wpu.nu

Uppslag:HI7504-13

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-13
Registrerat
2004-12-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Handlingar skrivna av Anders Larsson inlämnade av Claes Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2004-12-03 00:00
Avslutat


Diverse handlingar insända till utredningen av Claes Palme. Breven skrivna av Anders Larsson handlar av WACL. Breven förvaras endast i original. Diarienummer: 3845-02.

Stockholm den 3 december 2004

Ann-Helene Gustafsson

Pol-2004-12-03 HI7504-13 Handlingar-skrivna-av-Anders-Larsson-inl mnade-av-Claes-Palme.pdf

Pol-2004-12-03 HI7504-13 Handlingar-skrivna-av-Anders-Larsson-inl mnade-av-Claes-Palme.pdf

Diverse handlingar insända till utredningen av Claes Palme. Breven skrivna av Anders Larsson handlar av WACL. Breven förvaras endast i original. Diarienummer: 3845-02.

Stockholm den 3 december 2004

Ann-Helene Gustafsson