wpu.nu

Uppslag:E1096-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-03-A
Registrerat
1988-10-18
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med Gunilla Dahlen E1096-03-A
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-06 16:15
Avslutat


Protokoll fört vid förhör

Phord

Förhöret hållet den 3 oktober 1988 med början klockan 1615. Förhörsplats äroch det hela hålles i polisens civila tjänstefordon av kriminalinspektörerna Per Gustavsson och Inge Uvemo RK-A2. Inga övriga närvarande. Bandupptagning. Gunilla informeras om att han skall höras angående sina iakttagelser den 28 februari 1986.

Gunilla berättar att hon på kvällen den 28 februari 1986 tillsammans med några kamrater besökt restaurang (MASKAT) nere på Stureplan i Stockholm. Hon var tillsammans med (MASKAT) okänt nummer (MASKAT) boende på okänd adress iokänt telefonnummer.vill reservera sig för något av namnen och menar att eventuellt

så hade man träffaten stund senare på kvällen på i Stockholm.

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Protokoll fört vid förhör

Phord

Förhöret hållet den 3 oktober 1988 med början klockan 1615. Förhörsplats äroch det hela hålles i polisens civila tjänstefordon av kriminalinspektörerna Per Gustavsson och Inge Uvemo RK-A2. Inga övriga närvarande. Bandupptagning. Gunilla informeras om att han skall höras angående sina iakttagelser den 28 februari 1986.

Gunilla berättar att hon på kvällen den 28 februari 1986 tillsammans med några kamrater besökt restaurang (MASKAT) nere på Stureplan i Stockholm. Hon var tillsammans med (MASKAT) okänt nummer (MASKAT) boende på okänd adress iokänt telefonnummer.vill reservera sig för något av namnen och menar att eventuellt

så hade man träffaten stund senare på kvällen på i Stockholm.

Polisdistrikt

Sid nr

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprattat(d) av

telelon

Uppgiftolamnare (efternamn och förnamn

04 Fortsatt

ningsblad

09 Drott med villot uppgiften hör sammen

05

06

Utskriftedatum

Förhörsprot

Promemoria

1988-10-07 GS

10

sak

X

Vid cirka 23-tiden,är något osäker, men säger att det förmodligen var i samband med att restaurantstängde, så lämnade hela sällskapet restauranten, för att gående bege sig upp till som finns påMan vandrade ut från restauranten och vidare Kungsgatan upp mot Sveavägen. I närheten av korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan stannade sällskapet till en liten stund, för att någon skulle hämta ut pengar från en bankomat där. Bankomaten är belägen på Kungsgatans södra sida och i närheten av en mattaffär.vill minnas att hon själv hämtade ut pengar, samt ytterligare någon i sällskapet, okänt vem.minns också att bakom dem i kön vid bankomaten, P stod en engelsk skådespelerska. Vad denna kvinna heter, kommerinte ihåg

idag. De promenerar därefter Kungsgatan upp i riktning mot Sveavägen. Det är okänt på vilken sida av Kungsgatan gänget promenerar. Hon säger att när man kommer upp till korsningen Kungsgatan/Sveavägen, så går man direkt över till motsatta sidan av Sveavägen och hamnar då på den västra sidan i höjd med Monte Carlo. De fortsätter sedan gående Sveavägen norrut och på dess västra sida.

På fråga om under denna del av promenaden gjort några observationer, så säger hon att det har hon inte gjort, utan man pratade väl mer sinsemellan, utan att direkt titta sig omkring. Man fortsätter i varje fall ner Sveavägen och korsar Adolf Fredriks Kyrkogata och vidare fram till en korvkiosk, som är belägen strax norr om denna korsning. Där stannar hela sällskapet upp, för att handla korv. Vid korvkiosken träffaren kompis som heter Susanne Karlsson. Susanne Karlsson hade en tjej i sällskap och vadkommer ihåg idag, så kan de eventuellt ha nämnt någonting om att de varit på bio. Susanne Karlsson och hennes kompis kom gående Sveavägen i sydlig riktning.stod och pratade med Susanne Karlsson i cirka fem minuter.

Efter samtalet så skilj hon ifrån Susanne Karlsson och hennes kompis och de båda går Sveavägen vidare söderut, medan och hennes kompisar promenerar Sveavägen norrut och fortfarande på samma sida som tidigare. Sällskapet fortsätteri varje fall att promenera, för att gå till

och hon säger sig inte ha gjort några observationer,

under denna del av promenaden.

FPS 463.22

tytis ej om blanketten används som fortsättningsblad

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprattat(d) av

telelon

Uppgiftolamnare (efternamn och förnamn

04 Fortsatt

ningsblad

09 Drott med villot uppgiften hör sammen

05

06

Utskriftedatum

Förhörsprot

Promemoria

1988-10-07 GS

10

sak

X

Vid cirka 23-tiden,är något osäker, men säger att det förmodligen var i samband med att restaurantstängde, så lämnade hela sällskapet restauranten, för att gående bege sig upp till som finns påMan vandrade ut från restauranten och vidare Kungsgatan upp mot Sveavägen. I närheten av korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan stannade sällskapet till en liten stund, för att någon skulle hämta ut pengar från en bankomat där. Bankomaten är belägen på Kungsgatans södra sida och i närheten av en mattaffär.vill minnas att hon själv hämtade ut pengar, samt ytterligare någon i sällskapet, okänt vem.minns också att bakom dem i kön vid bankomaten, P stod en engelsk skådespelerska. Vad denna kvinna heter, kommerinte ihåg

idag. De promenerar därefter Kungsgatan upp i riktning mot Sveavägen. Det är okänt på vilken sida av Kungsgatan gänget promenerar. Hon säger att när man kommer upp till korsningen Kungsgatan/Sveavägen, så går man direkt över till motsatta sidan av Sveavägen och hamnar då på den västra sidan i höjd med Monte Carlo. De fortsätter sedan gående Sveavägen norrut och på dess västra sida.

På fråga om under denna del av promenaden gjort några observationer, så säger hon att det har hon inte gjort, utan man pratade väl mer sinsemellan, utan att direkt titta sig omkring. Man fortsätter i varje fall ner Sveavägen och korsar Adolf Fredriks Kyrkogata och vidare fram till en korvkiosk, som är belägen strax norr om denna korsning. Där stannar hela sällskapet upp, för att handla korv. Vid korvkiosken träffaren kompis som heter Susanne Karlsson. Susanne Karlsson hade en tjej i sällskap och vadkommer ihåg idag, så kan de eventuellt ha nämnt någonting om att de varit på bio. Susanne Karlsson och hennes kompis kom gående Sveavägen i sydlig riktning.stod och pratade med Susanne Karlsson i cirka fem minuter.

Efter samtalet så skilj hon ifrån Susanne Karlsson och hennes kompis och de båda går Sveavägen vidare söderut, medan och hennes kompisar promenerar Sveavägen norrut och fortfarande på samma sida som tidigare. Sällskapet fortsätteri varje fall att promenera, för att gå till

och hon säger sig inte ha gjort några observationer,

under denna del av promenaden.

FPS 463.22

tytis ej om blanketten används som fortsättningsblad

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Minnesbilden idag är i varje fall den att sällskapet fortsätter promenaden förbi biografen Grand och korsar Tegnérgatan, vidare fram mot restaurant Venesia på Sveavägen, där man viker av till vänster uppför några trappor, som leder upp mot Holländargatan. Eventuellt kan sällskapet ha vikit av redan vid Tegnérgatan och efter biografen Grand, men detta ärmindre säker på.säger att det enda hon kommer ihåg från kvällen den 28 februari 1986, det var ju egentligen att hon träffat Susanne Karlsson och hennes kompis på Sveavägen. Någonting i övrigt kan hon inte erinra sig.erättar vidare att inne på restaurantså hade man druckit några öl. Hon menar dock att ingen var speciellt berusad.tillfrågas särskilt, om hon eller någon annan i sällskapet, kommit i

bråk under promenaden på Sveavägen med någon akänd person. Till detta sägeratt hon inte alls har något minne av att det skulle ha inträffat. Hon menar att till detta är hon helt säker. Hon borde då ha kommit ihåg det.

På fråga tillom det fanns ytterligare personer vid korvkoisken på Sveavägen, när de kom dit, så säger hon att minnesbilden idag är den att det bara var hon och de personer hon nämnt.

Hon tillfrågas också, ifall någon sett Lisbet eller Olof Palme denna kväll. Till detta svararatt det har hon inte gjort.Promenaden från restaurant upp till korvkiosken på Sveavägen, uppgerkan ha tagit cirka 15-20 minuter. Till detta inberäknar hon då den tid det kan ha tagit att ta ut pengar ifrån bankomaten. Hon säger sig inte veta vilken tidpunkt statsminister Olof Palme blev skjuten.

I efterhand hardiskuterat igenom kvällen den 28 februari -86 tillsammans med sina kompisar, eftersom de förstått att de befunnit sig i närheten av mordet, när det skedde. Hon menar dock att det inte kom fram till att de gjort någon iakttagelse denna kväll.

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Minnesbilden idag är i varje fall den att sällskapet fortsätter promenaden förbi biografen Grand och korsar Tegnérgatan, vidare fram mot restaurant Venesia på Sveavägen, där man viker av till vänster uppför några trappor, som leder upp mot Holländargatan. Eventuellt kan sällskapet ha vikit av redan vid Tegnérgatan och efter biografen Grand, men detta ärmindre säker på.säger att det enda hon kommer ihåg från kvällen den 28 februari 1986, det var ju egentligen att hon träffat Susanne Karlsson och hennes kompis på Sveavägen. Någonting i övrigt kan hon inte erinra sig.erättar vidare att inne på restaurantså hade man druckit några öl. Hon menar dock att ingen var speciellt berusad.tillfrågas särskilt, om hon eller någon annan i sällskapet, kommit i

bråk under promenaden på Sveavägen med någon akänd person. Till detta sägeratt hon inte alls har något minne av att det skulle ha inträffat. Hon menar att till detta är hon helt säker. Hon borde då ha kommit ihåg det.

På fråga tillom det fanns ytterligare personer vid korvkoisken på Sveavägen, när de kom dit, så säger hon att minnesbilden idag är den att det bara var hon och de personer hon nämnt.

Hon tillfrågas också, ifall någon sett Lisbet eller Olof Palme denna kväll. Till detta svararatt det har hon inte gjort.Promenaden från restaurant upp till korvkiosken på Sveavägen, uppgerkan ha tagit cirka 15-20 minuter. Till detta inberäknar hon då den tid det kan ha tagit att ta ut pengar ifrån bankomaten. Hon säger sig inte veta vilken tidpunkt statsminister Olof Palme blev skjuten.

I efterhand hardiskuterat igenom kvällen den 28 februari -86 tillsammans med sina kompisar, eftersom de förstått att de befunnit sig i närheten av mordet, när det skedde. Hon menar dock att det inte kom fram till att de gjort någon iakttagelse denna kväll.

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprattat(d) av

telefon

Uppgiftslamnare (afternamn och förnamn)

04 Fortsatt

ningsblad

09 Drott mod vilket uppgiften har sammen

05

06

Utskriftsdatum

1988-10-07 GS

Förhörsprot

Promemoria

10

sakberättar vidare att hon senare på kvällen och i samband med att hon skulle ta en buss hem mot bostaden, befann sig utanför Monte Carlo på Sveavägen och där, av en okänd flicka, fick reda på att statsministern hade blivit skjuten. När hon kom hem, så vill hon minnas att hon eventuellt slog på radion och fick det hela verifierat.menar att hon redan vid denna tidpunkt började tänka igenom ifall hon skulle ha gjort några observationer på Sveavägen, men kom underfund med att hon ingenting hade sett.tillfrågas om hon eller någon bland kamraterna, burit på något speciellt föremål den aktuella kvällen.säger att själv bar hon på en väska. I övrikgt kan hon inte påminna sig att någon bland de övriga kompisarna haft någonting man burit på.

kommer idag inte ihåg hur hon var klädd den 28 februari 1986. Hon Lång och mörkhårig, ordinär kroppsbyggnad.

är

förhörsledareF. Ja

du har ju varit närvarande hela tiden, när har dikterat in din berättelse. Vill du lyssna igenom bandet eller godkänner du det som det är?

Jag godkänner det som det är. F. Förhöret avslutas klockan 16.50.

Stockholm som ovan

Per Gustavsson/krinsp

Inge Uvemo/krinsp

PS 403.22

tytis ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 2: Till spaningschefens pårm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprattat(d) av

telefon

Uppgiftslamnare (afternamn och förnamn)

04 Fortsatt

ningsblad

09 Drott mod vilket uppgiften har sammen

05

06

Utskriftsdatum

1988-10-07 GS

Förhörsprot

Promemoria

10

sakberättar vidare att hon senare på kvällen och i samband med att hon skulle ta en buss hem mot bostaden, befann sig utanför Monte Carlo på Sveavägen och där, av en okänd flicka, fick reda på att statsministern hade blivit skjuten. När hon kom hem, så vill hon minnas att hon eventuellt slog på radion och fick det hela verifierat.menar att hon redan vid denna tidpunkt började tänka igenom ifall hon skulle ha gjort några observationer på Sveavägen, men kom underfund med att hon ingenting hade sett.tillfrågas om hon eller någon bland kamraterna, burit på något speciellt föremål den aktuella kvällen.säger att själv bar hon på en väska. I övrikgt kan hon inte påminna sig att någon bland de övriga kompisarna haft någonting man burit på.

kommer idag inte ihåg hur hon var klädd den 28 februari 1986. Hon Lång och mörkhårig, ordinär kroppsbyggnad.

är

förhörsledareF. Ja

du har ju varit närvarande hela tiden, när har dikterat in din berättelse. Vill du lyssna igenom bandet eller godkänner du det som det är?

Jag godkänner det som det är. F. Förhöret avslutas klockan 16.50.

Stockholm som ovan

Per Gustavsson/krinsp

Inge Uvemo/krinsp

PS 403.22

tytis ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 2: Till spaningschefens pårm (i nr-följd inom avsnitt)

TILLÄGG:påminner sig nu att namnet

var något felaktigt, personen ifråga skall hetaboende in Dessutom påminner sigatt hennes kompis Susanne Karlsson, till henne hade berättat att hon hade känt någon kula vina förbi. Detta skedde när Susanne Karlsson var på Sveavägens notsatta sida, från mordplatsen sett. Detta blir alltså på Sveavägens västra sida.

Förhöret avslutas med detta tillägg. Godkänt.

Per Gustavsson/krinsp

Inge Uvemo/krinsp

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-06 E1096-03-A Förhör-Gunilla-Dahlen.pdf

TILLÄGG:påminner sig nu att namnet

var något felaktigt, personen ifråga skall hetaboende in Dessutom påminner sigatt hennes kompis Susanne Karlsson, till henne hade berättat att hon hade känt någon kula vina förbi. Detta skedde när Susanne Karlsson var på Sveavägens notsatta sida, från mordplatsen sett. Detta blir alltså på Sveavägens västra sida.

Förhöret avslutas med detta tillägg. Godkänt.

Per Gustavsson/krinsp

Inge Uvemo/krinsp