wpu.nu

SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning

Från wpu.nu

(Omdirigerad från KSI)

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD


Introduktion
SSI – Sektionen för Särskild Inhämtning var namnet på Sveriges militära underrättelsetjänst vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

Idag benämnt som KSI – Kontoret för Särskild Inhämtning inom MUST – Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten. (Se längre ner under "Tidslinjer" för andra benämningar)


Allmänt

Fyll på här

Nätverk / Relaterar:

Personer med anknytning till den svenska militära u-tjänsten.
IB (1965-1973): Gunnar Ekberg, Svante Winqvist, Donald Forsberg

SSI (1982-1994): Ulf Lingärde


I utredningen

Fyll på här

Spår/teorier

Teorier om att den svenska militären och då särskilt dess underrättelsetjänst varit direkt eller indirekt delaktig i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme har varit i omlopp tidigt efter mordet.

Fyll på här

Historik

1937 bildades Försvarsstabens underrättelseavdelning och inom denna en G-sektion med uppgift att på inofficiell väg inhämta underrättelser.

1942 omorganiserades Försvarsstaben och Underrättelseavdelningen blev Fst/sektion 2 och G-sektionen blev C-byrån och direkt underställd Chefen för Fst/sektion 2.

Under IB-tiden (1965-1973) var IB direkt underställd ÖB. (Se nedan Hänvisning/källor) “IB lyder direkt under överbefälhavaren  Stig Synnergren  och har till uppgift att med s. k. särskilda medel inhämta militära. militärpolitiska och militärgeografiska underrättelser.”(SOU1976:19 s.57-58)

Tidslinje

Olika benämningar på den svenska militära underrättelsetjänsten

1937 Försvarsstaben G-byrån

1942 C-byrån
C-byrån (1939-1946) var en hemlig underrättelseorganisation inom det svenska försvaret under andra världskriget under befäl av överstelöjtnant Carl Petersén. Fram till 1942 kallades den G-byrån (Gränsbyrån) på grund av dess arbete vid och över Sveriges gränser. Organisationen började dock därefter kallas C-byrån efter begynnelsebokstaven i chefen Carl Peterséns förnamn.

1946-1964 T-kontoret Thede Palm

1965-1973 Försvarsstabens särskilda byrå (IB – Informationsbyrån) Birger Elmér

1973-1982 GBU – Gemensamma Byrån för Underättelser

1982-1994 SSI – Sektionen för Särskild Inhämtning

1994- nu KSI – Kontoret för Särskild Inhämtning


RUBRIK – tidslinje
Datum Händelse Källa
1979-12-20 BRÖDTEXT Exempelvis boktitel eller websida


Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Mannen som sköt Palme - "det var inte jag" Kvällsbladet

Olle Murvel

Bilder

Fyll på här

Litteratur

Fyll på här

Förekommer i wpu

Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
SSI - Sektionen för Särskild Inhämtning

Uppdaterad: 2023-10-01 17:26

Hänvisningar/källor:

Publicerat Rubrik / Länk Medie
1976-01-15 "SOU 1976:19 Den militära underrättelsetjänsten" Lagen.nu - Försvarsdepartementet


Kategorier

Välj en eller flera av kategorierna