wpu.nu

Uppslag:E1096-09

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-09
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-17 19:40
Avslutat
1988-10-17 19:50


Protokoll vid förhör med,

med början klockan 19:40 .

Förhörsledare: krinap Inge Uvemo och krinsp Per Gustavsson / RK-A2.

Inga övriga närvarande.

Bandupptagning.

 UL  informeras om att han skall höras i Palmeutredning, med anledning ay att det framkommit att han eventuellt befunnit sig, på Sveavägen kvällen 1986-02-28 .

 UL  berättar att han på kvällen 1986-02-28 , befann sig på restaurant Sturehof nere på Stureplan.

Han kommer ihåg att han var tillsammans med bland annatHan säger att man kan ju rabbla upp hela bekantskapskretsen, men han gör ej detta, eftersom han inte kommer ihåg vilka som deltog under den kvällen.

 UL  berättar vidare att sällskapet hade för avsikt att gå till Glädjehuset, Kårhuset på Holländargatan.

Dit gick han tillsammans med .

Om någon fler var med, kommer han inte ihåg.

Han kommer ej heller ihåg, vad det övriga sällskapet gjorde, om de blev kvar på Sturehof eller om de gick någon annanstans. På fråga hur de tog sig till Kårhuset på Holländargatan,

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Protokoll vid förhör med,

med början klockan 19:40 .

Förhörsledare: krinap Inge Uvemo och krinsp Per Gustavsson / RK-A2.

Inga övriga närvarande.

Bandupptagning.

 UL  informeras om att han skall höras i Palmeutredning, med anledning ay att det framkommit att han eventuellt befunnit sig, på Sveavägen kvällen 1986-02-28 .

 UL  berättar att han på kvällen 1986-02-28 , befann sig på restaurant Sturehof nere på Stureplan.

Han kommer ihåg att han var tillsammans med bland annatHan säger att man kan ju rabbla upp hela bekantskapskretsen, men han gör ej detta, eftersom han inte kommer ihåg vilka som deltog under den kvällen.

 UL  berättar vidare att sällskapet hade för avsikt att gå till Glädjehuset, Kårhuset på Holländargatan.

Dit gick han tillsammans med .

Om någon fler var med, kommer han inte ihåg.

Han kommer ej heller ihåg, vad det övriga sällskapet gjorde, om de blev kvar på Sturehof eller om de gick någon annanstans. På fråga hur de tog sig till Kårhuset på Holländargatan,

säger  UL  att han tänkt på detta. Han menar att han inte kommer ihåg ifall de promenerade, åkte taxi eller kollektivt.

Under kvällen hade

Han tror att han blev kvar på Kårhuset, fram till ungefär klockan 02:00 .

Utanför Kårhuset på Holländargatan, så skildes gänget, var och en skulle hem till sitt.

 UL  kommer ihåg att han åkte nattbuss hem från Odenplan. På nattbussen under resan hem så hörde han någon berätta om att Palme blivit skjuten, men denna uppgift trodde inte  UL  på.

Rent spontant, säger  UL  att han ej såg några blåljus, då han kom ner på Sveavägen eller på annan plats i City. Han menar att skulle man ha sett blåljus, så skulle man ju ha reagerat.

Hemkommen då till sin bostad den kvällen, så slog han på radion och fick då bekräftelse om vad som hade hänt. Han slog även på TV:n.
 UL  får frågan ifall han, då han fick bekräftelsen om att Olof Palme blivit mördad, fick någon tanke på att han själv befunnit sig på Sveavägen.

Han säger då att han ju tänkte på att han befunnit sig på Sveavägen, efter att han kom från Kårhuset på Holländargatan.

Han hade ingen tanke på att han tidigare under kvällen skulle ha bevistat Sveavägen.

Förhöret avslutas klockan 19:50 .

F = Förhörsledare

 UL  =

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

säger  UL  att han tänkt på detta. Han menar att han inte kommer ihåg ifall de promenerade, åkte taxi eller kollektivt.

Under kvällen hade

Han tror att han blev kvar på Kårhuset, fram till ungefär klockan 02:00 .

Utanför Kårhuset på Holländargatan, så skildes gänget, var och en skulle hem till sitt.

 UL  kommer ihåg att han åkte nattbuss hem från Odenplan. På nattbussen under resan hem så hörde han någon berätta om att Palme blivit skjuten, men denna uppgift trodde inte  UL  på.

Rent spontant, säger  UL  att han ej såg några blåljus, då han kom ner på Sveavägen eller på annan plats i City. Han menar att skulle man ha sett blåljus, så skulle man ju ha reagerat.

Hemkommen då till sin bostad den kvällen, så slog han på radion och fick då bekräftelse om vad som hade hänt. Han slog även på TV:n.
 UL  får frågan ifall han, då han fick bekräftelsen om att Olof Palme blivit mördad, fick någon tanke på att han själv befunnit sig på Sveavägen.

Han säger då att han ju tänkte på att han befunnit sig på Sveavägen, efter att han kom från Kårhuset på Holländargatan.

Han hade ingen tanke på att han tidigare under kvällen skulle ha bevistat Sveavägen.

Förhöret avslutas klockan 19:50 .

F = Förhörsledare

 UL  =

F: Ja, nu har vi avslutat förhöret. Vill du få det uppspelat för dig?

 UL : Näe, det duger.


som ovan


Inge Uvemo / krinsp


Per Gustavsson / krinsp

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-17 E1096-09 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

F: Ja, nu har vi avslutat förhöret. Vill du få det uppspelat för dig?

 UL : Näe, det duger.


som ovan


Inge Uvemo / krinsp


Per Gustavsson / krinsp