wpu.nu

Uppslag:E1096-02-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-02-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-11 10:40
Avslutat
1986-04-11 10:55


Protokoll fört vid förhör med Susanne Karlsson, född - bor Huddinge, tel , studerande Huddinge gymnasium.

Förhöret hållet i närheten av Huddinge gymnasium fredagen 1986-04-11 10:40 .

Förhörsledare krinsp Lars Jonsson.

Förhöret avser vittnesmål mord Olof Palme och ärendeuppföljning av spaningsuppslag E1096-02.

Innan förhöret påbörjas delges Susanne innehållet i tidigare förhör.

Hon bekräftar dess innehåll, men vill påpeka vissa punkter i detta förhör.

Hon säger att besöket på McDonald's kanske var fem minuter i stället för som tidigare sagts tre - fyra minuter, hon säger att man stannade vid biografen Grand och tittade där på bilder avseende Mozart-filmen.

Man stod där i några minuter, kanske två minuter.

Senare under promenaden Sveavägen söderut på den västra sidan så möter man en bekant till Susanne, en flicka som heter Gunilla Dahlén. Hon är tidigare hörd.

De stod och samtalade några minuter med varandra. Susanne vill minnas att Gunilla eventuellt tillsammans med sitt sällskap besökt någon restaurang.

Man skildes och Susanne och Ulrika går vidare Sveavägen söder ut.

Passerar korsningen med Tunnelgatan, och har just kommit ett par meter söder korsningen då man registrerar hur två skott i snabb följd avlossas.


F = Förhörsledaren

S = Susanne Karlsson


F: Susanne, hur många meter tror du att ni hade kommit förbi korsningen med Tunnelgatan när du registrerade de där skotten?

S: Två - tre meter.

F: Du gick alltså till höger om Ulrika?

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Protokoll fört vid förhör med Susanne Karlsson, född - bor Huddinge, tel , studerande Huddinge gymnasium.

Förhöret hållet i närheten av Huddinge gymnasium fredagen 1986-04-11 10:40 .

Förhörsledare krinsp Lars Jonsson.

Förhöret avser vittnesmål mord Olof Palme och ärendeuppföljning av spaningsuppslag E1096-02.

Innan förhöret påbörjas delges Susanne innehållet i tidigare förhör.

Hon bekräftar dess innehåll, men vill påpeka vissa punkter i detta förhör.

Hon säger att besöket på McDonald's kanske var fem minuter i stället för som tidigare sagts tre - fyra minuter, hon säger att man stannade vid biografen Grand och tittade där på bilder avseende Mozart-filmen.

Man stod där i några minuter, kanske två minuter.

Senare under promenaden Sveavägen söderut på den västra sidan så möter man en bekant till Susanne, en flicka som heter Gunilla Dahlén. Hon är tidigare hörd.

De stod och samtalade några minuter med varandra. Susanne vill minnas att Gunilla eventuellt tillsammans med sitt sällskap besökt någon restaurang.

Man skildes och Susanne och Ulrika går vidare Sveavägen söder ut.

Passerar korsningen med Tunnelgatan, och har just kommit ett par meter söder korsningen då man registrerar hur två skott i snabb följd avlossas.


F = Förhörsledaren

S = Susanne Karlsson


F: Susanne, hur många meter tror du att ni hade kommit förbi korsningen med Tunnelgatan när du registrerade de där skotten?

S: Två - tre meter.

F: Du gick alltså till höger om Ulrika?

S: Ja.


F: Bredvid varandra?

S: Ja.


F: De här skotten som avlossades de var i snabb följd säger du. Kan man räkna emellan skotten, exempelvis ett, två, tre och så vidare, eller hinner man räkna?

S: Nej, man hinner inte räkna. Det går så fort?


F: Det går så fort?

S: Ja.


F: Var det väldigt hårda knallar, smällar?

S: Ja det tycker jag att det var.


F: Det var det?

S: Ja.


F: Högt ljud?

S: Ja.


F: Kan du jämföra ljudet på något sätt med någonting?

S: Jag trodde det var några smällar eller någonting som i närheten av oss. Det var högt, annars hade jag inte blivit rädd.


F: Väldigt högt alltså?

S: Ja jag tycker det i alla fall.


F: Vad gjorde du precis när du hörde de här två skotten?

S: Då vände jag mig om, och såg då att en låg på vägen, på andra sidan gatan, och att en sprang iväg. Då förstod vi då att någon måste ha blivit skjuten, eftersom vi hörde skott.


F: Får jag fråga, precis i samband med att du hörde de här två skotten avlossas, lade du märke till någonting framför dig, typ att någon kula, någon rikoschett slog i exempelvis husvägg eller vid trottoaren eller någonstans?

S: Nej.


F: Det gjorde du inte?

S: Nej.


F: Du såg ingenting sådant?

S: Nej utan jag vände mig om, och då la jag inte märke till något.


F: Den här mannen, kan du närmare i detalj beskriva vad det första är du ser av honom. Den som springer alltså?

S: Det enda jag lade märke till det var att han hade mörka kläder. Jag vet inte något mer, om det var rock eller sånt. Jag såg bara att det var mörkt, han hade mörka kläder

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

S: Ja.


F: Bredvid varandra?

S: Ja.


F: De här skotten som avlossades de var i snabb följd säger du. Kan man räkna emellan skotten, exempelvis ett, två, tre och så vidare, eller hinner man räkna?

S: Nej, man hinner inte räkna. Det går så fort?


F: Det går så fort?

S: Ja.


F: Var det väldigt hårda knallar, smällar?

S: Ja det tycker jag att det var.


F: Det var det?

S: Ja.


F: Högt ljud?

S: Ja.


F: Kan du jämföra ljudet på något sätt med någonting?

S: Jag trodde det var några smällar eller någonting som i närheten av oss. Det var högt, annars hade jag inte blivit rädd.


F: Väldigt högt alltså?

S: Ja jag tycker det i alla fall.


F: Vad gjorde du precis när du hörde de här två skotten?

S: Då vände jag mig om, och såg då att en låg på vägen, på andra sidan gatan, och att en sprang iväg. Då förstod vi då att någon måste ha blivit skjuten, eftersom vi hörde skott.


F: Får jag fråga, precis i samband med att du hörde de här två skotten avlossas, lade du märke till någonting framför dig, typ att någon kula, någon rikoschett slog i exempelvis husvägg eller vid trottoaren eller någonstans?

S: Nej.


F: Det gjorde du inte?

S: Nej.


F: Du såg ingenting sådant?

S: Nej utan jag vände mig om, och då la jag inte märke till något.


F: Den här mannen, kan du närmare i detalj beskriva vad det första är du ser av honom. Den som springer alltså?

S: Det enda jag lade märke till det var att han hade mörka kläder. Jag vet inte något mer, om det var rock eller sånt. Jag såg bara att det var mörkt, han hade mörka kläder

S: på sig.


F: Såg du om han hade någonting på huvudet?

S: Nej det såg jag inte. Jag såg inte om han hade det eller inte.


F: Mörka kläder, du har inte uppfattning om vad för slags kläder. Om det var rock, jacka eller vad det var?

S: Nej, det gick så snabbt, man hann bara se en skymt.


F: Var det något speciellt som du lade märke till beträffande hans klädsel. Något som var i ögonfallande på något sätt?

S: Nej.


F: Ingenting?

S: Nej.


F: Var byxorna också mörka?

S: Ja, jag tror det.


F: Det var det intryck du fick?

S: Ja.


F: Fanns det någonting som var ljust i hans klädsel, i hans person?

S: Jag vet inte.


F: Såg du något av hans ansikte?

S: Nej, han hade sprungit, han var ju på väg in i en gränd. Jag såg ingenting sånt.


F: Hur långt ifrån den på gatan liggande mannen är den springande när du ser honom?

S: Tre fyra meter.


F: Tre fyra meter?

S: Ja.


F: Och han springer ju i riktning Tunnelgatan öster ut, in i gränden?

S: Ja.


F: Kan du säga någonting om på vilket sätt han springer?

S: Nej jag vet inte.


F: Var det något anmärkningsvärt?

S: Nej det var bara att han sprang.


F: Hur springer han. Sprang han fort?

S: Ja, jag hann ju inte se så mycket, jag ser bara att någon sprang in.


F: Ett mycket kort ögonblick?

S: Ja det var det.

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

S: på sig.


F: Såg du om han hade någonting på huvudet?

S: Nej det såg jag inte. Jag såg inte om han hade det eller inte.


F: Mörka kläder, du har inte uppfattning om vad för slags kläder. Om det var rock, jacka eller vad det var?

S: Nej, det gick så snabbt, man hann bara se en skymt.


F: Var det något speciellt som du lade märke till beträffande hans klädsel. Något som var i ögonfallande på något sätt?

S: Nej.


F: Ingenting?

S: Nej.


F: Var byxorna också mörka?

S: Ja, jag tror det.


F: Det var det intryck du fick?

S: Ja.


F: Fanns det någonting som var ljust i hans klädsel, i hans person?

S: Jag vet inte.


F: Såg du något av hans ansikte?

S: Nej, han hade sprungit, han var ju på väg in i en gränd. Jag såg ingenting sånt.


F: Hur långt ifrån den på gatan liggande mannen är den springande när du ser honom?

S: Tre fyra meter.


F: Tre fyra meter?

S: Ja.


F: Och han springer ju i riktning Tunnelgatan öster ut, in i gränden?

S: Ja.


F: Kan du säga någonting om på vilket sätt han springer?

S: Nej jag vet inte.


F: Var det något anmärkningsvärt?

S: Nej det var bara att han sprang.


F: Hur springer han. Sprang han fort?

S: Ja, jag hann ju inte se så mycket, jag ser bara att någon sprang in.


F: Ett mycket kort ögonblick?

S: Ja det var det.

F: Som du ser...

S: Ja.


F: Uppfattade du om han hade någonting i händerna. Någon väska eller någonting annat?

S: Nej jag vet inte.


F: Fanns det någon annan person i närheten av den springande mannen?

S: Nej det fanns det inte. Jag tror inte det.


F: Lade du märke till någon ytterligare person i första skedet så att säga, direkt när du tittar åt det här hållet förutom den liggande mannen, förutom den flyende mannen?

S: Nej jag såg ju då Lisbeth Palme, men jag såg inte att det var hon, jag såg att hon böjde sig ner där. Jag tror inte det var något mycket folk där runt omkring på den sidan.

F: Var det någon förutom de här tre då. Mannen som ligger, som springer, och kvinnan som sedan visar sig vara Lisbeth Palme?

S: Nej.


F: Du har inget minne av att du registrerade någon annan människa?

S: Nej det har jag inte.


F: Efter vad jag förstår av vad du tidigare har berättat så begav ni er över gatan till den här platsen, du och Ulrika. Är det riktigt?

S: Ja.


F: Det gjorde ni direkt eller...

S: Ja, det gjorde vi,


F: Kan du berätta vad ni gjorde för iakttagelser då. Såg ni några andra människor?

S: När vi kom dit?


F: Ja.

S: Ja jag tror att när vi kom dit, då kom vi ungefär samtidigt som den där Anna eller vad hon heter.


F: Anna Hage.

S: Och hennes kompis, jag tror att vi kom ungefär samtidigt. Eller så hade de precis kommit.

Taxichauffören som stod parkerad, han stod utanför där också, kom precis samtidigt med oss.

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

F: Som du ser...

S: Ja.


F: Uppfattade du om han hade någonting i händerna. Någon väska eller någonting annat?

S: Nej jag vet inte.


F: Fanns det någon annan person i närheten av den springande mannen?

S: Nej det fanns det inte. Jag tror inte det.


F: Lade du märke till någon ytterligare person i första skedet så att säga, direkt när du tittar åt det här hållet förutom den liggande mannen, förutom den flyende mannen?

S: Nej jag såg ju då Lisbeth Palme, men jag såg inte att det var hon, jag såg att hon böjde sig ner där. Jag tror inte det var något mycket folk där runt omkring på den sidan.

F: Var det någon förutom de här tre då. Mannen som ligger, som springer, och kvinnan som sedan visar sig vara Lisbeth Palme?

S: Nej.


F: Du har inget minne av att du registrerade någon annan människa?

S: Nej det har jag inte.


F: Efter vad jag förstår av vad du tidigare har berättat så begav ni er över gatan till den här platsen, du och Ulrika. Är det riktigt?

S: Ja.


F: Det gjorde ni direkt eller...

S: Ja, det gjorde vi,


F: Kan du berätta vad ni gjorde för iakttagelser då. Såg ni några andra människor?

S: När vi kom dit?


F: Ja.

S: Ja jag tror att när vi kom dit, då kom vi ungefär samtidigt som den där Anna eller vad hon heter.


F: Anna Hage.

S: Och hennes kompis, jag tror att vi kom ungefär samtidigt. Eller så hade de precis kommit.

Taxichauffören som stod parkerad, han stod utanför där också, kom precis samtidigt med oss.

F: Lade du märke till någon person, någon som uppträdde egendomligt på något sätt. Någon som avvek från de övriga i sitt sätt att vara?

S: Nej det gjorde jag inte.


F: Såg du någon ytterligare person som avvek från platsen eller i närheten av platsen. Antingen till fots eller i något fordon?

S: Jag la inte märke till något sånt.


F: Innan ni hade passerat korsningen med Tunnelgatan, alltså precis innan de här skotten, hade du sett Olof Palme och Lisbeth Palme då?

S: Nej det hade jag inte.


F: Det hade du inte.

Hade ni, kommer du ihåg det, om ni hade, gick tillsammans med många andra människor på trottoaren när ni passerade Tunnelgatan.

Kommer du ihåg någonting om det. Om det fanns bilar eller andra människor i dess närhet?

S: Ja det fanns det, det fanns bilar som körde och framför oss tror jag inte att det var så mycket, men bakom oss tror jag nog att det var, jag vet inte.


F: Lade du märke till någon person här i själva korsningen vid Tunnelgatan & Sveavägen, på den sida som ni gick?

S: Nej.


F: Det gör du inte.

S: Nej.


F: Får jag bara avslutningsvis fråga dig Susanne, såg du någon person under din promenad här på Sveavägen och framåt tillsammans med Ulrika, någon person som hade någon walkie-talkie eller något liknande?

S: Nej jag såg inget sånt.


F: Inget sånt.

S: Nej.


F: Ingen som uppträdde anmärkningsvärt?

S: Nej, vi pratade hela tiden så vi lade inte märke...


F: Jag har ingen ytterligare fråga. Är det någonting du vill berätta?

S: Nej.

F: Det finns inget speciellt?

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

F: Lade du märke till någon person, någon som uppträdde egendomligt på något sätt. Någon som avvek från de övriga i sitt sätt att vara?

S: Nej det gjorde jag inte.


F: Såg du någon ytterligare person som avvek från platsen eller i närheten av platsen. Antingen till fots eller i något fordon?

S: Jag la inte märke till något sånt.


F: Innan ni hade passerat korsningen med Tunnelgatan, alltså precis innan de här skotten, hade du sett Olof Palme och Lisbeth Palme då?

S: Nej det hade jag inte.


F: Det hade du inte.

Hade ni, kommer du ihåg det, om ni hade, gick tillsammans med många andra människor på trottoaren när ni passerade Tunnelgatan.

Kommer du ihåg någonting om det. Om det fanns bilar eller andra människor i dess närhet?

S: Ja det fanns det, det fanns bilar som körde och framför oss tror jag inte att det var så mycket, men bakom oss tror jag nog att det var, jag vet inte.


F: Lade du märke till någon person här i själva korsningen vid Tunnelgatan & Sveavägen, på den sida som ni gick?

S: Nej.


F: Det gör du inte.

S: Nej.


F: Får jag bara avslutningsvis fråga dig Susanne, såg du någon person under din promenad här på Sveavägen och framåt tillsammans med Ulrika, någon person som hade någon walkie-talkie eller något liknande?

S: Nej jag såg inget sånt.


F: Inget sånt.

S: Nej.


F: Ingen som uppträdde anmärkningsvärt?

S: Nej, vi pratade hela tiden så vi lade inte märke...


F: Jag har ingen ytterligare fråga. Är det någonting du vill berätta?

S: Nej.

F: Det finns inget speciellt?

S: Nej.


F: Förhöret avslutas klockan 10:55 .


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Jonsson
krinspI hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
/Ulla Perzohn/


Förhöret efterföljs i morgon av rekonstruktion som Susanne medverkar i.

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

Pol-1986-04-11 1040 E1096-02-B Susanne Karlsson.pdf

S: Nej.


F: Förhöret avslutas klockan 10:55 .


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Jonsson
krinspI hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
/Ulla Perzohn/


Förhöret efterföljs i morgon av rekonstruktion som Susanne medverkar i.