wpu.nu

Uppslag:E1096-10

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-10
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-17 19:30
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med -

1988-10-17 19:30 .

Förhörsledare kriminalinspektörerna Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2.

Inga övriga närvarande

Bandupptagning.


höres i Palmeutredningen.

Han informeras om att han skall höras angående sina iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .


.
Han kom hem till henne omkring 18-19 -tiden på kvällen.

De skulle sedan vidare till Glädjehuset som ligger på Holländargatan.

Någon gång kring cirka 21-22 -tiden så lämnade lägenhet tillsammans med 4-5 stycken andra personer. För att promenera upp till Glädjehuset.

Sällskapet promenerar ut på Saltmätargatan och viker av till höger och går denna gata norrut fram till Rådmansgatan där man viker till vänster för att gå uppför några trappor upp till Holländargatan och vidare fram till Glädjehuset.

På fråga till om han lagt märke till någonting speciellt under promenaden från upp till Glädjehuset så säger han att han inte observerade någonting speciellt.

Under kvällen på Glädjehuset så träffade

Minnesbilden är att dessa anländer efter honom.

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Protokoll fört vid förhör med -

1988-10-17 19:30 .

Förhörsledare kriminalinspektörerna Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2.

Inga övriga närvarande

Bandupptagning.


höres i Palmeutredningen.

Han informeras om att han skall höras angående sina iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .


.
Han kom hem till henne omkring 18-19 -tiden på kvällen.

De skulle sedan vidare till Glädjehuset som ligger på Holländargatan.

Någon gång kring cirka 21-22 -tiden så lämnade lägenhet tillsammans med 4-5 stycken andra personer. För att promenera upp till Glädjehuset.

Sällskapet promenerar ut på Saltmätargatan och viker av till höger och går denna gata norrut fram till Rådmansgatan där man viker till vänster för att gå uppför några trappor upp till Holländargatan och vidare fram till Glädjehuset.

På fråga till om han lagt märke till någonting speciellt under promenaden från upp till Glädjehuset så säger han att han inte observerade någonting speciellt.

Under kvällen på Glädjehuset så träffade

Minnesbilden är att dessa anländer efter honom.

Han har ingen uppfattning vad klockan kan ha varit när han träffar detta sällskap.

Någon gång efter midnatt så lämnar ensam Glädjehuset för att åka hem.

Minnesbilden är att dom övriga i sällskapet fortfarande var kvar där.

Han menar att han i efterhand fick reda på av dom andra att dessa på Glädjehuset fått reda på att statsminister Olof Palme blivit mördad.

När detta besked kom var inte kvar där.

När han lämnade Glädjehuset gick han liksom bakvägen upp mot
kommer inte riktigt ihåg vilka gator han promenerade men säger att han i varje fall inte gick ner för trapporna vid Rådmansgatan och vidare ner mot Sveavägen.

När han så småningom kommer upp till


Dagen efter, 1986-03-01 väcks av att telefonen ringer.

Det var hans mamma som ringde vid 9-tiden på morgonen och berättade att statsminister Olof Palme hade blivit mördad.

tillfrågas särskilt ifall någon i skulle ha nämnt någonting om att de varit inblandad i något bråk eller intermezzo tidigare under kvällen 1986-02-28 .

menar då att han inte har något som helst minne över detta.

Om någon skulle ha sagt så eller berättat om något bråk så skulle han klart ha kommit ihåg det.

I hans bekantskapskrets är det mycket ovanligt att personerna blir inblandade i bråk.

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Han har ingen uppfattning vad klockan kan ha varit när han träffar detta sällskap.

Någon gång efter midnatt så lämnar ensam Glädjehuset för att åka hem.

Minnesbilden är att dom övriga i sällskapet fortfarande var kvar där.

Han menar att han i efterhand fick reda på av dom andra att dessa på Glädjehuset fått reda på att statsminister Olof Palme blivit mördad.

När detta besked kom var inte kvar där.

När han lämnade Glädjehuset gick han liksom bakvägen upp mot
kommer inte riktigt ihåg vilka gator han promenerade men säger att han i varje fall inte gick ner för trapporna vid Rådmansgatan och vidare ner mot Sveavägen.

När han så småningom kommer upp till


Dagen efter, 1986-03-01 väcks av att telefonen ringer.

Det var hans mamma som ringde vid 9-tiden på morgonen och berättade att statsminister Olof Palme hade blivit mördad.

tillfrågas särskilt ifall någon i skulle ha nämnt någonting om att de varit inblandad i något bråk eller intermezzo tidigare under kvällen 1986-02-28 .

menar då att han inte har något som helst minne över detta.

Om någon skulle ha sagt så eller berättat om något bråk så skulle han klart ha kommit ihåg det.

I hans bekantskapskrets är det mycket ovanligt att personerna blir inblandade i bråk.

Förhöret avslutas klockan 19:55 .

F: Förhörsledaren

 UL :  Uppgiftslämnaren 

F: Ja  UL , du har ju varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in din berättelse, vill du lyssna igenom förhöret eller godkänner du det så här?

 UL : Jag godkänner det så här.
Per Gustavsson
Krinsp


Inge Uvemo
Krinsp

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-20 E1096-10 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Förhöret avslutas klockan 19:55 .

F: Förhörsledaren

 UL :  Uppgiftslämnaren 

F: Ja  UL , du har ju varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in din berättelse, vill du lyssna igenom förhöret eller godkänner du det så här?

 UL : Jag godkänner det så här.
Per Gustavsson
Krinsp


Inge Uvemo
Krinsp