wpu.nu

Adolf Hitler

Från wpu.nu

Version från den 31 oktober 2023 kl. 17.38 av Utredaren (diskussion | bidrag)


Foto

Andra kända namn

Relevans
Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var Adolf Hitler död. Hans regim hade besegrats av Sovjetunionen, Storbritannien, USA och deras allierade genom andra världskriget.

Ideologiska och realpolitiska motsättningar mellan främst Storbritannien och Sovjetunionen kom att leda till det kalla kriget genom en serie av händelser vilket inkluderade bildandet av Stay-behind-organisationer och militäralliansen NATO å ena sidan och Warzavapakten å den andra sidan.

Båda sidor har i utredningen utpekats som ansvariga för mordet på Olof Palme. Sovjetunionen genom proxys inom PKK och USA/CIA genom Nato/Stay-Behind.

I andra världskrigets slutskede rekryterade både Sovjetunionen och USA och dess allierade nazistiska vetenskapsmän och underrättelseofficerare inför starten av det kalla kriget vilket medförde att dessa nazister "infiltrerade" NATO och dess Stay Behind-organisationer.

Även anti-kommunistiska organisationer som WACL infiltrerades.

Adolf Hitlers politiska lära – Nationalsocialismen eller Nazismen – kom att leva kvar efter andra världskriget genom att tyska officerare, vetenskapsmän och funktionärer i den tyska nazi-regimen flydde till bl.a. Sydamerika och förde med sig stulna tillgångar.

Personer som varit misstänkta för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme har visat sympatier för nazismen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Adolf Hitler, född 1889-04-20, var en österrikisk-tysk politiker och ordförande i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (tyska: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), allmänt känt som Nazistpartiet, från 1921 till 1945. Hitler var Tysklands rikskansler 1933–1945 och Tysklands ledare (Führer) och diktator 1934–1945.

Biografi och karriär

1899-04-20 Adolf Hitler föddes i Braunau am Inn, Österrike-Ungern (i nuvarande Österrike).

1914 Militärtjänst för Tyskland i första världskriget som Gefreiter (korpral) vid 16:e bayerska reservregementet, Reichsheer. (1914-1918).

1919 Hitler anslöt sig till DAP, blev partiets ledare två år senare och bytte partiets namn till NSDAP.

1921-07-29 Partiledare för Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (1921-1945)

1923 november genomförde Hitler och hans anhängare ölkällarkuppen i München som misslyckades och slutade med att Hitler dömdes till fängelse. Under fängelsetiden dikterade han Mein Kampf, som sammanfattade hans politiska läras – nazismen - mål och världsåskådning.

1924 december Hitler inledde han en flerårig framgångsrik agitation för nationalism, antisemitism och antikommunism, som gjorde NSDAP till Tysklands största parti 1932.

1933-01-30 utnämndes Hitler till rikskansler för en koalitionsregering och inledde omvandlingen av Tyskland till en totalitär diktatur (1933-1945).

1934-08-02 Tysklands ledare/diktator (Führer) (1934-1945)

1935 I Nürnberglagarna formulerades nazismens antisemitiska, rasistiska politik konkret.

1938 Tyskland under Adolf Hitlers ledning annekterade Österrike och Sudetenlandet som en del av Hitlers pangermanska politik i syfte att utvidga Tysklands "livsrum" (Lebensraum). Ambitionen med Hitlers expansionspolitik var att grunda ett tusenårigt rike likt det Tysk-romerska riket och upprätta tysk hegemoni från Atlanten till Ural.

1939-09-01 Tyskland under Adolf Hitlers ledning anföll Polen och startade därmed andra världskriget som kom att vara till 1945.

1941-06-22 Nazityskland anföll Sovjetunionen i operation Barbarossa. Adolf Hitler såg Sovjetunionen som bålverket för en judisk-bolsjevikisk konspiration mot den ariska rasen.

1943-02-02 Nazityskland förlorade slaget om Stalingrad mot Sovjetunionen som därefter ryckte fram och förföljde den Nazityska krigsmakten ända fram till Berlin.

1945-04-30 Tyskland var på väg att förlora andra världskriget och Adolf Hitler dog i Berlin, Tyskland.

1945-05-02 intog Sovjetunionens Röda armé Berlin och Josef Stalin beordrade en hemlig utredning och eftersök av Adolf Hitlers döda kropp.

You Tube

Finding the Führer - The Secret Soviet Investigation
2023-08-16 ep. 1 Find the Führer. (22:53)
2023-08-19 ep. 2 The 'Eva Braun ' Corpse. (23:51)
2023-08-24 ep. 3 The 'Hitler' Corpse. (23:55)
2023-08-30 ep. 4 Back in the Bunker. (13:53)
2023-09-03 ep. 5 Bones of Contention. (12:35)
2023-09-12 ep. 6 The Forgotten Theory (23:46)Press/Media

Datum Rubrik / Länk Medie
2018-04-12 Svenskarna i Waffen-SS. Populär historia
Lennart Westberg

Ur artikeln ”Svenskarna i Waffen-SS.”

Svenska SS-plutonen i slutstriderna
Under slutstriden om Berlin gick Nordland och resterna av svenska plutonen under i en storm av järn och eld i stadens centrum.

SS-svenskarna efter krigsslutet
För de hemvändande SS-svenskarna ur västallierade och sovjetiska fångläger blev återkomsten relativt odramatisk. De flesta förhördes av den svenska säkerhetspolisen och integrerades i det svenska efterkrigssamhället utan större svårigheter. Ett antal dömdes för spioneri mot Sverige eller för desertering från sina svenska militärförband.

Användes av Försvarsstaben
Redan 1946–47 kontaktade Försvarsstaben ett tiotal tidigare SS-frivilliga. Syftet var att upprätta en hemlig stay behind-organisation för gerillakrig i ett av Sovjetunionen ockuperat Sverige. CIA upprättade liknande hemliga strukturer i övriga Europa. (Se Carl August Ehrensvärd, försvarsstabschef 1945-1947)

De europeiska SS-veteranerna, som ofta avvisat den demokratiska parlamentarismen i sina hemländer, fick därmed ett nytt raison d`être och en bekräftelse på att deras tidigare verksamhet inte bara var förlåten utan att deras kompetens uppskattades av den nya säkerhetseliten.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D2549-01

1991-11-21

1993-04-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HA13216-00

1990-08-09

1990-11-13

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HM74-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KB10393-01-Y

1989-06-09

1992-10-27

 [PDF] 

Pomn 

KC10400-00-C

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

UÖ12818-00

1990-03-29

1990-07-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

BilderKällor / Referenser

År / datum Rubrik / Länk Källor
1933-1945 Adolf Hitler - Nazitysklands ledare 1933–1945 Wikipedia
svenska
1933-1945 Nazityskland Wikipedia
svenska
1939-1945 Sverige under andra världskriget. Wikipedia
svenska
Svenska frivilliga i Waffen-SS. Wikipedia
svenska