wpu.nu

Uppslag:E1096-04

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1096-04
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1996-02-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-18 00:00
Avslutat


Bandupptagning vid förhör


Han höres 1988-10-09 13:05 av krinsp Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2.

Förhöret hållet i polisens civila tjänstefordon. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.


 UL  informeras om att han skall höras i Palmeutredningen med anledning av att en bekant till honom berättat att han tillsammans med sällskap befunnit sig i Stockholms City och Sveavägen på kvällen 1986-02-28 .

Förhöret påbörjas i polisens tjänstefordon nere vid Stureplan.

 UL  berättar då vi befinner oss nere vid Stureplan att han tillsammans med


samt eventuellt ytterligare någon till, lämnade restaurang Sturehof vid 22:45-23:00 -tiden på kvällen 1986-02-28 .

De promenerade över refugen där Svampen står och vidare in på Kungsgatan. De gick över till Kungsgatans norra sida och promenerade denna fram västerut i riktning mot Sveavägen.

 UL  tillfrågas om det hände något speciellt under den promenaden fram till Sveavägen.

Han berättar då att han för någon tid sedan pratat

säger att nu då han har fått berättat för sig så kanske han kommer ihåg det men det är dock ingenting som han jälv kommit på.

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Bandupptagning vid förhör


Han höres 1988-10-09 13:05 av krinsp Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2.

Förhöret hållet i polisens civila tjänstefordon. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.


 UL  informeras om att han skall höras i Palmeutredningen med anledning av att en bekant till honom berättat att han tillsammans med sällskap befunnit sig i Stockholms City och Sveavägen på kvällen 1986-02-28 .

Förhöret påbörjas i polisens tjänstefordon nere vid Stureplan.

 UL  berättar då vi befinner oss nere vid Stureplan att han tillsammans med


samt eventuellt ytterligare någon till, lämnade restaurang Sturehof vid 22:45-23:00 -tiden på kvällen 1986-02-28 .

De promenerade över refugen där Svampen står och vidare in på Kungsgatan. De gick över till Kungsgatans norra sida och promenerade denna fram västerut i riktning mot Sveavägen.

 UL  tillfrågas om det hände något speciellt under den promenaden fram till Sveavägen.

Han berättar då att han för någon tid sedan pratat

säger att nu då han har fått berättat för sig så kanske han kommer ihåg det men det är dock ingenting som han jälv kommit på.

Då kör vi tjänstefordonet Kungsgatan västerut och kommer i jämnhöjd med en godisaffär vid namn Dahlia, Kungsgatan samma fastighet som Kungsgatan 28A, säger
köpte godis den kvällen.

För övrigt säger  UL  att de hade för avsikt att gå till Glädjehuset på Holländargatan och de tänkte inte mer på det utan de promenerade i riktning mot Glädjehuset.

Då de kom upp till korsningen Kungsgatan & Sveavägen gick sällskapet Sveavägen till höger i nordlig riktning. Han kommer dock inte ihåg om de korsade Sveavägen eller om de vek av till höger direkt och gick på Sveavägens östra sida.

Han tillägger dock att ifall det vart grön gubbe så är det inte omöjligt att de korsade Sveavägen och gick då på Sveavägens västra sida norrut. Detta är dock en osäker uppgift.

 UL  säger att Sveavägen är ju en sådan gata där det inte finns särskilt mycket att titta på. Han menar att man promenerade Sveavägen norrut på den sida där man liksom hamnar på, om man gick på den östra eller västra sidan det vet han inte.

 UL  tror att de promenerade fram till Tegnérgatan där de vek av till vänster och gick Tegnérgatan uppåt, västerut för att sedan vika av på Holländargatan till höger, alltså norrut. För vidare promenad till Glädjehuset.

Alternativ till Tegnérgatan kan de ha gått upp kvarteret bortanför, upp vid restaurang Venezia och några trappor upp till Holländargatan detta är dock  UL  osäker på men de tog antingen Tegnérgatan eller trapporna vid Venezia.

Trapporna ligger vid Rådmansgatans förlängning.

 UL  tillfrågas om han såg några bekanta personer under sin promenad från Sturehof till Glädjehuset. Han säger då att visst såg man folk men de passerade i revy, han menar att han inte träffade några bekanta människor.

Han säger vidare att ifall man sett Olof och Lisbeth Palme så hade man ju klart reagerat efterson de är kända människor.

Han har dock inte sett till paret Palme under promenaden. Ifall  UL  och hans sällskap stötte på några andra sällskap kommer han inte ihåg.

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Då kör vi tjänstefordonet Kungsgatan västerut och kommer i jämnhöjd med en godisaffär vid namn Dahlia, Kungsgatan samma fastighet som Kungsgatan 28A, säger
köpte godis den kvällen.

För övrigt säger  UL  att de hade för avsikt att gå till Glädjehuset på Holländargatan och de tänkte inte mer på det utan de promenerade i riktning mot Glädjehuset.

Då de kom upp till korsningen Kungsgatan & Sveavägen gick sällskapet Sveavägen till höger i nordlig riktning. Han kommer dock inte ihåg om de korsade Sveavägen eller om de vek av till höger direkt och gick på Sveavägens östra sida.

Han tillägger dock att ifall det vart grön gubbe så är det inte omöjligt att de korsade Sveavägen och gick då på Sveavägens västra sida norrut. Detta är dock en osäker uppgift.

 UL  säger att Sveavägen är ju en sådan gata där det inte finns särskilt mycket att titta på. Han menar att man promenerade Sveavägen norrut på den sida där man liksom hamnar på, om man gick på den östra eller västra sidan det vet han inte.

 UL  tror att de promenerade fram till Tegnérgatan där de vek av till vänster och gick Tegnérgatan uppåt, västerut för att sedan vika av på Holländargatan till höger, alltså norrut. För vidare promenad till Glädjehuset.

Alternativ till Tegnérgatan kan de ha gått upp kvarteret bortanför, upp vid restaurang Venezia och några trappor upp till Holländargatan detta är dock  UL  osäker på men de tog antingen Tegnérgatan eller trapporna vid Venezia.

Trapporna ligger vid Rådmansgatans förlängning.

 UL  tillfrågas om han såg några bekanta personer under sin promenad från Sturehof till Glädjehuset. Han säger då att visst såg man folk men de passerade i revy, han menar att han inte träffade några bekanta människor.

Han säger vidare att ifall man sett Olof och Lisbeth Palme så hade man ju klart reagerat efterson de är kända människor.

Han har dock inte sett till paret Palme under promenaden. Ifall  UL  och hans sällskap stötte på några andra sällskap kommer han inte ihåg.


På direkt fråga om det inträffade något intermezzo under promenaden till Glädjehuset säger  UL  att så inte var fallet. Så vitt han kan komma ihåg så var det inget bråk eller intermezzo som inträffade.

På fråga uppger  UL  att han och hans sällskap var lite uppspelta och kanske skrattade lite högt men att det inte var något överdrivet.

Väl framme vid Glädjehuset så träffade  UL 

 UL  tillfrågas om han har någon tidsuppgift då sällskapet kom fram till Glädjehuset.

Han säger då att de kan ha varit där mellan klockan 23:15 och 23:35 , en uppskattad tid.

Han menar dock att om man gick Sveavägen norrut så lade man inte märke till någonting utöver det vanliga.

 UL  berättar att då de skulle lämna Glädjehuset så gick de bort till trapporna för att ta trapporna ner till Sveavägen där trapporna börjar så träffade  UL  och hans sällskap på en lättklädd man som sade att han skulle hem och se på nyheterna.

 UL  tyckte att detta var konstigt då och tänkte för sig själv att den här mannen har nog fått för mycket. Mannen sade då att han hört att Olof Palme skulle ha blivit mördad eller skjuten under kvällen. Olof Palme skulle vara död.

 UL  ville inte tro på detta utan han avfärdade mannen. Mannen höll dock på sig och sade att han under en fest som han tidigare under kvällen varit på hade hört det på radion. Då började även  UL  att tänka att det kanske är sant.

De gick då Sveavägen norrut vidare in på Odengatan upp för backen västerut, fram till bussarna uppe vid Odenplan. Därifrån tog de då nattbussen var och en hem till sitt. Även under bussresan pratades det om Olof Palme och att han skulle ha blivit mördad.

 UL  menar att då han även på bussen fick höra detta och det var människor som från olika delar av stan då samlas på denna buss som man kan anta, pratade om att Palme blivit mördad så menar  UL  att man fick anta att det var riktigt.

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf


På direkt fråga om det inträffade något intermezzo under promenaden till Glädjehuset säger  UL  att så inte var fallet. Så vitt han kan komma ihåg så var det inget bråk eller intermezzo som inträffade.

På fråga uppger  UL  att han och hans sällskap var lite uppspelta och kanske skrattade lite högt men att det inte var något överdrivet.

Väl framme vid Glädjehuset så träffade  UL 

 UL  tillfrågas om han har någon tidsuppgift då sällskapet kom fram till Glädjehuset.

Han säger då att de kan ha varit där mellan klockan 23:15 och 23:35 , en uppskattad tid.

Han menar dock att om man gick Sveavägen norrut så lade man inte märke till någonting utöver det vanliga.

 UL  berättar att då de skulle lämna Glädjehuset så gick de bort till trapporna för att ta trapporna ner till Sveavägen där trapporna börjar så träffade  UL  och hans sällskap på en lättklädd man som sade att han skulle hem och se på nyheterna.

 UL  tyckte att detta var konstigt då och tänkte för sig själv att den här mannen har nog fått för mycket. Mannen sade då att han hört att Olof Palme skulle ha blivit mördad eller skjuten under kvällen. Olof Palme skulle vara död.

 UL  ville inte tro på detta utan han avfärdade mannen. Mannen höll dock på sig och sade att han under en fest som han tidigare under kvällen varit på hade hört det på radion. Då började även  UL  att tänka att det kanske är sant.

De gick då Sveavägen norrut vidare in på Odengatan upp för backen västerut, fram till bussarna uppe vid Odenplan. Därifrån tog de då nattbussen var och en hem till sitt. Även under bussresan pratades det om Olof Palme och att han skulle ha blivit mördad.

 UL  menar att då han även på bussen fick höra detta och det var människor som från olika delar av stan då samlas på denna buss som man kan anta, pratade om att Palme blivit mördad så menar  UL  att man fick anta att det var riktigt.

det folket pratade om.


F: Förhörsledaren

 UL : Uppgiftslämnaren


F: Ja du  UL  nu tänkte vi avsluta förhöret och klockan är 13:37 , vill du få det återuppspelat?

 UL : Nej, det behövs inte, jag godkänner det som det är. Jag har hört vad du har sagt så att det är riktigt.

Då avslutar vi det hela.

Stockholm som ovan


Inge Uvemo
Krinsp


Per Gustavsson
Krinsp

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

Pol-1988-10-09 E1096-04 Förhör-Sveavägen-ungdomsgäng-Gunilla-Dahlen.pdf

det folket pratade om.


F: Förhörsledaren

 UL : Uppgiftslämnaren


F: Ja du  UL  nu tänkte vi avsluta förhöret och klockan är 13:37 , vill du få det återuppspelat?

 UL : Nej, det behövs inte, jag godkänner det som det är. Jag har hört vad du har sagt så att det är riktigt.

Då avslutar vi det hela.

Stockholm som ovan


Inge Uvemo
Krinsp


Per Gustavsson
Krinsp