Lars Krantz

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Bla.författare till boken "Mordet på Olof Palme ett verkligt drama"
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Lars Krantz i wpu.nu.

Avsnitt

Lars Krantz har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Lars Krantz är uppgiftslämnare

  • EAE340-00-D (Förhör med Jan Sundström EAE340-00-D, Busstider + vittnes skiss, 1986-03-16)
  • EAE340-00-K (Förhör med EAE340-00-K, PM om turerna runt buss 43 observationerna, 1986-05-27)
  • EAE340-00-M (Förhör med EAE340-00-M, JO anmälan Hans Holmér, Jan Sundström, 1986-12-05)
  • EAE340-00-N (Förhör med EAE340-00-N, uppgav denne att busschauffören   , på eget initiativ, under början av maj 1986 begivit sig till     hade sett   konstaterat att mannen var identisk med den man han sett på sin buss under mordkvällen., 1990-04-25)
  • EAE340-30 (Förhör med Säk EAE340-30, Buss 43, 1987-06-12)

Det finns inga dokument registrerade där Lars Krantz omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Lars Krantz har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • EAE340-00-D (Förhör med Jan Sundström EAE340-00-D, Busstider + vittnes skiss, Lars Krantz, 1986-03-16)
  • EAE340-00-K (Förhör med EAE340-00-K, PM om turerna runt buss 43 observationerna, Lars Krantz, 1986-05-27)
  • EAE340-00-M (Förhör med EAE340-00-M, JO anmälan Hans Holmér, Jan Sundström, Lars Krantz, 1986-12-05)
  • EAE340-00-N (Förhör med EAE340-00-N, uppgav denne att busschauffören   , på eget initiativ, under början av maj 1986 begivit sig till     hade sett   konstaterat att mannen var identisk med den man han sett på sin buss under mordkvällen., Lars Krantz, 1990-04-25)
  • EAE340-30 (Förhör med Säk EAE340-30, Buss 43, Lars Krantz, 1987-06-12)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Lars Krantz har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder