wpu.nu

Uppslag:E1096-14

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-14
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-24 16:00
Avslutat
1988-10-24 16:30


Protokoll fört vid förhör med, , -Hon höres i polisens civila tjänstebil, utanför Sveavägen 42 i Stockholm, måndagen 1988-10-24 16:00 .

Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson och krinsp Inge Uvemo / RK-A2.

Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

Hon höres i Palmeutredningen.

 Uppgiftlämnerskan (UL)  informeras vidare, om att hon skall höras, angående sina eventuella iakttagelser på fredagen 1986-02-28

 UL  berättar att hon 1986-02-28 den, anlände till restaurant Sturehof nere vid Stureplan i Stockholm, omkring 19 -tiden på kvällen.

På restauranten träffade hon några kompisar och hon uppger att det
De tillbringade kvällen på restauranten fram till stängningsdags.

Hon tror att restauranten stänger omkring 22:00 till 22:30.

Minnesbilden hon har, det är att hela sällskapet, i varje fall lämnade restauranten i samband med stängningsdags,

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Protokoll fört vid förhör med, , -Hon höres i polisens civila tjänstebil, utanför Sveavägen 42 i Stockholm, måndagen 1988-10-24 16:00 .

Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson och krinsp Inge Uvemo / RK-A2.

Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

Hon höres i Palmeutredningen.

 Uppgiftlämnerskan (UL)  informeras vidare, om att hon skall höras, angående sina eventuella iakttagelser på fredagen 1986-02-28

 UL  berättar att hon 1986-02-28 den, anlände till restaurant Sturehof nere vid Stureplan i Stockholm, omkring 19 -tiden på kvällen.

På restauranten träffade hon några kompisar och hon uppger att det
De tillbringade kvällen på restauranten fram till stängningsdags.

Hon tror att restauranten stänger omkring 22:00 till 22:30.

Minnesbilden hon har, det är att hela sällskapet, i varje fall lämnade restauranten i samband med stängningsdags,

för att bege sig till kårhuset på Holländargatan.


 UL  säger att hon idag inte minns direkt, vilken väg man egentligen gick ifrån Stureplan och upp till Glädjehuset på Holländargatan.

Hon kommer dock ihåg att man kom upp till Sveavägen och gick den gatan norrut. Hur sällskapet hade promenerat fram till Sveavägen, minns  UL  inte.

 UL  berättar att hon för någon vecka sedan och efter det att polisen varit i kontakt med henne och sagt sig vilja höra henne, angående kvällen 1986-02-28 , så hade hon kontaktat , för att höra efter vad saken egentligen gällde.

berättade då att hon blivit hörd av polisen två gånger och att hon mordkvällen, promenerat Sveavägen i Stockholm


hade träffat henne i höjd med en korvkiosk på Sveavägen under mordkvällen.


var att korvkiosken hon menade, måste vara den som ligger på Sveavägens västra sida och strax norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata.

Hon har dock själv inget minne av att ha befunnit sig utanför denna korvkiosk under mordkvällen.

 UL  tillfrågas om hon har något minne över att det skulle ha hänt nånting speciellt under promenaden från Stureplan, fram till Glädjehuset på Holländargatan.

Till detta säger hon att det egentliga minnet som hon har från promenaden, det var att man hade gått för ett par trappor, strax innan ankomsten till Glädjehuset.

Hon kommer inte ihåg att man skulle ha träffat några bekanta under promenaden, ej heller att hon skulle ha sett nånting anmärkningsvärt.

Hon uppskattar att promenaden från Sturehof fram till Glädjehuset, tog cirka

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

för att bege sig till kårhuset på Holländargatan.


 UL  säger att hon idag inte minns direkt, vilken väg man egentligen gick ifrån Stureplan och upp till Glädjehuset på Holländargatan.

Hon kommer dock ihåg att man kom upp till Sveavägen och gick den gatan norrut. Hur sällskapet hade promenerat fram till Sveavägen, minns  UL  inte.

 UL  berättar att hon för någon vecka sedan och efter det att polisen varit i kontakt med henne och sagt sig vilja höra henne, angående kvällen 1986-02-28 , så hade hon kontaktat , för att höra efter vad saken egentligen gällde.

berättade då att hon blivit hörd av polisen två gånger och att hon mordkvällen, promenerat Sveavägen i Stockholm


hade träffat henne i höjd med en korvkiosk på Sveavägen under mordkvällen.


var att korvkiosken hon menade, måste vara den som ligger på Sveavägens västra sida och strax norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata.

Hon har dock själv inget minne av att ha befunnit sig utanför denna korvkiosk under mordkvällen.

 UL  tillfrågas om hon har något minne över att det skulle ha hänt nånting speciellt under promenaden från Stureplan, fram till Glädjehuset på Holländargatan.

Till detta säger hon att det egentliga minnet som hon har från promenaden, det var att man hade gått för ett par trappor, strax innan ankomsten till Glädjehuset.

Hon kommer inte ihåg att man skulle ha träffat några bekanta under promenaden, ej heller att hon skulle ha sett nånting anmärkningsvärt.

Hon uppskattar att promenaden från Sturehof fram till Glädjehuset, tog cirka

20 minuter.
 UL  säger att hon själv inte kommer ihåg på vilken sida av Sveavägen man promenerade,

Omkring midnatt, hon är inte riktigt säker på tiden, så lämnade hon ensam Glädjehuset,

.

Hon gick ensam nerför trapporna från Holländargatan, vidare ner på Sveavägen och fram till Rådmansgatans tunnelbanestation, när hon så småningom tog tåget hem.

Under denna promenad, så händer det ingenting som hon lagt på minnet.

När hon kommer hem till sin bostad, så går hon och lägger sig, men väcks vid 02-tiden av att telefonen ringer.


trodde till en början inte på uppgifterna, men slog så småningom på sin radio och fick det hela bekräftat.

Hon säger att hon redan då, tänkte att hon och hennes sällskap befunnit sig i närheten av mordplatsen och att hon försökte erinra sig om hon hört eller sett nånting, men kom fram till att hon ingenting hade sett.

Det var ingenting som spontant dök upp i hennes tankar att hon skulle sett någonting mystiskt under kvällen.


F = Förhörsledare

 UL  =

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

20 minuter.
 UL  säger att hon själv inte kommer ihåg på vilken sida av Sveavägen man promenerade,

Omkring midnatt, hon är inte riktigt säker på tiden, så lämnade hon ensam Glädjehuset,

.

Hon gick ensam nerför trapporna från Holländargatan, vidare ner på Sveavägen och fram till Rådmansgatans tunnelbanestation, när hon så småningom tog tåget hem.

Under denna promenad, så händer det ingenting som hon lagt på minnet.

När hon kommer hem till sin bostad, så går hon och lägger sig, men väcks vid 02-tiden av att telefonen ringer.


trodde till en början inte på uppgifterna, men slog så småningom på sin radio och fick det hela bekräftat.

Hon säger att hon redan då, tänkte att hon och hennes sällskap befunnit sig i närheten av mordplatsen och att hon försökte erinra sig om hon hört eller sett nånting, men kom fram till att hon ingenting hade sett.

Det var ingenting som spontant dök upp i hennes tankar att hon skulle sett någonting mystiskt under kvällen.


F = Förhörsledare

 UL  =

F: Ja  UL  du har ju varit närvarande hela tiden, när jag har dikterat in din berättelse här på bandet. Vill du lyssna igenom förhöret eller godkänner du det som det är?

 UL : Eftersom jag har varit närvarande under hela förhöret, så godkänner jag bandet, utan att lyssna igenom det.


F: Förhöret avslutas klockan 16:30 .


Stockholm som ovan


Per Gustavsson / krinsp.

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-26 E1096-14 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

F: Ja  UL  du har ju varit närvarande hela tiden, när jag har dikterat in din berättelse här på bandet. Vill du lyssna igenom förhöret eller godkänner du det som det är?

 UL : Eftersom jag har varit närvarande under hela förhöret, så godkänner jag bandet, utan att lyssna igenom det.


F: Förhöret avslutas klockan 16:30 .


Stockholm som ovan


Per Gustavsson / krinsp.