wpu.nu

Uppslag:HBG4818-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4818-00
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Boris Ersson Stander PM
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-11-18 00:00
Avslutat


RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSROTELN
PALMEGRUPPEN
Hans Ölvebro


BETRÄFFANDE:

RIAAN Stander

Bifogas frågeställningar till Casper Jonker.
Ännu inga svar


Bifogas ett av Stander kallat "FRAMEWORK” vilket överlämnades till utredningen av advokaten {{1996-10-30}på advokaten Wim Cornelius kontor, 239 Southern Life Building, Pretorius St, Pretoria.


(Signatur)
HaÖ

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSROTELN
PALMEGRUPPEN
Hans Ölvebro


BETRÄFFANDE:

RIAAN Stander

Bifogas frågeställningar till Casper Jonker.
Ännu inga svar


Bifogas ett av Stander kallat "FRAMEWORK” vilket överlämnades till utredningen av advokaten {{1996-10-30}på advokaten Wim Cornelius kontor, 239 Southern Life Building, Pretorius St, Pretoria.


(Signatur)
HaÖ

RIKSKRIMINALPOLISEN

helt annan

ewdet han kan zona

det an tydljen person:

överste Jing med inte matuyttigit. then om jag vore i esa kläder så skulle jus ta ou praestand med

Halsungen - Berris Ersson

li

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

RIKSKRIMINALPOLISEN

helt annan

ewdet han kan zona

det an tydljen person:

överste Jing med inte matuyttigit. then om jag vore i esa kläder så skulle jus ta ou praestand med

Halsungen - Berris Ersson

li

  1. 8 66609-7-E

RIKSKRIMINALPOLISEN Utredningsroteln

PROTOKOLL fört vid förhör med

Phord

frilansfilmaren ERSSON, Erik BORISf.

(Boris Ersson är egen företagare under

bostadsadressen.

Förhöret hållet i Luleå polishus,

Rättscentrum, fredagen den 18 oktober

1996 med början kl. 0905. Förhörsledare: Krinsp Jan Svelin, RKP.

Närvarande vid förhöret: Krinsp JanÅke Andersson, RKP, samt krinsp Caj

Enqvist, Luleå länspolismyndighet.

Boris Ersson underrättas om anledningen till förhöret är, att han ska höras kompletterande till den av honom insända skriftliga dokumentationen kallad Rapport rörande mordet på statsminister Olof

Palme.

Rapporten daterad Luleå 941027. Inkommen till Rikskriminalen 941031

samt komplettering till rapport daterad 941116, inkommen till

1/2-96 Hab

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

  1. 8 66609-7-E

RIKSKRIMINALPOLISEN Utredningsroteln

PROTOKOLL fört vid förhör med

Phord

frilansfilmaren ERSSON, Erik BORISf.

(Boris Ersson är egen företagare under

bostadsadressen.

Förhöret hållet i Luleå polishus,

Rättscentrum, fredagen den 18 oktober

1996 med början kl. 0905. Förhörsledare: Krinsp Jan Svelin, RKP.

Närvarande vid förhöret: Krinsp JanÅke Andersson, RKP, samt krinsp Caj

Enqvist, Luleå länspolismyndighet.

Boris Ersson underrättas om anledningen till förhöret är, att han ska höras kompletterande till den av honom insända skriftliga dokumentationen kallad Rapport rörande mordet på statsminister Olof

Palme.

Rapporten daterad Luleå 941027. Inkommen till Rikskriminalen 941031

samt komplettering till rapport daterad 941116, inkommen till

1/2-96 Hab

Rikskriminalen 941124. Vidare en skrivelse daterad Luleå 961007,

inkommen till Rikskriminalen 961010. I insänd dokumentation nämns

i

.bl.a. att personer boende i Sydafrika låg bakom mordet på statsminister

Olof Palme.

Boris Ersson underrättas också om att förhöret ingår som en del i.

Palmeutredningen.

Boris Ersson kommer framledes i förhöret att kallas vid sitt efternamn

Ersson.

Inledningsvis tillfrågas Ersson om sitt yrke och om han har någon annan yrkesutbildning vid sidan om yrket frilansfilmare. Ersson uppger, att han genomgått Filminstitutets filmskola samt Dramatiska institutets regiutbildning i film. Ersson säger vidare, att han sedan 1972 varit frilansfilmare. I februari 1978 så anställdes han som producent hos Sveriges Radio i Luleå. Sedan 1993 har han haft ledigt från Sveriges Radio för att ägna sig åt filmarbete angående Sydafrika. Ersson förklarar, att Sveriges Radio genomgick en omorganisation, varför det var svårt för honom att få tjänstledigt. Han säger, att han dock kom överens med sitt företag om, att om han sade upp sig, så skulle han få möjlighet att få tillbaks sin tjänst efter det att han var klar med filmningen i Sydafrika. När detta engagemang var klart, så uppger Ersson, att han inte återvände till sin tjänst, utan att han ville fortsätta att

vara frilansfilmare.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Rikskriminalen 941124. Vidare en skrivelse daterad Luleå 961007,

inkommen till Rikskriminalen 961010. I insänd dokumentation nämns

i

.bl.a. att personer boende i Sydafrika låg bakom mordet på statsminister

Olof Palme.

Boris Ersson underrättas också om att förhöret ingår som en del i.

Palmeutredningen.

Boris Ersson kommer framledes i förhöret att kallas vid sitt efternamn

Ersson.

Inledningsvis tillfrågas Ersson om sitt yrke och om han har någon annan yrkesutbildning vid sidan om yrket frilansfilmare. Ersson uppger, att han genomgått Filminstitutets filmskola samt Dramatiska institutets regiutbildning i film. Ersson säger vidare, att han sedan 1972 varit frilansfilmare. I februari 1978 så anställdes han som producent hos Sveriges Radio i Luleå. Sedan 1993 har han haft ledigt från Sveriges Radio för att ägna sig åt filmarbete angående Sydafrika. Ersson förklarar, att Sveriges Radio genomgick en omorganisation, varför det var svårt för honom att få tjänstledigt. Han säger, att han dock kom överens med sitt företag om, att om han sade upp sig, så skulle han få möjlighet att få tillbaks sin tjänst efter det att han var klar med filmningen i Sydafrika. När detta engagemang var klart, så uppger Ersson, att han inte återvände till sin tjänst, utan att han ville fortsätta att

vara frilansfilmare.

Tillfrågad om när han anser att Sydafrika-engagemanget var klart, så uppger han, att han gjorde en.film benämnd."Hemligt uppdrag” samt en film: benämnd ”Förlåta och glömma”. Dessa filmer var-färdiga i slutet av.

1.995 och sändes också då i TV.

Tillfrågad om anledningen av Sydafrika-engagemanget, så uppger

Ersson, helt enligt med det han tidigare skrivit i sin rapport angående mordet på Olof Palme. Han kände intresse för att börja med Sydafrika i samband med, att han arbetade som frilansfilmare inne på UD. I det sammanhanget fick han höra Sten Andersson prata med Nelson Mandela och vid ett tillfälle, så nämns av Mandela, att man har Sverige samt IDAF att tacka för den framgångsrika kampen i Sydafrika. Ersson säger, att han inte kan säga exakt tidpunkt när han börjar engagera sig i Sydafrika, men säger att intresset väcktes vid detta tillfälle och att det

sedan utvecklade sig.

Tillfrågad om när han besökte Sydafrika första gången, så säger Ersson, att alltihop började egentligen 1991, när han började undersöka förhållanden runt Sydafrika i Sverige, Norge och England. Han säger, att han under denna tid och fram till 1994 försökte få fram pengar från Sveriges Television samt Filminstitutet. Han säger, att det var svårt vid denna tid få fram pengar från Sveriges Radio och säger att Filminstitutet var skeptiska till, att lämna pengar då han ville arbeta med videoteknik. Ersson säger, att 1994 är första gången besöker Sydafrika.

Tillfrågad om hur många tillfällen han under 1994 varit i Sydafrika, så

uppger Ersson, att han varit där vid två tillfällen. Det första tillfället

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Tillfrågad om när han anser att Sydafrika-engagemanget var klart, så uppger han, att han gjorde en.film benämnd."Hemligt uppdrag” samt en film: benämnd ”Förlåta och glömma”. Dessa filmer var-färdiga i slutet av.

1.995 och sändes också då i TV.

Tillfrågad om anledningen av Sydafrika-engagemanget, så uppger

Ersson, helt enligt med det han tidigare skrivit i sin rapport angående mordet på Olof Palme. Han kände intresse för att börja med Sydafrika i samband med, att han arbetade som frilansfilmare inne på UD. I det sammanhanget fick han höra Sten Andersson prata med Nelson Mandela och vid ett tillfälle, så nämns av Mandela, att man har Sverige samt IDAF att tacka för den framgångsrika kampen i Sydafrika. Ersson säger, att han inte kan säga exakt tidpunkt när han börjar engagera sig i Sydafrika, men säger att intresset väcktes vid detta tillfälle och att det

sedan utvecklade sig.

Tillfrågad om när han besökte Sydafrika första gången, så säger Ersson, att alltihop började egentligen 1991, när han började undersöka förhållanden runt Sydafrika i Sverige, Norge och England. Han säger, att han under denna tid och fram till 1994 försökte få fram pengar från Sveriges Television samt Filminstitutet. Han säger, att det var svårt vid denna tid få fram pengar från Sveriges Radio och säger att Filminstitutet var skeptiska till, att lämna pengar då han ville arbeta med videoteknik. Ersson säger, att 1994 är första gången besöker Sydafrika.

Tillfrågad om hur många tillfällen han under 1994 varit i Sydafrika, så

uppger Ersson, att han varit där vid två tillfällen. Det första tillfället

under våren 1994, cirka sju veckor. Han vill. minnas att det var i april

månad och att han övervarade det första demokratiska valet. i Sydafrika. ... Vidare uppger han, att han återvände till Sydafrika under senhösten

1994, också denna gång cirka sju veckor.

Ersson tillfrågas om han fortfarande, när han befann sig i Sverige och inte hade åkt ner till Sydafrika, således före 1994, hade några kontakter som gjorde, att han visste vilka personer han skulle prata med när han kom ner för att göra sin film i Sydafrika. Ersson uppger, att det var nödvändigt för honom, att förbereda sig, då han skulle skildra en hemlig operation som skett under en längre tid, med bl.a. SIDA inblandad och den norska statliga hjälpen samt IDAF i London. Ersson uppger, att det var viktigt för honom, att bygga upp ett förtroende här i Sverige för sin sak och sin filmning och att han inte kunde komma okunnig till Sydafrika. Han säger således, att han hade en bra kunskap om Sydafrika och kontakter som gjorde att han hade en ingång direkt till folk i central ställning, bl.a. nämner han Rica Hodgson, tidigare medlem i IDAF och nu under 1994 fungerade som personlig sekreterare till Walther Sisulu, partiledare i ANC.

Po

Ersson säger, att han hade en lista på femtio personer som var offer för Sydafrikas apartheidpolitik och en del advokater till dessa offer, som han hade för avsikt att intervjua under sin tid i Sydafrika. Han säger vidare, att redan första dagen i Sydafrika så mötte han Per Wästberg i Kapstaden, som hade direktkontakter till ledande personer inom ANC.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

under våren 1994, cirka sju veckor. Han vill. minnas att det var i april

månad och att han övervarade det första demokratiska valet. i Sydafrika. ... Vidare uppger han, att han återvände till Sydafrika under senhösten

1994, också denna gång cirka sju veckor.

Ersson tillfrågas om han fortfarande, när han befann sig i Sverige och inte hade åkt ner till Sydafrika, således före 1994, hade några kontakter som gjorde, att han visste vilka personer han skulle prata med när han kom ner för att göra sin film i Sydafrika. Ersson uppger, att det var nödvändigt för honom, att förbereda sig, då han skulle skildra en hemlig operation som skett under en längre tid, med bl.a. SIDA inblandad och den norska statliga hjälpen samt IDAF i London. Ersson uppger, att det var viktigt för honom, att bygga upp ett förtroende här i Sverige för sin sak och sin filmning och att han inte kunde komma okunnig till Sydafrika. Han säger således, att han hade en bra kunskap om Sydafrika och kontakter som gjorde att han hade en ingång direkt till folk i central ställning, bl.a. nämner han Rica Hodgson, tidigare medlem i IDAF och nu under 1994 fungerade som personlig sekreterare till Walther Sisulu, partiledare i ANC.

Po

Ersson säger, att han hade en lista på femtio personer som var offer för Sydafrikas apartheidpolitik och en del advokater till dessa offer, som han hade för avsikt att intervjua under sin tid i Sydafrika. Han säger vidare, att redan första dagen i Sydafrika så mötte han Per Wästberg i Kapstaden, som hade direktkontakter till ledande personer inom ANC.

Tillfrågad om hans planer, att spela in främst intervjuer med offer satte igång med en gång han kom till Sydafrika. Ersson uppger, att efter det han träffat Per Wästberg i Kapstaden, så begav man sig omedelbart till: IDAF:s kontor i Kapstaden, benämnt Maybuye Center, vilket är beläget

i ett universitet som heter University of Western Cape. Ersson uppger, att under tiden IDAF fungerade i London, så byggde man upp en samling, världens största samling av dokument om kampen mot apartheid. Man hade också en mycket omfattande fotodokumentation. När den hemliga kampen upphörde under 1990-1991, så började man förbereda att föra över dessa dokument till Sydafrika och som också så småningom gjordes. Dessa förvaras i dag på det tidigare nämnda

universitetet.

Tillfrågad om Maybuye Center, så uppger Ersson, att detta är beläget i universitetet och då i en källarregion, där således IDAF i dag finns. Ersson vill också tillägga, att en del särskilt känsliga dokument, om bl.a. advokater som hjälpt IDAF, förvaras fortfarande i London.

Ersson tillfrågas om det är när han börjar sitt arbete med de tidigare nämna offren, som han träffar på olika polisers namn som han senare kommer att bli intresserad av. Ersson säger, att den offerlista på 50

namn som han har kommer från en lista på flera tusen offer. Dessa personer var spridda över hela Sydafrika. Han säger vidare, att han kom att inrikta sig på offer i Kapstaden samt Port Elisabeth. Ersson säger, att Port Elisabeth var väl den plats som han mest kom att ägna sig åt. Där

hade rent traditionellt ANC haft sitt starkaste fäste och där fanns de mest

kända fallen, bl.a. nämner han Steve Biko råkat ut för polisens grymhet.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Tillfrågad om hans planer, att spela in främst intervjuer med offer satte igång med en gång han kom till Sydafrika. Ersson uppger, att efter det han träffat Per Wästberg i Kapstaden, så begav man sig omedelbart till: IDAF:s kontor i Kapstaden, benämnt Maybuye Center, vilket är beläget

i ett universitet som heter University of Western Cape. Ersson uppger, att under tiden IDAF fungerade i London, så byggde man upp en samling, världens största samling av dokument om kampen mot apartheid. Man hade också en mycket omfattande fotodokumentation. När den hemliga kampen upphörde under 1990-1991, så började man förbereda att föra över dessa dokument till Sydafrika och som också så småningom gjordes. Dessa förvaras i dag på det tidigare nämnda

universitetet.

Tillfrågad om Maybuye Center, så uppger Ersson, att detta är beläget i universitetet och då i en källarregion, där således IDAF i dag finns. Ersson vill också tillägga, att en del särskilt känsliga dokument, om bl.a. advokater som hjälpt IDAF, förvaras fortfarande i London.

Ersson tillfrågas om det är när han börjar sitt arbete med de tidigare nämna offren, som han träffar på olika polisers namn som han senare kommer att bli intresserad av. Ersson säger, att den offerlista på 50

namn som han har kommer från en lista på flera tusen offer. Dessa personer var spridda över hela Sydafrika. Han säger vidare, att han kom att inrikta sig på offer i Kapstaden samt Port Elisabeth. Ersson säger, att Port Elisabeth var väl den plats som han mest kom att ägna sig åt. Där

hade rent traditionellt ANC haft sitt starkaste fäste och där fanns de mest

kända fallen, bl.a. nämner han Steve Biko råkat ut för polisens grymhet.

Ersson säger också på fråga, att när han började undersöka fallen, så dyker namn på olika poliser upp. Tillfrågad om han kan beskriva den sydafrikanska polisens uppbyggnad och huruvida de poliser som... :, förekommer i hans material är s.k. vanliga poliser eller tillhör någon typ

av säkerhetstjänst.

Ersson uppger, att han är inte riktigt klar över uppbyggnaden på den sydafrikanska polisen vid denna tid, men säger att både polisen och säkerhetstjänsten hade olika avdelningar som delvis konkurrerade och delvis samarbetade med varandra. Han säger vidare, att de poliser som hade ägnat sig åt den egentliga tortyren inte var att beteckna som vanliga poliser och tillhörde inte heller den militära säkerhetstjänsten. Han säger att detta var enskilda poliser i olika befattningar. Han säger vidare, att i Port Elisabeth så fanns i det stora polishuset en säkerhetspolisavdelning som ofta förekom i offrens berättelse och som benämndes sjunde våningen.

Ersson säger, att under våren 1994, när han befann sig i Sydafrika, så ägnade han sig mest åt IDAF och offren för den tidigare sydafrikanska regimen. Han säger vidare, att under sitt höstbesök i Sydafrika 1994 så

kom han att ägna sig mera åt förövarna och offrens advokater och att

han då inriktade sig närmast på Pretoria och Johannesburg. Han nämner vidare, att han under denna period kom att träffa en person vid namn Dirk Coetzee. Denna person är den första person som nämner någonting om Sydafrika och dess inblandning i Palmemordet.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Ersson säger också på fråga, att när han började undersöka fallen, så dyker namn på olika poliser upp. Tillfrågad om han kan beskriva den sydafrikanska polisens uppbyggnad och huruvida de poliser som... :, förekommer i hans material är s.k. vanliga poliser eller tillhör någon typ

av säkerhetstjänst.

Ersson uppger, att han är inte riktigt klar över uppbyggnaden på den sydafrikanska polisen vid denna tid, men säger att både polisen och säkerhetstjänsten hade olika avdelningar som delvis konkurrerade och delvis samarbetade med varandra. Han säger vidare, att de poliser som hade ägnat sig åt den egentliga tortyren inte var att beteckna som vanliga poliser och tillhörde inte heller den militära säkerhetstjänsten. Han säger att detta var enskilda poliser i olika befattningar. Han säger vidare, att i Port Elisabeth så fanns i det stora polishuset en säkerhetspolisavdelning som ofta förekom i offrens berättelse och som benämndes sjunde våningen.

Ersson säger, att under våren 1994, när han befann sig i Sydafrika, så ägnade han sig mest åt IDAF och offren för den tidigare sydafrikanska regimen. Han säger vidare, att under sitt höstbesök i Sydafrika 1994 så

kom han att ägna sig mera åt förövarna och offrens advokater och att

han då inriktade sig närmast på Pretoria och Johannesburg. Han nämner vidare, att han under denna period kom att träffa en person vid namn Dirk Coetzee. Denna person är den första person som nämner någonting om Sydafrika och dess inblandning i Palmemordet.

+

Tillfrågad om vad denne person hade för ställning i det sydafrikanska . : samhället, så uppger Ersson, att han tidigare på 1970-talet varit chefi.. säkerhetstjänstens mordkommando, benämnd Hit Squard, och beläget på en plats utanför Pretoria, benämnd Vlakplaas. Ersson säger vidarė, att när han gjorde sina.undersökningar, kom han att möta namnet Dirk Coetzee vid ett flertal tillfällen. Han tog också del av. en bok ”In the

heart of the whore” av författaren Jacques Pauw.

Ersson säger, att när han läste denna bok, så upptäckte han, att samma namn, Dirk Coetzee, fanns med. Han fann flera av de händelser som han själv stött på, skildrade i boken, varför han beslöt sig för att försöka

komma i kontakt med nämnde Coetzee. Han får också senare klartecken

av ANC:s säkerhetstjänst, att besöka personen ifråga.

Tillfrågad specifikt om den tidigare nämnda säkerhetstjänsten som Dirk Coetzee skulle ha varit chef för och huruvida denna är polisiär eller militär, så uppger Ersson, att han inte känner till detta, men tror att den är polisiär.

Ersson tillfrågas om när han träffar och var han träffar Dirk Coetzee första gången. Ersson uppger, att han träffade Dirk Coetzee första gången i dennes bostad belägen i ett villaområde i Pretoria. Detta sker i början av första veckan i oktober 1994. Under de två följande veckorna så träffar han Dirk Coetzee intensivt ett flertal gånger, bl.a. besöker man den tidigare nämnda Vlakplaas.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

+

Tillfrågad om vad denne person hade för ställning i det sydafrikanska . : samhället, så uppger Ersson, att han tidigare på 1970-talet varit chefi.. säkerhetstjänstens mordkommando, benämnd Hit Squard, och beläget på en plats utanför Pretoria, benämnd Vlakplaas. Ersson säger vidarė, att när han gjorde sina.undersökningar, kom han att möta namnet Dirk Coetzee vid ett flertal tillfällen. Han tog också del av. en bok ”In the

heart of the whore” av författaren Jacques Pauw.

Ersson säger, att när han läste denna bok, så upptäckte han, att samma namn, Dirk Coetzee, fanns med. Han fann flera av de händelser som han själv stött på, skildrade i boken, varför han beslöt sig för att försöka

komma i kontakt med nämnde Coetzee. Han får också senare klartecken

av ANC:s säkerhetstjänst, att besöka personen ifråga.

Tillfrågad specifikt om den tidigare nämnda säkerhetstjänsten som Dirk Coetzee skulle ha varit chef för och huruvida denna är polisiär eller militär, så uppger Ersson, att han inte känner till detta, men tror att den är polisiär.

Ersson tillfrågas om när han träffar och var han träffar Dirk Coetzee första gången. Ersson uppger, att han träffade Dirk Coetzee första gången i dennes bostad belägen i ett villaområde i Pretoria. Detta sker i början av första veckan i oktober 1994. Under de två följande veckorna så träffar han Dirk Coetzee intensivt ett flertal gånger, bl.a. besöker man den tidigare nämnda Vlakplaas.

Ersson uppger, att nämnda villaområde där Dirk Coetzee bor ligger i en dalgång mellan två bergskedjor och att ironiskt nog så bor han ganska nära president Nelson Mandela.

3

"Tillfrågad om när Ersson första gången av Dirk Coetzee får höra om Palmemordet, så uppger han, att han den aktuella dagen befann sig i Dirk Coetzees hus. Han filmade huset och omgivningarna och gjorde en längre intervju med Dirk Coetzee. Under denna intervju så kom Dirk Coetzee att uppge, att han hade uppgifter om Palmemordet. Han uppmanade Ersson, att prata med Craig Williamson vilken skulle vara inblandad i mordet. För att styrka detta, så säger också Dirk Coetzee, att han skulle kunna sammanföra Ersson med en person som hade en närmare koppling till mordet på Olof Palme och som skulle känna till mer än vad han själv gjorde. Han nämner i detta sammanhang också namnet på denna person, Riian Stander, som skulle ha arbetat i ett företag drivet av Craig Williamson, benämnt Long Reach. Ersson säger också, att denne Riian Stander är den person han kallat för källa A eller Mr A i de skrivelser som han tillställt Palmeutredningen.

Tillfrågad om Craig Williamson och vad denna är för en person, så uppger Ersson, att det är sydafrikas främste spion i modern tid och som han tidigare nämnt i sina skrivelser, är den person som infiltrerar i IUEF, beläget i Geneve. Ytterligare uppgifter om nämnda person kommer senare i förhöret.

Ersson tillfrågas också om Dirk Coetzee under intervjun uttryckligen sagt någonting angående mordet på Olof Palme. Ersson säger, att

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Ersson uppger, att nämnda villaområde där Dirk Coetzee bor ligger i en dalgång mellan två bergskedjor och att ironiskt nog så bor han ganska nära president Nelson Mandela.

3

"Tillfrågad om när Ersson första gången av Dirk Coetzee får höra om Palmemordet, så uppger han, att han den aktuella dagen befann sig i Dirk Coetzees hus. Han filmade huset och omgivningarna och gjorde en längre intervju med Dirk Coetzee. Under denna intervju så kom Dirk Coetzee att uppge, att han hade uppgifter om Palmemordet. Han uppmanade Ersson, att prata med Craig Williamson vilken skulle vara inblandad i mordet. För att styrka detta, så säger också Dirk Coetzee, att han skulle kunna sammanföra Ersson med en person som hade en närmare koppling till mordet på Olof Palme och som skulle känna till mer än vad han själv gjorde. Han nämner i detta sammanhang också namnet på denna person, Riian Stander, som skulle ha arbetat i ett företag drivet av Craig Williamson, benämnt Long Reach. Ersson säger också, att denne Riian Stander är den person han kallat för källa A eller Mr A i de skrivelser som han tillställt Palmeutredningen.

Tillfrågad om Craig Williamson och vad denna är för en person, så uppger Ersson, att det är sydafrikas främste spion i modern tid och som han tidigare nämnt i sina skrivelser, är den person som infiltrerar i IUEF, beläget i Geneve. Ytterligare uppgifter om nämnda person kommer senare i förhöret.

Ersson tillfrågas också om Dirk Coetzee under intervjun uttryckligen sagt någonting angående mordet på Olof Palme. Ersson säger, att

Coetzee sagt följande ”jag har hört från folk som vet om vad som hände vid mordet på Olof Palme”. Han sa också, "jag vet vilka som gjorde det" och ”vill du träffa dom, är du intresserad”. I detta sammanhang så nämner också Coetzee namnet Anthony White, som ansvarig för mordet i Stockholm.

!

Tillfrågad om vad Ersson menar med ordet ansvarig, så säger Ersson efter att ha funderat ett tag, att hans minne är, att Coetzee sagt att Anthony White var den som mördade Olof Palme, men säger att han vill kontrollera detta i sitt material.

Efter att ha kontrollerat i textmassan till sina filmer, så framgår det att Dirk Coetzee sagt "the man who killed Palme was Anthony White”, alltså den som mördade Olof Palme var Anthony White. Detta hämtat från sidan 55, intervju med ”Dirk Coetzee at home nr. 2” och med tidsangivelsen 005437.

Ersson tillfrågas också i det här sammanhanget om Dirk Coetzee sagt att han själv varit inblandad i planering eller utförandet av mordet på Olof Palme. Ersson uppger, att Dirk Coetzee sagt, att han inte varit inblandad i mordet på Olof Palme.

Ersson tillfrågas om Dirk Coetzee lyckades ordna mötet med den person som skulle ”veta lite mer”, således den tidigare nämnde Riian Stander.

Ersson uppger, att Dirk Coetzee ordnade detta möte och att man träffas

hemma hos Dirk Coetzee. Ersson säger, att när han kommer till Dirks bostad denna gång, så finns Riian Stander redan på plats. Han sitter vid

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Coetzee sagt följande ”jag har hört från folk som vet om vad som hände vid mordet på Olof Palme”. Han sa också, "jag vet vilka som gjorde det" och ”vill du träffa dom, är du intresserad”. I detta sammanhang så nämner också Coetzee namnet Anthony White, som ansvarig för mordet i Stockholm.

!

Tillfrågad om vad Ersson menar med ordet ansvarig, så säger Ersson efter att ha funderat ett tag, att hans minne är, att Coetzee sagt att Anthony White var den som mördade Olof Palme, men säger att han vill kontrollera detta i sitt material.

Efter att ha kontrollerat i textmassan till sina filmer, så framgår det att Dirk Coetzee sagt "the man who killed Palme was Anthony White”, alltså den som mördade Olof Palme var Anthony White. Detta hämtat från sidan 55, intervju med ”Dirk Coetzee at home nr. 2” och med tidsangivelsen 005437.

Ersson tillfrågas också i det här sammanhanget om Dirk Coetzee sagt att han själv varit inblandad i planering eller utförandet av mordet på Olof Palme. Ersson uppger, att Dirk Coetzee sagt, att han inte varit inblandad i mordet på Olof Palme.

Ersson tillfrågas om Dirk Coetzee lyckades ordna mötet med den person som skulle ”veta lite mer”, således den tidigare nämnde Riian Stander.

Ersson uppger, att Dirk Coetzee ordnade detta möte och att man träffas

hemma hos Dirk Coetzee. Ersson säger, att när han kommer till Dirks bostad denna gång, så finns Riian Stander redan på plats. Han sitter vid

Riaan STANDER

1996 -11-20

Former Security Police.

RIKSKRIMINALPOLISEN

Q 1: Address, time of birth.

Q 2: Professional record and general background information, present occupation.

Q 3: Known connection with Craig Williamson and Longreach.

Q 4: Other information usefUL in respect to his liability.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Riaan STANDER

1996 -11-20

Former Security Police.

RIKSKRIMINALPOLISEN

Q 1: Address, time of birth.

Q 2: Professional record and general background information, present occupation.

Q 3: Known connection with Craig Williamson and Longreach.

Q 4: Other information usefUL in respect to his liability.

en dator och håller på, som Ersson upplever det, att säkerhetskopiera

disketter.

Tillfrågad.om hur många gånger han träffar Riian Stander, så uppger Ersson, att han totalt träffar honom fyra gånger. Ersson säger, att han träffade honom första gången hos Dirk Coetzee och sedan två gånger på en restaurang i Pretoria som han i dag inte minns namnet på, vidare en gång ute vid den tidigare nämnda Vlakplaas. Detta möte skedde något

senare, men säger att det var relativt nära de övriga mötena. Ersson

säger, att detta var i slutet av hans besök nere i Sydafrika under hösten, varför det blev väldigt koncentrerat på slutet och allting skulle ordnas väldigt snabbt. Efter att ha kontrollerat i sina anteckningar, så uppger Ersson, att sista gången han träffar Riian Stander är den 17 oktober 1994. Han träffar honom då på den tidigare nämnda restaurangen och det är vid detta tillfälle som han får Riian Stander, att berätta vad han vet om mordet på Olof Palme. Han säger vidare, att Riian Stander inte ville ställa upp på en intervju inför kameran. Ersson säger, att han förde anteckningar under intervjun. Riian Stander kontrollerade vad han skrev

och att han stavade namnen rätt.

Ersson säger, att Riian Stander vid första mötet sade, att han inte var riktigt säker på, att han skulle ställa upp på en intervju. Han sade, att han

ville kolla med sin advokat först.

Ersson tillfrågas, om han vid detta tillfälle får namnet på Riian Standers advokat och uppger då att han inte får detta. Ersson lämnar en förklaring i det här sammanhanget, att Riian Stander var en sådan person som

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

en dator och håller på, som Ersson upplever det, att säkerhetskopiera

disketter.

Tillfrågad.om hur många gånger han träffar Riian Stander, så uppger Ersson, att han totalt träffar honom fyra gånger. Ersson säger, att han träffade honom första gången hos Dirk Coetzee och sedan två gånger på en restaurang i Pretoria som han i dag inte minns namnet på, vidare en gång ute vid den tidigare nämnda Vlakplaas. Detta möte skedde något

senare, men säger att det var relativt nära de övriga mötena. Ersson

säger, att detta var i slutet av hans besök nere i Sydafrika under hösten, varför det blev väldigt koncentrerat på slutet och allting skulle ordnas väldigt snabbt. Efter att ha kontrollerat i sina anteckningar, så uppger Ersson, att sista gången han träffar Riian Stander är den 17 oktober 1994. Han träffar honom då på den tidigare nämnda restaurangen och det är vid detta tillfälle som han får Riian Stander, att berätta vad han vet om mordet på Olof Palme. Han säger vidare, att Riian Stander inte ville ställa upp på en intervju inför kameran. Ersson säger, att han förde anteckningar under intervjun. Riian Stander kontrollerade vad han skrev

och att han stavade namnen rätt.

Ersson säger, att Riian Stander vid första mötet sade, att han inte var riktigt säker på, att han skulle ställa upp på en intervju. Han sade, att han

ville kolla med sin advokat först.

Ersson tillfrågas, om han vid detta tillfälle får namnet på Riian Standers advokat och uppger då att han inte får detta. Ersson lämnar en förklaring i det här sammanhanget, att Riian Stander var en sådan person som

ibland var beredd att prata och ibland backade. Han ändrade sig fram och tillbaka. I det här sammanhanget så säger Ersson, att det här skedde , i slutet av hans vistelse i Sydafrika och att han efter det han pratat med: Stander, skulle flyga till Kapstaden och träffa den sydafrikanske: : justitieministern Dala Omar. Det var uppenbart att Stander ville få amnesti för de brott han begått i Sydafrika och att han ville ha detta klart innan han ville berätta vad han visste om mordet på Olof Palme. Ersson · upplevde Riian Stander i det här sammanhanget som mycket stressad och nämner bl.a. att han vid ett tillfälle skulle träffa Stander på dennes farm, men att detta möte ändrades till att träffas på en countryklubb, till vilken Riian Stander sen inte kom, utan lät hälsa i telefon att han inte

skulle ställa upp på någon intervju.

Tillfrågad om varför Riian Stander ändrar sig fram och tillbaka och om detta berodde på, att han inte var riktigt säker på sina uppgifter, eller om han var rädd för att berätta om dessa saker, så uppger Ersson, att han vid ett flertal tillfällen pressat Riian Stander på hans uppgifter. Ersson säger, att han uttryckligen frågat Riian Stander om denne bara kom med sagor, men att han förnekat detta. Ersson säger, att Stander uppgav många gånger, att han var säker på det han sagt och att han vet att det var riktigt och att han också hade en dokumentation på detta. Han uppgav för Ersson följande; "jag kan visa kontonummer och utpeka banken som mördaren fått betalt ifrån och vilken summa han fått. Vidare sa Stander

till Ersson "det som jag hittills gett till dej, är endast toppen på ett berg"

och "jag har uppgifter om detta på skyddad plats”.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

ibland var beredd att prata och ibland backade. Han ändrade sig fram och tillbaka. I det här sammanhanget så säger Ersson, att det här skedde , i slutet av hans vistelse i Sydafrika och att han efter det han pratat med: Stander, skulle flyga till Kapstaden och träffa den sydafrikanske: : justitieministern Dala Omar. Det var uppenbart att Stander ville få amnesti för de brott han begått i Sydafrika och att han ville ha detta klart innan han ville berätta vad han visste om mordet på Olof Palme. Ersson · upplevde Riian Stander i det här sammanhanget som mycket stressad och nämner bl.a. att han vid ett tillfälle skulle träffa Stander på dennes farm, men att detta möte ändrades till att träffas på en countryklubb, till vilken Riian Stander sen inte kom, utan lät hälsa i telefon att han inte

skulle ställa upp på någon intervju.

Tillfrågad om varför Riian Stander ändrar sig fram och tillbaka och om detta berodde på, att han inte var riktigt säker på sina uppgifter, eller om han var rädd för att berätta om dessa saker, så uppger Ersson, att han vid ett flertal tillfällen pressat Riian Stander på hans uppgifter. Ersson säger, att han uttryckligen frågat Riian Stander om denne bara kom med sagor, men att han förnekat detta. Ersson säger, att Stander uppgav många gånger, att han var säker på det han sagt och att han vet att det var riktigt och att han också hade en dokumentation på detta. Han uppgav för Ersson följande; "jag kan visa kontonummer och utpeka banken som mördaren fått betalt ifrån och vilken summa han fått. Vidare sa Stander

till Ersson "det som jag hittills gett till dej, är endast toppen på ett berg"

och "jag har uppgifter om detta på skyddad plats”.

iiiik Tillfrågad om Ersson fått någon dokumentation eller sett någon.

dokumentation rörande mordet på Olof Palme, så uppger Ersson, att han aldrig varken sett eller fått någon dokumentation.överlämnad till sig.

Ersson säger, att han inför det sista mötet med Riian Stander den 17 oktober på den tidigare nämnda restaurangen i Pretoria förklarat att han behövde mer uppgifter för att kunna hjälpa honom med en amnestiförfrågan till justitieminister Dullah Omar, i Kapstaden. Ersson säger, att han hade förklarat för Riian Stander, att han behövde ha en konkret berättelse och måste således ha mera uppgifter av Stander än de

han tidigare lämnat.

Kriminalinspektör Caj Enqvist, Luleå länspolisdistrikt, lämnar förhöret kl. 11.03 p.g.a. tjänst.

Tillfrågad om han vid det aktuella tillfället den 17 oktober 1994 på restaurangen försökt få Riian Stander, att ställa upp på en intervju inför kamera, så uppger Ersson, att han försökt detta. Han säger vidare, att det tidigare nämnda planerade mötet med Stander på countryklubben som blev inhiberat, var dagen eller dagarna före det sista mötet, och att han blev irriterad på, att Stander inte ställt upp på det som man kommit

överens om.

Vid det här aktuella tillfället den 17 oktober, så beslutar sig ändå Ersson för, att prata med Stander och föra anteckningar i sin anteckningsbok.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

iiiik Tillfrågad om Ersson fått någon dokumentation eller sett någon.

dokumentation rörande mordet på Olof Palme, så uppger Ersson, att han aldrig varken sett eller fått någon dokumentation.överlämnad till sig.

Ersson säger, att han inför det sista mötet med Riian Stander den 17 oktober på den tidigare nämnda restaurangen i Pretoria förklarat att han behövde mer uppgifter för att kunna hjälpa honom med en amnestiförfrågan till justitieminister Dullah Omar, i Kapstaden. Ersson säger, att han hade förklarat för Riian Stander, att han behövde ha en konkret berättelse och måste således ha mera uppgifter av Stander än de

han tidigare lämnat.

Kriminalinspektör Caj Enqvist, Luleå länspolisdistrikt, lämnar förhöret kl. 11.03 p.g.a. tjänst.

Tillfrågad om han vid det aktuella tillfället den 17 oktober 1994 på restaurangen försökt få Riian Stander, att ställa upp på en intervju inför kamera, så uppger Ersson, att han försökt detta. Han säger vidare, att det tidigare nämnda planerade mötet med Stander på countryklubben som blev inhiberat, var dagen eller dagarna före det sista mötet, och att han blev irriterad på, att Stander inte ställt upp på det som man kommit

överens om.

Vid det här aktuella tillfället den 17 oktober, så beslutar sig ändå Ersson för, att prata med Stander och föra anteckningar i sin anteckningsbok.

Från denna anteckningsbok så förde Ersson över uppgifterna direkt till sin dator senare samma kvällen för, att ha dessa dokumenterade.:.'

.... Ersson tillfrågas, vad han i dag kan minnas av vad som avhandlades på

restaurangen, således vad Stander för honom berättat om mordet på Olof Palme och hur detta skulle ha planerats och genomförts. Detta utan att kontrollera i sina anteckningar.

Ersson säger, att vad han i dag kan minnas, är de viktiga punkterna att Stander uppgivit, att mordet på Olof Palme genomfördes som en operation av den militära säkerhetstjänsten eller åtminstone folk inom denna. Craig Williamson skulle ha varit hjärnan bakom planeringen. Kodordet för själva operationen var "Hammer". Ersson minns, att han vid det tillfället tillfrågade Stander om ”Hammer-unit”, en grupp som funnits i Port Elisabeth och som utfört en massa mord, var samma människor som avsågs vid detta tillfälle. Stander hade då uppgivit, att det inte var samma personer, utan hade sagt att "Hammer var mer än så” och menade alltså, att detta var en större sak.

Ersson säger vidare, att han är inte säker på att Stander i alla stycken förklarat för honom hur mordet skett, då han ”rotat” mycket i den här händelsen och fått olika uppgifter från olika håll. Han säger, att hans intryck i dag är, att Stander sagt, att mordet på Olof Palme planerats och

letts av Craig Williamson och folk inom den militära

underrättelsetjänsten.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Från denna anteckningsbok så förde Ersson över uppgifterna direkt till sin dator senare samma kvällen för, att ha dessa dokumenterade.:.'

.... Ersson tillfrågas, vad han i dag kan minnas av vad som avhandlades på

restaurangen, således vad Stander för honom berättat om mordet på Olof Palme och hur detta skulle ha planerats och genomförts. Detta utan att kontrollera i sina anteckningar.

Ersson säger, att vad han i dag kan minnas, är de viktiga punkterna att Stander uppgivit, att mordet på Olof Palme genomfördes som en operation av den militära säkerhetstjänsten eller åtminstone folk inom denna. Craig Williamson skulle ha varit hjärnan bakom planeringen. Kodordet för själva operationen var "Hammer". Ersson minns, att han vid det tillfället tillfrågade Stander om ”Hammer-unit”, en grupp som funnits i Port Elisabeth och som utfört en massa mord, var samma människor som avsågs vid detta tillfälle. Stander hade då uppgivit, att det inte var samma personer, utan hade sagt att "Hammer var mer än så” och menade alltså, att detta var en större sak.

Ersson säger vidare, att han är inte säker på att Stander i alla stycken förklarat för honom hur mordet skett, då han ”rotat” mycket i den här händelsen och fått olika uppgifter från olika håll. Han säger, att hans intryck i dag är, att Stander sagt, att mordet på Olof Palme planerats och

letts av Craig Williamson och folk inom den militära

underrättelsetjänsten.

Ersson tillfrågas om ytterligare uppgifter från mötet på restaurangen. Han minns att Stander givit namnet på de personer som skulle varit inblandad i mordet på Olof Palme, nämligen Anthony, White och PaUL ::: Asmussen. Ersson minns också, att Stander sagt, att dessa personer

po

fanns på plats i Stockholm vid mordtillfället.

Ersson tillfrågas om han i dag kan minnas om Stander uppgivit, att någon av de nämnda personerna skulle vara mördaren, således den som höll i vapnet. Ersson säger, att han i dag inte kan minnas detta utan hänvisar till sina dagboksanteckningar, vilka kommer att genomgås tillsammans med Ersson senare i förhöret.

Tillfrågad om Stander lämnade några ytterligare uppgifter vid det aktuella tillfället, så säger Ersson, att han minns att Stander sagt att Anthony White var en tidigare selous scout, ett elitkommando från det tidigare Rhodesia, som senare flyttat till Sydafrika och nu skulle ha flyttat till en ort benämnd Beira i Moçambique där han arbetade med

timmeraffärer av olika slag.

Tillfrågad om han sagt någonting om nämnde PaUL Asmussen, så säger Ersson, att han i dag inte kan minnas att Stander sagt något. Han kan inte heller minnas, att han själv frågade Stander någonting om nämnde PaUL Asmussen. Ersson säger, att vid det här aktuella tillfället, så var

dessa personer bara namn för honom.

Ersson tillfrågas om han kommer ihåg något ytterligare ifrån det

aktuella samtalet med Stander och säger då, att han förde ett samtal med

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Ersson tillfrågas om ytterligare uppgifter från mötet på restaurangen. Han minns att Stander givit namnet på de personer som skulle varit inblandad i mordet på Olof Palme, nämligen Anthony, White och PaUL ::: Asmussen. Ersson minns också, att Stander sagt, att dessa personer

po

fanns på plats i Stockholm vid mordtillfället.

Ersson tillfrågas om han i dag kan minnas om Stander uppgivit, att någon av de nämnda personerna skulle vara mördaren, således den som höll i vapnet. Ersson säger, att han i dag inte kan minnas detta utan hänvisar till sina dagboksanteckningar, vilka kommer att genomgås tillsammans med Ersson senare i förhöret.

Tillfrågad om Stander lämnade några ytterligare uppgifter vid det aktuella tillfället, så säger Ersson, att han minns att Stander sagt att Anthony White var en tidigare selous scout, ett elitkommando från det tidigare Rhodesia, som senare flyttat till Sydafrika och nu skulle ha flyttat till en ort benämnd Beira i Moçambique där han arbetade med

timmeraffärer av olika slag.

Tillfrågad om han sagt någonting om nämnde PaUL Asmussen, så säger Ersson, att han i dag inte kan minnas att Stander sagt något. Han kan inte heller minnas, att han själv frågade Stander någonting om nämnde PaUL Asmussen. Ersson säger, att vid det här aktuella tillfället, så var

dessa personer bara namn för honom.

Ersson tillfrågas om han kommer ihåg något ytterligare ifrån det

aktuella samtalet med Stander och säger då, att han förde ett samtal med

Stander om män som skulle haft radioapparater vid mordplatsen. Han säger, att han hade ju de här uppgifterna klart för sig redan när han åkte till Sydafrika, att det hade förekommit sådana diskussioner, att det

skulle ha funnits män i. mordområdet som hade haft-radioapparater.

I det här sammanhanget så säger Ersson att Stander sagt, att Anthony White och Asmussen haft förberedelse, stöd och hjälp av kollegor som han uttryckte det, i Sverige. Ersson tillfrågas om han frågade vad detta betydde och säger då, att Stander sagt, att de samarbetat med personer och kollegor och, som Ersson uppfattade det, personer inom polisen, vilka arbetade på en avdelningen som hade en kvinnlig chef. Detta var, enligt Stander, naturligtvis inget formellt samarbete, utan med enskilda personer på aktuell avdelning. Han minns också, att Stander sagt, att man pratat med varandra i telefon inför förberedelserna och att man efter själv mordet försökt få kontakt med kollegorna i Sverige, men att telefonnumren ändrats efter detta.

Ersson tillfrågas om det var han som förde på tal tidigare nämnda radioapparaterna som skulle ha funnits i närheten av mordplatsen. Ersson säger, att i det allmänna resonemang han hade med Stander, så pratade man bl.a. om teorierna, att det var en ensam galning, eller att det var en avancerad, planerad militär aktion. I det här sammanhanget så hade Ersson nämnt att det skrevs i tidningarna om att det fanns personer som haft radioapparater eller mobiltelefoner i närheten av mordplatsen. Stander hade då sagt, att svenskarna spanade på Palme, men ingick inte i attacken, utan att det var "vårt folk" som utförde den, enligt Stander. Ersson säger här spontant, att han säger hellre att han är osäker på vissa

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Stander om män som skulle haft radioapparater vid mordplatsen. Han säger, att han hade ju de här uppgifterna klart för sig redan när han åkte till Sydafrika, att det hade förekommit sådana diskussioner, att det

skulle ha funnits män i. mordområdet som hade haft-radioapparater.

I det här sammanhanget så säger Ersson att Stander sagt, att Anthony White och Asmussen haft förberedelse, stöd och hjälp av kollegor som han uttryckte det, i Sverige. Ersson tillfrågas om han frågade vad detta betydde och säger då, att Stander sagt, att de samarbetat med personer och kollegor och, som Ersson uppfattade det, personer inom polisen, vilka arbetade på en avdelningen som hade en kvinnlig chef. Detta var, enligt Stander, naturligtvis inget formellt samarbete, utan med enskilda personer på aktuell avdelning. Han minns också, att Stander sagt, att man pratat med varandra i telefon inför förberedelserna och att man efter själv mordet försökt få kontakt med kollegorna i Sverige, men att telefonnumren ändrats efter detta.

Ersson tillfrågas om det var han som förde på tal tidigare nämnda radioapparaterna som skulle ha funnits i närheten av mordplatsen. Ersson säger, att i det allmänna resonemang han hade med Stander, så pratade man bl.a. om teorierna, att det var en ensam galning, eller att det var en avancerad, planerad militär aktion. I det här sammanhanget så hade Ersson nämnt att det skrevs i tidningarna om att det fanns personer som haft radioapparater eller mobiltelefoner i närheten av mordplatsen. Stander hade då sagt, att svenskarna spanade på Palme, men ingick inte i attacken, utan att det var "vårt folk" som utförde den, enligt Stander. Ersson säger här spontant, att han säger hellre att han är osäker på vissa

uppgifter som han lämnar, istället för att säga oriktiga saker. Han har - tidigare.märkt, att när han skulle renskriva sina dagboksanteckningar, att“..

dessa inte riktigt stämde med den ursprungliga rapporten. Han vill tala om detta och påpekar att han har också skrivit om detta i skrivelsen. Han :. känner samma osäkerhetskänsla nu, över de senaste uppgifterna han

lämnat.

Ersson tillfrågas om Stander sagt att den aktuella sydafrikanska gruppen vänt sig till kollegor och varför Ersson dragit slutsatsen att detta var kollegor inom den svenska polisen. Ersson säger, att Stander sagt, att de vänt sig Security People. Tillfrågad om Stander sett sig själv som polis, så uppger Ersson, att han inte kan säga detta, men säger att Stander sagt, att han arbetat under Craig Williamson i dennes säkerhetsverksamhet. Huruvida Stander såg sig själv som polis vet inte Ersson. Däremot så minns Ersson att Stander skulle ha ägnat sig åt avlyssning, telefonavlyssning och datorverksamhet av olika slag. Därefter så säger Ersson spontant, att Stander vid ett tillfälle sagt, att han ingått i "the Hammer" och efter att Ersson på senare tid kontrollerat denna uppgift i sina anteckningar, så har han fått en viss tveksamhet rörande Stander. Tidigare säger han, att han uppfattade Stander som en person som inte hade något med mordet på Olof Palme att göra, utan att han bara relaterade er han hört, men säger, att han i dag, efter att ha tittat på sina anteckningar hyser en viss tveksamhet om detta.

Tillfrågad om "the Hammer” i det här sammanhanget skulle betyda kodord ”Hammer" eller "Hammer Unit” i Port Elisabeth, så säger

Ersson, att han själv ställt sig denna fråga.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

uppgifter som han lämnar, istället för att säga oriktiga saker. Han har - tidigare.märkt, att när han skulle renskriva sina dagboksanteckningar, att“..

dessa inte riktigt stämde med den ursprungliga rapporten. Han vill tala om detta och påpekar att han har också skrivit om detta i skrivelsen. Han :. känner samma osäkerhetskänsla nu, över de senaste uppgifterna han

lämnat.

Ersson tillfrågas om Stander sagt att den aktuella sydafrikanska gruppen vänt sig till kollegor och varför Ersson dragit slutsatsen att detta var kollegor inom den svenska polisen. Ersson säger, att Stander sagt, att de vänt sig Security People. Tillfrågad om Stander sett sig själv som polis, så uppger Ersson, att han inte kan säga detta, men säger att Stander sagt, att han arbetat under Craig Williamson i dennes säkerhetsverksamhet. Huruvida Stander såg sig själv som polis vet inte Ersson. Däremot så minns Ersson att Stander skulle ha ägnat sig åt avlyssning, telefonavlyssning och datorverksamhet av olika slag. Därefter så säger Ersson spontant, att Stander vid ett tillfälle sagt, att han ingått i "the Hammer" och efter att Ersson på senare tid kontrollerat denna uppgift i sina anteckningar, så har han fått en viss tveksamhet rörande Stander. Tidigare säger han, att han uppfattade Stander som en person som inte hade något med mordet på Olof Palme att göra, utan att han bara relaterade er han hört, men säger, att han i dag, efter att ha tittat på sina anteckningar hyser en viss tveksamhet om detta.

Tillfrågad om "the Hammer” i det här sammanhanget skulle betyda kodord ”Hammer" eller "Hammer Unit” i Port Elisabeth, så säger

Ersson, att han själv ställt sig denna fråga.

Därefter uppger Ersson, att han minns att man pratade om tänkbara motiv om mordet på Olof Palme. Stander hade då sagt, att man såg Palme som den främste motståndaren mot Sydafrika i FN och andra internationella sammanhang: Vidare så sade Stander, att det fanns en privat konflikt mellan Palme och Craig Williamson. Här säger Ersson, att, när Stander säger detta, tog Ersson för givet att det hade nånting att göra med stölder som Craig Williamson gjorde inom organisationen IUEF. Ersson hade också funderat på om det kan ha varit så, att Palme känt till att det skett skumraskaffärer med pengarna inom organisationen. Craig Williamson hade också varit "förbannad" på Olof Palme, enligt Stander, och det skulle ha haft nånting och göra med att Olof Palme skulle ha "myglat” med några biståndspengar.

I samband med indikteringen så minns Ersson, att Stander sagt att det inte var Craig Williamson som skulle ha fifflat med pengarna, utan Olof

Palme.

I det här sammanhanget så berättar också Ersson, att tidigare chefen för IUEF, Lars Gunnar Eriksson, fifflat med pengar bl.a. genom ett bolag i

Lichtenstein och att Eriksson hade direkta kontakter rakt in i den

socialdemokratiska rörelsen och Olof Palme. Ers on själv har haft en teori om att man använde biståndspengarna för andra saker än de som de godkänts för.

Efter att man fört ovanstående resonemang, så säger Ersson, att Stander inte ville prata mer och att han redan hade sagt för mycket. Han hade

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Därefter uppger Ersson, att han minns att man pratade om tänkbara motiv om mordet på Olof Palme. Stander hade då sagt, att man såg Palme som den främste motståndaren mot Sydafrika i FN och andra internationella sammanhang: Vidare så sade Stander, att det fanns en privat konflikt mellan Palme och Craig Williamson. Här säger Ersson, att, när Stander säger detta, tog Ersson för givet att det hade nånting att göra med stölder som Craig Williamson gjorde inom organisationen IUEF. Ersson hade också funderat på om det kan ha varit så, att Palme känt till att det skett skumraskaffärer med pengarna inom organisationen. Craig Williamson hade också varit "förbannad" på Olof Palme, enligt Stander, och det skulle ha haft nånting och göra med att Olof Palme skulle ha "myglat” med några biståndspengar.

I samband med indikteringen så minns Ersson, att Stander sagt att det inte var Craig Williamson som skulle ha fifflat med pengarna, utan Olof

Palme.

I det här sammanhanget så berättar också Ersson, att tidigare chefen för IUEF, Lars Gunnar Eriksson, fifflat med pengar bl.a. genom ett bolag i

Lichtenstein och att Eriksson hade direkta kontakter rakt in i den

socialdemokratiska rörelsen och Olof Palme. Ers on själv har haft en teori om att man använde biståndspengarna för andra saker än de som de godkänts för.

Efter att man fört ovanstående resonemang, så säger Ersson, att Stander inte ville prata mer och att han redan hade sagt för mycket. Han hade

redan börjat låta sig intervjuas, något som hans advokat hade avrått

honom från att göra.

.

Ersson tillfrågas om det sagts något ytterligare efter att Stander inte ville : fortsätta prata. Ersson säger, att inget ytterligare sagts. Ersson försökte, som han säger, naturligtvis övertala Stander att prata in på band det som Ersson skrivit ned i sin anteckningsbok, men dettá ville inte Stander

vara med om.

I det här sammanhanget hade också Ersson sagt till Stander, att han inte skulle publicera de aktuella uppgifterna före dennes amnestiansökan.

Ersson säger också, att han lovade att han inte skulle lämna ut Riian

Standers namn rill någon och att han ej heller gjort detta förrän han meddelade Riksåklagaren, Solveig Riberdahl, under 1996.

Ersson tillfrågas också om det finns några ytterligare uppgifter som han inte skrivit ner eller någon ytterligare överenskommelse som han gjort med Riian Stander, som ännu inte har visats för polisen.

Ersson uppger, att han inte har några ytterligare uppgifter att lämna.

I det här sammanhanget så säger han, att det har förekommit rykten bland en del journalister. Några stycken som ringt upp honom har frågat om han på något sätt gjort en överenskommelse med Riian Stander om att inte lämna ut dennes namn och att detta skulle bero på, att han skulle komma i åtnjutande av den belöning som utlovats, vid lösandet av

mordet på Olof Palme.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

redan börjat låta sig intervjuas, något som hans advokat hade avrått

honom från att göra.

.

Ersson tillfrågas om det sagts något ytterligare efter att Stander inte ville : fortsätta prata. Ersson säger, att inget ytterligare sagts. Ersson försökte, som han säger, naturligtvis övertala Stander att prata in på band det som Ersson skrivit ned i sin anteckningsbok, men dettá ville inte Stander

vara med om.

I det här sammanhanget hade också Ersson sagt till Stander, att han inte skulle publicera de aktuella uppgifterna före dennes amnestiansökan.

Ersson säger också, att han lovade att han inte skulle lämna ut Riian

Standers namn rill någon och att han ej heller gjort detta förrän han meddelade Riksåklagaren, Solveig Riberdahl, under 1996.

Ersson tillfrågas också om det finns några ytterligare uppgifter som han inte skrivit ner eller någon ytterligare överenskommelse som han gjort med Riian Stander, som ännu inte har visats för polisen.

Ersson uppger, att han inte har några ytterligare uppgifter att lämna.

I det här sammanhanget så säger han, att det har förekommit rykten bland en del journalister. Några stycken som ringt upp honom har frågat om han på något sätt gjort en överenskommelse med Riian Stander om att inte lämna ut dennes namn och att detta skulle bero på, att han skulle komma i åtnjutande av den belöning som utlovats, vid lösandet av

mordet på Olof Palme.

Dessa uppgifter skulle journalisterna ha fått av den tidigare nämnde * Dirk Coetzee som åtminstone till tre journalister uppgivit detta. Ersson:

säger, att han naturligtvis inte gjort någon sådan överenskommelse, varken med den svenska polisen, Pierre Schori eller den sydafrikanske justitieministern Dullah Omar.

Förhöret avbrytes kl. 12.10.

Förhöret återupptages kl. 12.50.

Ersson tillfrågas om han hade någon kontakt med Craig Williamson efter det att Dirk Coetzee sagt, att Craig Williamson hade planerat mordet på Olof Palme.

Ersson uppger att han haft det. Han minns också att Dirk Coetzee vid det aktuella tillfället sagt en del föraktfulla saker om Craig Williamson. Craig Williamson var en person som alltid höll sig i bakgrunden när det

small och ”han var den som höll på och fixa och gjorde saker, men var

aldrig med vid de speciella tillfällena."

Ersson tillfrågas om var och hur han träffade Craig Williamson. Ersson

säger, att han var i telefonkontakt med honom flera gånger innan han lyckades till slut övertyga honom om en intervju. Efter det man kommit överens om en intervju, så gjordes denna en eftermiddag i Craig Williamsons hem, beläget i ett lyxigare villaområde i Johannesburg.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Dessa uppgifter skulle journalisterna ha fått av den tidigare nämnde * Dirk Coetzee som åtminstone till tre journalister uppgivit detta. Ersson:

säger, att han naturligtvis inte gjort någon sådan överenskommelse, varken med den svenska polisen, Pierre Schori eller den sydafrikanske justitieministern Dullah Omar.

Förhöret avbrytes kl. 12.10.

Förhöret återupptages kl. 12.50.

Ersson tillfrågas om han hade någon kontakt med Craig Williamson efter det att Dirk Coetzee sagt, att Craig Williamson hade planerat mordet på Olof Palme.

Ersson uppger att han haft det. Han minns också att Dirk Coetzee vid det aktuella tillfället sagt en del föraktfulla saker om Craig Williamson. Craig Williamson var en person som alltid höll sig i bakgrunden när det

small och ”han var den som höll på och fixa och gjorde saker, men var

aldrig med vid de speciella tillfällena."

Ersson tillfrågas om var och hur han träffade Craig Williamson. Ersson

säger, att han var i telefonkontakt med honom flera gånger innan han lyckades till slut övertyga honom om en intervju. Efter det man kommit överens om en intervju, så gjordes denna en eftermiddag i Craig Williamsons hem, beläget i ett lyxigare villaområde i Johannesburg.

THE LONGREACH-PALME OPERATION


INTELLIGENCE REPORT

NAMeS OF PERSONS INVOLVED WITH LONGRIACH:

H8017430 BD/7830 HB12084 M PHILP POWELL H817676, H6 17684, H8617833

H80 27830 (ANT) WHITE HOD 17830 STANDER HBD 17830 CRAIG WILLIAMSON #80.17430 PW BOTHA 215062, HB017830 PIK BOTHA

FORLION DOMICILIUM (S-1980)

LONGREACH LAITED REG.NO. 34518 BEL ROYAL HOUSE, HILGROVE STREET ST HELER JERSEY CHANNEL ISLANDS TF .. 753 25250 TELEX 4192088 INTRAD G TEL/FAX 0534 20625

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

THE LONGREACH-PALME OPERATION


INTELLIGENCE REPORT

NAMeS OF PERSONS INVOLVED WITH LONGRIACH:

H8017430 BD/7830 HB12084 M PHILP POWELL H817676, H6 17684, H8617833

H80 27830 (ANT) WHITE HOD 17830 STANDER HBD 17830 CRAIG WILLIAMSON #80.17430 PW BOTHA 215062, HB017830 PIK BOTHA

FORLION DOMICILIUM (S-1980)

LONGREACH LAITED REG.NO. 34518 BEL ROYAL HOUSE, HILGROVE STREET ST HELER JERSEY CHANNEL ISLANDS TF .. 753 25250 TELEX 4192088 INTRAD G TEL/FAX 0534 20625

Intervjun skulle innehålla i huvudsak frågor runt Craig Williamsons

engagemang som spion i:IUEF och den kännedom han hade om IDAF.

Ersson säger, att det var ju egentligen hans uppdrag när han var nere i Sydafrika. Tillfrågad om när detta skedde, så säger Ersson, att det var · hösten 1994, under samma period som han pratade med Stander och de övriga inblandade personerna. Han säger, att det var två intensiva veckor då han for runt och pratade med ett flertal människor som kunde ha upplysningar att lämna.

Ersson säger, att han ställde frågan huruvida Craig Williamson var inblandad i mordet på Olof Palme och att Craig skrattande hade sagt, att det var orimligt, att det fanns ingen sanning i påståendet att han skulle ha varit inblandad på något sätt. Han förnekar detta och detta sker inför

kamera i intervjun.

Craig Williamson ställer frågan varför han skulle ha gjort detta och då fått som svar från Ersson, att Olof Palme var en av de främsta kritikerna mot apartheid. Craig Williamson hade då svarat, "att vara uppsatt på någon ‘hitlista' för att mördas, bara för att man var motståndare till apartheid, då skulle man ha behövt mörda många personer", således

avfärdar Craig Williamson detta.

I övrigt så fortsatte inte Ersson att fråga någonting om detta, trots att han redan när han ställde frågan huruvida Craig Williamson varit inblandad i mordet, visste att Stander sagt andra saker som han möjligtvis skulle

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Intervjun skulle innehålla i huvudsak frågor runt Craig Williamsons

engagemang som spion i:IUEF och den kännedom han hade om IDAF.

Ersson säger, att det var ju egentligen hans uppdrag när han var nere i Sydafrika. Tillfrågad om när detta skedde, så säger Ersson, att det var · hösten 1994, under samma period som han pratade med Stander och de övriga inblandade personerna. Han säger, att det var två intensiva veckor då han for runt och pratade med ett flertal människor som kunde ha upplysningar att lämna.

Ersson säger, att han ställde frågan huruvida Craig Williamson var inblandad i mordet på Olof Palme och att Craig skrattande hade sagt, att det var orimligt, att det fanns ingen sanning i påståendet att han skulle ha varit inblandad på något sätt. Han förnekar detta och detta sker inför

kamera i intervjun.

Craig Williamson ställer frågan varför han skulle ha gjort detta och då fått som svar från Ersson, att Olof Palme var en av de främsta kritikerna mot apartheid. Craig Williamson hade då svarat, "att vara uppsatt på någon ‘hitlista' för att mördas, bara för att man var motståndare till apartheid, då skulle man ha behövt mörda många personer", således

avfärdar Craig Williamson detta.

I övrigt så fortsatte inte Ersson att fråga någonting om detta, trots att han redan när han ställde frågan huruvida Craig Williamson varit inblandad i mordet, visste att Stander sagt andra saker som han möjligtvis skulle

kunna ha ställt frågor om, men ville inte vid detta tillfälle berätta att han hade fått andra uppgifter om Craig Williamson:

Ersson förklarar detta med, att han inte ville röja Standers identitet om det kanske skulle vara lätt att identifiera honom, för Craig Williamson.':

Ersson förklarar vid förhörstillfället, att han till intervjun med Craig Williamson hade med sig svenska tidningsartiklar och refererade till dessa och sade, "att han läst i svenska tidningar, att Craig Williamson skulle kunna vara inblandad i mordet på Olof Palme”. Detta då med tanken, att han skulle slippa röja Stander som källa.

Ersson tillfrågas om någon ytterligare person givit uppgifter om mordet på Olof Palme, således någon person i Sydafrika.

Ersson säger, att han träffat andra agenter i samband med att han träffat Dirk Coetzee och andra personer, men att dessa inte velat ställa upp i intervjuer, för den sak som han egentligen var nere för att undersöka, IUEF och IDAF. Några frågor angående Olof: Palme och mordet ställde aldrig Ersson till dessa personer.

I övrigt så är det de tre tidigare nämnda, således Dirk Coetzee, Riian Stander, Craig Williamson som lämnat uppgifter om mordet på Olof

Palme.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

kunna ha ställt frågor om, men ville inte vid detta tillfälle berätta att han hade fått andra uppgifter om Craig Williamson:

Ersson förklarar detta med, att han inte ville röja Standers identitet om det kanske skulle vara lätt att identifiera honom, för Craig Williamson.':

Ersson förklarar vid förhörstillfället, att han till intervjun med Craig Williamson hade med sig svenska tidningsartiklar och refererade till dessa och sade, "att han läst i svenska tidningar, att Craig Williamson skulle kunna vara inblandad i mordet på Olof Palme”. Detta då med tanken, att han skulle slippa röja Stander som källa.

Ersson tillfrågas om någon ytterligare person givit uppgifter om mordet på Olof Palme, således någon person i Sydafrika.

Ersson säger, att han träffat andra agenter i samband med att han träffat Dirk Coetzee och andra personer, men att dessa inte velat ställa upp i intervjuer, för den sak som han egentligen var nere för att undersöka, IUEF och IDAF. Några frågor angående Olof: Palme och mordet ställde aldrig Ersson till dessa personer.

I övrigt så är det de tre tidigare nämnda, således Dirk Coetzee, Riian Stander, Craig Williamson som lämnat uppgifter om mordet på Olof

Palme.

Ersson tillfrågas om han har någonting ytterligare som han tycker, att - han vill nämna i det här sammanhanget runt de tre tidigare nämnda

.

personerna.

Ersson säger, att han gärna vill lämna uppgifterna runt Hammer Unit i Port Elisabeth. Han använde den händelsen som en test av Standers trovärdighet med mordfall som han hade god kännedom om.

Po

Stander hade bl.a. berättat om mordet på Matthew Gooneway och sagt i detaljer samt också nämnt namn på personer som skulle ha utfört mordet, vilka inte var kända för i vart fall Ersson, i hans undersökning av detta mord. I övrigt så nämner Stander detaljer som Ersson kände igen och visste att dessa stämde från den aktuella händelsen. Stander hade också sagt, att när det gällde det här mordet, så hade detta planerats på hans egen farm och med det så ville, som Ersson uppfattade det, Stander säga, att jag var med. Stander hade insyn i vad som hände.

Varför Ersson berättar detta beror på att han i sina anteckningar, när han har kontrollerat senare vad han skrivit, så finns uppgiften att Stander var med i "Hammer" och att han i dag känner en viss osäkerhet, huruvida Stander menade, att han var med i Hammer Unit i Port Elisabeth eller om han på något sätt skulle ha varit inblandad i kodord "Hammer”, således mordet på Olof Palme.

Förhöret övergår här till att ställa frågor till Ersson angående den av honom tidigare nämnda insända rapporten rörande mordet på

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Ersson tillfrågas om han har någonting ytterligare som han tycker, att - han vill nämna i det här sammanhanget runt de tre tidigare nämnda

.

personerna.

Ersson säger, att han gärna vill lämna uppgifterna runt Hammer Unit i Port Elisabeth. Han använde den händelsen som en test av Standers trovärdighet med mordfall som han hade god kännedom om.

Po

Stander hade bl.a. berättat om mordet på Matthew Gooneway och sagt i detaljer samt också nämnt namn på personer som skulle ha utfört mordet, vilka inte var kända för i vart fall Ersson, i hans undersökning av detta mord. I övrigt så nämner Stander detaljer som Ersson kände igen och visste att dessa stämde från den aktuella händelsen. Stander hade också sagt, att när det gällde det här mordet, så hade detta planerats på hans egen farm och med det så ville, som Ersson uppfattade det, Stander säga, att jag var med. Stander hade insyn i vad som hände.

Varför Ersson berättar detta beror på att han i sina anteckningar, när han har kontrollerat senare vad han skrivit, så finns uppgiften att Stander var med i "Hammer" och att han i dag känner en viss osäkerhet, huruvida Stander menade, att han var med i Hammer Unit i Port Elisabeth eller om han på något sätt skulle ha varit inblandad i kodord "Hammer”, således mordet på Olof Palme.

Förhöret övergår här till att ställa frågor till Ersson angående den av honom tidigare nämnda insända rapporten rörande mordet på

statsminister Olof Palme och eventuella klarlägganden av det som han

skrivit i nämnda rapport.

Inledningsvis så tillfrågas Ersson om sidan 1, där han berättar i andra

stycket, att han funnit ett vittne som haft uppgifter angående mordet på Olof Palme och att han i nästa stycke kallar denna person för A och tillfrågad om vad denne person heter, uppger Ersson att hans namn är Riian Stander. Detta är samma person som tidigare nämnts i förhöret

med samma namn.

Tillfrågad om uppgiften markerad med fet stil på första sidan, att mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, planerades av sydafrikas främste spion i modern tid, Craig Williamson, och vem som lämnat denna uppgift, så uppger Ersson, att det är den person han kallar för A och som han också lämnat namnet på, nämligen Riian Stander.

Ersson tillfrågas om uppgiften som finns i näst sista stycket, sidan 1, att Craig Williamson skulle ha byggt upp ett stort kontaktnät långt in i den socialdemokratiska partiapparaten.

Ersson säger, att Craig Williamson, som i organisationen IUEF arbetat tillsammans med Lars Gunnar Eriksson, lyckades genom honom komma in i socialdemokratiska kretsar under den tid som han således var spion i nämnda organisation.

Vidare så säger Ersson, att de kretsar inom socialdemokratiska partiet som jobbade med anti apartheidfrågor var främst de personer som Craig

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

statsminister Olof Palme och eventuella klarlägganden av det som han

skrivit i nämnda rapport.

Inledningsvis så tillfrågas Ersson om sidan 1, där han berättar i andra

stycket, att han funnit ett vittne som haft uppgifter angående mordet på Olof Palme och att han i nästa stycke kallar denna person för A och tillfrågad om vad denne person heter, uppger Ersson att hans namn är Riian Stander. Detta är samma person som tidigare nämnts i förhöret

med samma namn.

Tillfrågad om uppgiften markerad med fet stil på första sidan, att mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, planerades av sydafrikas främste spion i modern tid, Craig Williamson, och vem som lämnat denna uppgift, så uppger Ersson, att det är den person han kallar för A och som han också lämnat namnet på, nämligen Riian Stander.

Ersson tillfrågas om uppgiften som finns i näst sista stycket, sidan 1, att Craig Williamson skulle ha byggt upp ett stort kontaktnät långt in i den socialdemokratiska partiapparaten.

Ersson säger, att Craig Williamson, som i organisationen IUEF arbetat tillsammans med Lars Gunnar Eriksson, lyckades genom honom komma in i socialdemokratiska kretsar under den tid som han således var spion i nämnda organisation.

Vidare så säger Ersson, att de kretsar inom socialdemokratiska partiet som jobbade med anti apartheidfrågor var främst de personer som Craig

M

Williamson kunde träffa. Ersson nämner Pierre Schori, Lars Gunnar Eriksson själv samt Bernt Karlsson, den-person som senare dog i den s.k. Lockerbie-katastrofen.

Vidare så finns också uppgifter om, att Craig Williamson skulle ha fungerat som uppgiftslämnare angående sydafrikanska förhållanden, ända in till frågestunder i riksdagen.

Under de tio år som Craig Williamson arbetade som spion i aktuell organisation, så byggde han upp olika typer av vänskapsband, men Ersson säger, att han inte grävt vidare och kontrollerat detta fullt ut.

Ersson tillfrågas om uppgiften på sidan 2, längst ner, där det står att Craig Williamson var senare inblandad i någonting som kallas för CCB, en organisation som byggt upp ”The third force", "tredje kraften”, i Sydafrika.

Ersson tillfrågas specifikt om bokstäverna CCB och vad dessa betyder och säger, att han inte vet detta. Han har inte kontrollerat vad detta betyder. Han har bara fått dessa bokstäver omtalade för sig i samband med, att han pratat med personer i Sydafrika.

Tillfrågad om den s.k. tredje kraften, enbart ägnat sig åt mord och att skapa kaos inom Sydafrikas gränser, så uppger Ersson, att man även gjort detta utan för Sydafrikas gränser, men vad han vet, riktat sig mot mål där Sydafrikanska människor befunnit sig. Han nämner därvid att bl.a. så försökte man sätta en bilbomb på en känd sydafrikansk advokat,

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

M

Williamson kunde träffa. Ersson nämner Pierre Schori, Lars Gunnar Eriksson själv samt Bernt Karlsson, den-person som senare dog i den s.k. Lockerbie-katastrofen.

Vidare så finns också uppgifter om, att Craig Williamson skulle ha fungerat som uppgiftslämnare angående sydafrikanska förhållanden, ända in till frågestunder i riksdagen.

Under de tio år som Craig Williamson arbetade som spion i aktuell organisation, så byggde han upp olika typer av vänskapsband, men Ersson säger, att han inte grävt vidare och kontrollerat detta fullt ut.

Ersson tillfrågas om uppgiften på sidan 2, längst ner, där det står att Craig Williamson var senare inblandad i någonting som kallas för CCB, en organisation som byggt upp ”The third force", "tredje kraften”, i Sydafrika.

Ersson tillfrågas specifikt om bokstäverna CCB och vad dessa betyder och säger, att han inte vet detta. Han har inte kontrollerat vad detta betyder. Han har bara fått dessa bokstäver omtalade för sig i samband med, att han pratat med personer i Sydafrika.

Tillfrågad om den s.k. tredje kraften, enbart ägnat sig åt mord och att skapa kaos inom Sydafrikas gränser, så uppger Ersson, att man även gjort detta utan för Sydafrikas gränser, men vad han vet, riktat sig mot mål där Sydafrikanska människor befunnit sig. Han nämner därvid att bl.a. så försökte man sätta en bilbomb på en känd sydafrikansk advokat,

Albi Saks, bil i Moçambique. Vidare nämner Ersson, bombningen av ANC:s kontor i London.

Fortsatt förhör med.Boris Ersson, 961018.

Tillfrågad om uppgiften som finns på sidan 2, längst ned, om att Craig Williamson arbetade direkt under Sydafrikas säkerhetschef, general Johan Coetzee och försvarsministern Malan.

Ersson uppger att denna uppgift beskriver Craig Williamsons roll i IUEF, då denne Johan Coetzee fungerade som hans personliga

"controller" under denna tid, således inte under 80-talet.

Ersson säger, att när Craig Williamson kom hem till Sydafrika, efter att ha avslöjats som spion i nämnda organisation, så fick han en hög tjänst i FW de Klerks organisation. Enligt vad Stander påstod, så mutade Craig Williamson in sig i organisationen. Den uppgift Williamson fick, vad Ersson erfarit, att vara säkerhetspolitisk rådgivare och vad Ersson själv tror, så var Williamson en hög chef inom säkerhetstjänsten. Tillfrågad

om varför han tror detta, så säger han, att han har fått denna uppgift någonstans i Sydafrika.

I samband med indikteringen så säger Ersson, att om man ska kunna peka på huruvida Williamson hade en titel eller innehade någon position på ett speciellt ställe, så kan han inte komma med den uppgiften nu.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Albi Saks, bil i Moçambique. Vidare nämner Ersson, bombningen av ANC:s kontor i London.

Fortsatt förhör med.Boris Ersson, 961018.

Tillfrågad om uppgiften som finns på sidan 2, längst ned, om att Craig Williamson arbetade direkt under Sydafrikas säkerhetschef, general Johan Coetzee och försvarsministern Malan.

Ersson uppger att denna uppgift beskriver Craig Williamsons roll i IUEF, då denne Johan Coetzee fungerade som hans personliga

"controller" under denna tid, således inte under 80-talet.

Ersson säger, att när Craig Williamson kom hem till Sydafrika, efter att ha avslöjats som spion i nämnda organisation, så fick han en hög tjänst i FW de Klerks organisation. Enligt vad Stander påstod, så mutade Craig Williamson in sig i organisationen. Den uppgift Williamson fick, vad Ersson erfarit, att vara säkerhetspolitisk rådgivare och vad Ersson själv tror, så var Williamson en hög chef inom säkerhetstjänsten. Tillfrågad

om varför han tror detta, så säger han, att han har fått denna uppgift någonstans i Sydafrika.

I samband med indikteringen så säger Ersson, att om man ska kunna peka på huruvida Williamson hade en titel eller innehade någon position på ett speciellt ställe, så kan han inte komma med den uppgiften nu.

Han säger dock, att han i den intervju han gjorde, så skröt Craig Williamson, att det var han som rådde FW de Klerk till att inleda den : ..

s.k. kompromisspolitiken gentemot Nelson Mandela och ANC:

Ersson tillfrågas också om det namn som förekommer på sidan 3; Mario Ricci, och vilken benämns som en förmögen italiensk affärsman.

Tillfrågad om detta, så säger Ersson, att det han fått sig förtalt är att

nämnde person är av italiensk härkomst och att han nämns både av Riian Stander, Dirk Coetzee. Den svenske journalisten Hasselbom nämner även Mario Ricci i en del artiklar, som Ersson tagit del av innan

han rest till Sydafrika. De personer som uppräknats har påstått att Mario po Ricci är Craig Williamsons maffiakontakt och, att man tillsammans

finansierade olika terroraktioner. Vidare fanns uppgifter om, att nämnde Ricci tillsammans med Craig Williamson skulle äga en segeljakt i Medelhavet, som skulle finnas i Pireus, Grekland. Vidare uppgav Stander, att Johan Coetzee och Craig Williamson skulle ha använt pengar ifrån IUEF för privata saker, såsom lyxkonsumtion och där skulle denna nämnda segeljakt ingå. Ersson säger vidare, att han också i dag fått uppgifter om att möjligtvis kan nämnde Mario Ricci vara död. Huruvida detta stämmer, känner Ersson inte till. Tillfrågad om personen ifråga är italienare, så säger Ersson, att detta har alltså uppgivits för honom, han har icke kontrollerat detta.

Ersson tillfrågas om uppgiften i stycke 3, att ett av Williamsons företag, Long Reach, skulle ha sysslat med spioneri, attentat och morduppdrag

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Han säger dock, att han i den intervju han gjorde, så skröt Craig Williamson, att det var han som rådde FW de Klerk till att inleda den : ..

s.k. kompromisspolitiken gentemot Nelson Mandela och ANC:

Ersson tillfrågas också om det namn som förekommer på sidan 3; Mario Ricci, och vilken benämns som en förmögen italiensk affärsman.

Tillfrågad om detta, så säger Ersson, att det han fått sig förtalt är att

nämnde person är av italiensk härkomst och att han nämns både av Riian Stander, Dirk Coetzee. Den svenske journalisten Hasselbom nämner även Mario Ricci i en del artiklar, som Ersson tagit del av innan

han rest till Sydafrika. De personer som uppräknats har påstått att Mario po Ricci är Craig Williamsons maffiakontakt och, att man tillsammans

finansierade olika terroraktioner. Vidare fanns uppgifter om, att nämnde Ricci tillsammans med Craig Williamson skulle äga en segeljakt i Medelhavet, som skulle finnas i Pireus, Grekland. Vidare uppgav Stander, att Johan Coetzee och Craig Williamson skulle ha använt pengar ifrån IUEF för privata saker, såsom lyxkonsumtion och där skulle denna nämnda segeljakt ingå. Ersson säger vidare, att han också i dag fått uppgifter om att möjligtvis kan nämnde Mario Ricci vara död. Huruvida detta stämmer, känner Ersson inte till. Tillfrågad om personen ifråga är italienare, så säger Ersson, att detta har alltså uppgivits för honom, han har icke kontrollerat detta.

Ersson tillfrågas om uppgiften i stycke 3, att ett av Williamsons företag, Long Reach, skulle ha sysslat med spioneri, attentat och morduppdrag

och att Riian Stander uppgivit, att han arbetat tillsammans med Craig Williamson i bolaget Long Reach.

Inledningsvis så tillfrågas Ersson, om det här är ett av Williamsons företag eller om det är det enda företaget han har.

Ersson säger, att när han intervjuade Craig Williamson 1994, så hade han flera olika företag, bl.a. företag som sysslade med villabygge, företag som sysslade med golf, ett som sysslade med turism och då i Sydafrikas grannländer. Han hade ett större antal byggprojekt på gång, enligt vad han uppgav.

Ersson tillfrågas om det nämnda företaget Long Reach är ett riktigt företaget, således ett företag som sysslar med legal verksamhet, eftersom uppgiften finns om att företaget skulle ha sysslat med spioneri, attentat och morduppdrag.

Ersson säger, att han uppfattade företaget under den tid och den uppgift han fick i Sydafrika som ett företag som var hemligt och som sysslade med ovanstående saker. Han har, efter det han återvänt till Sverige under 1995, således efter det han kom hem från Sydafrika, träffat en journalist vid namn Anders Hasselbom som vid något tillfälle visade honom telefonkatalogen över Johannesburg och kunde där peka ut företaget ifråga, således Long Reach, som ett företag som förekom helt öppet i telefonkatalogen. Huruvida detta har någon påverkan på företagets verksamhet eller inte kan inte Ersson bedöma. Han tyckte, som han sagt

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

och att Riian Stander uppgivit, att han arbetat tillsammans med Craig Williamson i bolaget Long Reach.

Inledningsvis så tillfrågas Ersson, om det här är ett av Williamsons företag eller om det är det enda företaget han har.

Ersson säger, att när han intervjuade Craig Williamson 1994, så hade han flera olika företag, bl.a. företag som sysslade med villabygge, företag som sysslade med golf, ett som sysslade med turism och då i Sydafrikas grannländer. Han hade ett större antal byggprojekt på gång, enligt vad han uppgav.

Ersson tillfrågas om det nämnda företaget Long Reach är ett riktigt företaget, således ett företag som sysslar med legal verksamhet, eftersom uppgiften finns om att företaget skulle ha sysslat med spioneri, attentat och morduppdrag.

Ersson säger, att han uppfattade företaget under den tid och den uppgift han fick i Sydafrika som ett företag som var hemligt och som sysslade med ovanstående saker. Han har, efter det han återvänt till Sverige under 1995, således efter det han kom hem från Sydafrika, träffat en journalist vid namn Anders Hasselbom som vid något tillfälle visade honom telefonkatalogen över Johannesburg och kunde där peka ut företaget ifråga, således Long Reach, som ett företag som förekom helt öppet i telefonkatalogen. Huruvida detta har någon påverkan på företagets verksamhet eller inte kan inte Ersson bedöma. Han tyckte, som han sagt

tidigare, att det verkade vara ett hemligt företag när han fick uppgifterna i Sydafrika.

Ersson tillfrågas också om han fått direkta uppgifter på att företaget

ifråga skulle ha varit inblandad i mordet på Olof Palme och var i så fall dessa uppgifter kommit ifrån.

Ersson uppger, att uppgiften ifråga kommer från Riian Stander som sagt sig ha förstahandsuppgifter angående Craig Williamsons inblandning i företaget och dennes kontonummer i banker på Jersey,

Tillfrågad om Ersson fått uppgifter huruvida det fanns någon dokumentation om detta, så uppger han, att Stander sagt, att det skulle finnas dokumentation om detta i företaget, och som tidigare nämnts i förhöret, bl.a. betalning av den aktuella mördaren vid mordet på Olofi Palme. Någon dokumentation har inte Ersson sett eller kommit över. Ersson säger spontant här, att han vill göra en parallell med det tidigare nämnda IDAF, som haft en helt öppen del i London innan man flyttade till Sydafrika, man t.o.m. hade en butik i London där man gay information om Sydafrika. Vid sidan om detta så fanns det en helt hemlig del och den öppna delen var egentligen endast täckmantel för denna del, som inte de som jobbade i den öppna delen kände till. Ersson vill med detta säga, att det är ju ganska praktiskt att kunna använda ett helt legalt företag för någon annan verksamhet.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

tidigare, att det verkade vara ett hemligt företag när han fick uppgifterna i Sydafrika.

Ersson tillfrågas också om han fått direkta uppgifter på att företaget

ifråga skulle ha varit inblandad i mordet på Olof Palme och var i så fall dessa uppgifter kommit ifrån.

Ersson uppger, att uppgiften ifråga kommer från Riian Stander som sagt sig ha förstahandsuppgifter angående Craig Williamsons inblandning i företaget och dennes kontonummer i banker på Jersey,

Tillfrågad om Ersson fått uppgifter huruvida det fanns någon dokumentation om detta, så uppger han, att Stander sagt, att det skulle finnas dokumentation om detta i företaget, och som tidigare nämnts i förhöret, bl.a. betalning av den aktuella mördaren vid mordet på Olofi Palme. Någon dokumentation har inte Ersson sett eller kommit över. Ersson säger spontant här, att han vill göra en parallell med det tidigare nämnda IDAF, som haft en helt öppen del i London innan man flyttade till Sydafrika, man t.o.m. hade en butik i London där man gay information om Sydafrika. Vid sidan om detta så fanns det en helt hemlig del och den öppna delen var egentligen endast täckmantel för denna del, som inte de som jobbade i den öppna delen kände till. Ersson vill med detta säga, att det är ju ganska praktiskt att kunna använda ett helt legalt företag för någon annan verksamhet.

Längs ned på sidan 3 tillfrågas också Ersson om uppgiften om, att Craig Williamson höll sig i bakgrunden när det smutsiga jobbet skulle utföras; men att det skulle ha varit han som planerade mordet på Olof Palme.

Ersson säger, att denna uppgift kommer från Riian Stander och att han återgivet denna.

Ersson tillfrågas om Craig Williamsons roll i Sydafrika vid tiden för mordet på Olof Palme, således slutet av 1985 och 1986 års början.

Ersson uppger, att 1980 lämnade Craig Williamson Europa, då som avslöjad spion inom IUEF. När han återvänder till Sydafrika kom han att arbeta, som tidigare nämnts, i närheten av FW de Klerk. Hur länge han arbetat under FW de Klerk är inte Ersson säker på och vad han hade för arbetsuppgift vid den specifika tidpunkten för mordet på Olof Palme törs inte Ersson säga. Han säger dock, att han har för sig, att Craig Williamson någonstans i den långa intervjun som han gjort med honom, nämner när han lämnar sitt officiella uppdrag i Nationalistpartiet. Därefter för Ersson ett resonemang med sig själv om att skulle han gissa, så tror han, att Williamson fortfarande fanns som officiell person och säkerhetsrådgivare och åt FW de Klerk i Nationalistpartiet vid tiden 1985/86. Därefter så säger också Ersson, att eftersom Williamson i intervjun påstår, att han var den som rådde FW de Klerk, att inleda kompromisspolitiken med Nelson Mandela, så bör han alltså ha varit kvar inom säkerhetsapparaten i Sydafrika vid tiden för mordet på Olof Palme och fortfarande åtnjutit en central position inom säkerhetspolisen och Nationalistpartiet.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Längs ned på sidan 3 tillfrågas också Ersson om uppgiften om, att Craig Williamson höll sig i bakgrunden när det smutsiga jobbet skulle utföras; men att det skulle ha varit han som planerade mordet på Olof Palme.

Ersson säger, att denna uppgift kommer från Riian Stander och att han återgivet denna.

Ersson tillfrågas om Craig Williamsons roll i Sydafrika vid tiden för mordet på Olof Palme, således slutet av 1985 och 1986 års början.

Ersson uppger, att 1980 lämnade Craig Williamson Europa, då som avslöjad spion inom IUEF. När han återvänder till Sydafrika kom han att arbeta, som tidigare nämnts, i närheten av FW de Klerk. Hur länge han arbetat under FW de Klerk är inte Ersson säker på och vad han hade för arbetsuppgift vid den specifika tidpunkten för mordet på Olof Palme törs inte Ersson säga. Han säger dock, att han har för sig, att Craig Williamson någonstans i den långa intervjun som han gjort med honom, nämner när han lämnar sitt officiella uppdrag i Nationalistpartiet. Därefter för Ersson ett resonemang med sig själv om att skulle han gissa, så tror han, att Williamson fortfarande fanns som officiell person och säkerhetsrådgivare och åt FW de Klerk i Nationalistpartiet vid tiden 1985/86. Därefter så säger också Ersson, att eftersom Williamson i intervjun påstår, att han var den som rådde FW de Klerk, att inleda kompromisspolitiken med Nelson Mandela, så bör han alltså ha varit kvar inom säkerhetsapparaten i Sydafrika vid tiden för mordet på Olof Palme och fortfarande åtnjutit en central position inom säkerhetspolisen och Nationalistpartiet.

SOUTH AFRICAN DOMICILIUM

3L PRINCESS OF WALES TERRACE PARKTOWN IRL001-484!681/2 IFLEX. 47$600 REACH SA

DANANCUDETAILS

STANDARD CHARTER, CONWAYSTRICT ST HELJIR TIRSEY BRANCH CO-ORDINATES: 60-91-99 ACCOUNT NUMBER: 68013211 BANK MANAGER: MR RICHARD TERDRE

TATLÁGENT

PROASUS TRAVELS (PIY)LID OLD MUTUAL BLDG OX PRESIDENTSTREET GERMISTON TEL NO 011-3351510

SEEPPING AGENCY

DHL INIERNATIONAL (PTY) LTD NEDBANK CENTRE ARCADIA ACCOUNT NO. 935701522

WEAPONS DEALIR

GUNS UNIVERSAL 86 TROYESTRLET SUNNY'SIDE

THE ROLE OF THE STATE SECURITY

COUNCIL

THE ABOVE BODY ( COMPRISING OF SA DEFENCE, SA POLICE, NATIONAL INIELLIGENCE CABINET MEMBERS ETC) HAS IDENTIFIED THE SWEDISH PRIME MINISTER OLOF PALME AS AN ENEMY OF THE SOLJILI AFRICA COVERNMENT. IT WAS 'TTIERITORE CONTINUOUSLY MONITORED BY THE FOLLOWING DEPARTMIINTS:

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

SOUTH AFRICAN DOMICILIUM

3L PRINCESS OF WALES TERRACE PARKTOWN IRL001-484!681/2 IFLEX. 47$600 REACH SA

DANANCUDETAILS

STANDARD CHARTER, CONWAYSTRICT ST HELJIR TIRSEY BRANCH CO-ORDINATES: 60-91-99 ACCOUNT NUMBER: 68013211 BANK MANAGER: MR RICHARD TERDRE

TATLÁGENT

PROASUS TRAVELS (PIY)LID OLD MUTUAL BLDG OX PRESIDENTSTREET GERMISTON TEL NO 011-3351510

SEEPPING AGENCY

DHL INIERNATIONAL (PTY) LTD NEDBANK CENTRE ARCADIA ACCOUNT NO. 935701522

WEAPONS DEALIR

GUNS UNIVERSAL 86 TROYESTRLET SUNNY'SIDE

THE ROLE OF THE STATE SECURITY

COUNCIL

THE ABOVE BODY ( COMPRISING OF SA DEFENCE, SA POLICE, NATIONAL INIELLIGENCE CABINET MEMBERS ETC) HAS IDENTIFIED THE SWEDISH PRIME MINISTER OLOF PALME AS AN ENEMY OF THE SOLJILI AFRICA COVERNMENT. IT WAS 'TTIERITORE CONTINUOUSLY MONITORED BY THE FOLLOWING DEPARTMIINTS:

+

ori: Ersson tillfrågas från rapporten på sidan 12, stycket "Möte ined A..",

mitt på detta stycke, angående uppgiften att han möter A, således Riian Stander och att denne berättar kortfattat, att han vet vem som mördade Olof Palme och han är beredd och berätta om det, men att han först vill

hämta en dokument som han har förvarade på ett säkert ställe.

Ersson säger, att det är första gången han träffar A och att denne då ställer också i utsikt, att han har tillgång till vissa dokument som han ska kunna visa och att han också lovar att ställa upp på en intervju. Det är detta tillfälle som Ersson tidigare berättat om när man åker omkring i landsbygden och besöker bl.a. en countryklubb för att nå kontakt med honom för att göra en intervju och där detta ej fullföljs.

Ersson tillfrågas ytterligare en gång om han sett några dokument som Rii Stander visat upp. Ersson säger, att det aldrig visats upp några dokument och i slutändan så är det ju hans egna anteckningar i hans egen anteckningsbok från den 17 oktober på restaurangen som ligger till grund för alla uppgifter.

Vidare längre ned på samma sida i rapporten, så tillfrågas Ersson, angående uppgiften om att nämnde Riian Stander skulle ha arbetat som dubbelagent, således även arbetat för ANC och bl.a. släppt uppgifter om brottslig verksamhet om högerextremister och polisofficerare. Ersson säger, att detta är orsaken till, som han förstår, att Riian Stander lever ett nervöst liv. Först så har han arbetat för högerkrafterna i landet under apartheidregimen och därefter arbetat för ANC, således infiltratör hos

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

+

ori: Ersson tillfrågas från rapporten på sidan 12, stycket "Möte ined A..",

mitt på detta stycke, angående uppgiften att han möter A, således Riian Stander och att denne berättar kortfattat, att han vet vem som mördade Olof Palme och han är beredd och berätta om det, men att han först vill

hämta en dokument som han har förvarade på ett säkert ställe.

Ersson säger, att det är första gången han träffar A och att denne då ställer också i utsikt, att han har tillgång till vissa dokument som han ska kunna visa och att han också lovar att ställa upp på en intervju. Det är detta tillfälle som Ersson tidigare berättat om när man åker omkring i landsbygden och besöker bl.a. en countryklubb för att nå kontakt med honom för att göra en intervju och där detta ej fullföljs.

Ersson tillfrågas ytterligare en gång om han sett några dokument som Rii Stander visat upp. Ersson säger, att det aldrig visats upp några dokument och i slutändan så är det ju hans egna anteckningar i hans egen anteckningsbok från den 17 oktober på restaurangen som ligger till grund för alla uppgifter.

Vidare längre ned på samma sida i rapporten, så tillfrågas Ersson, angående uppgiften om att nämnde Riian Stander skulle ha arbetat som dubbelagent, således även arbetat för ANC och bl.a. släppt uppgifter om brottslig verksamhet om högerextremister och polisofficerare. Ersson säger, att detta är orsaken till, som han förstår, att Riian Stander lever ett nervöst liv. Först så har han arbetat för högerkrafterna i landet under apartheidregimen och därefter arbetat för ANC, således infiltratör hos

sina tidigare uppdragsgivare. Tillfrågad om huruvida denna uppgift är riktigt, så säger Ersson, att detta är vad Riian Stander berättat för .,

honom.

! Tillfrågad angående uppgiften att den person som utfört mordet i

Stockholm, som angivits på sidan 13, tredje stycket, och huruvida den personen, Anthony White, varit ensam eller om det fanns ytterligare personer som Riian Stander uppgivit, förutom den också tidigare nämnda PaUL Asmussen. Ersson säger, att det är de två personer som Riian Stander sagt namnet på. I övrigt känner han inte till något annat

namn.

Ersson tillfrågas därefter om uppgiften på sidan 13, tredje stycket nerifrån, där Riian Stander sagt, ”jag var själv med i Long Reach. Jag har arbetat nära intill Craig Williamson i flera år. Jag berättar inte om saker jag hört av andra. Jag har själv varit med i teamet. Vi hade mycket

nära kontakt med varandra".

Tillfrågad om vad det menas med att han själv varit med i teamet, så uppger Ersson, att Stander arbetat länge i företaget och att han därför hade insyn i olika delar i företaget. Senare, efter det han återvänt till Sverige, så har han börjat fundera över om detta skulle kunna betyda, att Stander på något sätt själv varit inblandad i Olof Palme. Detta är egna tankar, och funderingar som han är osäker över.

Därefter på sidan 15, strax nedanför mitten, finns ett stycket som lyder "om jag får ett löfte om amnesti är jag beredd att berätta allt jag vet, med

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

sina tidigare uppdragsgivare. Tillfrågad om huruvida denna uppgift är riktigt, så säger Ersson, att detta är vad Riian Stander berättat för .,

honom.

! Tillfrågad angående uppgiften att den person som utfört mordet i

Stockholm, som angivits på sidan 13, tredje stycket, och huruvida den personen, Anthony White, varit ensam eller om det fanns ytterligare personer som Riian Stander uppgivit, förutom den också tidigare nämnda PaUL Asmussen. Ersson säger, att det är de två personer som Riian Stander sagt namnet på. I övrigt känner han inte till något annat

namn.

Ersson tillfrågas därefter om uppgiften på sidan 13, tredje stycket nerifrån, där Riian Stander sagt, ”jag var själv med i Long Reach. Jag har arbetat nära intill Craig Williamson i flera år. Jag berättar inte om saker jag hört av andra. Jag har själv varit med i teamet. Vi hade mycket

nära kontakt med varandra".

Tillfrågad om vad det menas med att han själv varit med i teamet, så uppger Ersson, att Stander arbetat länge i företaget och att han därför hade insyn i olika delar i företaget. Senare, efter det han återvänt till Sverige, så har han börjat fundera över om detta skulle kunna betyda, att Stander på något sätt själv varit inblandad i Olof Palme. Detta är egna tankar, och funderingar som han är osäker över.

Därefter på sidan 15, strax nedanför mitten, finns ett stycket som lyder "om jag får ett löfte om amnesti är jag beredd att berätta allt jag vet, med

dokument och andra bevis inför både dej och the truth commission och för den svenska polisen, men först när jag fått amnesti. "?"

Tillfrågad om dokument och andra bevis och om Stander på något sätt sagt vad andra bevis betyder i det här sammanhanget, så uppger Ersson, att Stander inte visat någonting av detta, således att Riian Stander inte presenterat några andra bevis eller dokument, utan endast pratat om detta. Ersson säger också i det här sammanhanget, att när han pratat med Stander många gånger senare per telefon, så har denne vidhållit dessa uppgifter och sagt att han innehar dokument som bevisar vad han påstått, således att Sydafrika ligger bakom mordet på Olof Palme.

Därefter tillfrågas Ersson om uppgiften på sidan 16, strax ovanför mitten, där Riian Standers advokat skulle ha blivit chockad när Ersson för honom nämnde att klienten, således Riian Stander kände till mordet på Olof Palme och uppgiften om att Stander inte hade informerat advokaten om detta, utan bara om brott begångna i Sydafrika. Vidare ställs fråga till Ersson angående den tidigare uppgiften, att Riian Stander inte velat ställa upp på någon intervju inför kamera och avråtts

från detta av sin advokat och huruvida advokaten då hade kännedom vid

detta tillfälle, att Riian Stander hade uppgifter om mordet på Olof Palme. Ersson säger, att han inte har någon egentlig förklaring till det här. Det är riktigt att advokaten blev chockad när han pratade med honom och således bör ju då inte advokaten haft tillgång till uppgiften tidigare, att hans klient, Riian Stander, hade kännedom om mordet på Olof Palme. Varför det är som det är i uppgifterna kan inte Ersson säga någon anledning till.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

dokument och andra bevis inför både dej och the truth commission och för den svenska polisen, men först när jag fått amnesti. "?"

Tillfrågad om dokument och andra bevis och om Stander på något sätt sagt vad andra bevis betyder i det här sammanhanget, så uppger Ersson, att Stander inte visat någonting av detta, således att Riian Stander inte presenterat några andra bevis eller dokument, utan endast pratat om detta. Ersson säger också i det här sammanhanget, att när han pratat med Stander många gånger senare per telefon, så har denne vidhållit dessa uppgifter och sagt att han innehar dokument som bevisar vad han påstått, således att Sydafrika ligger bakom mordet på Olof Palme.

Därefter tillfrågas Ersson om uppgiften på sidan 16, strax ovanför mitten, där Riian Standers advokat skulle ha blivit chockad när Ersson för honom nämnde att klienten, således Riian Stander kände till mordet på Olof Palme och uppgiften om att Stander inte hade informerat advokaten om detta, utan bara om brott begångna i Sydafrika. Vidare ställs fråga till Ersson angående den tidigare uppgiften, att Riian Stander inte velat ställa upp på någon intervju inför kamera och avråtts

från detta av sin advokat och huruvida advokaten då hade kännedom vid

detta tillfälle, att Riian Stander hade uppgifter om mordet på Olof Palme. Ersson säger, att han inte har någon egentlig förklaring till det här. Det är riktigt att advokaten blev chockad när han pratade med honom och således bör ju då inte advokaten haft tillgång till uppgiften tidigare, att hans klient, Riian Stander, hade kännedom om mordet på Olof Palme. Varför det är som det är i uppgifterna kan inte Ersson säga någon anledning till.

  • Därefter uppger Ersson, att i samband med att han skulle kunna prata

om Riian Stander med.justitieministern Dullah Omar och eventuell ... amnesti, så lämnade Stander också namnet på sin advokaten och vid

detta tillfälle får alltså Ersson reda på att Standers advokat heter Vim

Cornelius.

Ersson nämner också spontant, att han haft kontakt med Vim Cornelius efter det att det blev känt i media, att Sydafrika skulle ha varit inblandad i mordet på något sätt.

Tillfrågad om han också varit hos justitieministern Dullah Omar för att berätta om Riian Standers uppgifter om mordet på Olof Palme och att Sydafrika möjligtvis skulle kunna vara inblandad på något sätt.

Ersson säger, att han varit hos Dullah Omar och nämnt uppgiften för honom, att denne har reagerade chockat och sagt, att man först måste veta vad Riian Stander ägnat sig åt för brottslighet innan man kunde prata om amnesti. Vidare finns det ju inga uppgifter om Stander eventuellt skulle kunna själv vara involverad i mordet på Olofi Palme om så vore fallet skulle således inte Dullah Omar kunna påverka amnestin ifråga. Detta har Ersson lämnat som uppgift tillbaka till Riian Stander och således talat om för honom, att han måste först bekänna och tala om vad han gjort för någonting, innan en amnesti kan komma på fråga.

Ersson uppger också spontant, att när han haft telefonkontakt med Riian Stander, så har denne uppgivit, att han har försökt få kontakt med

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

  • Därefter uppger Ersson, att i samband med att han skulle kunna prata

om Riian Stander med.justitieministern Dullah Omar och eventuell ... amnesti, så lämnade Stander också namnet på sin advokaten och vid

detta tillfälle får alltså Ersson reda på att Standers advokat heter Vim

Cornelius.

Ersson nämner också spontant, att han haft kontakt med Vim Cornelius efter det att det blev känt i media, att Sydafrika skulle ha varit inblandad i mordet på något sätt.

Tillfrågad om han också varit hos justitieministern Dullah Omar för att berätta om Riian Standers uppgifter om mordet på Olof Palme och att Sydafrika möjligtvis skulle kunna vara inblandad på något sätt.

Ersson säger, att han varit hos Dullah Omar och nämnt uppgiften för honom, att denne har reagerade chockat och sagt, att man först måste veta vad Riian Stander ägnat sig åt för brottslighet innan man kunde prata om amnesti. Vidare finns det ju inga uppgifter om Stander eventuellt skulle kunna själv vara involverad i mordet på Olofi Palme om så vore fallet skulle således inte Dullah Omar kunna påverka amnestin ifråga. Detta har Ersson lämnat som uppgift tillbaka till Riian Stander och således talat om för honom, att han måste först bekänna och tala om vad han gjort för någonting, innan en amnesti kan komma på fråga.

Ersson uppger också spontant, att när han haft telefonkontakt med Riian Stander, så har denne uppgivit, att han har försökt få kontakt med

Dullah Omar angående sitt ärende om amnesti ett flertal gånger, men att ! - han inte fått någon kontakt med Omar. Å sin sida så har Dullah Omar

för. Ersson uppgivit, att man försökte få kontakt med Stander för att kunna ta till sig hans fall, men att man inte lyckats få kontakt med

..",

honom.

Ersson förtydligar och säger, att han menar att Dullah Omar har väntat på att Riian Standers advokat Vim Cornelius, ska höra av sig för att söka den aktuella amnestin, men att man inte fått någon kontakt.

Ersson tillfrågas om han känner till var Riian Stander finns i dag. Ersson säger, att det enda han känner till är en uppgift om, att en TV4-reporter stött på Dirk Coetzee i något sammanhang och att denne då uppgivit, att Riian Stander ”skulle” ha stuckit till Angola. Någon känd adress hade dock inte givits.

Ersson tillfrågas om han har någon adress på Riian Stander i Angola eller annorstädes och uppger då, att han ej har detta. Hans kontakt med Riian Stander har antingen gått via advokaten eller en f.d. kollega, och detta finns relaterat i rapporten som han skrivit.

Tillfrågad om när han haft den senaste kontakten med Riian Stander, så uppger han, att det var en telefonkontakt cirka tre veckor före Eugene de Kock kommit med uppgiften i rättegången. Sydafrika skulle ha varit inblandad i mordet på Olof Palme på något sätt.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Dullah Omar angående sitt ärende om amnesti ett flertal gånger, men att ! - han inte fått någon kontakt med Omar. Å sin sida så har Dullah Omar

för. Ersson uppgivit, att man försökte få kontakt med Stander för att kunna ta till sig hans fall, men att man inte lyckats få kontakt med

..",

honom.

Ersson förtydligar och säger, att han menar att Dullah Omar har väntat på att Riian Standers advokat Vim Cornelius, ska höra av sig för att söka den aktuella amnestin, men att man inte fått någon kontakt.

Ersson tillfrågas om han känner till var Riian Stander finns i dag. Ersson säger, att det enda han känner till är en uppgift om, att en TV4-reporter stött på Dirk Coetzee i något sammanhang och att denne då uppgivit, att Riian Stander ”skulle” ha stuckit till Angola. Någon känd adress hade dock inte givits.

Ersson tillfrågas om han har någon adress på Riian Stander i Angola eller annorstädes och uppger då, att han ej har detta. Hans kontakt med Riian Stander har antingen gått via advokaten eller en f.d. kollega, och detta finns relaterat i rapporten som han skrivit.

Tillfrågad om när han haft den senaste kontakten med Riian Stander, så uppger han, att det var en telefonkontakt cirka tre veckor före Eugene de Kock kommit med uppgiften i rättegången. Sydafrika skulle ha varit inblandad i mordet på Olof Palme på något sätt.

Ersson tillfrågas också om uppgiften från rapporten på sidan 10, där det bl.a. nämns om att Eugene de Kock ska vittna i november månad inför kommissionen och att det där möjligtvis också skulle kunna komma fram vid sidan om andra mord, uppgifter om mordet på Olof Palme.

Ersson uppger i dag att han inte kan minnas varför han gjort denna notering och vad han egentligen haft för tanke bakom den här funderingen och kan i dag inte lämna någon direkt förklaring till detta.

Därefter övergår förhöret till att gå igenom en skrivelse, insänd till Rikskriminalpolisen daterad den 7 oktober 1996 och med avskrift av dagboksanteckningar gjorda av Ersson. Anteckningarna är hämtade från sidan 2, 3 och 4 i aktuell skrivelse.

F: Ja, Ersson, jag ställer direkta fråger till dig och kommer att läsa upp anteckningarna och jag ber dig själv kommentera direkt vad du menar med aktuell anteckning.

F: "Mordet på Olof Palme, eller OP, förbereddes i Johannesburg + Europa. Military Operation. MI = Military Intelligence. Codword: "Hammer”. Kan du kommentera vad du menar med de här två raderna?

E: Ja, det är att under ledning av Craig Williamson, så förberedde man mordet på Olof Palme och hade då en del möten, både i Johannesburg men också i Europa. Han sa Europa. Han sa inte Sverige, utan han sa Europa. Så sa han också att det här var en militär operation som

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Ersson tillfrågas också om uppgiften från rapporten på sidan 10, där det bl.a. nämns om att Eugene de Kock ska vittna i november månad inför kommissionen och att det där möjligtvis också skulle kunna komma fram vid sidan om andra mord, uppgifter om mordet på Olof Palme.

Ersson uppger i dag att han inte kan minnas varför han gjort denna notering och vad han egentligen haft för tanke bakom den här funderingen och kan i dag inte lämna någon direkt förklaring till detta.

Därefter övergår förhöret till att gå igenom en skrivelse, insänd till Rikskriminalpolisen daterad den 7 oktober 1996 och med avskrift av dagboksanteckningar gjorda av Ersson. Anteckningarna är hämtade från sidan 2, 3 och 4 i aktuell skrivelse.

F: Ja, Ersson, jag ställer direkta fråger till dig och kommer att läsa upp anteckningarna och jag ber dig själv kommentera direkt vad du menar med aktuell anteckning.

F: "Mordet på Olof Palme, eller OP, förbereddes i Johannesburg + Europa. Military Operation. MI = Military Intelligence. Codword: "Hammer”. Kan du kommentera vad du menar med de här två raderna?

E: Ja, det är att under ledning av Craig Williamson, så förberedde man mordet på Olof Palme och hade då en del möten, både i Johannesburg men också i Europa. Han sa Europa. Han sa inte Sverige, utan han sa Europa. Så sa han också att det här var en militär operation som

sorterade under den militära säkerhetstjänsten och att kodordet för operationen för att mörda Palme var "Hammer", hammaren...

Fortsätter nedåt på sidan. "Craig W var ledande. Han hade inf: Man försökte stoppa stödet för ANC. Palme plus Sweden var det största stödet för ANC, därför blev han det främsta målet ‘prime target'." Jag ber dig kommentera det också.

E: Ja, här pekar han alltså ut Craig Williamson som den som planerade mordet. "Han hade inf”. Det.. exakt vad han menar eller vad jag menade, det tror jag har att göra med att, vi prata ju om att Craig Williamson hade en långvarig och nära kontakt med Sverige på olika sätt där han var spion och där han, han var så väldigt väl informerad i svenska förhållanden och att han också såg Palme och Sverige som en fiende till Sydafrika, alltså Williamson och mili.., säkerhetstjänsten i Sydafrika. Att Williamson försökte både stjäla pengar, biståndspengar, och även infiltrera så att ANC skulle få svårare att arbeta, det ligger ju i det här med att stoppa stödet för ANC och att Palme var den statsman som starkast tog ställning mot Sydafrikas regim. Det här är ju då det politiska motivet då, om man säger, att han blev det främsta målet.

F: Sen på följande raden, ”RS (Riian Stander) var själv med i gruppen. CW, Craig Williamson, var chef för Long Reach, tillkommet för att göra operationer ut i världen. Man hade observerat OP i veckor innan

mordet."

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

sorterade under den militära säkerhetstjänsten och att kodordet för operationen för att mörda Palme var "Hammer", hammaren...

Fortsätter nedåt på sidan. "Craig W var ledande. Han hade inf: Man försökte stoppa stödet för ANC. Palme plus Sweden var det största stödet för ANC, därför blev han det främsta målet ‘prime target'." Jag ber dig kommentera det också.

E: Ja, här pekar han alltså ut Craig Williamson som den som planerade mordet. "Han hade inf”. Det.. exakt vad han menar eller vad jag menade, det tror jag har att göra med att, vi prata ju om att Craig Williamson hade en långvarig och nära kontakt med Sverige på olika sätt där han var spion och där han, han var så väldigt väl informerad i svenska förhållanden och att han också såg Palme och Sverige som en fiende till Sydafrika, alltså Williamson och mili.., säkerhetstjänsten i Sydafrika. Att Williamson försökte både stjäla pengar, biståndspengar, och även infiltrera så att ANC skulle få svårare att arbeta, det ligger ju i det här med att stoppa stödet för ANC och att Palme var den statsman som starkast tog ställning mot Sydafrikas regim. Det här är ju då det politiska motivet då, om man säger, att han blev det främsta målet.

F: Sen på följande raden, ”RS (Riian Stander) var själv med i gruppen. CW, Craig Williamson, var chef för Long Reach, tillkommet för att göra operationer ut i världen. Man hade observerat OP i veckor innan

mordet."

E: Ja, det här, den här lilla meningen, ”RS var själv med i gruppen”, den har slagit mig, alltså den har jag blivit störd av nu precis:på slutet, för att om.. för jag har inte uppfattat att Riian Stander skulle ha varit inblandad i förberedelse för mordet, men det här är en anteckning jag skrev direkt i vårt samtal. Det andra är ju mera etablerat, det har jag hört många gånger både av Stander och andra, att Craig Williamson var chef för sitt bolag Long Reach och att man sysslade både med vanlig handel och kriminella saker och mera aktioner av olika slag. Sen sa han att man hade observerat Olof Palme innan mordet, men där skulle svenskar ha haft det största ansvaret för det.

F: Fortsatt förhör med Boris Ersson och vi kommer då över på ”PaULAnthony White (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden). Männen med radio i Stockholm natten var deras agenter."

Kan du kommentera det?

E: Ja, PaULsom jag inte vet vem det är. Anthony White, som jag då numera vet vem det är, pekades ut av Riian Stander som dom, och nämndes som dom som direkt hade ansvaret för mordet, själva mordet. Sen kommer (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden). Det har fallit, det är faktiskt underligt nog en detalj som jag själv har missat, tror jag, i min rapport, men i min ursprungsanteckning här som jag skrev, så, det här är alltså citat utav Riian Stander, som alltså pekar på att uppgifterna om att Williamson var i Sverige vid tiden för mordet skulle alltså stämma. Jag har själv.. Det här har jag inte uppmärksammat i min rapport, så jag blev. överraskad när det kom uppgifter om att han hade

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

E: Ja, det här, den här lilla meningen, ”RS var själv med i gruppen”, den har slagit mig, alltså den har jag blivit störd av nu precis:på slutet, för att om.. för jag har inte uppfattat att Riian Stander skulle ha varit inblandad i förberedelse för mordet, men det här är en anteckning jag skrev direkt i vårt samtal. Det andra är ju mera etablerat, det har jag hört många gånger både av Stander och andra, att Craig Williamson var chef för sitt bolag Long Reach och att man sysslade både med vanlig handel och kriminella saker och mera aktioner av olika slag. Sen sa han att man hade observerat Olof Palme innan mordet, men där skulle svenskar ha haft det största ansvaret för det.

F: Fortsatt förhör med Boris Ersson och vi kommer då över på ”PaULAnthony White (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden). Männen med radio i Stockholm natten var deras agenter."

Kan du kommentera det?

E: Ja, PaULsom jag inte vet vem det är. Anthony White, som jag då numera vet vem det är, pekades ut av Riian Stander som dom, och nämndes som dom som direkt hade ansvaret för mordet, själva mordet. Sen kommer (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden). Det har fallit, det är faktiskt underligt nog en detalj som jag själv har missat, tror jag, i min rapport, men i min ursprungsanteckning här som jag skrev, så, det här är alltså citat utav Riian Stander, som alltså pekar på att uppgifterna om att Williamson var i Sverige vid tiden för mordet skulle alltså stämma. Jag har själv.. Det här har jag inte uppmärksammat i min rapport, så jag blev. överraskad när det kom uppgifter om att han hade

bott på ett hotell i Stockholm och sånt där. ”Männen med radio i - Stockholm natten var deras agenter": Jag frågade alltså honom om jag

sa att i den svenska mediadebatten, så har det förekommit mycket ..spekulationer om mystiska män med walkie-talkie och så, och han

nickade och sade, att det här var folk som jobbade för oss, men sen när jag frågade mer, så sade han att förberedelsearbetet och bakgrundsjobbet sköttes inte av dom själva, utan av svenska kollegor.

F: Vi fortsätter, det står "en del svenska agenter som arbetade exakt som våra hemliga var inblandade, Swedish Intelligence Organisation, en kvinna var chef då för den avdelning som man samarbetade med”..

E: Jo, det här är ju, det här är precis vad han sa, att dom hade samarbete med några svenskar som var säkerhetsagenter eller poliser. Jag vet inte hur noga han vet hur svensk polis och säkerhets.., alltså hur det är

rganiserat, men det här är vad han sa och detaljerna att det fanns en kvinna på den avdelning där man hade sina kontakter, det, ja.. Han har

sagt så här.

F: Vi fortsätter. ”Vi hade telefonkontakt med dom, men dom ändrade

alla telefoner efteråt. Svenskarna informerade Craig om Palmes rörelser,

några individer där samarbetade”.

E: Ja, det här, att jag skrivit några individer där samarbetade, det berodde på att jag frågade speciellt, hade ni ett formellt samarbete med?, alltså jag kunde inte för mina vildaste fantasier tänka mig att svensk polis på nåt sätt skulle på ett organiserat sätt ha deltagit någon sorts

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

bott på ett hotell i Stockholm och sånt där. ”Männen med radio i - Stockholm natten var deras agenter": Jag frågade alltså honom om jag

sa att i den svenska mediadebatten, så har det förekommit mycket ..spekulationer om mystiska män med walkie-talkie och så, och han

nickade och sade, att det här var folk som jobbade för oss, men sen när jag frågade mer, så sade han att förberedelsearbetet och bakgrundsjobbet sköttes inte av dom själva, utan av svenska kollegor.

F: Vi fortsätter, det står "en del svenska agenter som arbetade exakt som våra hemliga var inblandade, Swedish Intelligence Organisation, en kvinna var chef då för den avdelning som man samarbetade med”..

E: Jo, det här är ju, det här är precis vad han sa, att dom hade samarbete med några svenskar som var säkerhetsagenter eller poliser. Jag vet inte hur noga han vet hur svensk polis och säkerhets.., alltså hur det är

rganiserat, men det här är vad han sa och detaljerna att det fanns en kvinna på den avdelning där man hade sina kontakter, det, ja.. Han har

sagt så här.

F: Vi fortsätter. ”Vi hade telefonkontakt med dom, men dom ändrade

alla telefoner efteråt. Svenskarna informerade Craig om Palmes rörelser,

några individer där samarbetade”.

E: Ja, det här, att jag skrivit några individer där samarbetade, det berodde på att jag frågade speciellt, hade ni ett formellt samarbete med?, alltså jag kunde inte för mina vildaste fantasier tänka mig att svensk polis på nåt sätt skulle på ett organiserat sätt ha deltagit någon sorts

komplott, och det är just därför jag skrivit några individer och det sade

han väldigt tydligt, att det var enskilda personer. .

F: Du var färdig där?

E: Ja.

F: Då fortsätter vi med "SA, Sydafrika, hade folk i Sverige, Norge. Vi skötte donationer (IBM Ford Fundation). Vi visste allt om hur man förde pengar till SA.” Kommentera det?

E: Jo, det är ju då att Craig Williamson hade speciellt infiltrerat biståndsverksamheten i Sverige, Danmark och Norge. Här sa han då Sverige och Norge. Det finns en hel del uppgifter om Williamsons verksamheter på norsk sida som norska media bl.a. håller på med. Vi skötte donationer. Det handlar om hur Craig Williamson lyckades på olika sätt föra över biståndspengar och andra donationer in i säkerhetspolisens apartheidregimens olika program. Man hade alltså falska biståndsprogram. Man hade infiltrerat verkliga rörelser och man hade rent, ja man hade rent påhittade stödprojekt. Daisy Farm är ju ett sånt påhittat projekt för att utbilda antiapartheidmänniskor, som egentligen då gick till polisen. ”Vi visste allt om hur man förde pengar till Sydafrika”. Ja, det handlar ju om att Craig Williamson hade en mycket djup kunskap om hur hela antiapartheidarbetet gick till. Det var ju därför han lyckades stjäla så mycket pengar.

F: Då kanske vi kan fortsätta till nästa uppgift. ”Craig stal pengar till sig själv, Jack 350.000 D (dollar möjligtvis) golfbana 300.000 miljoner.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

komplott, och det är just därför jag skrivit några individer och det sade

han väldigt tydligt, att det var enskilda personer. .

F: Du var färdig där?

E: Ja.

F: Då fortsätter vi med "SA, Sydafrika, hade folk i Sverige, Norge. Vi skötte donationer (IBM Ford Fundation). Vi visste allt om hur man förde pengar till SA.” Kommentera det?

E: Jo, det är ju då att Craig Williamson hade speciellt infiltrerat biståndsverksamheten i Sverige, Danmark och Norge. Här sa han då Sverige och Norge. Det finns en hel del uppgifter om Williamsons verksamheter på norsk sida som norska media bl.a. håller på med. Vi skötte donationer. Det handlar om hur Craig Williamson lyckades på olika sätt föra över biståndspengar och andra donationer in i säkerhetspolisens apartheidregimens olika program. Man hade alltså falska biståndsprogram. Man hade infiltrerat verkliga rörelser och man hade rent, ja man hade rent påhittade stödprojekt. Daisy Farm är ju ett sånt påhittat projekt för att utbilda antiapartheidmänniskor, som egentligen då gick till polisen. ”Vi visste allt om hur man förde pengar till Sydafrika”. Ja, det handlar ju om att Craig Williamson hade en mycket djup kunskap om hur hela antiapartheidarbetet gick till. Det var ju därför han lyckades stjäla så mycket pengar.

F: Då kanske vi kan fortsätta till nästa uppgift. ”Craig stal pengar till sig själv, Jack 350.000 D (dollar möjligtvis) golfbana 300.000 miljoner.

COMMUNICATIONS: THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS'S SPECIAL COMMUNICATIONS DEPARTMENT UNDER MANAGEMENT OF HANS CORNET.

THE SOUTH AFRICAN POLICE'S INTELLIGENCH DIVISION UNDER THE COMMAND O MAIGENT.. STAN SCHUTTE, (THEN) BNG. HERMAN STADLER AND IN THE FIELD:

MALCRAIG VIIJAMSON.

THE MEN N EUROPE TASKED WITH THE MONITORING WER JOHN ADAMY AND VIC MCPEARSON, THEY RECRUITED TOR THIS PUTOSE INTELLIGENCE, PEASONNET, IN SWEDIN

SOME OF THE RIGHTWING MEMBERS OF THT NIERNATIONAL POLXE ASSOCIATION IN STOCKHOLM CAME ONTO THE PAYROLL.

THE TA FACILITIES IN SWEDEN (THE HOUSE IN STOCKIIOLM) WERE USED EXTENSIVELY. FOR THE PURPOSE OF ACCOMMODATING AGENTS,

THE ROLE OF LONGREACH

CRAIG WILLIAMSON BECAME DISLLUSTONED WITH THE SAP. HE WAS OFFERED A POSTTION BY THE DIRECTORATE OF COVERT OPERATIONS (THI SADFS DMD; AND HE RECRUTIED SEVERAL OF HIS MEN DURING 1985, HE OFFICIALLY LEFT THE S.A.POLICE AT THE END OF 1985, BUT LONGREACH WAS THEN ALREADY ESTABLISHED WITH FUNDS FROM DM.

LONGREACH RESUMEN THR TASK OF MONITORING OLOF PALME AND HIS CONTACTS WITH THE PRESIDENT OF THE ANC, OLIVER TAMBO ETC. SEVERAL AGENTS WERE ASSIGNED TO THESE DOTIES. THRSE EVENIR WERE ALL REPORTED TO DMI THROUGH THE LIBERTY LIFE OFFICES. ALL THESE FACTS WERI COMPILED AND REPORTED TO THE STATE SECURITY COUNCI.. THIS EVENTUALLY LEAD TO HOPERATION LONGREACH" WHICH WAS THE CODENAME FOR THE ASSASSINATION OF OLOF PALME.

OPERATIONAL PROCEDURES

B

SEVEFAL FIREARMS WIRE ACQURID THROUGH GUNS UNIVERSAL AND SHUFPED TO INTERMEDIATE DESTINATIONS

I'ALSE PASSPORTS WERE ISSUED TO AGENTS

SPECIAL TRAVTIL ARRANGEMENTS WERE MADE TO COVIR MOVEMENT ACROSS BORDERS.

ACCOMMODATION WAS ARRANGED IN SAFE HOUSES (INCL. THE IPA HOUSE IN STOCKHOLM

DMI'S SPECIAL PROPAGANDA DIVISION UNDER CONTROL OF FERDI VAN WYK WAS TASKED TO SYMPATHISE AFTERWARDS WITH THE SWEDISH DELEGATION IN SOUTH ALRICA.

CONCLUSION

CELEBRATIONS COSTING THE STATE THOUSANDS OF RANDS WERE HELD AFTERWARDS AS THIS WAS CONSIDERED AS THE OPERATION OF THE DECADI.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

COMMUNICATIONS: THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS'S SPECIAL COMMUNICATIONS DEPARTMENT UNDER MANAGEMENT OF HANS CORNET.

THE SOUTH AFRICAN POLICE'S INTELLIGENCH DIVISION UNDER THE COMMAND O MAIGENT.. STAN SCHUTTE, (THEN) BNG. HERMAN STADLER AND IN THE FIELD:

MALCRAIG VIIJAMSON.

THE MEN N EUROPE TASKED WITH THE MONITORING WER JOHN ADAMY AND VIC MCPEARSON, THEY RECRUITED TOR THIS PUTOSE INTELLIGENCE, PEASONNET, IN SWEDIN

SOME OF THE RIGHTWING MEMBERS OF THT NIERNATIONAL POLXE ASSOCIATION IN STOCKHOLM CAME ONTO THE PAYROLL.

THE TA FACILITIES IN SWEDEN (THE HOUSE IN STOCKIIOLM) WERE USED EXTENSIVELY. FOR THE PURPOSE OF ACCOMMODATING AGENTS,

THE ROLE OF LONGREACH

CRAIG WILLIAMSON BECAME DISLLUSTONED WITH THE SAP. HE WAS OFFERED A POSTTION BY THE DIRECTORATE OF COVERT OPERATIONS (THI SADFS DMD; AND HE RECRUTIED SEVERAL OF HIS MEN DURING 1985, HE OFFICIALLY LEFT THE S.A.POLICE AT THE END OF 1985, BUT LONGREACH WAS THEN ALREADY ESTABLISHED WITH FUNDS FROM DM.

LONGREACH RESUMEN THR TASK OF MONITORING OLOF PALME AND HIS CONTACTS WITH THE PRESIDENT OF THE ANC, OLIVER TAMBO ETC. SEVERAL AGENTS WERE ASSIGNED TO THESE DOTIES. THRSE EVENIR WERE ALL REPORTED TO DMI THROUGH THE LIBERTY LIFE OFFICES. ALL THESE FACTS WERI COMPILED AND REPORTED TO THE STATE SECURITY COUNCI.. THIS EVENTUALLY LEAD TO HOPERATION LONGREACH" WHICH WAS THE CODENAME FOR THE ASSASSINATION OF OLOF PALME.

OPERATIONAL PROCEDURES

B

SEVEFAL FIREARMS WIRE ACQURID THROUGH GUNS UNIVERSAL AND SHUFPED TO INTERMEDIATE DESTINATIONS

I'ALSE PASSPORTS WERE ISSUED TO AGENTS

SPECIAL TRAVTIL ARRANGEMENTS WERE MADE TO COVIR MOVEMENT ACROSS BORDERS.

ACCOMMODATION WAS ARRANGED IN SAFE HOUSES (INCL. THE IPA HOUSE IN STOCKHOLM

DMI'S SPECIAL PROPAGANDA DIVISION UNDER CONTROL OF FERDI VAN WYK WAS TASKED TO SYMPATHISE AFTERWARDS WITH THE SWEDISH DELEGATION IN SOUTH ALRICA.

CONCLUSION

CELEBRATIONS COSTING THE STATE THOUSANDS OF RANDS WERE HELD AFTERWARDS AS THIS WAS CONSIDERED AS THE OPERATION OF THE DECADI.

E: Jo, både, det här är ju då Riian Stander som säger det här, att. han inte

bara, att Craig Williamson inte bara tog pengar till säkerhetspolisen, · vilket han erkände för mig, Williamson, i min intervju med honom, utan..! även stal pengar till sig själv. Jack 350.000, golfbana. Siffran där vet jag inte. 300.000 miljoner är ju inte rimligt, så att jag vet inte, och det har.. Jag har dessutom krafsat lite i siffrorna, så att... Hur den där sista siffran ska tydas, det vet jag inte.

F: Menar du det här för hans privata konsumtion?

E: Ja, det är alltså. Dirk Coetzee har sagt till mig i en annan intervju, att Craig Williamson och hans chef, Johan Coetzee, stal även privata pengar från biståndsorganen och att huvudbanken skulle ligga i Jersey.

Po

F: Vi fortsätter ned till nästa.Ltcol, hjälpte CW att fly. Sen gick JW över till ANC. Bankkonto (överstruket)".

E: Ja, det här har jag inte forskat i. Jag vet inte vem (är. Det syftar säkert på att det som hände 1980 när Williamson blev avslöjad och gav sig tillbaka till Sydafrika. Sen måste det väl tyda på att den härungefär som Dirk Coetzee, bedömde det som nyttigare för honom att hålla på ANC. Jag har alltså inte undersökt vem den därär.

F: "Bankkonto?"

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

E: Jo, både, det här är ju då Riian Stander som säger det här, att. han inte

bara, att Craig Williamson inte bara tog pengar till säkerhetspolisen, · vilket han erkände för mig, Williamson, i min intervju med honom, utan..! även stal pengar till sig själv. Jack 350.000, golfbana. Siffran där vet jag inte. 300.000 miljoner är ju inte rimligt, så att jag vet inte, och det har.. Jag har dessutom krafsat lite i siffrorna, så att... Hur den där sista siffran ska tydas, det vet jag inte.

F: Menar du det här för hans privata konsumtion?

E: Ja, det är alltså. Dirk Coetzee har sagt till mig i en annan intervju, att Craig Williamson och hans chef, Johan Coetzee, stal även privata pengar från biståndsorganen och att huvudbanken skulle ligga i Jersey.

Po

F: Vi fortsätter ned till nästa.Ltcol, hjälpte CW att fly. Sen gick JW över till ANC. Bankkonto (överstruket)".

E: Ja, det här har jag inte forskat i. Jag vet inte vem (är. Det syftar säkert på att det som hände 1980 när Williamson blev avslöjad och gav sig tillbaka till Sydafrika. Sen måste det väl tyda på att den härungefär som Dirk Coetzee, bedömde det som nyttigare för honom att hålla på ANC. Jag har alltså inte undersökt vem den därär.

F: "Bankkonto?"

E: Ja, det tror jag. Vi pratade en del om hur dom skötte sin ekonomi och han berättade, Stander då, att han hade detaljerade kunskaper och dokument om hur Long Reach och Williamson, var dom hade pengarna och t.o.m. bankkontonumret.

F: Vi fortsätter lite längre ned på sidan. ”Peter Casselton levde på jakten i Grekland. Craig Williamson hade pengar på konton i Jersey, St Helier.

E: Det här hänsyftar då på en lyxbåt som Casselton, Craig Williamson ska ha haft i Pireus och där kommer dom här kontona tillbaka igen.

F: Finns det någon ytterligare person som varit inblandad i den här

jakten.

E: Ja, jag har för mig att den här italienske Mario Ricci har nämnts, för han ska ha varit en central figur när det har gällt att ordna pengar och även i deras mera civila smuggelaffärer, hjälpt till.

F: Vi fortsätter nedåt. "Anthony White mördade Palme. Han är nu i Beira, Moçambique, på en plantagen. Buisness. Sysslar med smuggling av noshörning och elefantbetar. Nu exporterar han trä Stinkwood, Hardwood. CW:s byggplaner i Moçambique är tillsammans med dom här personerna”. Om vi kan börja med första meningen, ”Anthony

White mördade Palme.."

E: Ja, det här är ju. Jag har ju skrivit vad han har sagt till mig och det är då ett rakare besked än vad jag faktiskt har uppfattat. För vid ett annat

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

E: Ja, det tror jag. Vi pratade en del om hur dom skötte sin ekonomi och han berättade, Stander då, att han hade detaljerade kunskaper och dokument om hur Long Reach och Williamson, var dom hade pengarna och t.o.m. bankkontonumret.

F: Vi fortsätter lite längre ned på sidan. ”Peter Casselton levde på jakten i Grekland. Craig Williamson hade pengar på konton i Jersey, St Helier.

E: Det här hänsyftar då på en lyxbåt som Casselton, Craig Williamson ska ha haft i Pireus och där kommer dom här kontona tillbaka igen.

F: Finns det någon ytterligare person som varit inblandad i den här

jakten.

E: Ja, jag har för mig att den här italienske Mario Ricci har nämnts, för han ska ha varit en central figur när det har gällt att ordna pengar och även i deras mera civila smuggelaffärer, hjälpt till.

F: Vi fortsätter nedåt. "Anthony White mördade Palme. Han är nu i Beira, Moçambique, på en plantagen. Buisness. Sysslar med smuggling av noshörning och elefantbetar. Nu exporterar han trä Stinkwood, Hardwood. CW:s byggplaner i Moçambique är tillsammans med dom här personerna”. Om vi kan börja med första meningen, ”Anthony

White mördade Palme.."

E: Ja, det här är ju. Jag har ju skrivit vad han har sagt till mig och det är då ett rakare besked än vad jag faktiskt har uppfattat. För vid ett annat

tillfälle så säger han ju, att Anthony White och Asmusen fick klartecken att mörda Palme, men här säger han att White verkligen gjorde det också och sen börjar jag fråga honom om var White finns och så beskriver han att han är i Beira och sysslar med trävirke och sinuggelaffärer och jag visste då inte vem Anthony White var över huvud taget. Det här att han hade sågverk och sånt, det har jag fått veta senare.

F: Den sista uppgiften där?

E: Ja, byggplanen, det skulle handla om någon turistverksamhet vill jag minnas. Att han, han hade tankar på att bygga upp turisthotell i Moçambique och på Sri Lanka.

F: Vi fortsätter över på sidan 3 ifrån aktuell skrivelse. ”OP och CW möttes. CW var undercover för ANC. CW anklagade OP för att fiffla undan pengar från AN(överstruket)var inblandad i sydafrikafrågan, samarbetade med CW för att stoppa det svenska stödet till anti apartheidkampen." Vi börjar med det första där?

E: Det här är ju då den... Här hänsyftar han på, vad ska man säga, någon form av mera privat fiendskap och som ett eventuellt motiv, att Palme

och Williamson skulle ha träffats och känt varandra och t.o.m. haft

någon form av affärer och pengar på ett eller annat sätt ihop och kommit i konflikt om det. Det här sa han till mig väldigt klart, men han ville inte gå in på några djupare detaljer. Attdet är den tyske politiske ledaren. Jo, han påstod att han samarbetade.är ju konservativ och tyckte illa om den här politiken som Palme stod för.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

tillfälle så säger han ju, att Anthony White och Asmusen fick klartecken att mörda Palme, men här säger han att White verkligen gjorde det också och sen börjar jag fråga honom om var White finns och så beskriver han att han är i Beira och sysslar med trävirke och sinuggelaffärer och jag visste då inte vem Anthony White var över huvud taget. Det här att han hade sågverk och sånt, det har jag fått veta senare.

F: Den sista uppgiften där?

E: Ja, byggplanen, det skulle handla om någon turistverksamhet vill jag minnas. Att han, han hade tankar på att bygga upp turisthotell i Moçambique och på Sri Lanka.

F: Vi fortsätter över på sidan 3 ifrån aktuell skrivelse. ”OP och CW möttes. CW var undercover för ANC. CW anklagade OP för att fiffla undan pengar från AN(överstruket)var inblandad i sydafrikafrågan, samarbetade med CW för att stoppa det svenska stödet till anti apartheidkampen." Vi börjar med det första där?

E: Det här är ju då den... Här hänsyftar han på, vad ska man säga, någon form av mera privat fiendskap och som ett eventuellt motiv, att Palme

och Williamson skulle ha träffats och känt varandra och t.o.m. haft

någon form av affärer och pengar på ett eller annat sätt ihop och kommit i konflikt om det. Det här sa han till mig väldigt klart, men han ville inte gå in på några djupare detaljer. Attdet är den tyske politiske ledaren. Jo, han påstod att han samarbetade.är ju konservativ och tyckte illa om den här politiken som Palme stod för.

•F: Är det (från Bayern som du syftar på?' --

.

E: Ja, jag har uppfattat.. att jag har skrivit och strukit över det i min anteckningsbok här, det minns jag att.. För han sadet är vad han sa. var inblandad.

har jag då inom parentes skrivit före, för jag antog att det var, när han sahan gick inte in i några större detaljer på det.

F: Det här meningen med "CW var undercover för ANC”.

E: Williamson har berättat för mig att han hade som sin stora ambition att ta sig in i ANC och bli en ledande person inom ANC. Det skulle vara liksom hans livstriumf som spion, att komma in i ledningen för fienden, men om han verkligen var, att han hade stort förtroende på hög nivå inom ANC, så var det, men att han skulle arbetat för ANC i sitt agentarbete. Ja, det är ju tänkbart, han har ju hållit glödande antiapartheidtal i FN bl.a. Williamson. Han har ju framträtt som en av dom främsta vita anti apartheidaktivisterna, så att det är väl möjligt, men mer än så här.. Jag gick alltså.. Dom här anteckningarna är alltså gjorda vid vårt sista möte då det var rätt stressat och där han, efter jag klämde dom här sakerna ur honom bara för att kunna ha något att prata med Dullah Omar om, så att någon djupare resonemang vad saker betydde, det kom vi aldrig fram till. Men han har sagt det här, det har han.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

•F: Är det (från Bayern som du syftar på?' --

.

E: Ja, jag har uppfattat.. att jag har skrivit och strukit över det i min anteckningsbok här, det minns jag att.. För han sadet är vad han sa. var inblandad.

har jag då inom parentes skrivit före, för jag antog att det var, när han sahan gick inte in i några större detaljer på det.

F: Det här meningen med "CW var undercover för ANC”.

E: Williamson har berättat för mig att han hade som sin stora ambition att ta sig in i ANC och bli en ledande person inom ANC. Det skulle vara liksom hans livstriumf som spion, att komma in i ledningen för fienden, men om han verkligen var, att han hade stort förtroende på hög nivå inom ANC, så var det, men att han skulle arbetat för ANC i sitt agentarbete. Ja, det är ju tänkbart, han har ju hållit glödande antiapartheidtal i FN bl.a. Williamson. Han har ju framträtt som en av dom främsta vita anti apartheidaktivisterna, så att det är väl möjligt, men mer än så här.. Jag gick alltså.. Dom här anteckningarna är alltså gjorda vid vårt sista möte då det var rätt stressat och där han, efter jag klämde dom här sakerna ur honom bara för att kunna ha något att prata med Dullah Omar om, så att någon djupare resonemang vad saker betydde, det kom vi aldrig fram till. Men han har sagt det här, det har han.

F: Vi kan då fortsätta lite längre ned på sidan där det står, efter :: ntelefonnumren, ”RS-Volvo användes som agent i SA för att föra pengar till SA från Sverige".
E: Det här syftar ju då på att IDAF och IUEF använde olika banker och privatpersoner och företag, kända företag som hade affärer. Då använde man dom och sina kontakter i dom, för att, alltså för att föra in pengar i Sydafrika. Jag har svårt att tro att Volvo skulle ha medverkat i nån sorts politik för att stödja apartheidregimen, det tror jag inte. Jag har alltså inte frågat Stander, även det här sa Stander, men jag, allting, det blir spekulationer då.


F: Ja, det är RS-Volvo. Kan du säga vad RS står för?
E: Ja, det är Riian Stander.


F: Riian Stander.
E: Det är ett citat av vad han så.


F: Vi fortsätter lite längre ned. "Craig använder Bank of England för att föra pengar och själv ta pengar ur IUEF för att stjäla US bilar, båtar m.m”.
E: Ja, det är väl bara en beskrivning av att han även använde Bank of England. Annars så har han nämnt flera gånger, att den centrala

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

F: Vi kan då fortsätta lite längre ned på sidan där det står, efter :: ntelefonnumren, ”RS-Volvo användes som agent i SA för att föra pengar till SA från Sverige".
E: Det här syftar ju då på att IDAF och IUEF använde olika banker och privatpersoner och företag, kända företag som hade affärer. Då använde man dom och sina kontakter i dom, för att, alltså för att föra in pengar i Sydafrika. Jag har svårt att tro att Volvo skulle ha medverkat i nån sorts politik för att stödja apartheidregimen, det tror jag inte. Jag har alltså inte frågat Stander, även det här sa Stander, men jag, allting, det blir spekulationer då.


F: Ja, det är RS-Volvo. Kan du säga vad RS står för?
E: Ja, det är Riian Stander.


F: Riian Stander.
E: Det är ett citat av vad han så.


F: Vi fortsätter lite längre ned. "Craig använder Bank of England för att föra pengar och själv ta pengar ur IUEF för att stjäla US bilar, båtar m.m”.
E: Ja, det är väl bara en beskrivning av att han även använde Bank of England. Annars så har han nämnt flera gånger, att den centrala

bankkontakten fanns på Jersey, det här skatteparadiset i engelska

kanalen.

F: "Craig tog pengar. Använde Reuters".

E: Ja. Reuters är ju en känd nyhetsbyrå. Vad, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte forskat i det. Jag skrev snabbt ned vad han sa.

F: "OP, Olof Palme, fick pengar via Craig, svarta pengar”.

E: Jo, det skymtade ju fram att det fanns, att det skulle ha.. Stander nämner ju då att det skulle ha funnits någon form kontakt mellan Craig Williamson och Olof Palme, och konflikt som gällde pengar och som gällde någon form av att lägga sig till med pengar och att, men när jag började fråga om det och jag hade ju då i bakhuvudet den där debatten som fanns om det här collegehistorien, där Palme blev anklagad för att mygla till förmån för sin son och sånt där, där ville Stander inte gå vidare, utan det blev, det blev bara dom här korta... Jag har inga mer detaljer kring det här och själv, personligen, så har jag svårt att, alltså jag har svårt att tänka mig att Olof Palme skulle ha nån sorts.. Ja, ja det enda jag kan säga är, att så här sa Stander.

F: Vi fortsätter på sidan 4. "Anthony White, capt, ex Rhodesian selous

scouts was given the green light to kill Palme”.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

bankkontakten fanns på Jersey, det här skatteparadiset i engelska

kanalen.

F: "Craig tog pengar. Använde Reuters".

E: Ja. Reuters är ju en känd nyhetsbyrå. Vad, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte forskat i det. Jag skrev snabbt ned vad han sa.

F: "OP, Olof Palme, fick pengar via Craig, svarta pengar”.

E: Jo, det skymtade ju fram att det fanns, att det skulle ha.. Stander nämner ju då att det skulle ha funnits någon form kontakt mellan Craig Williamson och Olof Palme, och konflikt som gällde pengar och som gällde någon form av att lägga sig till med pengar och att, men när jag började fråga om det och jag hade ju då i bakhuvudet den där debatten som fanns om det här collegehistorien, där Palme blev anklagad för att mygla till förmån för sin son och sånt där, där ville Stander inte gå vidare, utan det blev, det blev bara dom här korta... Jag har inga mer detaljer kring det här och själv, personligen, så har jag svårt att, alltså jag har svårt att tänka mig att Olof Palme skulle ha nån sorts.. Ja, ja det enda jag kan säga är, att så här sa Stander.

F: Vi fortsätter på sidan 4. "Anthony White, capt, ex Rhodesian selous

scouts was given the green light to kill Palme”.

E: Ja, det här är ju.. Då förde jag över det hela från Sydafrika. Jag vill

pumpa honom på om han visste nåt om det som skedde i Stockholm och

då sa han precis så här. Det här är ett ordagrant citat..

F: "CW var kontakten som gav ordern att ta ut OP”.

E: Ja, att Craig Williamson var den som planerade det hela och gav ordern. Att ta ut betyder ju, att mörda Olof Palme.

F: "CW var ledande i att sköta CCB, third force”.

E: Ja, Craig Williamson och hela operationen som bedrevs på Daisy Farm, det var ju den s.k. tredje kraften, CCB, som sysslade med undergrävande verksamhet, mord och framför allt, det dom sysslade mest med, det var att åstadkomma konflikter mellan olika svarta grupper. Det som var så tydligt för valet där Inkatha och ANC, Zulu och Khosafolken gång på gång kom i kravaller emot varandra. Många utav dom motsättningarna var arrangerade faktiskt, utav svarta, köpta agenter som gav sig in i ett bostadsområde, slog ihjäl nån, uppträdde som om dom tillhörde ANC eller Inkatha och så snabbt tog sig därifrån och så blev folk upprörda, så skulle dom hämnas och så var det en spiral av våld på gång, som var startad utav polisen egentligen.

F: "Ovanför honom = försvarsminister Malange ‘Maine brain'.

E: Ja, med det här menar han att, och där pratade vi om det här, need to now chain, som både överste du Plessis i den militära säkerhetstjänsten

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

E: Ja, det här är ju.. Då förde jag över det hela från Sydafrika. Jag vill

pumpa honom på om han visste nåt om det som skedde i Stockholm och

då sa han precis så här. Det här är ett ordagrant citat..

F: "CW var kontakten som gav ordern att ta ut OP”.

E: Ja, att Craig Williamson var den som planerade det hela och gav ordern. Att ta ut betyder ju, att mörda Olof Palme.

F: "CW var ledande i att sköta CCB, third force”.

E: Ja, Craig Williamson och hela operationen som bedrevs på Daisy Farm, det var ju den s.k. tredje kraften, CCB, som sysslade med undergrävande verksamhet, mord och framför allt, det dom sysslade mest med, det var att åstadkomma konflikter mellan olika svarta grupper. Det som var så tydligt för valet där Inkatha och ANC, Zulu och Khosafolken gång på gång kom i kravaller emot varandra. Många utav dom motsättningarna var arrangerade faktiskt, utav svarta, köpta agenter som gav sig in i ett bostadsområde, slog ihjäl nån, uppträdde som om dom tillhörde ANC eller Inkatha och så snabbt tog sig därifrån och så blev folk upprörda, så skulle dom hämnas och så var det en spiral av våld på gång, som var startad utav polisen egentligen.

F: "Ovanför honom = försvarsminister Malange ‘Maine brain'.

E: Ja, med det här menar han att, och där pratade vi om det här, need to now chain, som både överste du Plessis i den militära säkerhetstjänsten

och Dirk Coetzee i detalj har gått igenom med mig och det är alltså, att .: ovanför dom här-som verkställde våldet, dom som gjorde det hela, så

fanns naturligtvis dom som gav dom övergripande orderna och, och där var Magnus Malan den kanske hårdaste, pådrivande kraften.

F: "Smugglade vapen och diamanter”,

E: Ja, då var vi inne på att diskutera mera civila affärer. Dom har ju, på Vlakplaas så har man ju inte bara sysslat med terror och, kan man säga polisvåld, utan man har också sysslat mycket med diamantsmuggling, guldsmuggling, tjuvjakt i dom här stora naturreservaten där man har smugglat elefantbetar, noshörningsbetar, så att polisen har även varit inblandad och Craig personligen också i mera civil kriminell

verksamhet.

F: Vi fortsätter längre ned. "Man hade en italiensk miljonär, Mario Ricci, han gav de Klerk pengar för tjänster. Mike Mitten arbetade för RS. Han tog hela trunken till FW med pengar, sedan FW de Klerk tog över Nationalistpartiet. Med dessa pengar köpte man Craigs plats i nära

kontakt med FW De Klerk,

E: Jo, den här Mario Ritchi dyker upp i mina samtal, både med Stander

och med Dirk Coetzee och är också nämnd av andra och som en person i

bakgrunden och en maffiakontakt. Att han skulle gett de Klerk pengar, det har jag inte hört nån annanstans än just i det här yttrandet. Sen beskrev Stander, som en förstahandsuppgift, att en av hans närmaste kompisar, som hetteoch som han jobbade ihop med, själv

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

och Dirk Coetzee i detalj har gått igenom med mig och det är alltså, att .: ovanför dom här-som verkställde våldet, dom som gjorde det hela, så

fanns naturligtvis dom som gav dom övergripande orderna och, och där var Magnus Malan den kanske hårdaste, pådrivande kraften.

F: "Smugglade vapen och diamanter”,

E: Ja, då var vi inne på att diskutera mera civila affärer. Dom har ju, på Vlakplaas så har man ju inte bara sysslat med terror och, kan man säga polisvåld, utan man har också sysslat mycket med diamantsmuggling, guldsmuggling, tjuvjakt i dom här stora naturreservaten där man har smugglat elefantbetar, noshörningsbetar, så att polisen har även varit inblandad och Craig personligen också i mera civil kriminell

verksamhet.

F: Vi fortsätter längre ned. "Man hade en italiensk miljonär, Mario Ricci, han gav de Klerk pengar för tjänster. Mike Mitten arbetade för RS. Han tog hela trunken till FW med pengar, sedan FW de Klerk tog över Nationalistpartiet. Med dessa pengar köpte man Craigs plats i nära

kontakt med FW De Klerk,

E: Jo, den här Mario Ritchi dyker upp i mina samtal, både med Stander

och med Dirk Coetzee och är också nämnd av andra och som en person i

bakgrunden och en maffiakontakt. Att han skulle gett de Klerk pengar, det har jag inte hört nån annanstans än just i det här yttrandet. Sen beskrev Stander, som en förstahandsuppgift, att en av hans närmaste kompisar, som hetteoch som han jobbade ihop med, själv

hade tagit en hel väska med pengar i samband med att Craig Williamson hade tvingats fly från Europa och med dessa pengari förhandlat sig til} att ge Craig en hög plats i Nationalistpartiet. Jag vet ingenting om det här, annat än att Stander har sagt det är till mig.

F: Vi fortsätter. "Peter Casselton + Craig Williamson hade 'en yacht i Pireus i Grekland”. ”PC sprängde ANC's kontor i London.” Peter

Casselton kan tala?

E: Ja, han nämner att dom hade använt stulna pengar till att köpa en jakt

och dom brukade segla med den. Sen nämnde han också att Casselton hade varit med och sprängt ANC:s kontor i London. Peter Casselton kan tala? Det är en idé som jag hade, att söka upp Casselton helt enkelt, vilket jag inte har gjort.

F: Lite längre ned då, "Craigs företag i Seychellerna: GMR Corporation”.

E: Det här är en anteckning som jag har glömt ända fram till jag gick igenom mina anteckningar. Jag har inte sett det som någon viktig uppgift annat än att Stander berättar för mig att Craig nu höll på med en massa fastighetsaffärer och turism och handel och annat, vilket också Craig Williamson berättat att, och han nämnde själv också att han hade turistplaner i Seychellerna. Jag har själv inte forskat i det där.

F: "Riian Stander arbetade med Hammer-unit". "Teamet som tog

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

hade tagit en hel väska med pengar i samband med att Craig Williamson hade tvingats fly från Europa och med dessa pengari förhandlat sig til} att ge Craig en hög plats i Nationalistpartiet. Jag vet ingenting om det här, annat än att Stander har sagt det är till mig.

F: Vi fortsätter. "Peter Casselton + Craig Williamson hade 'en yacht i Pireus i Grekland”. ”PC sprängde ANC's kontor i London.” Peter

Casselton kan tala?

E: Ja, han nämner att dom hade använt stulna pengar till att köpa en jakt

och dom brukade segla med den. Sen nämnde han också att Casselton hade varit med och sprängt ANC:s kontor i London. Peter Casselton kan tala? Det är en idé som jag hade, att söka upp Casselton helt enkelt, vilket jag inte har gjort.

F: Lite längre ned då, "Craigs företag i Seychellerna: GMR Corporation”.

E: Det här är en anteckning som jag har glömt ända fram till jag gick igenom mina anteckningar. Jag har inte sett det som någon viktig uppgift annat än att Stander berättar för mig att Craig nu höll på med en massa fastighetsaffärer och turism och handel och annat, vilket också Craig Williamson berättat att, och han nämnde själv också att han hade turistplaner i Seychellerna. Jag har själv inte forskat i det där.

F: "Riian Stander arbetade med Hammer-unit". "Teamet som tog

E: Ja, nu kommer vi in egentligen på andra saker. Stander beskrev. Jag ... försökte kolla Stander, genom att kolla en del andra uppgifter och

dessutom, orsaken till att vi börjar prata om Hammer, det var för att nämnde att kodordet för att mörda Palme var Hammer och då började. jag fråga honom om The Hammer Unit, som var en sorts paramilitär sammanslutning av mördare och som ett exempel på ett mord som jag hade undersökt, så gav han mig namnen på dom som han påstår mördade Mathew Goniwe. Ja, det är det som den anteckningen säger.

F: Och så tar vi den sista då, längst ned på sidan, "sprängde de

svarta poliserna som hade hotat att ge upplysningar omE: Ja, det här har också med mordet på Mathew Goniwe att göra. Det här

är alltså en del av dom, namnen påochdet är två av dom mera ökändaste poliserna i Port Elisabeth som finns i många fall av tortyr och andra mord, och annat, och jag har alltså kollat att det var en bil med svarta polismän som blev sprängd i luften och den härskymtade, fanns i närheten när det här hände. Han var också specialutbildad som sprängexpert, men något bevis för att han skulle ha sprängt just dom här nu, det har jag inte sett. Han är inte fälld för det.

Fortsatt förhör med Boris Ersson.

Ersson hörs vidare angående kompletteringen till rapporten som han

och

skickat till utredningen och uppgiften om en person vid namn vem denne är. Ersson uppger, attär en person som är

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

E: Ja, nu kommer vi in egentligen på andra saker. Stander beskrev. Jag ... försökte kolla Stander, genom att kolla en del andra uppgifter och

dessutom, orsaken till att vi börjar prata om Hammer, det var för att nämnde att kodordet för att mörda Palme var Hammer och då började. jag fråga honom om The Hammer Unit, som var en sorts paramilitär sammanslutning av mördare och som ett exempel på ett mord som jag hade undersökt, så gav han mig namnen på dom som han påstår mördade Mathew Goniwe. Ja, det är det som den anteckningen säger.

F: Och så tar vi den sista då, längst ned på sidan, "sprängde de

svarta poliserna som hade hotat att ge upplysningar omE: Ja, det här har också med mordet på Mathew Goniwe att göra. Det här

är alltså en del av dom, namnen påochdet är två av dom mera ökändaste poliserna i Port Elisabeth som finns i många fall av tortyr och andra mord, och annat, och jag har alltså kollat att det var en bil med svarta polismän som blev sprängd i luften och den härskymtade, fanns i närheten när det här hände. Han var också specialutbildad som sprängexpert, men något bevis för att han skulle ha sprängt just dom här nu, det har jag inte sett. Han är inte fälld för det.

Fortsatt förhör med Boris Ersson.

Ersson hörs vidare angående kompletteringen till rapporten som han

och

skickat till utredningen och uppgiften om en person vid namn vem denne är. Ersson uppger, attär en person som är

Luleå 1994-11-16


1994-11-24


Komplettering till rapporten om Olof Palme.
Jag hade telefonkontakt med A i Sydafrika i går kväll. HB65062-A Han känner sig akut hotad livet och sade: - Det är illa här nu. En av mina kollegor som har tänkt vittna inför Sanningskommissionen klarade sig med en hårsmån från att bli mördad .

Jag har sökt amnesti med hjälp av min advokat. Om Justitieminister Dullah Omar och The Truth Commission garanterar mig så kommer jag att avlägga ett fullständigt vittnesmål. Jag har betydligt information än vad jag gav till dej senast, både om mordet på Olof Palme andra saker. Jag har säkrat en mängd dokument som kan visa att jag talar . Nu vill jag lämna Sydafrika en tid och skriva ett vittnesmål till . Tyvärr har jag inte fått något svar på ansökan. Kan någon på er tala med Dullah Omar? Jag ska hälsa vad du har sagt. Får jag ge dem ditt namn och telefonnummer? - Jag vågar inte det. Men det är klart. Dom måste ju veta vem jag är för att agera...

Kan jag ge dem namnet till din advokat och låta dem ta kontakt med dej via ? frågade jag. - Det går bra, svarade A. Mot den bakgrunden ger ger jag nu en lista på personer i Sydafrika som kan till hjälp.

-

Dullah Omar och hans assistent Sunita Dalla, arbetar i regeringsbyggnaden i Kapstaden, och i Pretoria. Tel i Kapstaden:A bor på en farm ute på landsbygden några mil från Pretoria. Jag har som sagt lovat honom att inte lämna ut hans namn, adress och

telefonnummer förrän han går med på det. Kontakt med honom kan fås via hans advokat i Pretoria: Coetzee. Tidigare chef för polisens dödspatruller. Det var han som förde samman med A. Hoppade av från regimen, erkände och fick skydd av ANC. i en befäst villa i Pretoria och har utsatts för minst två mordförsök sedan vittnade. Jag har hans adress och hemliga telefonnummer. Men det är bäst ta kontakt med honom via hans säkerhetsansvarige som heter på ANCi Johannesburg. Coetzee vill att hans möten skall godkännas avảr att den första kontakten med tas via: personliga assistent. var "spindeln i nätet" det gaude att organisera IDAF-agenterna i Sydafrika. När jag ville få råd om hur jag skulle finna folk och få hjälp med kontakter så var hon ovärderlig. av ANC-ledningen.hjärnan bakom mordet på Olofsame umere diESERSLA SOM

JohaTen forort till Johann

n:

TIU sist en personug kommentar: A f - ivi sitt liv just nu, det märkte jag honom. Om han sitter på sanningen om hur Olof Palme mördades vore det en om han skulle röjas ur vägen innan han hinner vittna. En snabb kontakt med Dullah Omar från den svenska regeringen är vad jag rekommenderar. Det här känns otäckt och brådskande. / Boris Ersson.

HEM 10/ 95 Hac

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Luleå 1994-11-16


1994-11-24


Komplettering till rapporten om Olof Palme.
Jag hade telefonkontakt med A i Sydafrika i går kväll. HB65062-A Han känner sig akut hotad livet och sade: - Det är illa här nu. En av mina kollegor som har tänkt vittna inför Sanningskommissionen klarade sig med en hårsmån från att bli mördad .

Jag har sökt amnesti med hjälp av min advokat. Om Justitieminister Dullah Omar och The Truth Commission garanterar mig så kommer jag att avlägga ett fullständigt vittnesmål. Jag har betydligt information än vad jag gav till dej senast, både om mordet på Olof Palme andra saker. Jag har säkrat en mängd dokument som kan visa att jag talar . Nu vill jag lämna Sydafrika en tid och skriva ett vittnesmål till . Tyvärr har jag inte fått något svar på ansökan. Kan någon på er tala med Dullah Omar? Jag ska hälsa vad du har sagt. Får jag ge dem ditt namn och telefonnummer? - Jag vågar inte det. Men det är klart. Dom måste ju veta vem jag är för att agera...

Kan jag ge dem namnet till din advokat och låta dem ta kontakt med dej via ? frågade jag. - Det går bra, svarade A. Mot den bakgrunden ger ger jag nu en lista på personer i Sydafrika som kan till hjälp.

-

Dullah Omar och hans assistent Sunita Dalla, arbetar i regeringsbyggnaden i Kapstaden, och i Pretoria. Tel i Kapstaden:A bor på en farm ute på landsbygden några mil från Pretoria. Jag har som sagt lovat honom att inte lämna ut hans namn, adress och

telefonnummer förrän han går med på det. Kontakt med honom kan fås via hans advokat i Pretoria: Coetzee. Tidigare chef för polisens dödspatruller. Det var han som förde samman med A. Hoppade av från regimen, erkände och fick skydd av ANC. i en befäst villa i Pretoria och har utsatts för minst två mordförsök sedan vittnade. Jag har hans adress och hemliga telefonnummer. Men det är bäst ta kontakt med honom via hans säkerhetsansvarige som heter på ANCi Johannesburg. Coetzee vill att hans möten skall godkännas avảr att den första kontakten med tas via: personliga assistent. var "spindeln i nätet" det gaude att organisera IDAF-agenterna i Sydafrika. När jag ville få råd om hur jag skulle finna folk och få hjälp med kontakter så var hon ovärderlig. av ANC-ledningen.hjärnan bakom mordet på Olofsame umere diESERSLA SOM

JohaTen forort till Johann

n:

TIU sist en personug kommentar: A f - ivi sitt liv just nu, det märkte jag honom. Om han sitter på sanningen om hur Olof Palme mördades vore det en om han skulle röjas ur vägen innan han hinner vittna. En snabb kontakt med Dullah Omar från den svenska regeringen är vad jag rekommenderar. Det här känns otäckt och brådskande. / Boris Ersson.

HEM 10/ 95 Hac

vem denne är. Ersson uppger, att

är en person som är

säkerhetsansvarig inom ANC och för de kontakter man ska ha med.

personer som är anslutna till ANC.

Ersson säger, att han lyckades få fram telefonnumret till Dirk Coetzee när han var i Sydafrika, men att denne då vid telefonkontakt uppmanat Ersson, att innan han skulle göra en intervju med honom, så skulle han ta kontakt med som var den som godkände huruvida en intervju kunde komma ifråga.

Nämnde var på ANC-högkvarteret i Johannesburg vid den tiden då Ersson fanns i Sydafrika, således under 1994. I övrigt så säger Ersson, att han haft kontakt via Rica Hodgson, Walther Sisulus personliga assistent.

Så här långt kommit i förhöret så kommer Ersson, att tillfrågas angående

en del namn som finns upplistade och höra vad han känner till om dessa personer och om de eventuellt har knytning till varandra.

F: Ja, inledningsvis då så frågar jag dig om en person som heter Johan Coetzee, om du är snäll och berätta för mig, det du vet om honom.

E: Ja, han var chef för säkerhetstjänsten i Sydafrika. Han var överste och han var Craig Williamsons chef när Craig var spion i Europa. Jag sökte upp Johan Coetzee, fick inte träffa honom personligen för han vägrade, men jag pratade i telefon med honom och han arbetar nu som nån sorts

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

vem denne är. Ersson uppger, att

är en person som är

säkerhetsansvarig inom ANC och för de kontakter man ska ha med.

personer som är anslutna till ANC.

Ersson säger, att han lyckades få fram telefonnumret till Dirk Coetzee när han var i Sydafrika, men att denne då vid telefonkontakt uppmanat Ersson, att innan han skulle göra en intervju med honom, så skulle han ta kontakt med som var den som godkände huruvida en intervju kunde komma ifråga.

Nämnde var på ANC-högkvarteret i Johannesburg vid den tiden då Ersson fanns i Sydafrika, således under 1994. I övrigt så säger Ersson, att han haft kontakt via Rica Hodgson, Walther Sisulus personliga assistent.

Så här långt kommit i förhöret så kommer Ersson, att tillfrågas angående

en del namn som finns upplistade och höra vad han känner till om dessa personer och om de eventuellt har knytning till varandra.

F: Ja, inledningsvis då så frågar jag dig om en person som heter Johan Coetzee, om du är snäll och berätta för mig, det du vet om honom.

E: Ja, han var chef för säkerhetstjänsten i Sydafrika. Han var överste och han var Craig Williamsons chef när Craig var spion i Europa. Jag sökte upp Johan Coetzee, fick inte träffa honom personligen för han vägrade, men jag pratade i telefon med honom och han arbetar nu som nån sorts

militär utbildningschef på en militär skola i Sydafrika. Han var väldigt ovillig att över huvud taget kommentera någonting.

F: Var, vilken skola? Vet du det?

E: Inte i huvudet, men det var en liten stad. Jag hade tänkt åka bil från Port Elisabeth och upp till Johannesburg, vilken är en ganska lång väg och där, en bit norr om Port Elisabeth, finns det en stad. Det där kan jag lätt plocka fram, inte nu i huvudet. Det blev ju aldrig ay för mig. Jag flög istället och han vägrade.

F: Något ytterligare när det gäller Johan Coetzee?

E: Jag tror att han är en central figur i Craig Williamsons och regimens fulaste affärer på 70-talet, för att när det sprack för Craig Williamson, också som ett tecken på betydelsen av det här, så kom ju Johan Coetzee upp till Europa för att försöka pressa Lars Gunnar Eriksson att samarbeta med dom under en period, alltså skulle man få till samtal med Johan Coetzee. Jag har däremot inte hört nånting som skulle binda

Palme med honom eller tvärtom.

F: Du tänker då på Palmemordet?

E: Ja. Det har jag inte hört. Jag har inte frågat heller.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

militär utbildningschef på en militär skola i Sydafrika. Han var väldigt ovillig att över huvud taget kommentera någonting.

F: Var, vilken skola? Vet du det?

E: Inte i huvudet, men det var en liten stad. Jag hade tänkt åka bil från Port Elisabeth och upp till Johannesburg, vilken är en ganska lång väg och där, en bit norr om Port Elisabeth, finns det en stad. Det där kan jag lätt plocka fram, inte nu i huvudet. Det blev ju aldrig ay för mig. Jag flög istället och han vägrade.

F: Något ytterligare när det gäller Johan Coetzee?

E: Jag tror att han är en central figur i Craig Williamsons och regimens fulaste affärer på 70-talet, för att när det sprack för Craig Williamson, också som ett tecken på betydelsen av det här, så kom ju Johan Coetzee upp till Europa för att försöka pressa Lars Gunnar Eriksson att samarbeta med dom under en period, alltså skulle man få till samtal med Johan Coetzee. Jag har däremot inte hört nånting som skulle binda

Palme med honom eller tvärtom.

F: Du tänker då på Palmemordet?

E: Ja. Det har jag inte hört. Jag har inte frågat heller.

F: Vi fortsätter med en som heter, och som vi tidigare har nämnt i förhöret, om du är snäll och gör en sammanfattning om den personen,

Dirk Coetzee.

E: Ja, han var tidigare polisman och blev chef för den hemliga basen på Vlakplaas där man sysslade och han blev alltså chef för dom morduppdrag och den mordverksamhet och terror som dom gjorde. Han är alltså en föregångare som chef där före Eugene de Kock, sen när han blev angiven av en av sina underlydande, så flydde han och erkände och pekade ut dom här verksamheterna och fick på det sättet skydd av ANC, så nu är han en av ANC:s, vad ska man säga, vittne i olika sammanhang, bl.a. mot de Kock. Han har bytt sida väldigt lämpligt. Jag skulle vilja kalla honom en, en sån här riktig, ja, en psykopat, en trevlig, välgymnastiserad stilig man som utan att blinka kan ha ihjäl folk och sen vad det verkar, inte känna någon djupare ångest för det. Vi hade det ganska trevligt.. Jag umgicks med honom rätt mycket och det var.. Det obehagliga var just det här att det inte fanns någon ångest bakåt.. Vad jag kunde se. Ja, en sån där mördarmaskin.

F: Ja, vi går över till Eugene de Kock.

E: Eugene de Kock har jag själv aldrig träffat, men han var ju den som efterträdde Dirk Coetzee som chef på Vlakplaas och efter vad det verkar, har bedrivit den här terroin i ännu högre, större omfattning och dessutom sysslat mycket med ren kriminell verksamhet. Han är ju dömd för massor av såna här saker. Jag har ingen egen, närmare kunskap om

honom.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

F: Vi fortsätter med en som heter, och som vi tidigare har nämnt i förhöret, om du är snäll och gör en sammanfattning om den personen,

Dirk Coetzee.

E: Ja, han var tidigare polisman och blev chef för den hemliga basen på Vlakplaas där man sysslade och han blev alltså chef för dom morduppdrag och den mordverksamhet och terror som dom gjorde. Han är alltså en föregångare som chef där före Eugene de Kock, sen när han blev angiven av en av sina underlydande, så flydde han och erkände och pekade ut dom här verksamheterna och fick på det sättet skydd av ANC, så nu är han en av ANC:s, vad ska man säga, vittne i olika sammanhang, bl.a. mot de Kock. Han har bytt sida väldigt lämpligt. Jag skulle vilja kalla honom en, en sån här riktig, ja, en psykopat, en trevlig, välgymnastiserad stilig man som utan att blinka kan ha ihjäl folk och sen vad det verkar, inte känna någon djupare ångest för det. Vi hade det ganska trevligt.. Jag umgicks med honom rätt mycket och det var.. Det obehagliga var just det här att det inte fanns någon ångest bakåt.. Vad jag kunde se. Ja, en sån där mördarmaskin.

F: Ja, vi går över till Eugene de Kock.

E: Eugene de Kock har jag själv aldrig träffat, men han var ju den som efterträdde Dirk Coetzee som chef på Vlakplaas och efter vad det verkar, har bedrivit den här terroin i ännu högre, större omfattning och dessutom sysslat mycket med ren kriminell verksamhet. Han är ju dömd för massor av såna här saker. Jag har ingen egen, närmare kunskap om

honom.

F: Ja, vi går över till Riian Stander som du också tidigare har berättat en

del om.

+

E: Ja, Riian Stander kommer ur dom här boerkretsarna, dom här högergrupperna i trakten av Pretoria ute på landsbygden och har arbetat för Craig Williamson, är gammal god vän med Dirk Coetzee och har sysslat med, som jag uppfattar det; så har han sysslat mycket med bakgrundsarbete inför olika mord och liknande saker, alltså telefonavlyssning, spaning, den sortens verksamhet. Nu är han en frilansande säkerhetskonsult som bygger upp rika människors säkerhetssystem och företags säkerhetssystem.

F: Peter Casselton.

E: Ja, han är ju en av dom här som arbetade för Craig Williamson med bl.a. Daisy Farm som bas. Han, jag har inte träffat honom själv heller, utan det här är vad jag har hört berättas, att han är en kallblodig mördare, att han har en del alkoholproblem och lever lite, det har inte gått så bra för honom i livet sedan dess. Att han var med och organiserade bombattacken på ANC:s kontor i London, att han har sysslat med stölder och smuggling och annat i samarbete. Är kompis med Craig Williamson.

F:?

E: Den känner jag inte till.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

F: Ja, vi går över till Riian Stander som du också tidigare har berättat en

del om.

+

E: Ja, Riian Stander kommer ur dom här boerkretsarna, dom här högergrupperna i trakten av Pretoria ute på landsbygden och har arbetat för Craig Williamson, är gammal god vän med Dirk Coetzee och har sysslat med, som jag uppfattar det; så har han sysslat mycket med bakgrundsarbete inför olika mord och liknande saker, alltså telefonavlyssning, spaning, den sortens verksamhet. Nu är han en frilansande säkerhetskonsult som bygger upp rika människors säkerhetssystem och företags säkerhetssystem.

F: Peter Casselton.

E: Ja, han är ju en av dom här som arbetade för Craig Williamson med bl.a. Daisy Farm som bas. Han, jag har inte träffat honom själv heller, utan det här är vad jag har hört berättas, att han är en kallblodig mördare, att han har en del alkoholproblem och lever lite, det har inte gått så bra för honom i livet sedan dess. Att han var med och organiserade bombattacken på ANC:s kontor i London, att han har sysslat med stölder och smuggling och annat i samarbete. Är kompis med Craig Williamson.

F:?

E: Den känner jag inte till.

F: Anthony White.

.

E: Ja, en rhodesier som var elitsoldat, jägare, smugglare, som efter Rhodesias sammanbrott, alltså den regimen, kom till Sydafrika och också en nära kontakt med Craig Williamson och jag har själv aldrig haft kontakt med honom, men man har beskrivit honom som en sån här, en hård man från bushen, alltså en elitsoldat som kan, en farlig

människa.

F: PaUL Asmusen.

E: Jag har bara hört hans namn nämnas, som en av dom som var inblandade i mordet på Palme, att han skulle ha varit i Stockholm då. Jag har inte hört eller frågat mig för något närmare om vem han är.

F:E: Det var ett namn som jag själv inte har hört, men som jag.. En person

som jag har hört nämnas utav en av dom andra svenskarna som.. Det var en svensk, vad heter det, biståndsarb.. eller valkontrollant som var i Sydafrika som ringde upp mig faktiskt, och ville tipsa mig om den här mannen. Han skulle ha varit en högre officer inom säkerhetstjänsten och kunna ha konkreta bevis i samband med mordet på Palme. Jag har själv.. Anders Hasselbom har försökt pumpa mig på om den här mannen skulle kunna vara någon av mina källor och han har då sagt, att var din källa, din främsta källa en högre officer inom säkerhetstjänsten. Och jag antar

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

F: Anthony White.

.

E: Ja, en rhodesier som var elitsoldat, jägare, smugglare, som efter Rhodesias sammanbrott, alltså den regimen, kom till Sydafrika och också en nära kontakt med Craig Williamson och jag har själv aldrig haft kontakt med honom, men man har beskrivit honom som en sån här, en hård man från bushen, alltså en elitsoldat som kan, en farlig

människa.

F: PaUL Asmusen.

E: Jag har bara hört hans namn nämnas, som en av dom som var inblandade i mordet på Palme, att han skulle ha varit i Stockholm då. Jag har inte hört eller frågat mig för något närmare om vem han är.

F:E: Det var ett namn som jag själv inte har hört, men som jag.. En person

som jag har hört nämnas utav en av dom andra svenskarna som.. Det var en svensk, vad heter det, biståndsarb.. eller valkontrollant som var i Sydafrika som ringde upp mig faktiskt, och ville tipsa mig om den här mannen. Han skulle ha varit en högre officer inom säkerhetstjänsten och kunna ha konkreta bevis i samband med mordet på Palme. Jag har själv.. Anders Hasselbom har försökt pumpa mig på om den här mannen skulle kunna vara någon av mina källor och han har då sagt, att var din källa, din främsta källa en högre officer inom säkerhetstjänsten. Och jag antar

att det är den här mannen som syftas på, för jag har själv inte gjort några efterforskningar.

F: Bertil Olofi Wedin.

E: Jag har bara hört, läst i media om honom och hans liv på Cypern och så, men han är inte nämnd i några sammanhang för mig av folk i Sydafrika

F: Craig Williainsun

E: Sydafrikas främste spion och agent i modern tid, infiltrerade anti apartheidrörelsen och även till delar svensk bistånd och svensk socialdemokrati. En intelligent och charmig person, stor och tjock och frodig. Gift med en trevlig läkare, två söta flickor, en man som jag aldrig skulle tro var inblandad i våld och mord och grövre kriminalitet. Jag träffade honom under en lång eftermiddag och vi pratade och vi skildes, men med en väldigt trevlig stämning oss emellan, bortsett från själva ämnena, det vi pratade om, så jag kan förstå att folk har blivit lurade av honom. En.. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva honom mer än så. En av dom värsta, falskaste personer som, måste han ju vara, va. Men det är inte det intrycket man får, när man träffar honom.

F: Kan du säga vilka han har knytning till, i dom övriga som vi har räknat upp här?

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

att det är den här mannen som syftas på, för jag har själv inte gjort några efterforskningar.

F: Bertil Olofi Wedin.

E: Jag har bara hört, läst i media om honom och hans liv på Cypern och så, men han är inte nämnd i några sammanhang för mig av folk i Sydafrika

F: Craig Williainsun

E: Sydafrikas främste spion och agent i modern tid, infiltrerade anti apartheidrörelsen och även till delar svensk bistånd och svensk socialdemokrati. En intelligent och charmig person, stor och tjock och frodig. Gift med en trevlig läkare, två söta flickor, en man som jag aldrig skulle tro var inblandad i våld och mord och grövre kriminalitet. Jag träffade honom under en lång eftermiddag och vi pratade och vi skildes, men med en väldigt trevlig stämning oss emellan, bortsett från själva ämnena, det vi pratade om, så jag kan förstå att folk har blivit lurade av honom. En.. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva honom mer än så. En av dom värsta, falskaste personer som, måste han ju vara, va. Men det är inte det intrycket man får, när man träffar honom.

F: Kan du säga vilka han har knytning till, i dom övriga som vi har räknat upp här?

  • E: Ja, Johan Coetzee var ju hans chef. Dirk Coetzee och han har varit kollegor och tror jag, vänner, men är numera kraftigt ovänner. Eugene de Kock, jag vet inte vad Craig Williamson har för direkt knytning till de Kock, det har inte, vi har inte pratat om det. Jag har inte frågat om det. Riian Stander har jobbat direkt under, alltså i Long Reach som var Craig Williamsons bolag. Peter Casselton, en mycket nära vän till Craig Williamson och var också en av de agenter som förberedde sig på Williamsons Daisy Farm, för att göra attacker.har jag faktiskt inte kommit i kontakt med, det namnet. Anthony White är ju en gammal kompis till Craig Williamson, också i det här gänget kring Long Reach och PaUL Asmussen. Den enda uppgift jag har om honom är ju att han skulle ha deltagit i mordet under befäl av Williamson. Överste

har jag inga egna uppgifter om och ingen kunskap om knytning till Williamson. Inte heller Wedin, faktiskt. Annat än att jag har hört talas om att Wedin skulle ha varit inblandad i bombningen på ANC:s kontor i någon sorts underordnad kapacitet där. Men det, jag tror jag har läst det i någon tidning, så det är ingenting som jag har från någon insatt

källa.

F: Ersson tillfrågas också och ombeds med egna ord beskriva om hur han anser att trovärdigheten är i de uppgifter som Riian Stander lämnat till honom angående mordet på Olof Palme?

E: Ja, jag blev väldigt tagen när han började prata och när han dessutom var förmedlad så att säga, kontakten förmedlad av en av dom centrala personerna inom den gamla regimens mordkommando, Dirk Coetzee och när hans uppgifter var så pass konkreta när det gällde namn på

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

  • E: Ja, Johan Coetzee var ju hans chef. Dirk Coetzee och han har varit kollegor och tror jag, vänner, men är numera kraftigt ovänner. Eugene de Kock, jag vet inte vad Craig Williamson har för direkt knytning till de Kock, det har inte, vi har inte pratat om det. Jag har inte frågat om det. Riian Stander har jobbat direkt under, alltså i Long Reach som var Craig Williamsons bolag. Peter Casselton, en mycket nära vän till Craig Williamson och var också en av de agenter som förberedde sig på Williamsons Daisy Farm, för att göra attacker.har jag faktiskt inte kommit i kontakt med, det namnet. Anthony White är ju en gammal kompis till Craig Williamson, också i det här gänget kring Long Reach och PaUL Asmussen. Den enda uppgift jag har om honom är ju att han skulle ha deltagit i mordet under befäl av Williamson. Överste

har jag inga egna uppgifter om och ingen kunskap om knytning till Williamson. Inte heller Wedin, faktiskt. Annat än att jag har hört talas om att Wedin skulle ha varit inblandad i bombningen på ANC:s kontor i någon sorts underordnad kapacitet där. Men det, jag tror jag har läst det i någon tidning, så det är ingenting som jag har från någon insatt

källa.

F: Ersson tillfrågas också och ombeds med egna ord beskriva om hur han anser att trovärdigheten är i de uppgifter som Riian Stander lämnat till honom angående mordet på Olof Palme?

E: Ja, jag blev väldigt tagen när han började prata och när han dessutom var förmedlad så att säga, kontakten förmedlad av en av dom centrala personerna inom den gamla regimens mordkommando, Dirk Coetzee och när hans uppgifter var så pass konkreta när det gällde namn på

människor och annat, så kände jag väldigt starkt, att det här är alarmerande och det verkar som om det kan finnas något i det och det var därför jag snabbt tog kontakt med svenska ambassaden och Pierre Schori Sveriges regering och Dullah Omar. Sen har det varit så mycket krångel med att få Riian Stander att ställa upp och vittna, så att jag har ibland tvivlat på hur pass, alltså om man kunde lita på honom. Jag har också sagt till honom, hur ska jag kunna tro på vad du säger, när du inte liksom genomför det vi nu har kommit överens om, dvs ställer upp och vittnar. Så att.. Men jag.. Ja..Antingen är han en väldigt utstuderad lognare, eller också så är han overtygad om att han talar sanning och jag tycker att det är så pass mycket i det han säger, så att det förtjänar en rejäl undersökning. Det är min enda synpunkt.

F: Jag vill också ställa.. Är det planerat av dig att försöka nå honom på något sätt och ta en ny kontakt med honom eller har ni kommit överens om nånting i den vägen, i den senaste kontakten?

E: Jag har bett hans advokat, Vim Cornelius, att han ska ta kontakt med mig, att Riian Stander ska ta kontakt med mig, och jag har också faktiskt ringt till.. Han har en mobiltelefon där det finns en sån där postlåda där man.. Han svarar inte själv nämligen, utan han väljer själv vem han vill ringa upp. Och där har jag hälsat, bara nu för några dagar sen, att jag vill att han ska ta kontakt med mig, eller med sin advokat om han nu vill gå genom honom. För att, skälet till det här, det är ju det att jag har brutit vår överenskommelse om att hålla hans namn hemligt, i och med att de Kock gick ut det blev sån där massmediacirkus av det här, så har jag.. Då gjorde jag det valet, att jag gav hans namn till den svenska polisen

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

människor och annat, så kände jag väldigt starkt, att det här är alarmerande och det verkar som om det kan finnas något i det och det var därför jag snabbt tog kontakt med svenska ambassaden och Pierre Schori Sveriges regering och Dullah Omar. Sen har det varit så mycket krångel med att få Riian Stander att ställa upp och vittna, så att jag har ibland tvivlat på hur pass, alltså om man kunde lita på honom. Jag har också sagt till honom, hur ska jag kunna tro på vad du säger, när du inte liksom genomför det vi nu har kommit överens om, dvs ställer upp och vittnar. Så att.. Men jag.. Ja..Antingen är han en väldigt utstuderad lognare, eller också så är han overtygad om att han talar sanning och jag tycker att det är så pass mycket i det han säger, så att det förtjänar en rejäl undersökning. Det är min enda synpunkt.

F: Jag vill också ställa.. Är det planerat av dig att försöka nå honom på något sätt och ta en ny kontakt med honom eller har ni kommit överens om nånting i den vägen, i den senaste kontakten?

E: Jag har bett hans advokat, Vim Cornelius, att han ska ta kontakt med mig, att Riian Stander ska ta kontakt med mig, och jag har också faktiskt ringt till.. Han har en mobiltelefon där det finns en sån där postlåda där man.. Han svarar inte själv nämligen, utan han väljer själv vem han vill ringa upp. Och där har jag hälsat, bara nu för några dagar sen, att jag vill att han ska ta kontakt med mig, eller med sin advokat om han nu vill gå genom honom. För att, skälet till det här, det är ju det att jag har brutit vår överenskommelse om att hålla hans namn hemligt, i och med att de Kock gick ut det blev sån där massmediacirkus av det här, så har jag.. Då gjorde jag det valet, att jag gav hans namn till den svenska polisen

och det här vill jag.. Jag vill gentemot honom klara ut det här och jag kommer naturligtvis att ta dom chanser jag kan ta, att få honom och berätta. Men om jag får en sådan kontakt, så lovar jag att genast berätta

det för er.

F: Det var tacknämligt. Det var nästa fråga annars. Jag vill också fråga dig, om du har nånting i övrigt som du tycker att jag inte har frågat om, eller någon upplysning över huvud taget i övrigt, om det som vi har

pratat om under dagen, som du vill lämna till oss?

E: Nej, jag kan inte komma på, alltså vad jag.. Jag kan inte komma på nåt i hastigheten, men vad jag skulle vara väldigt nyfiken på, men där är jag inte kompetent, det skulle vara att korsbefrukta det jag har hört med vad en sån som Anders Hasselbom och andra som har, eller ni då, som har studerat vad som skedde runt själv mordplatsen och det här s.k. polisspåret och finns det, alltså dom sakerna är jag ju väldigt nyfiken på, men jag har inte forskat i det, men det är ert jobb.

F: Ja, jag kan ju säga det, att det är ju vårt jobb att försöka utföra den här korsbefruktningen och kan väl säga då, att vi kommer naturligtvis göra allt vad vi kan för att se om det finns några knytningar åt något håll här

över huvud taget.

E: Ja.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

och det här vill jag.. Jag vill gentemot honom klara ut det här och jag kommer naturligtvis att ta dom chanser jag kan ta, att få honom och berätta. Men om jag får en sådan kontakt, så lovar jag att genast berätta

det för er.

F: Det var tacknämligt. Det var nästa fråga annars. Jag vill också fråga dig, om du har nånting i övrigt som du tycker att jag inte har frågat om, eller någon upplysning över huvud taget i övrigt, om det som vi har

pratat om under dagen, som du vill lämna till oss?

E: Nej, jag kan inte komma på, alltså vad jag.. Jag kan inte komma på nåt i hastigheten, men vad jag skulle vara väldigt nyfiken på, men där är jag inte kompetent, det skulle vara att korsbefrukta det jag har hört med vad en sån som Anders Hasselbom och andra som har, eller ni då, som har studerat vad som skedde runt själv mordplatsen och det här s.k. polisspåret och finns det, alltså dom sakerna är jag ju väldigt nyfiken på, men jag har inte forskat i det, men det är ert jobb.

F: Ja, jag kan ju säga det, att det är ju vårt jobb att försöka utföra den här korsbefruktningen och kan väl säga då, att vi kommer naturligtvis göra allt vad vi kan för att se om det finns några knytningar åt något håll här

över huvud taget.

E: Ja.

F: Avslutningsvis vill jag fråga dig om du kan minnas var du fanns fredagen den 28 februari 1986 och hur du blev underrättad om att mordet på Olof Palme hade skett i Stockholm på Sveavägen?
E: Jag var då i en liten by som heter Drevdagen i norra Dalarna och höll på och.gjorde reportage om livet, alltså för radion, om livet i den trakten uppe i fjällvärlden och jag sov i en soffa hos en kvinna som hetteoch blev väckt då på morgonen utav henne med kaffe och smörgåsar och hon var alldeles uppskakad och sa att hon hade hört på radionyheterna att Olof Palme var död. Det minns jag, det var precis vad som hände då.


F: Förhöret indikterat på band efter gjorda konceptanteckningar och jag frågar dig om det är riktigt återgivet på det sättet som du har berättat det för mig, samt avslutningen i dialogform.
E: Ja, dina sammanfattningar stämmer med vad jag har velat säga, så det är helt korrekt.


F: Vill du ha bandet återuppspelat för dig?
E: Nej, det behövs inte.


F: Därmed avslutas förhöret kl. 16.09. Luleå som ovan Jan Svelin krinsp 961023/GT

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

F: Avslutningsvis vill jag fråga dig om du kan minnas var du fanns fredagen den 28 februari 1986 och hur du blev underrättad om att mordet på Olof Palme hade skett i Stockholm på Sveavägen?
E: Jag var då i en liten by som heter Drevdagen i norra Dalarna och höll på och.gjorde reportage om livet, alltså för radion, om livet i den trakten uppe i fjällvärlden och jag sov i en soffa hos en kvinna som hetteoch blev väckt då på morgonen utav henne med kaffe och smörgåsar och hon var alldeles uppskakad och sa att hon hade hört på radionyheterna att Olof Palme var död. Det minns jag, det var precis vad som hände då.


F: Förhöret indikterat på band efter gjorda konceptanteckningar och jag frågar dig om det är riktigt återgivet på det sättet som du har berättat det för mig, samt avslutningen i dialogform.
E: Ja, dina sammanfattningar stämmer med vad jag har velat säga, så det är helt korrekt.


F: Vill du ha bandet återuppspelat för dig?
E: Nej, det behövs inte.


F: Därmed avslutas förhöret kl. 16.09. Luleå som ovan Jan Svelin krinsp 961023/GT

HBG 50623

W

FAX TILL SOLVEIG RIBERDAHL samt LARS JONSSON och HANS OLVEBRO. Från Borls Ersson.Lulea acn 30-09-21

Hej! Eugene de Kocks vittncsmål i Sydafrika starade rena lavinen I min telcfon, särskilt sedan Jan Danielssos liade sagt i en TV-intervju atl en Journalist hade gett Information om ett eventuellt sydafrikanskt spår. Det var ju inte så svårt för joumalistema att koppla det hela till mej eftersom man visste att jag hade intervjuat Craig Willanison, så i går och i natt har det varit rena vansinnet. För att inte börja vcckla in mig i lögner har jag sagt att jag fick uppginer liknande det som de Koxk nu har sagt och att jag har vidarcbcfordrat dcm til er. Det är allt jag har sagt i sakfrågan. Nu har den stora jakten börjat 1 Sydafrika. I dag har flera journalister dit nerifrån ringt hem till mig och velat samarbeta och läst upp Ustur på namn bland : säkerhetstjänstens folk som dom jagar for kommentarer. En av dem nämnde min källa - M A - vid hans råtta namn i en lista på säkerhetsmän och lxrättade att A hade sagt att han inte hade nåt att säga och hade lagt på luren så fort han hörde vad journalisten ville tala oin.

Jag har han kuntakl ined Me A's advokat i går och I dag och han söker honom nu men har inte fått tag på honom annu. Med mina erfarenheter av hans beteende tidigare gissar jag all han har gömt sig.

I mitt senaste samtal med A för ca 3 veckor scdan var jag ganska skcptisk mot Hy hade

berättai var sant. Det jag har sagt Wi dej är bara toppen på ett berg av Information." A sade att han har rikligt med dokument i säkert förvar som bevisar att han talar sanning. Han var biller och frustrerad över att, som han sade, ingenting fungerar 1 sanningskommlslonen, dvs att han Inte har lyckats få något löfte onu amnesti mot vittnesmål. Så sade han: " Vil du testa om jag talar sanning så kan du försöka kontakta Eugene de Kock. Han vet." Della var alltså långt innan de Kock talade ut. Som ni förstår lioppade jag högt när nyheten om de Kocks vittnesmål gick ut i mcdia.

I det här överhcttade läget kan nästan vad som helst hända. Efter en del grubblande har jag bestämt mig för att ge er dc saknade pusselbitarna trots att jag inte fått kontakt med Mr A. Om jag får kontakt och han är villig att möta mig och tala ut tänker jag försöka göra det. Hans motiv för att tala är ju som sagt att få strafilindring eller amnesti för saker han har varit inblandad i. Tror ni att det går att undersöka igen om det är möjligt? Trols allt känner jag en viss lojalitet mot honon. Här kommer uppgiftcrna: Mr A's verkliga namn är Rlan Stander. Det senaste telefonnumret wil honom jag har är en mobiltelefJag har inte hans nuvarande

ei Htetorla. Pretoria.

Evart jag vet por noe

own aummer inte att samarbeta utan Rian Lucio gikannende. Det är mõjuge all en riktig kontaktväg skullc vara att tala med Justitieminister Dullah Omar och undersöka hur cil samarbete kunde läggas upp. Dullah Omar känner tu ärendet genom min kontakt med honom och har en stark känsla för Sverige och vilja att lösa mordet, om det sku]le ligga någon subsians 1 uppgiftcma. Ilälsningar - Borls Ersson., God Jakli

Berri's

8/12-96 Ha

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

HBG 50623

W

FAX TILL SOLVEIG RIBERDAHL samt LARS JONSSON och HANS OLVEBRO. Från Borls Ersson.Lulea acn 30-09-21

Hej! Eugene de Kocks vittncsmål i Sydafrika starade rena lavinen I min telcfon, särskilt sedan Jan Danielssos liade sagt i en TV-intervju atl en Journalist hade gett Information om ett eventuellt sydafrikanskt spår. Det var ju inte så svårt för joumalistema att koppla det hela till mej eftersom man visste att jag hade intervjuat Craig Willanison, så i går och i natt har det varit rena vansinnet. För att inte börja vcckla in mig i lögner har jag sagt att jag fick uppginer liknande det som de Koxk nu har sagt och att jag har vidarcbcfordrat dcm til er. Det är allt jag har sagt i sakfrågan. Nu har den stora jakten börjat 1 Sydafrika. I dag har flera journalister dit nerifrån ringt hem till mig och velat samarbeta och läst upp Ustur på namn bland : säkerhetstjänstens folk som dom jagar for kommentarer. En av dem nämnde min källa - M A - vid hans råtta namn i en lista på säkerhetsmän och lxrättade att A hade sagt att han inte hade nåt att säga och hade lagt på luren så fort han hörde vad journalisten ville tala oin.

Jag har han kuntakl ined Me A's advokat i går och I dag och han söker honom nu men har inte fått tag på honom annu. Med mina erfarenheter av hans beteende tidigare gissar jag all han har gömt sig.

I mitt senaste samtal med A för ca 3 veckor scdan var jag ganska skcptisk mot Hy hade

berättai var sant. Det jag har sagt Wi dej är bara toppen på ett berg av Information." A sade att han har rikligt med dokument i säkert förvar som bevisar att han talar sanning. Han var biller och frustrerad över att, som han sade, ingenting fungerar 1 sanningskommlslonen, dvs att han Inte har lyckats få något löfte onu amnesti mot vittnesmål. Så sade han: " Vil du testa om jag talar sanning så kan du försöka kontakta Eugene de Kock. Han vet." Della var alltså långt innan de Kock talade ut. Som ni förstår lioppade jag högt när nyheten om de Kocks vittnesmål gick ut i mcdia.

I det här överhcttade läget kan nästan vad som helst hända. Efter en del grubblande har jag bestämt mig för att ge er dc saknade pusselbitarna trots att jag inte fått kontakt med Mr A. Om jag får kontakt och han är villig att möta mig och tala ut tänker jag försöka göra det. Hans motiv för att tala är ju som sagt att få strafilindring eller amnesti för saker han har varit inblandad i. Tror ni att det går att undersöka igen om det är möjligt? Trols allt känner jag en viss lojalitet mot honon. Här kommer uppgiftcrna: Mr A's verkliga namn är Rlan Stander. Det senaste telefonnumret wil honom jag har är en mobiltelefJag har inte hans nuvarande

ei Htetorla. Pretoria.

Evart jag vet por noe

own aummer inte att samarbeta utan Rian Lucio gikannende. Det är mõjuge all en riktig kontaktväg skullc vara att tala med Justitieminister Dullah Omar och undersöka hur cil samarbete kunde läggas upp. Dullah Omar känner tu ärendet genom min kontakt med honom och har en stark känsla för Sverige och vilja att lösa mordet, om det sku]le ligga någon subsians 1 uppgiftcma. Ilälsningar - Borls Ersson., God Jakli

Berri's

8/12-96 Ha

Datum

NOA Utredningssektionen Dag Andersson Kriminalkommissarie

2015-08-12

PM

UL Onsdagen den 12 augusti 2015 kl.10.30 ringde journalisten Boris Ersson till undertecknad. Boris uppgav att han ringde i anledning av att han blivit kontaktad av en journalist vid namn Jan Stocklassa. Stocklassa uppgav att han arbetade för SVT och man höll på att göra en dokumentär om Sydafrika och om det kunde vara så att de styrande i Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme. Stocklassa hade vetskap om att Boris hade kännedom i ärendet och att Boris skrivit en rapport som byggde på den teori som dokumentären skulle handla om. Stocklassa ville av den anledningen intervjua Boris.

H

Boris uppgav att han innan intervjun ville veta vilka åtgärder som vidtagits från polisens sida i anledning av den rapport han skrivit. Boris hade också blivit förhörd av personal från Palmegruppen efter man tagit del av rapporten. Boris hade också informerat Hans Ölvebro personligen om vilka kontakter han haft i Sydafrika. Vad Boris förstått resulterade hans material i att Hans Ölvebro och en åklagare besökte Sydafrika. Boris säger att han lämnade in rapporten 1994 och samma år höll man förhöret med honom. Boris uppger att hans rapport innehöll uppgifter om vem som planerat mordet och vilka gärningsmännen var. Den person som lämnade de mesta uppgifterna om detta var en Sydafrikansk agent vid namn Riian Stander.

Under tiden Boris arbetade i Sydarika blev han varnad för att ställa obekväma frågor. Han märkte också att han hela tiden var bevakad och förföljd. Hans väskor genomsöktes på hotellet när han var ute och arbetade mm. När Boris skulle resa hem till Sverige tog han kontakt med ambassaden i Pretoria och bad dessa skicka hem väskan på diplomatiskt sätt, så att inte hans material skulle försvinna. Boris fick hjälp med detta och fick sedan hämta ut väskan på UD.

På UD tog Boris kontakt med Pierre Schori som uppmanade Boris att skriva ned vilka kontakter han haft och vilken information han kommit

Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm

E-post www.polisen.se

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Datum

NOA Utredningssektionen Dag Andersson Kriminalkommissarie

2015-08-12

PM

UL Onsdagen den 12 augusti 2015 kl.10.30 ringde journalisten Boris Ersson till undertecknad. Boris uppgav att han ringde i anledning av att han blivit kontaktad av en journalist vid namn Jan Stocklassa. Stocklassa uppgav att han arbetade för SVT och man höll på att göra en dokumentär om Sydafrika och om det kunde vara så att de styrande i Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme. Stocklassa hade vetskap om att Boris hade kännedom i ärendet och att Boris skrivit en rapport som byggde på den teori som dokumentären skulle handla om. Stocklassa ville av den anledningen intervjua Boris.

H

Boris uppgav att han innan intervjun ville veta vilka åtgärder som vidtagits från polisens sida i anledning av den rapport han skrivit. Boris hade också blivit förhörd av personal från Palmegruppen efter man tagit del av rapporten. Boris hade också informerat Hans Ölvebro personligen om vilka kontakter han haft i Sydafrika. Vad Boris förstått resulterade hans material i att Hans Ölvebro och en åklagare besökte Sydafrika. Boris säger att han lämnade in rapporten 1994 och samma år höll man förhöret med honom. Boris uppger att hans rapport innehöll uppgifter om vem som planerat mordet och vilka gärningsmännen var. Den person som lämnade de mesta uppgifterna om detta var en Sydafrikansk agent vid namn Riian Stander.

Under tiden Boris arbetade i Sydarika blev han varnad för att ställa obekväma frågor. Han märkte också att han hela tiden var bevakad och förföljd. Hans väskor genomsöktes på hotellet när han var ute och arbetade mm. När Boris skulle resa hem till Sverige tog han kontakt med ambassaden i Pretoria och bad dessa skicka hem väskan på diplomatiskt sätt, så att inte hans material skulle försvinna. Boris fick hjälp med detta och fick sedan hämta ut väskan på UD.

På UD tog Boris kontakt med Pierre Schori som uppmanade Boris att skriva ned vilka kontakter han haft och vilken information han kommit

Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm

E-post www.polisen.se

över och lämna denna skrivelse till Palmegruppen. Pierre Schori ville inte att Boris själv skulle utreda omständigheterna kring Palmemordet. Skrivelsen resulterade i den aktuella rapport Boris överlämnade till Hans Ölvebro och Palmegruppen.

Boris informeras om att undertecknad inte kan delge honom vilka åtgärder Palmegruppen tagit i anledning av de uppgifter han lämnat. Detta på grund av förundersökningssekretess.

Andersson Dag kriminalkommissarie RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

över och lämna denna skrivelse till Palmegruppen. Pierre Schori ville inte att Boris själv skulle utreda omständigheterna kring Palmemordet. Skrivelsen resulterade i den aktuella rapport Boris överlämnade till Hans Ölvebro och Palmegruppen.

Boris informeras om att undertecknad inte kan delge honom vilka åtgärder Palmegruppen tagit i anledning av de uppgifter han lämnat. Detta på grund av förundersökningssekretess.

Andersson Dag kriminalkommissarie RIKSKRIMINALPOLISEN

RIKSKRIMINALPOLISEN Utredningsroteln

UTREDNINGSANTECKNING.

Tisdagen den 8 oktober 1996, överlämnades till undertecknad av frilansfilmaren Boris Ersson följande:

1. 1st skrivelse, innehållande bl a redogörelse för innehållet i två st videoband samt renskrivna dagboksanteckningar.

2. 8 sidor kopierade dagboksanteckningar.

3. 1 st videoband märkt 1, innehållande intervju med Craig Willamsson och Dirk Coetzee.

4. 1 st videoband märkt 2, innehållande intervju med Dirk Coetzee, Riian Stander,. Platserna Vlakplaas och Daisy Farm.

5. 2 st bandutskrifter från ovanstående videoband, med tidsangivelser.

Jan Svelin

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

RIKSKRIMINALPOLISEN Utredningsroteln

UTREDNINGSANTECKNING.

Tisdagen den 8 oktober 1996, överlämnades till undertecknad av frilansfilmaren Boris Ersson följande:

1. 1st skrivelse, innehållande bl a redogörelse för innehållet i två st videoband samt renskrivna dagboksanteckningar.

2. 8 sidor kopierade dagboksanteckningar.

3. 1 st videoband märkt 1, innehållande intervju med Craig Willamsson och Dirk Coetzee.

4. 1 st videoband märkt 2, innehållande intervju med Dirk Coetzee, Riian Stander,. Platserna Vlakplaas och Daisy Farm.

5. 2 st bandutskrifter från ovanstående videoband, med tidsangivelser.

Jan Svelin

Luleå, 96-10-07.

RIKSKRIMINALPOLISEN

Till palmegruppen, Jan Svelin," samt Solveig Riberdahl:

Hej!

Tack för inbjudan till förhör av mig med anledning av mina uppgifter kring det så kallade Sydafrikaspåret. Det tog tid, men jag ställer självklart upp. Jag har kopierat det jag tror att ni kan ha intresse av inför resan till Sydafrika. De två banden består av följande material: Band 1 innehåller en lång intervju med Craig Williamsson där han beskriver hur han arbetade som spion och bland annat infiltrerade IUEF mm. Han förnekar allt samband med mordet på Olof Palme i intervjun. Vidare innehåller bandet en intervju med Dirk Coetzee där denne berättar om olika morduppdrag och annat som han har varit inblandad i. Bland annat pekar han ut de han menar är ansvariga för mordet på Olof Palme.

Band 2 innehåller mer material med Dirk Coetzee. Bland annat har jag filmat honom på den hemliga basen Vlakplaas där han berättar om tortyr, mord mm som han begått. Av visst intresse kan kanske vara berättelsen om hur Eugene de Kock slog ihjäl en svart man på basen. På bilderna finns några korta scener där man ser "Mr A" i min rapport som står och grillar kött tillsammans med Dirk Coetzee. Vidare innehåller båndet scener där man ser Dirk Coetzee på Daisy Farm, den hemliga bas som Craig Williamsson lät bygga för svenska biståndspengar som han hade stulit genom IUEF. Basen användes för att utbilda mordgrupper och för att planera terroraktioner inom och utanför Sydafrika.

På slutet av bandet har jag kopierat in ett avsnitt som mer är till för att ni ska få lite bakgrund till de förhållanden som rådde i Sydafrika vid tiden före mordet på Olof Palme. Avsnittet skildrar överstesom, konfronterad av mig med en kopia på ordern att morda tre man, valde att erkänna och berätta. Av särskilt intresse är beskrivningen av hur den högsta politiska ledningen i landet drev på terrorn, men att man noga undvek att ge direkta order från högsta ort. OBS: Dirk Coetzees tal om "The. need to know chain." Vidare finns ett avsnitt om, vars man advokatenblev mördad av en bomb i hörlurarna till en bandspelare som egentligen hade blivit skickad av säkerhetstjänsten till Dirk Coetzee för att mörda honom. Två likadana hörlurar provades genom att man sprängde huvudena på grisar nere vid ett vattenfall på Vlakplaas. Coetzee misstänkte att det var något skumt med paketet och sände det tillbaka till den uppgivne avsändaren- som var tanklös nog att sätta på sig hörlurarna och trycka igang bandspelaren. Han huvud sprängdes i bitar framför ögonen på hustrun och den lille sonen. Detta hände 1990. Båda går fortfarande i terapi för att komma över sina psykiska sår. Sist finns ett avsnitt ur min intervju med Sydafrikas justitieminister Dullah Omar från 1994 där jag informerar honom om att jag fått uppgifter om att Olof Palme mördades av sydafrikanska säkerhetsagenter.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Luleå, 96-10-07.

RIKSKRIMINALPOLISEN

Till palmegruppen, Jan Svelin," samt Solveig Riberdahl:

Hej!

Tack för inbjudan till förhör av mig med anledning av mina uppgifter kring det så kallade Sydafrikaspåret. Det tog tid, men jag ställer självklart upp. Jag har kopierat det jag tror att ni kan ha intresse av inför resan till Sydafrika. De två banden består av följande material: Band 1 innehåller en lång intervju med Craig Williamsson där han beskriver hur han arbetade som spion och bland annat infiltrerade IUEF mm. Han förnekar allt samband med mordet på Olof Palme i intervjun. Vidare innehåller bandet en intervju med Dirk Coetzee där denne berättar om olika morduppdrag och annat som han har varit inblandad i. Bland annat pekar han ut de han menar är ansvariga för mordet på Olof Palme.

Band 2 innehåller mer material med Dirk Coetzee. Bland annat har jag filmat honom på den hemliga basen Vlakplaas där han berättar om tortyr, mord mm som han begått. Av visst intresse kan kanske vara berättelsen om hur Eugene de Kock slog ihjäl en svart man på basen. På bilderna finns några korta scener där man ser "Mr A" i min rapport som står och grillar kött tillsammans med Dirk Coetzee. Vidare innehåller båndet scener där man ser Dirk Coetzee på Daisy Farm, den hemliga bas som Craig Williamsson lät bygga för svenska biståndspengar som han hade stulit genom IUEF. Basen användes för att utbilda mordgrupper och för att planera terroraktioner inom och utanför Sydafrika.

På slutet av bandet har jag kopierat in ett avsnitt som mer är till för att ni ska få lite bakgrund till de förhållanden som rådde i Sydafrika vid tiden före mordet på Olof Palme. Avsnittet skildrar överstesom, konfronterad av mig med en kopia på ordern att morda tre man, valde att erkänna och berätta. Av särskilt intresse är beskrivningen av hur den högsta politiska ledningen i landet drev på terrorn, men att man noga undvek att ge direkta order från högsta ort. OBS: Dirk Coetzees tal om "The. need to know chain." Vidare finns ett avsnitt om, vars man advokatenblev mördad av en bomb i hörlurarna till en bandspelare som egentligen hade blivit skickad av säkerhetstjänsten till Dirk Coetzee för att mörda honom. Två likadana hörlurar provades genom att man sprängde huvudena på grisar nere vid ett vattenfall på Vlakplaas. Coetzee misstänkte att det var något skumt med paketet och sände det tillbaka till den uppgivne avsändaren- som var tanklös nog att sätta på sig hörlurarna och trycka igang bandspelaren. Han huvud sprängdes i bitar framför ögonen på hustrun och den lille sonen. Detta hände 1990. Båda går fortfarande i terapi för att komma över sina psykiska sår. Sist finns ett avsnitt ur min intervju med Sydafrikas justitieminister Dullah Omar från 1994 där jag informerar honom om att jag fått uppgifter om att Olof Palme mördades av sydafrikanska säkerhetsagenter.

Jag skickar med mina bandutskrifter till banden. Utskrifterna är inte alltid ordagranna utan har tjänat som stöd för mig att hitta i.banden. Tidskoderna är inkopierade på bandet.

Jag har gått igenom min anteckningsbok som jag antecknade i när jag talade med de olika personerna i Sydafrika. Ni får kopior på de sidor som har anknytning till "Mr A", Craig Williamsson och andra. Jag upptäcker nu att det finns en del uppslag där som jag inte tog med i min rapport. Jag har skrivit ut anteckningarna ordagrant med fet text och skriver mina kommentarer med vanlig text. Dessutom får ni fotostatkopior på sidorna ur anteckningsboken. Anteckningar från samtal med Rian Stander: "Mordet på OP förbereddes i Johb + Europa. Military operation. MI = Military intelligence. Codeword: "Hammer." Craig W var ledande. Han hade inf. Man försökte stoppa stödet för ANC. Palme + Sweden var det största stödet för ANC - därför blev han det främsta målet, "prime target." RS (Rian Stander) var själv med i gruppen. CW (Craig Williamsson) var chef för "Long Reach", tillkommet för att göra operationer ut i världen. Man hade observerat OP i veckor innan mordet. PaUL Asmussen, Anthony White. (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden.) Männen med radio i Sthlm natten var deras agenter. En del svenska agenter som arbetar exakt som våra hemliga var inblandade. Swedish intelligence org. En kvinna var chef då för den avdelning som man samarbetade med. Vi hade telefonkontakt med dom - men dom ändrade alla telefoner efteråt. Svenskarna informerade Craig om Palmes rörelser. Några individer där samarbetade. ( Jag minns att jag frågade Stander om det var ett organiserat samarbete med någon avdelning inom den svenska polisen. Han sa då att det inte var så, men att man samarbetade med individuella personer inom polisen. ) SA (Sydafrika) hade folk i Sverige, Norge. Vi skötte donationer (IBM, Ford Foundation) Vi visste allt om hur man förde pengar till SA. Craig stal pengar sill sej själv. Yacht 350 000 D. Golfbana 300 000 xx milj. (osäker på hur det sista beloppet ska tydas)

(It col, hjälpte CW att fly. Sen gick över till ANC. Bankkonton. (överstruket) Stander var nära att ge mig numren på de bankkkonton som Craig Williamsson, enligt Stander, använde för den ekonomiska delen av operationen.) Peter Casselton levde på yachten i Grekland. CW hade pengar på konton i Jersey, St Helier. Anthony White mördade Palme. Han är nu i Beira, Mozambique, på en plantation. Business. Sysslar med smuggling av noshörning, elefantbetar. Nu exporterar han trä, stinkwood, hardwood. CW's byggplaner i Mozambique är tillsammans med dom här personerna. Så följer en sida med anteckningar om adresser mm som inte har med den här saken att göra. På nästa sida fortsätter anteckningarna från samtalet med Rian Stander.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Jag skickar med mina bandutskrifter till banden. Utskrifterna är inte alltid ordagranna utan har tjänat som stöd för mig att hitta i.banden. Tidskoderna är inkopierade på bandet.

Jag har gått igenom min anteckningsbok som jag antecknade i när jag talade med de olika personerna i Sydafrika. Ni får kopior på de sidor som har anknytning till "Mr A", Craig Williamsson och andra. Jag upptäcker nu att det finns en del uppslag där som jag inte tog med i min rapport. Jag har skrivit ut anteckningarna ordagrant med fet text och skriver mina kommentarer med vanlig text. Dessutom får ni fotostatkopior på sidorna ur anteckningsboken. Anteckningar från samtal med Rian Stander: "Mordet på OP förbereddes i Johb + Europa. Military operation. MI = Military intelligence. Codeword: "Hammer." Craig W var ledande. Han hade inf. Man försökte stoppa stödet för ANC. Palme + Sweden var det största stödet för ANC - därför blev han det främsta målet, "prime target." RS (Rian Stander) var själv med i gruppen. CW (Craig Williamsson) var chef för "Long Reach", tillkommet för att göra operationer ut i världen. Man hade observerat OP i veckor innan mordet. PaUL Asmussen, Anthony White. (Craig var i Sverige då men höll sig i bakgrunden.) Männen med radio i Sthlm natten var deras agenter. En del svenska agenter som arbetar exakt som våra hemliga var inblandade. Swedish intelligence org. En kvinna var chef då för den avdelning som man samarbetade med. Vi hade telefonkontakt med dom - men dom ändrade alla telefoner efteråt. Svenskarna informerade Craig om Palmes rörelser. Några individer där samarbetade. ( Jag minns att jag frågade Stander om det var ett organiserat samarbete med någon avdelning inom den svenska polisen. Han sa då att det inte var så, men att man samarbetade med individuella personer inom polisen. ) SA (Sydafrika) hade folk i Sverige, Norge. Vi skötte donationer (IBM, Ford Foundation) Vi visste allt om hur man förde pengar till SA. Craig stal pengar sill sej själv. Yacht 350 000 D. Golfbana 300 000 xx milj. (osäker på hur det sista beloppet ska tydas)

(It col, hjälpte CW att fly. Sen gick över till ANC. Bankkonton. (överstruket) Stander var nära att ge mig numren på de bankkkonton som Craig Williamsson, enligt Stander, använde för den ekonomiska delen av operationen.) Peter Casselton levde på yachten i Grekland. CW hade pengar på konton i Jersey, St Helier. Anthony White mördade Palme. Han är nu i Beira, Mozambique, på en plantation. Business. Sysslar med smuggling av noshörning, elefantbetar. Nu exporterar han trä, stinkwood, hardwood. CW's byggplaner i Mozambique är tillsammans med dom här personerna. Så följer en sida med anteckningar om adresser mm som inte har med den här saken att göra. På nästa sida fortsätter anteckningarna från samtalet med Rian Stander.

OP och CW möttes. CW var undercover för ANC. CW anklagade OP för att fiffla undan pengar från ANC.(överstuket)var inblandad i Sydafrikafrågan samarbetade med Cw for att stoppa det svenska stödet' till. ; antiapartheidkampen. Därunder ett par anteckningar som inte har med saken att göra, bland annat namnet på vem på ambassaden i Pretoria som tog hem mina band till Sverige Här följer utskrift av en sida med mer uppgifter om Rian Stander. Först en anteckning om telefonnumret till polisministern Sydney Mufamadi som jag kontaktade om tillstånd att f komma till Daisy Farm. Därunder:nobiltelefonnummer som fungerat nyligen.) Så följer en anteckning: RICA Hjälper till. Walter, Rica. Dessa anteckningar handlar om hur Rica Hodgson, Walter Sisulus personliga assistent hjälpte mig med kontakterna för att få komma in på Vlakplaas och Daisy Farm. Därunder några telefonnummer till en annan kontakt där jag kunde nå Rian Stander. Dessa nummer gick till en fd säkerhetspolis i Pretoria som hade öppnat en privat firma i säkerhetsbranchen. Han var god vän med Rian och jag kunde kontakta honom via kollegan. Efter ett tag upphörde den kontakten eftersom kollegan inte kunde berätta var Rian befann sig. Numren är:Sa foljer nummer til Rian Standers advokat Vim Cornelius;obiltel)

Det är genom vim Cornelius som jag på senare tid haft kontakt med Rian Ştander. Nyligenhar jag fått ett nytt nummer hem till Vim Cornelius:Nästa sida börjar med namnet på en vakthavande officer,Ssom jag kontaktade för att komma in på Vlakplaas. Därunder anteckningar från samtal med Rian Stander: RS-Volvo användes som agent i SA för att föra pengar till SA från Sverige. (Jag tror att uppgiften syftar på att både IUEF och IDAF använde såväl banker som en del företag för att slussa pengar in i Sydafrika för att hjälpa till med att hyra advokater i försvaret av arresterade politiska fångar. Eftersom Craig Williamsson satt i ledningen för IUEF kunde han nyttja sådana kanaler även till egna penningtrnsaktioner, som gick till säkerhetspolisen, och kanske till honom själv. Rian Stander och Dirk Coetzee anklagar Williamsson och hans chef general Johann Coetzee för att ha stulit biståndspengar även privat, pengar som enligt Rian Stander placerades på en bank i skatteparadiset Jersey. Williamsson förnekade detta när jag frågade honom.) Craig använde Bank of England för att föra pengar och själv ta pengar ur IŪEF till att stjäla. (hus, bilar, båtar mm.) På nästa uppslag fortsätter Rian Standers uppifter: Craig tog pengar, använde Reuter's. OP (Olof Palme) fick pengar via Craig. Svarta pengar. (Jag har ett säkert minne av att Rian Stander i detta sammanhang berättade att det fanns en

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

OP och CW möttes. CW var undercover för ANC. CW anklagade OP för att fiffla undan pengar från ANC.(överstuket)var inblandad i Sydafrikafrågan samarbetade med Cw for att stoppa det svenska stödet' till. ; antiapartheidkampen. Därunder ett par anteckningar som inte har med saken att göra, bland annat namnet på vem på ambassaden i Pretoria som tog hem mina band till Sverige Här följer utskrift av en sida med mer uppgifter om Rian Stander. Först en anteckning om telefonnumret till polisministern Sydney Mufamadi som jag kontaktade om tillstånd att f komma till Daisy Farm. Därunder:nobiltelefonnummer som fungerat nyligen.) Så följer en anteckning: RICA Hjälper till. Walter, Rica. Dessa anteckningar handlar om hur Rica Hodgson, Walter Sisulus personliga assistent hjälpte mig med kontakterna för att få komma in på Vlakplaas och Daisy Farm. Därunder några telefonnummer till en annan kontakt där jag kunde nå Rian Stander. Dessa nummer gick till en fd säkerhetspolis i Pretoria som hade öppnat en privat firma i säkerhetsbranchen. Han var god vän med Rian och jag kunde kontakta honom via kollegan. Efter ett tag upphörde den kontakten eftersom kollegan inte kunde berätta var Rian befann sig. Numren är:Sa foljer nummer til Rian Standers advokat Vim Cornelius;obiltel)

Det är genom vim Cornelius som jag på senare tid haft kontakt med Rian Ştander. Nyligenhar jag fått ett nytt nummer hem till Vim Cornelius:Nästa sida börjar med namnet på en vakthavande officer,Ssom jag kontaktade för att komma in på Vlakplaas. Därunder anteckningar från samtal med Rian Stander: RS-Volvo användes som agent i SA för att föra pengar till SA från Sverige. (Jag tror att uppgiften syftar på att både IUEF och IDAF använde såväl banker som en del företag för att slussa pengar in i Sydafrika för att hjälpa till med att hyra advokater i försvaret av arresterade politiska fångar. Eftersom Craig Williamsson satt i ledningen för IUEF kunde han nyttja sådana kanaler även till egna penningtrnsaktioner, som gick till säkerhetspolisen, och kanske till honom själv. Rian Stander och Dirk Coetzee anklagar Williamsson och hans chef general Johann Coetzee för att ha stulit biståndspengar även privat, pengar som enligt Rian Stander placerades på en bank i skatteparadiset Jersey. Williamsson förnekade detta när jag frågade honom.) Craig använde Bank of England för att föra pengar och själv ta pengar ur IŪEF till att stjäla. (hus, bilar, båtar mm.) På nästa uppslag fortsätter Rian Standers uppifter: Craig tog pengar, använde Reuter's. OP (Olof Palme) fick pengar via Craig. Svarta pengar. (Jag har ett säkert minne av att Rian Stander i detta sammanhang berättade att det fanns en

stark personlig konflikt mellan Craig Williamsson och Olof Palme, och att konflikten gällde pengar.

Men mer än så sade han inte när jag frågade om detaljer.

Anthony White, captain ex Rhodesian Selous scouts was given the green light to kill Palme.

CW var kontakten som gav ordern att ta ut OP.

CW var ledande i att sköta CCB-3'e force. (Den styrkasom sysslade med terror, mord och bland annat en massa aktiviteter för att provocera fram våldet mellan olika svarta grupper i Sydafrika.)

Ovanför honom = försvarsminister Malan. "Main brain." Smugglade vapen och diamanter. (Syftar på den verksamhet som Craig Williamsson och hans kumpaner sysslade med, bland annat i företaget Longreach.)

Man hade en italiensk miljonär Mario Ricci - han gav de Klerk pengar för tjänster. Mike Mitten arbetade för RS. han tog hela trunken till FW med pengar sedan FW de Klerk tog över i Nationalistpartiet.

Med dessa pengar köpte man Craigs plats i nära kontakt med W de Klerk.

(Efter det att Craig Williamson hade avslöjats som spion 1980 flydde han' tillbaka till Sydafrika, och fick snabbt en hög tjänst som säkerhetsrådgivare till FW de Klerk.)

Så följer en del adresser och namn som inte har med saken att göra, men på nästa uppslag följer ytterligare några anteckningar från ännu ett möte med Rian Stander: Peter Casselton + Craig Wiliamsson hade en yacht i Pireus i Grekland.

PC sprängde ANC's kontor i London. Peter Casselton kan tala? (Det sista är min privata fundering. Jag tog inte kontakt med Casselton.)

Craigs företag i Seyshellerna: GMR corporation.

Rian Stander arbetade med Hammer unit!

(Detta var sensationellt för mig eftersom jag hade forskat i flera mord i Port Elisabeth som enligt ryktena hade begåtts av den så kallade Hammer unit, en löst hopfogad paramilitär grupp av både civila och poliser som låg bakom mord , tortyr och terror i Sydafrika under 80-talet.)

Så följer en anteckning med namn, han har inget med dessa saker att göra. Han är en ANC-kontakt som jag har haft.

Jag frågade Rian Stander om han kände till det kända mordet på Mathew. Goniwe 1985, ett mord som jag hade forskat mycket i, och som enligt en del obekräftade rykten skulle ha begåtts av Hammer unit.'


Han överraskade mig med att genast berätta att detta mord hade planerats en kväll hemma på hans farm utanför Pretoria medan agenterna satt och drack öl och grillade kött.

Så gav han mig namnen på de tre män som enligt honom skulle ha begått mordet. Namnen finns i min anteckningsbok: teamet som tog Goniwe: sprängde de svarta poliserna som hade hotat att ge upplysningar om Winter.

och är två poliser i Port Elisabeth som har pekats ut för en rad fall av tortyr och andra övergrepp.

En bil med svarta poliser sprängdes i luften och dog och en officer vid namn observerades i närheten.

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

stark personlig konflikt mellan Craig Williamsson och Olof Palme, och att konflikten gällde pengar.

Men mer än så sade han inte när jag frågade om detaljer.

Anthony White, captain ex Rhodesian Selous scouts was given the green light to kill Palme.

CW var kontakten som gav ordern att ta ut OP.

CW var ledande i att sköta CCB-3'e force. (Den styrkasom sysslade med terror, mord och bland annat en massa aktiviteter för att provocera fram våldet mellan olika svarta grupper i Sydafrika.)

Ovanför honom = försvarsminister Malan. "Main brain." Smugglade vapen och diamanter. (Syftar på den verksamhet som Craig Williamsson och hans kumpaner sysslade med, bland annat i företaget Longreach.)

Man hade en italiensk miljonär Mario Ricci - han gav de Klerk pengar för tjänster. Mike Mitten arbetade för RS. han tog hela trunken till FW med pengar sedan FW de Klerk tog över i Nationalistpartiet.

Med dessa pengar köpte man Craigs plats i nära kontakt med W de Klerk.

(Efter det att Craig Williamson hade avslöjats som spion 1980 flydde han' tillbaka till Sydafrika, och fick snabbt en hög tjänst som säkerhetsrådgivare till FW de Klerk.)

Så följer en del adresser och namn som inte har med saken att göra, men på nästa uppslag följer ytterligare några anteckningar från ännu ett möte med Rian Stander: Peter Casselton + Craig Wiliamsson hade en yacht i Pireus i Grekland.

PC sprängde ANC's kontor i London. Peter Casselton kan tala? (Det sista är min privata fundering. Jag tog inte kontakt med Casselton.)

Craigs företag i Seyshellerna: GMR corporation.

Rian Stander arbetade med Hammer unit!

(Detta var sensationellt för mig eftersom jag hade forskat i flera mord i Port Elisabeth som enligt ryktena hade begåtts av den så kallade Hammer unit, en löst hopfogad paramilitär grupp av både civila och poliser som låg bakom mord , tortyr och terror i Sydafrika under 80-talet.)

Så följer en anteckning med namn, han har inget med dessa saker att göra. Han är en ANC-kontakt som jag har haft.

Jag frågade Rian Stander om han kände till det kända mordet på Mathew. Goniwe 1985, ett mord som jag hade forskat mycket i, och som enligt en del obekräftade rykten skulle ha begåtts av Hammer unit.'


Han överraskade mig med att genast berätta att detta mord hade planerats en kväll hemma på hans farm utanför Pretoria medan agenterna satt och drack öl och grillade kött.

Så gav han mig namnen på de tre män som enligt honom skulle ha begått mordet. Namnen finns i min anteckningsbok: teamet som tog Goniwe: sprängde de svarta poliserna som hade hotat att ge upplysningar om Winter.

och är två poliser i Port Elisabeth som har pekats ut för en rad fall av tortyr och andra övergrepp.

En bil med svarta poliser sprängdes i luften och dog och en officer vid namn observerades i närheten.

vittnesmål om hans uppgifter i Goniwemordet stämmer med vad Rian Stander uppgav för mig. Jag har själv aldrig kontaktat de Kock, och han äralltså inte källa till något jag har fått fram - det kan jag hälsa Jan · Danielsson som har spekulerat:om det i en tidningsartikel. I dag när jag skriver detta har jag blivit uppringd av en svensk TVjournalist och en journalist från den tyska tidningen Stern som båda uppger att de har talat med Dirk Coetzee. Han har tydligen sagt att Rian Stander är min huvudkälla. Jag har vägrat kommentara uppgifterna. Vid en snabb kontroll fick jag höra ett rykte att Rian Stander har flytt från landet och nu gömmer sig i Angola. Möjligen kan Dirk Coetzee veta var han är, jag vet inte. Till sist några ord: 1 - Jag vill inte att banden, mina bandutskrifter eller texten i min anteckningsbok dyker upp utanför polishuset. Jag begär därför att de behandlas under tystnadsplikt. Jag har blivit både pressad och lockad med stora pengar för att offentliggöra mina band och anteckningar, men har sagt nej utom i några fall där jag har haft full kontroll över vad som gått ut, och utan att nämna några detaljer i min rapport. Bland annat har jag av en annan tidning fått anbud om att få en liknande roll som den Tommy Lindström haft i Sydafrika för Aftonbladet. Att en "ex" hög polischef i det här läget beter sig på detta sätt anser jag vara fruktansvärt omdömeslöst. Jag var frestad att ge mig ut på privata spaningar redan hösten 1994, men valde att istället följa den linje jag har följt sedan dess. 2 - När jag lämnade rapporten och hade mitt första möte med Hans Ölvebro tog jag med en god vän och polis som jag litar på - Caj Enqvist - som en form av förhörsvittne. Jag skulle vilja ha honom med som förhörsvittne under tystnadsplikt även vid detta förhör. Det är inte för att jag misstror er utan bara för att ha en annan trovärdig person som kan intyga vad som har sagts. Jag har varit utsatt för en fullkomligt sanslös anstormning av media och andra intressen under den senaste veckan, och är nu noga med att dokumentera vad jag gör och säger...

Jag gör det här för att hjälpa till så gott jag kan i ert arbete med att söka svaret på vem eller vilka som mördade Olof Palme. Jag är besviken att det av olika skäl tydligen tog så lång tid innan rejäla undersökningar påbörjades. Nu hoppas jag att det ska gå bra för er. Som jag sagt tidigare är min främsta rekommendation att ni samarbetar med Justitieminister Dullah Omar. Honom har jag den största respekt och tilltro till.

Till sist: Om jag vore i era skor skulle jag omedelbart ta kontakt med Sydafrikas justitiedepartement eller Sanningskommisionen och se till att Rian Stander och hans eventuella bevismaterial säkras. Jag är rädd att både han och hans material kan försvinna för evigt.

Boris Ersson.Presswellinen

dowy

port

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

vittnesmål om hans uppgifter i Goniwemordet stämmer med vad Rian Stander uppgav för mig. Jag har själv aldrig kontaktat de Kock, och han äralltså inte källa till något jag har fått fram - det kan jag hälsa Jan · Danielsson som har spekulerat:om det i en tidningsartikel. I dag när jag skriver detta har jag blivit uppringd av en svensk TVjournalist och en journalist från den tyska tidningen Stern som båda uppger att de har talat med Dirk Coetzee. Han har tydligen sagt att Rian Stander är min huvudkälla. Jag har vägrat kommentara uppgifterna. Vid en snabb kontroll fick jag höra ett rykte att Rian Stander har flytt från landet och nu gömmer sig i Angola. Möjligen kan Dirk Coetzee veta var han är, jag vet inte. Till sist några ord: 1 - Jag vill inte att banden, mina bandutskrifter eller texten i min anteckningsbok dyker upp utanför polishuset. Jag begär därför att de behandlas under tystnadsplikt. Jag har blivit både pressad och lockad med stora pengar för att offentliggöra mina band och anteckningar, men har sagt nej utom i några fall där jag har haft full kontroll över vad som gått ut, och utan att nämna några detaljer i min rapport. Bland annat har jag av en annan tidning fått anbud om att få en liknande roll som den Tommy Lindström haft i Sydafrika för Aftonbladet. Att en "ex" hög polischef i det här läget beter sig på detta sätt anser jag vara fruktansvärt omdömeslöst. Jag var frestad att ge mig ut på privata spaningar redan hösten 1994, men valde att istället följa den linje jag har följt sedan dess. 2 - När jag lämnade rapporten och hade mitt första möte med Hans Ölvebro tog jag med en god vän och polis som jag litar på - Caj Enqvist - som en form av förhörsvittne. Jag skulle vilja ha honom med som förhörsvittne under tystnadsplikt även vid detta förhör. Det är inte för att jag misstror er utan bara för att ha en annan trovärdig person som kan intyga vad som har sagts. Jag har varit utsatt för en fullkomligt sanslös anstormning av media och andra intressen under den senaste veckan, och är nu noga med att dokumentera vad jag gör och säger...

Jag gör det här för att hjälpa till så gott jag kan i ert arbete med att söka svaret på vem eller vilka som mördade Olof Palme. Jag är besviken att det av olika skäl tydligen tog så lång tid innan rejäla undersökningar påbörjades. Nu hoppas jag att det ska gå bra för er. Som jag sagt tidigare är min främsta rekommendation att ni samarbetar med Justitieminister Dullah Omar. Honom har jag den största respekt och tilltro till.

Till sist: Om jag vore i era skor skulle jag omedelbart ta kontakt med Sydafrikas justitiedepartement eller Sanningskommisionen och se till att Rian Stander och hans eventuella bevismaterial säkras. Jag är rädd att både han och hans material kan försvinna för evigt.

Boris Ersson.Presswellinen

dowy

port

Zi-993-96

1996 -10-10

BUKSKNMINALPOLISEN

Sinh

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Zi-993-96

1996 -10-10

BUKSKNMINALPOLISEN

Sinh

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Dnr / Datumn

från

1996-09-30 RIKSÅKLAGAREN

RIKSKRIMINALPOLISEN

20

960930

COT

DUD

Lasse Jonsson

Box 16370 103 27 STOCKHOLM

Från

Soheig Riverdale

Fax-nr

08-453 66 99

Fax-nr:

650 5260

Tin

08-453 66 00: ankn

а a. sidor

Denna överföring omfattar ytterligare.

Översändes även per post DJA/ Nej

ÄRENDE / MEDDELANDE till mottagaren

Brådskande

Personligt?

Eurest

328

ANKQ:M. 1996.:-09-30

Namnteckning

AKSIOMIDALINOUISHI

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Dnr / Datumn

från

1996-09-30 RIKSÅKLAGAREN

RIKSKRIMINALPOLISEN

20

960930

COT

DUD

Lasse Jonsson

Box 16370 103 27 STOCKHOLM

Från

Soheig Riverdale

Fax-nr

08-453 66 99

Fax-nr:

650 5260

Tin

08-453 66 00: ankn

а a. sidor

Denna överföring omfattar ytterligare.

Översändes även per post DJA/ Nej

ÄRENDE / MEDDELANDE till mottagaren

Brådskande

Personligt?

Eurest

328

ANKQ:M. 1996.:-09-30

Namnteckning

AKSIOMIDALINOUISHI

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

C

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Den lokleber 1996,

RIKSKRIMINALPOLISEN

HBG 5062c

ar so-talet.

PoSveusk

man

Som

Til Solving Riberdahl eut palmegruppen Hej

Jag har fått kännedom om cân en person som kan taulas he una siffer anh dokumentation om ett avantucht Sydafrika spau.

Mannan on en fd averste i den sydafrikanska Salierhetitjausten verteran vid deras "section A"

Section A" i bijau Haiw hanc vi ärKällan till detta a En var freds övervakare i Sydafrika varen 1994. Haus namn äri och han kan has rå fel på hel: Oi Pretoria vårene 1994. Mälet var farmedlat av Dirk Coetzee som hade autyrt attkunde la information om mordet på Palue. Men sal

Samtal medſLedele into tiel nügot. Na- jag mötte Dirk Caltzee hasten 1994, namude

Sveush hade besökt horory och att han hade sammanfert svensken und en kollega som hande till detaljer om mordet, me att kollegan lite hade fått fortwende for freushen och därfor inte batht nugat Jag trodde att det har Riau Stauder, inen

Poin Ğ Hehan att en

anulau

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf

Den lokleber 1996,

RIKSKRIMINALPOLISEN

HBG 5062c

ar so-talet.

PoSveusk

man

Som

Til Solving Riberdahl eut palmegruppen Hej

Jag har fått kännedom om cân en person som kan taulas he una siffer anh dokumentation om ett avantucht Sydafrika spau.

Mannan on en fd averste i den sydafrikanska Salierhetitjausten verteran vid deras "section A"

Section A" i bijau Haiw hanc vi ärKällan till detta a En var freds övervakare i Sydafrika varen 1994. Haus namn äri och han kan has rå fel på hel: Oi Pretoria vårene 1994. Mälet var farmedlat av Dirk Coetzee som hade autyrt attkunde la information om mordet på Palue. Men sal

Samtal medſLedele into tiel nügot. Na- jag mötte Dirk Caltzee hasten 1994, namude

Sveush hade besökt horory och att han hade sammanfert svensken und en kollega som hande till detaljer om mordet, me att kollegan lite hade fått fortwende for freushen och därfor inte batht nugat Jag trodde att det har Riau Stauder, inen

Poin Ğ Hehan att en

anulau