes [MASKATMASKATM] har blivit hörd utav polis från Palmegruppen.

blir också informerad om av Tuve Johansson att hon själv har blivit hörd i utredningen den 16 februari 1994, men att hon då ej önskade samarbeta. blir återigen informerad om att det vore bra om hon kunde

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf

sammanträffa med personal från rikskrims Palmegrupp för att genomföra ett regelrätt förhör. uppger, att hon inte ställer sig till förfogande.

Vid detta samtal så tillfrågas om hon känner en person vid namn

[MASKA] säger att hon känner en person med detta namn men aldrig har bott tillsammans med honom eller på något sätt delat hans liv.

tillfrågas också vid detta samtal var [MASKATMASKAT] nu är bosatt. Hon uppger, att hon ej har träffat honom på ti

r sig ej veta var [MASKA] är bosatt.

3.

Ovan nämnda uppgifter är hämtade från DH-15856-A.

juli Tredje kontakten är telefonledes den 6 juni 1994 mellan krinsp Tuve Johansson och [MASKATM] säger vid det här tillfället att hon nu kan erinra sig att hon tillsammans med [MASKATMASKA] har besökt Italien vid sitt besök hos [MASKATMASKAT] i Österrike året 1970.

Ovan nämnda uppgifter är från PM ärende DH-15856-F.

4.

Protokoll fört över samtal med [MASKAT] daterat den 28 juni 1994. Syftet var att bestämma tid och plats för ett förhör.

uppger vid denna telefonpåringning att hon ej tänker medverka vid något förhör och att hon samtidigt önskar kontakt med åklagare i utredningen för att genom denne få vetskap om vilka tvångsåtgärder som kan vidtagas mot henne. Vid det här telefonsamtalet så bestämdes det att åklagare Per-Erik Larsson telefonledes skulle ta kontakt med henne och informera om vad som gällde. pekade vid ett tillfälle under samtalet att [MASK] [MASKATMASKATMASKATMAS] 28

februari 1986, befann sig hemma hos henne på| [MASKATM].

påpåpekade också att hon i förväg önskade få polisens frågor i skriftlig form.

Ovan nämnda uppgifter är ifrån avsnitt DH-15856-B.

5.

Protokoll fört vid förhör med Palovaara daterat den 29 juni 1994. I detta förhör medger att hon har känt och träffat [MASKATMASKATMASKA] cirka 20 år tillbaka i tiden. Hon uppger, att hon har 1 kontinuerligt genom åren. Däremot uppger hon, att hon dom senaste 7 åren

va sporadiskt träffat honom. Hon vet ej heller vad [MASK] har jobbat med under årens lopp. Dom har hela tiden haft skilda lägenheter. På fråga var

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf

har haft sin lägenhet, så uppger hon att han har haft den

någonstans någonstans i

Beträffande den 28 februari 1986, så hänvisar hon till sitt dåliga minne. Hon minns inte om hon arbetade eller vad hon gjorde på dagen. Nyheten om mordet, då befann hon sig i sin lägenhet på [MASKATMASKAT] och det var hennes [MASKATMASKAT] som någon gång på natten, okänd tid, ringde och gav henne information om vad som hade hänt statsminister Olof Palme. Hon säger att [MASKA] ej fanns i hennes lägenhet aktuell natt, det vill säga den 28 februari 1986.

Vidare i samma förhör så uppger hon på direkt fråga om hon diskuterade mordet den här kvällen/natten med [MASKA] att hon ej kunnat erinra sig detta. Hon säger sig ej heller med bestämdhet kunna säga om han fanns i lägenheten eller inte.

I samma förhör så tillfrågas återigen var hon befann sig på kvällen den 28 februari 1986 och vilka eventuella personer hon träffade. uppger på denna fråga att hon ej har någon minnesbild alls av aktuell kväll. Hon kan således ej säga om hon befann sig i sin lägenhet, men uppger att detta är troligt.

I samma förhör så finns det på sidan 4 en konferensdel där förhörsledaren ställer följande frågor. Förhörsledaren: "Är det troligt att du var ensam i lägenheten?" [MASKATM] svarar: "Ja, det är mycket möjligt." Förhörsledaren kontrar med: "Är det troligt?" [MASKATM] svarar: "Jag tro-, jag kan inte svara på det, men det är möjligt att jag var det, jag kan inte-. Förhörsledaren: "Är det möjligt att [MASKA] fanns i lägenheten?"

[MASKATM] svarar: "Ja, det möjligt, det var jag inte heller hörtu du. Jag kan inte komma ihåg någonting om det, vem som var där."

Hon fortsätter och tillfrågas om resan ner till [MASK] [MASKAT] i Österrike, där ett eventuellt vapeninköp skulle ha skett. Hon nekar till denna uppgift och säger att den är tagen ur luften. uppger vidare i förhöret att hon ej har någon vetskap om vad [MASK] tyckte om Olof Palme. Enligt

så var [MASKATMASKA] ointresserad av politik. Hon säger vidare att hon inte har någon vetskap om [MASKAT] utlandsflyttning.

har i alla fall inte sagt något till henne uppger hon.

Ovan nämnda uppgifter är från avsnitt DH-15856-D.

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf

Protokoll fört vid förhör med

daterat den 30 juni 1994. Vid detta förhör får sig delgivet att alla hennes syskon är hörda upplysningsvis i nämnda utredning. konfronteras också med den uppgift som gör gällande att ett flertal personer i utredningen har berättat att hos har det bott en person eller bor fortfarande en person vid namn [MASKATMASKATMASKAT] tt) vid ett fåtal tillfällen varit på besök hos

har endast sporadiskt vistats hos henne på

[MASKAT] vid detta förhör ej önskade medverka i förhöret och ej svara på polisens frågor, så slutade förhöret med ovan nämnda uppgifter.

som

Ovan nämnda uppgifter är från avsnitt DH-15856-E.

7.

PM då kriminalinspektörerna Tuve Johansson samt Lennart Gustafsson besöker [MASKATMASK] och [MASKATMASK] den 29 augusti 1994.

Avsikten med besöket var att tillfråga [MASKAT] varför hon ej hörsammat dom kallelser som hon har fått tillsänt sig. Vid det här tillfället uppgav liksom tidigare, att hon tidigare har träffat denna [MASKA] men att det nu är många år sedan hon hörde någonting ifrån honom. Under det här samtalet som berörde var någonstans och vilken tid nästa förhör skulle genomföras, så uppgav att hon "ej ville ge falskt alibi". Hon vet ej var befann sig aktuell kväll och kan således ej ge honom något alibi.

Ovan nämnda uppgifter är från avsnitt DH-15856-1.

8.

Protokoll fört vid förhör med [MASKATM] daterat den 8 september 1994. Med vid förhöret är advokat Per Gratte. I detta förhör uppger att hon har känt [MASKA] i cirka 20 år tillbaka i tiden. Hon säger sig inte ha någon vetskap om hur hon träffade [MASKATMASKA] första gången. Hon förnekar att [MASKA] har bott hos henne på [MASKATMASKATMAS] Hon tillägger att några gånger under årens lopp har sovit över, men inte på något sätt bott permanent.

blir också delgiven i det här förhöret att det har framkommit dels i förhör med hennes syskon och med boende i området, att

[MASKA] har bott dom senaste 20 åren hos på [MASKATMASKAT]

säger att det inte stämmer och att det är en sammansvärjning. Hon uppger vidare att hon i dagsläget, det vill säga vid förhörstillfället, inte vet var [MASKA] bor. Hon går med på att dom tillsammans året 1974 alternativt 1975 bodde tillsammans i lägenhet på [MASKATMAS] Året 1975 alternativt

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf

så flyttade

till

>

Hon säger sig ej heller veta vid detta förhör vad

[MASK] har sysslat med, det vill säga vad han har haft för arbete. Hon säger att hon i dagsläget inte vet vad han jobbar men att han för ett okänt antal illbaka i tiden hade något sorts tryckeri i

på okänd adress. Hon har inte någon vetskap om har haft eller har något politiskt intresse. säger att han är politiskt intresserad så där lagom.

9

På fråga vad hon själv gjorde den 28 februari 1986, så uppger hon den här gången att hon inte vet vad hon gjorde. Hon hade troligtvis ingen fast anställning. Hon säger att hon antingen var hemma, men kan ha varit ute.

konfronterades med dom uppgifter hon lämnat i tidigare förhör där hon själv har sagt att hon var hemma och att hon var ensam hemma. hänvisar till att hon inte minns, men säger att det troliga är att hon har varit hemma. På fråga om hon har haft något besök den här kvällen, så uppger hon att hon inte minns detta.

tillfrågas om

var hemma hos henne under fredagskvällen den 28 februari 1986. svarar då att

[MASKA] inte var hemma hos henne på

under ovan nämnda tid. I samband med det så säger hon att hon har haft kontakt med för några veckor sedan och att då frågade

befann sig. hade då sagt till henne att han själv befann sig utomlands och inte ens var i Stockholm.

om var

tillfrågas också i det här förhöret när hon själv fick vetskap om mordet på Olof Palme. Hon säger då att det var "klanledaren", det vill säga hennes egen

[MASKATMASKATM], som ringer till henne någon gång på natten, på det nya dygnet, troligtvis den 1 mars 1986. Hon säger sig inte veta vilken tid ringer, men omtalar i alla fall för telefonledes vad som har hänt Olof Palme.

tillfrågas då om det är någon annan i hennes lägenhet som hon meddelar detta faktum. Hon säger att hon inte minns detta, men hon säger också att hon har pratat med sin [MASKATMA] och att [MASKA] eventuellt har sagt att han skall ha hört en mansröst i bakgrunden och att denna mansröst skulle tillhöra

säger att [MASKA]

tog detta för givet. blev också tillfrågad utav förhörsledarna vems mansröst det är som hörs i bakgrunden. säger att hon inte kan erinra sig vem det nu skulle vara, säger att det kan vara så att möjligtvis har hört ljudet från en TV-apparat eller en radio.

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf

Hon kan ej heller erinra sig hur lång tid före Palmemordet eller efter som hon träffade [MASKATMASKAT] Hon tillfrågas också om hon har vetskap om var någonsta

bodde den här perioden, det vill säga februari månad 1986. Hon säger att hon inte har någon vetskap om detta.

konfronteras också med dom uppgifter som gör gällande att hon och

har insmugglat ett skjutvapen till Sverige i samband med deras resa till [MASKAT] och [MASKATMAS] i i Österrike. uppger att det är en sammansvärjning, en komplott mot henne och att [MASKAT] och [MASKATMASK] ljuger och hittar på bara för att jävlas med henne. Hon talar dock om att hon och vid det här besöket gör en dagsutflykt över till en italiensk stad vid namn Udine. Hon förnekar att någon, vare sig hon eller [MASKA] skall ha införskaffat något skjutvapen. Vidare i ovan nämnda förhör, som är på 13 sidor, så är det en viss del i konferensform där direkt har fått svara på tidigare ställda frågeställningar.

Ovan nämnda uppgifter är från avsnitt DH-15856. Okänt slutnummer då förhöret ej är registrerat ännu.

Stockholm den 12 september 1994

ponza

Lennart Gustafsson Krinsp.

Utskriftsdatum 1994-09-13/EÅ

Pol-1994-09-12 DH15856-K Sammanställning förhör med Ulla P.pdf