wpu.nu

Uppslag:E1096-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-07
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-13 16:08
Avslutat
1988-10-13 16:30


Protokoll fört vid förhör med, -

Förhöret hållet i polisens civila tjänstefordon utanför Sveavägen 42 i Stockholm 1988-10-13 16:08 .


Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson och krinsp Inge Uvemo / RK-A2.

Inga övriga närvarande. Bandupptagning.


 UL  informeras om att hon skall höras, angående sina iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .

 UL  berättar att hon på kvällen 1986-02-28 , tillsammans med några kamrater, varit på restaurant Sturehof, nere vid Stureplan i Stockholm.
Hon tillägger att det eventuellt kan ha varit ytterligare personer med, men hon minns inte.

Sällskapet började kvällen på restaurant Sturehof, men beslutade sig efter några timmar att besöka Gamla Kåren, uppe på Holländargatan.

Idag heter stället Glädjehuset.

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Protokoll fört vid förhör med, -

Förhöret hållet i polisens civila tjänstefordon utanför Sveavägen 42 i Stockholm 1988-10-13 16:08 .


Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson och krinsp Inge Uvemo / RK-A2.

Inga övriga närvarande. Bandupptagning.


 UL  informeras om att hon skall höras, angående sina iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .

 UL  berättar att hon på kvällen 1986-02-28 , tillsammans med några kamrater, varit på restaurant Sturehof, nere vid Stureplan i Stockholm.
Hon tillägger att det eventuellt kan ha varit ytterligare personer med, men hon minns inte.

Sällskapet började kvällen på restaurant Sturehof, men beslutade sig efter några timmar att besöka Gamla Kåren, uppe på Holländargatan.

Idag heter stället Glädjehuset.

vill minnas att man lämnade stället i olika omgångar och att sällskapet liksom delades upp i två gäng.Vid cirka 21:30-22 -tiden, så lämnade hon och promenerade ut på Stureplan och vidara Kungsgatan upp mot Sveavägen.

Man gick på Kungsgatans södra sida och när man kommit upp en bit på denna gata, så gick man in i en godisaffär. De handlade ingenting annat än godis.

Man fortsätter därefter promenaden, vidare upp mot Sveavägen och på samma sida som tidigare.

Uppe vid korsningen, så går man över till den motsatta sidan av Kungsgatan och vidare Sveavägen norrut och nu på Sveavägens östra sida.

förmodar att man hela tiden promenerade hela Sveavägen norrut, på samma sida och fram till korsningen med Rådmansgatan, där man vek upp till vänster, vidare uppför några trappor till Holländargatan, där Glädjehuset fanns.

På fråga till , om det hände nånting speciellt under promenadvägen, så säger hon att det gjorde det inte. Hon menar att man var ett sällskap, som gick tillsammans, pratade och åt godis.

Någon timme efter det att hon och de övriga tre, kommit upp till Glädjehuset, så anlände den andra delen av gänget. Hon tror att klockan då var runt 23 -tiden.

Vid cirka 01:00 -tiden på natten, så lämnade hela sällskapet Glädjehuset, för att gå hem till sig.

När man befann sig utanför på gatan uppe vid Glädjehuset, så kom det en okänd flicka fram till vakten och frågade om det var sant, det som hade hänt, nämligen att man hade skjutit statsminister Olof Palme. Vakten gav ett enkelt svar, om att det var sant.

Därefter skildes från de övriga gänget och

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

vill minnas att man lämnade stället i olika omgångar och att sällskapet liksom delades upp i två gäng.Vid cirka 21:30-22 -tiden, så lämnade hon och promenerade ut på Stureplan och vidara Kungsgatan upp mot Sveavägen.

Man gick på Kungsgatans södra sida och när man kommit upp en bit på denna gata, så gick man in i en godisaffär. De handlade ingenting annat än godis.

Man fortsätter därefter promenaden, vidare upp mot Sveavägen och på samma sida som tidigare.

Uppe vid korsningen, så går man över till den motsatta sidan av Kungsgatan och vidare Sveavägen norrut och nu på Sveavägens östra sida.

förmodar att man hela tiden promenerade hela Sveavägen norrut, på samma sida och fram till korsningen med Rådmansgatan, där man vek upp till vänster, vidare uppför några trappor till Holländargatan, där Glädjehuset fanns.

På fråga till , om det hände nånting speciellt under promenadvägen, så säger hon att det gjorde det inte. Hon menar att man var ett sällskap, som gick tillsammans, pratade och åt godis.

Någon timme efter det att hon och de övriga tre, kommit upp till Glädjehuset, så anlände den andra delen av gänget. Hon tror att klockan då var runt 23 -tiden.

Vid cirka 01:00 -tiden på natten, så lämnade hela sällskapet Glädjehuset, för att gå hem till sig.

När man befann sig utanför på gatan uppe vid Glädjehuset, så kom det en okänd flicka fram till vakten och frågade om det var sant, det som hade hänt, nämligen att man hade skjutit statsminister Olof Palme. Vakten gav ett enkelt svar, om att det var sant.

Därefter skildes från de övriga gänget och

vandrade ner mot Barnhusbron, där man skulle försöka få tag på en taxi. De andra i gänget gick mot tunnelbanan till.

Under promenaden mot Barnhusbron, såg flera polisbilar.

När de så småningom fick tag på en taxi, så frågade de taxichauffören, om det var sant, ryktet att Olof Palme hade blivit skjuten.

Denne svarade inte, utan satte enbart på radion, så fick de höra sorgemusik och Staffan Smith pratade i radion. Hon fick då nyheterna bekräftade för sig.

När hon fick reda på att Palme skjutits i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen, så tänkte hon på att hon även passerat där under kvällen.

Hon menar dock att hon redan då funderade på, om hon gjort några iakttagelser.

Hon kom fram till att hon ingenting sett och menar att det var en helt normal kväll, som inte skilde sig på något sätt, från andra kvällar.

tillfrågas, om gänget hon var tillsammans med, under promenadvägen från Stureplan till Kårhuset, träffat någon bekant. Hon säger att det hade man inte gjort.
Förhöret avslutas klockan 16:30 .

Godkänt utan återuppspelning.


Stockholm som ovan


Inge Uvemo / krinsp

Per Gustavsson / krinsp

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-07 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

vandrade ner mot Barnhusbron, där man skulle försöka få tag på en taxi. De andra i gänget gick mot tunnelbanan till.

Under promenaden mot Barnhusbron, såg flera polisbilar.

När de så småningom fick tag på en taxi, så frågade de taxichauffören, om det var sant, ryktet att Olof Palme hade blivit skjuten.

Denne svarade inte, utan satte enbart på radion, så fick de höra sorgemusik och Staffan Smith pratade i radion. Hon fick då nyheterna bekräftade för sig.

När hon fick reda på att Palme skjutits i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen, så tänkte hon på att hon även passerat där under kvällen.

Hon menar dock att hon redan då funderade på, om hon gjort några iakttagelser.

Hon kom fram till att hon ingenting sett och menar att det var en helt normal kväll, som inte skilde sig på något sätt, från andra kvällar.

tillfrågas, om gänget hon var tillsammans med, under promenadvägen från Stureplan till Kårhuset, träffat någon bekant. Hon säger att det hade man inte gjort.
Förhöret avslutas klockan 16:30 .

Godkänt utan återuppspelning.


Stockholm som ovan


Inge Uvemo / krinsp

Per Gustavsson / krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-15 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med,13 oktober 1988 med början kl 19.15. Förhörsledare: krinsp Inge Uveno och krinsp Per Gustavsson/RK-A2. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

informeras om att hon skall höras, angående sina eventuella , på Sveavägen kvällen den 28 februari 1986.

berättar att hon nämnd kväll, befunnit sig på Sturehof, nere vid Sture. Hon tror att hon kom dit vid cirka 20.00-tiden, då tillsammans medItillägger att detta var andra gången hon träffade detta sällskap. Det även andra gången hon träffadetillägger även att det kan ha varit fler i sällskapet. Hon kommer dock ihåg, fler personer utöver de tidigare ntienda.

ur stillskapet åt. Delar av sällskapet drack endast.

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Protokoll fört vid förhör med,13 oktober 1988 med början kl 19.15. Förhörsledare: krinsp Inge Uveno och krinsp Per Gustavsson/RK-A2. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

informeras om att hon skall höras, angående sina eventuella , på Sveavägen kvällen den 28 februari 1986.

berättar att hon nämnd kväll, befunnit sig på Sturehof, nere vid Sture. Hon tror att hon kom dit vid cirka 20.00-tiden, då tillsammans medItillägger att detta var andra gången hon träffade detta sällskap. Det även andra gången hon träffadetillägger även att det kan ha varit fler i sällskapet. Hon kommer dock ihåg, fler personer utöver de tidigare ntienda.

ur stillskapet åt. Delar av sällskapet drack endast.

timmar. Han menar någon gång kring klockan 22. Såvitt hon kommer ihåg, gick hon tillsammans med, Detta süllokap hade för avsikt att gå till Glädjehuset på Holländargatan och gjorde även det. De personer som blev kvar, såg oj111 mer under kvällen, såvitt hon komer ihåg idag. Hon menar att hon vet at UHon kan dock inte komna ihåg mad ver eller vilka han stannade kvar.säger att hon inte minns, om de åkte tunnelbana eller promenerade till Glädjehuset. Hon säger att det kan ha gått, eftersom det inte är så lång väg.tror att hon blev kvar på Glädjehuset, fram till närmare 03.00 (1 mars 1986) Under hennes tid på Glädjehuset, hörde hon inget om att Palme skulle ha blivit mördad. Hon tog nattbussen,tiden. Under bussresan hem, fick hon höra talas om att Olof Palme blivit mördad.trodde dock inte på denna uppgift. Väl hemna i sinpå radion, då fick hon höra att det spelades sorgemusik och då även bekräftelse av att Olof Palme mördats.

fråga om hon, då hon fick bekräftelsen om mordet av Olof Palme, ifall hon på att tänka på att hon själv under fredagkvällen passerat platsen Tunnel/Sveavägen, så säger hon att hon aldrig fick de funderingarna.

avslutas klockan 19.35.

= Förhörsledare

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

timmar. Han menar någon gång kring klockan 22. Såvitt hon kommer ihåg, gick hon tillsammans med, Detta süllokap hade för avsikt att gå till Glädjehuset på Holländargatan och gjorde även det. De personer som blev kvar, såg oj111 mer under kvällen, såvitt hon komer ihåg idag. Hon menar att hon vet at UHon kan dock inte komna ihåg mad ver eller vilka han stannade kvar.säger att hon inte minns, om de åkte tunnelbana eller promenerade till Glädjehuset. Hon säger att det kan ha gått, eftersom det inte är så lång väg.tror att hon blev kvar på Glädjehuset, fram till närmare 03.00 (1 mars 1986) Under hennes tid på Glädjehuset, hörde hon inget om att Palme skulle ha blivit mördad. Hon tog nattbussen,tiden. Under bussresan hem, fick hon höra talas om att Olof Palme blivit mördad.trodde dock inte på denna uppgift. Väl hemna i sinpå radion, då fick hon höra att det spelades sorgemusik och då även bekräftelse av att Olof Palme mördats.

fråga om hon, då hon fick bekräftelsen om mordet av Olof Palme, ifall hon på att tänka på att hon själv under fredagkvällen passerat platsen Tunnel/Sveavägen, så säger hon att hon aldrig fick de funderingarna.

avslutas klockan 19.35.

= Förhörsledare

SPANINGSUPPSLAG Igrove brottman

BY

OTA

OSLO

toleton

of Pons

Uponor temmnoen torn

ringsbad

Os

05

Urcitum 1988-10-15 GS

Forhorsot

Promos

Ja

nu har vi avslutat förhöret. Vill du få det återuppspelat eller godinner du det i det skick det är? Jag godkänner det.

om Ovan

Ingo Uvemo/krinsp

Per Gustavsson/krinsp.

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

Pol-1988-10-15 E1096-08 Förhör-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen-Sveavägen.pdf

SPANINGSUPPSLAG Igrove brottman

BY

OTA

OSLO

toleton

of Pons

Uponor temmnoen torn

ringsbad

Os

05

Urcitum 1988-10-15 GS

Forhorsot

Promos

Ja

nu har vi avslutat förhöret. Vill du få det återuppspelat eller godinner du det i det skick det är? Jag godkänner det.

om Ovan

Ingo Uvemo/krinsp

Per Gustavsson/krinsp.