wpu.nu

Uppslag:HI7504-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-00
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
2019-01-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
Originalhandlingarna finns, men gula handlingarna saknas, Ärendet lades AA och nya gula kopior sattes in i gul pärm 2019-01-14. /HM
Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
PM till Senator Cranston
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


1986-10-07

The Honorable Alan Cranston
United States Senate
Hart Building, Suite 112
Washington, DC, 20510


Dear Senator Cranston:

SUBJECT: INVESTIGATION INTO THE ASSASSINATION OF SWEDISH PRIME MINISTER OLOF PALME

Recent news reports indicate that Swedish police officials have focused their investigation into the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme on local Swedish associates of the World Anti-Communist League (WACL).

Quoting an unnamed source close to Prime Minister Ingvar Carlsson, the newspaper Aftonbladet reports the scenario police are coming up with is that members of the WACL contacted like-minded people in Sweden with the idea of murdering Palme.

The WACL, provided agents and plans, while local Swedes gave on-the-spot advice and helped with the details around Palme's habits.

As you know, the WACL, headed by retired U.S. General John Singlaub, whose members include a number of prominent , senators and representatives, as well as Nazi war criminals, various stripes of U.S. ultra-rightists, and tied to rightwing terrorist organizations in Europe, Japan, and Latin America, is a powerful and well-financed organisation with close ties to the Nicaraguan Contras, Latin American death squads, the Unification Church, counterrevolutionary groups in Angola, Afghanistan, and Kampuchea.

Since Olof Palme, a longtime peace activist and critic of the U.S. war in Southeast Asia as well as its more recent aggression in Central America, was also a founding member of Six-Nation Summit on Nuclear Disarmament and spearheaded the Five Continent Peace Initiative contained in the group's Delhi Declaration, he certainly presented a thorn in the side of the current U.S. administration policies in a number of areas.

It is certainly conceivable, therefore, that, in view of relations in recent years of U.S. involvement in attempted and actual political assassinations worldwide, certain U.S. government officials and agents may well have been involved in the assassination of Olof Palme.

Is the U.S. Government cooperating fully with Swedish officials in their investigation?

Have there been or are there contemplated any congressional investigations into the WACL's possible involvement in the Olof Palme assassination and the possible involvement, directly or indirectly, of U.S. government officials and agents, whether acting in an official capacity or not?

Have there been or are there contemplated any judicial investigations or U.S. authorities into the WACL's possible involvement in the Olof Palme assassination in violation of U.S. laws and the further possible involvement,

Anknytning:
A7208 (A7208 - FAKTA (KOMPENDIUM USA/CANADAMATRL ORG PÅ REG))

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

1986-10-07

The Honorable Alan Cranston
United States Senate
Hart Building, Suite 112
Washington, DC, 20510


Dear Senator Cranston:

SUBJECT: INVESTIGATION INTO THE ASSASSINATION OF SWEDISH PRIME MINISTER OLOF PALME

Recent news reports indicate that Swedish police officials have focused their investigation into the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme on local Swedish associates of the World Anti-Communist League (WACL).

Quoting an unnamed source close to Prime Minister Ingvar Carlsson, the newspaper Aftonbladet reports the scenario police are coming up with is that members of the WACL contacted like-minded people in Sweden with the idea of murdering Palme.

The WACL, provided agents and plans, while local Swedes gave on-the-spot advice and helped with the details around Palme's habits.

As you know, the WACL, headed by retired U.S. General John Singlaub, whose members include a number of prominent , senators and representatives, as well as Nazi war criminals, various stripes of U.S. ultra-rightists, and tied to rightwing terrorist organizations in Europe, Japan, and Latin America, is a powerful and well-financed organisation with close ties to the Nicaraguan Contras, Latin American death squads, the Unification Church, counterrevolutionary groups in Angola, Afghanistan, and Kampuchea.

Since Olof Palme, a longtime peace activist and critic of the U.S. war in Southeast Asia as well as its more recent aggression in Central America, was also a founding member of Six-Nation Summit on Nuclear Disarmament and spearheaded the Five Continent Peace Initiative contained in the group's Delhi Declaration, he certainly presented a thorn in the side of the current U.S. administration policies in a number of areas.

It is certainly conceivable, therefore, that, in view of relations in recent years of U.S. involvement in attempted and actual political assassinations worldwide, certain U.S. government officials and agents may well have been involved in the assassination of Olof Palme.

Is the U.S. Government cooperating fully with Swedish officials in their investigation?

Have there been or are there contemplated any congressional investigations into the WACL's possible involvement in the Olof Palme assassination and the possible involvement, directly or indirectly, of U.S. government officials and agents, whether acting in an official capacity or not?

Have there been or are there contemplated any judicial investigations or U.S. authorities into the WACL's possible involvement in the Olof Palme assassination in violation of U.S. laws and the further possible involvement,

Anknytning:
A7208 (A7208 - FAKTA (KOMPENDIUM USA/CANADAMATRL ORG PÅ REG))

Forts på "svenska WACL".

Sveriges Nationella Förbund, SNF, ansökte och erhöll medlemskap i WACL 1979-02-09 .

Med i styrelsen fanns Åke Lindsten som senare utpekades ha varit med i en WACL styrd konferens genom CAUSA/MOON rörelsens Parismöte 1985, i februari.

Moonkyrkans rådgivare är General John Singlaub. Det hade anordnats en konferens angående hotet från Sovjet och det strategiska kriget.

Med på konferensen fanns bla svenska militärer,
.

SNF splittrades upp cirka 1986.

Man har haft nationalistiska ideal och bestått av äldre män med nostalgiska känslor för fd stormaktssverige vilket visas i dess syster eller underorganisationer,

  • Narvaförbundet firar Karl den XII:es minne, bla genom möten i Riddarkyrkan den 30 november.
  • Lützenförbundet firar den 6 nov, Gustav den II Adolf-dagen.

Man uppger att organisationen har funnits sedan 1900-talets början.

Vid den aktuella medlemsansökan till WACL fanns det med referenser från Wilhelm Landig, Österrike och Donald A Martin, Suffolk, Englund, båda är ledare inom EURO WACL som skall jämföras med de andra världsdelarnas sammanslutningar.

En fd medlem i SNF,  Sahlberg , Claes Hugo, skrev i ett brev till Åke Lindsten 1985-12-27 att han sammanträffat med en person i Costa Rica som mot 10 000 $ var villig att komma upp till Sverige och "knäppa" Nicaragua-vännen Olof Palme, se H184-93.Referens behövs

 Claes-Hugo Sahlberg  avflyttade från Sverige sommaren 1986 till Andorra under adress APTS Commos, , Andorra. Han har i SÄK:s undersökningar betecknats som alkoholiserad och  ha mytomani .

Ytterligare en person har ingått i kretsen, Kjell Sjöström, fd ordförande i SNF.

Personkretsen i SNF har nära kontakter med följande grupperingar:

National Front, National Folkeparti, norska extremhöger organisationer med bla Erik Blücher, , boende i Lund och Tor Petter Hadland, har avtjänat straff för bombhot mot biskop Desmond Tutu vid Nobelsfredsprisutdelning i Oslo. Hadland var med på WACL, möte i Nicaragua,under Somozas tid.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Forts på "svenska WACL".

Sveriges Nationella Förbund, SNF, ansökte och erhöll medlemskap i WACL 1979-02-09 .

Med i styrelsen fanns Åke Lindsten som senare utpekades ha varit med i en WACL styrd konferens genom CAUSA/MOON rörelsens Parismöte 1985, i februari.

Moonkyrkans rådgivare är General John Singlaub. Det hade anordnats en konferens angående hotet från Sovjet och det strategiska kriget.

Med på konferensen fanns bla svenska militärer,
.

SNF splittrades upp cirka 1986.

Man har haft nationalistiska ideal och bestått av äldre män med nostalgiska känslor för fd stormaktssverige vilket visas i dess syster eller underorganisationer,

  • Narvaförbundet firar Karl den XII:es minne, bla genom möten i Riddarkyrkan den 30 november.
  • Lützenförbundet firar den 6 nov, Gustav den II Adolf-dagen.

Man uppger att organisationen har funnits sedan 1900-talets början.

Vid den aktuella medlemsansökan till WACL fanns det med referenser från Wilhelm Landig, Österrike och Donald A Martin, Suffolk, Englund, båda är ledare inom EURO WACL som skall jämföras med de andra världsdelarnas sammanslutningar.

En fd medlem i SNF,  Sahlberg , Claes Hugo, skrev i ett brev till Åke Lindsten 1985-12-27 att han sammanträffat med en person i Costa Rica som mot 10 000 $ var villig att komma upp till Sverige och "knäppa" Nicaragua-vännen Olof Palme, se H184-93.Referens behövs

 Claes-Hugo Sahlberg  avflyttade från Sverige sommaren 1986 till Andorra under adress APTS Commos, , Andorra. Han har i SÄK:s undersökningar betecknats som alkoholiserad och  ha mytomani .

Ytterligare en person har ingått i kretsen, Kjell Sjöström, fd ordförande i SNF.

Personkretsen i SNF har nära kontakter med följande grupperingar:

National Front, National Folkeparti, norska extremhöger organisationer med bla Erik Blücher, , boende i Lund och Tor Petter Hadland, har avtjänat straff för bombhot mot biskop Desmond Tutu vid Nobelsfredsprisutdelning i Oslo. Hadland var med på WACL, möte i Nicaragua,under Somozas tid.

BSS, Bevara Sverige Svenskt,Avsnitt:HK med ordf, Sven Davidson, .

Sverigepartiet,Avsnitt:HM med ordf Stefan Herrmann, .

NRP, Nordiska Rikspartiet med ordf Göran Oredsson, gift med Vera Oredsson vars förre make  Sven Olov  Lindholm hade partiet  (Svensk socialistisk samling

Stockholmskretsen leddes av Stefan Krogstad vilken var med på WACL möte i Paraguay.

För att återgå till SNF bör man framhålla att deras mål är att avskaffa demokratin och införa kungaväldet som rådde före 1914.

Kretsen är ganska väl undersökt av SÄK.

Deras främsta intresse av BSS är enligt en av medlemmarna att det finns ungdommar i BSS och att dessa lättar upp stämningen på SNF:s möten (och kan hända gör att medelåldern på mötesdeltagarna blir 50 år, egenk.)

På näst följande sida beskrives EuroWACL ..

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

BSS, Bevara Sverige Svenskt,Avsnitt:HK med ordf, Sven Davidson, .

Sverigepartiet,Avsnitt:HM med ordf Stefan Herrmann, .

NRP, Nordiska Rikspartiet med ordf Göran Oredsson, gift med Vera Oredsson vars förre make  Sven Olov  Lindholm hade partiet  (Svensk socialistisk samling

Stockholmskretsen leddes av Stefan Krogstad vilken var med på WACL möte i Paraguay.

För att återgå till SNF bör man framhålla att deras mål är att avskaffa demokratin och införa kungaväldet som rådde före 1914.

Kretsen är ganska väl undersökt av SÄK.

Deras främsta intresse av BSS är enligt en av medlemmarna att det finns ungdommar i BSS och att dessa lättar upp stämningen på SNF:s möten (och kan hända gör att medelåldern på mötesdeltagarna blir 50 år, egenk.)

På näst följande sida beskrives EuroWACL ..

EUROWACL ; ( se även H184-32-G)

Ordförande:
Wilhelm Landig (WACL Austrian National Chapter)

Vice ordf:
H.R.H. Prince Alfred of Liechtenstein.

Sekreterare:
Donald A Martin ( WACL United Kingdom Chapter)


Medlemmar 1979:

Croatia (WACL national chapter): Ivan Suto

French Association for defense of culture: Hubert de Mieleau

Association International per la cultura Occidentale: N Mollicone

Gesellschaft für freie publizitik: G Sudholt

Confedracion national de combitants (Spanien): Antonio Martinez Cattaneo

Neue gemeinschaft (Tyskland): Michael Wagner.

South Netherlands anti-marxist league (Holland): St. C. de Berkelaar

The freedom league England och Irland): Jane Catmur

The British league for European freedom (England): The Dowager Lady Birdwood.

Nationale basis Schweiz ( Schweitz): Mr Sesiano on behalf of B Schmuckli

Voorpost ( Holland): F.E.M. Verbrugge

Solidaristische Militanten Orde (Belgien): Mosfel och Dieudonné

Alianca dos povez de lingua portuguese (Portugal). prof Pedro Martinez.

Hungarist movmeni (Ungern): dr Ernö Gömbös.

Vollbildungskreis Wien (Österrike och Tyskland): Karl Kowarik

Gemeinschaft Ostdeutscher grundbesitzer (Öst-Tyskland); H J Elbing

Moravia (Tjekoslovakien): J P Novak.

Ideologic anti-comunist combat of Greece (Grekland): Mikoleos Avramidis.

Ideologic anti-comunist combat of Cyprus (Cypern): Elefterios Elefteria

Norwegian Front (Norge): T Hadland.

Wittekobund (Syd-Tyskland): F Sukdolak.

Neu Gemeinschaft "Alpine Region" (Tyskland): Otto Munkwitz

Swedish National league (Sverige): Åke Lindsten

Estonia Chapter (Sverige): Arvo Horm

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

EUROWACL ; ( se även H184-32-G)

Ordförande:
Wilhelm Landig (WACL Austrian National Chapter)

Vice ordf:
H.R.H. Prince Alfred of Liechtenstein.

Sekreterare:
Donald A Martin ( WACL United Kingdom Chapter)


Medlemmar 1979:

Croatia (WACL national chapter): Ivan Suto

French Association for defense of culture: Hubert de Mieleau

Association International per la cultura Occidentale: N Mollicone

Gesellschaft für freie publizitik: G Sudholt

Confedracion national de combitants (Spanien): Antonio Martinez Cattaneo

Neue gemeinschaft (Tyskland): Michael Wagner.

South Netherlands anti-marxist league (Holland): St. C. de Berkelaar

The freedom league England och Irland): Jane Catmur

The British league for European freedom (England): The Dowager Lady Birdwood.

Nationale basis Schweiz ( Schweitz): Mr Sesiano on behalf of B Schmuckli

Voorpost ( Holland): F.E.M. Verbrugge

Solidaristische Militanten Orde (Belgien): Mosfel och Dieudonné

Alianca dos povez de lingua portuguese (Portugal). prof Pedro Martinez.

Hungarist movmeni (Ungern): dr Ernö Gömbös.

Vollbildungskreis Wien (Österrike och Tyskland): Karl Kowarik

Gemeinschaft Ostdeutscher grundbesitzer (Öst-Tyskland); H J Elbing

Moravia (Tjekoslovakien): J P Novak.

Ideologic anti-comunist combat of Greece (Grekland): Mikoleos Avramidis.

Ideologic anti-comunist combat of Cyprus (Cypern): Elefterios Elefteria

Norwegian Front (Norge): T Hadland.

Wittekobund (Syd-Tyskland): F Sukdolak.

Neu Gemeinschaft "Alpine Region" (Tyskland): Otto Munkwitz

Swedish National league (Sverige): Åke Lindsten

Estonia Chapter (Sverige): Arvo Horm

Bifogas en redogörelse över WACL av Anders Larsson.

Han har bifogat förteckningar över de svenskar som deltagit vid WACL-möten.

Han bifogade även förteckning över medlemsländer i hela världen.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Bifogas en redogörelse över WACL av Anders Larsson.

Han har bifogat förteckningar över de svenskar som deltagit vid WACL-möten.

Han bifogade även förteckning över medlemsländer i hela världen.

AKTUELLT OM "WACL"

PM

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

AKTUELLT OM "WACL"

PM

WACL World Anti-Communist League och svenska kontakter

Vad är World Anti-Conmunist League?

Det är lättare att säga vad WACL inte är!

Det är inte en organisation i svensk bemärkelse.

Det är en årlig tredagarskonferens, med delegater, observatörer, gäster från skilda världsdelar, med skilda religioner, hudfärg, åsikter, inklusive åsikter om hur man skall "bekämpa kommunismen".

Först till finansieringen:
Det är det rika Taiwan-Kinas WACL som utgör stommen, ryggraden, dominerande kraften i WACL, i samarbete med andra asiatiska chapters (representationer).

Taiwan-Kinas WACL är huvudfinansiären. Utgifterna är hotellkostnaderna för delegaterna inklusive sedvanliga konferenskostnader samt flygbiljetterna till "Taiwanvännerna" jorden över.

De gratis flygbiljetterna utgör ett starkt attraktionsmoment för vanligtvis fattiga organisationer, för lågavlönade, alternativt högavlönade med hög marginalskatt.

Bortsett från turistaspekten, kommer möjligheten att knyta kontakter med likasinnade seriösa personer och utbyta erfarenheter.

Taiwan-Kinas WACL finansierat av Kuomingtang-strukturen på det rika Taiwan (med eget flygbolag) behöver WACL för att "stärka moralen hos massorna", såväl på Taiwan som på fastlandskina (genom radiosändningar).

Konferenserna är något av en "show" där flaggorna från varje land, t ex Finland, Danmark, är viktigare än vilken representant som sitter framför flaggan, så länge han eller hon i stort stöder WACL linjen enligt Taipei.

(Genom WACL har tex Arvo Horm kunnat knyta viktiga nya exilkontakter vid återresor över USA,... kunnat träffa kongressmän från USA och parlamentariker från andra länder.

Själva WACL-resolutionerna och WACL som sådant har aldrig tagits på allvar - förrän 1978 internationella neofascister försökte "ta över", dvs när WACL riskerade att bli till global skada genom alla negativa massmediarapporteringar.


Vad är APACL:s roll?

Den asiatiska organisationen är inte bara regionalorganisation. Den kontrollerar hela WACL. Enligt stadgarna blir en APACL medlem automatiskt medlem i WACL.

Men en ny medlem av en regionalorganisation i övrigt måste godkännas av WACL styrelsen för att bli med i WACL!

Dessutom finns en paragraf om att Taiwans permanente hedersordförande "skall övervaka varje konferens så att den blir en antikommunistisk framgång".

Vilken verksamhet bedriver WACL?
WACL bedriver ingen global, regional eller lokal verksamhet annat än den som lokala personer, organisationer själva bedriver.

WACL håller "showkonferenser" och publicerar pompösa resolutioner. Vad medlemmar sedan gör när de kommer hem, är deras eget ansvar.

Många "medlemsorganisationer" (chapters) är "enmansorganisationer", fast personen varit eller är med i olika andra organisationer på hemma planet, utan minsta anknytning till WACL.

WACL-rollen" beskrivs således helt olika därhemma och på WACL-planet borta!!!!!

Observera att Taiwan finansierar konferenserna även i Afrika, Europa och USA till större delen!

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

WACL World Anti-Communist League och svenska kontakter

Vad är World Anti-Conmunist League?

Det är lättare att säga vad WACL inte är!

Det är inte en organisation i svensk bemärkelse.

Det är en årlig tredagarskonferens, med delegater, observatörer, gäster från skilda världsdelar, med skilda religioner, hudfärg, åsikter, inklusive åsikter om hur man skall "bekämpa kommunismen".

Först till finansieringen:
Det är det rika Taiwan-Kinas WACL som utgör stommen, ryggraden, dominerande kraften i WACL, i samarbete med andra asiatiska chapters (representationer).

Taiwan-Kinas WACL är huvudfinansiären. Utgifterna är hotellkostnaderna för delegaterna inklusive sedvanliga konferenskostnader samt flygbiljetterna till "Taiwanvännerna" jorden över.

De gratis flygbiljetterna utgör ett starkt attraktionsmoment för vanligtvis fattiga organisationer, för lågavlönade, alternativt högavlönade med hög marginalskatt.

Bortsett från turistaspekten, kommer möjligheten att knyta kontakter med likasinnade seriösa personer och utbyta erfarenheter.

Taiwan-Kinas WACL finansierat av Kuomingtang-strukturen på det rika Taiwan (med eget flygbolag) behöver WACL för att "stärka moralen hos massorna", såväl på Taiwan som på fastlandskina (genom radiosändningar).

Konferenserna är något av en "show" där flaggorna från varje land, t ex Finland, Danmark, är viktigare än vilken representant som sitter framför flaggan, så länge han eller hon i stort stöder WACL linjen enligt Taipei.

(Genom WACL har tex Arvo Horm kunnat knyta viktiga nya exilkontakter vid återresor över USA,... kunnat träffa kongressmän från USA och parlamentariker från andra länder.

Själva WACL-resolutionerna och WACL som sådant har aldrig tagits på allvar - förrän 1978 internationella neofascister försökte "ta över", dvs när WACL riskerade att bli till global skada genom alla negativa massmediarapporteringar.


Vad är APACL:s roll?

Den asiatiska organisationen är inte bara regionalorganisation. Den kontrollerar hela WACL. Enligt stadgarna blir en APACL medlem automatiskt medlem i WACL.

Men en ny medlem av en regionalorganisation i övrigt måste godkännas av WACL styrelsen för att bli med i WACL!

Dessutom finns en paragraf om att Taiwans permanente hedersordförande "skall övervaka varje konferens så att den blir en antikommunistisk framgång".

Vilken verksamhet bedriver WACL?
WACL bedriver ingen global, regional eller lokal verksamhet annat än den som lokala personer, organisationer själva bedriver.

WACL håller "showkonferenser" och publicerar pompösa resolutioner. Vad medlemmar sedan gör när de kommer hem, är deras eget ansvar.

Många "medlemsorganisationer" (chapters) är "enmansorganisationer", fast personen varit eller är med i olika andra organisationer på hemma planet, utan minsta anknytning till WACL.

WACL-rollen" beskrivs således helt olika därhemma och på WACL-planet borta!!!!!

Observera att Taiwan finansierar konferenserna även i Afrika, Europa och USA till större delen!

Varför detta militanta, provokativa namn "World Anti-Communist League"

Redan på senare 1960-talet höjdes konservativa medlemsröster att namnet borde vara World Freedom League eller liknande.

Men Talwan-kineserna har benhårt nekat: ordet "frihet" i vår bemärkelse förekommer ej på kinesiska, betyder där "oordning" närmast.

I WACL råder The Golden Rule: He who has the gold, makes the rules"

WACL har inspirerat såväl seriösa som oseriösa" vänsterskribenter" till otaliga artiklar, kommentarer, analyser och i några fall böcker.

WACL har många gånger fått spela rollen som huvudaktör i globala monokausala konspirationsteorier från dessa håll.

Nästan aldrig har sovjetrysk eller kommunistkinesisk press berört WACL.

Undantagandes WACL-konferensen i Genève 1980 då TASS och Pravda ironiserade över "grottmänniskor" från en förgången tid, "lierade med Pentagon och Nato".

Eftersom den estniska exilpressen genom Arvo Horm alltid detaljerat - oftast med foton - rapporterat från WACL-konferenserna och eftersom sovjetorganen prenumererar trofast på exilpressen, så vet KGB allt om WACL, mer än de flesta utanför WACL!

WACL:S "regionalorganisationer" Frågan om dödspatruller

APACL är bas och grundarorganisation.

APACL:s permanenta sekretariat finns i Taipei och ger ut egen APACL tidning.

I Taipei finns WACL:s högkvarter ävenledes, den permanente hedersordförandens kansli och mottagningslokaler: de senare försedda med imponerande diagram över WACL:s formella världsorganisation på sidoväggen.

Den afrikanska regionalorganisationen är helt sponsrad och finansierad av Taipei: Organisation for African Freedom. Taipei betalar alla flygresor till års- och regionalkonferenser. Till regionalkonferenser inbjuds WACL i Taiwan. Syftet är att visa Taiwan-Kinas stöd bland svarta afrikaner.

Den europeiska regionalorganisationen, med säte i Bruxelles, sponsrades också av Taiwan i synnerhet under kampen 1979-1983 mot det CAL/TECO/FEMACO-sponsrade "Eurowacl".

"Det gäller kampen om kontrollen över WACL ytterst, inte kamp mot påstådd "antisemitism", "nynazism" etc hävdade Taipeifinansiärerna denna tid.

FEMACO/TECO/CAL lämnade WACL våren 1984. Likaså gjorde den av dessa kontrollerade Liga Mundial Juvenil Anti-Communista.

Uppgifterna om samband mellan WACL och internationella dödspatruller i tex amerikansk press, bygger på rapporter om samband mellan medlemmar i Central- och Latinamerika av WACL och s.k. dödspatruller

CAL (Confederacion Anti Communista Latina Amerikana) höll hösten 1980 en regionalkonferens i Argentina (under Videla regimen) där man förspråkade metoden med dödspatruller mot vänsterfolk i hela Latin och Centralamerika.

Till denna regionalkonferens fick, mot alla regler, WACL:s ledande personer ingen inbjudan.

Ej heller fick de med Taiwan lierade Paraguaymedlemmarna någon inbjudan.

I Honduras har dödspatrullsaktivister medgivit inspiration och kontakter med regionala WACL, dvs CAL.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Varför detta militanta, provokativa namn "World Anti-Communist League"

Redan på senare 1960-talet höjdes konservativa medlemsröster att namnet borde vara World Freedom League eller liknande.

Men Talwan-kineserna har benhårt nekat: ordet "frihet" i vår bemärkelse förekommer ej på kinesiska, betyder där "oordning" närmast.

I WACL råder The Golden Rule: He who has the gold, makes the rules"

WACL har inspirerat såväl seriösa som oseriösa" vänsterskribenter" till otaliga artiklar, kommentarer, analyser och i några fall böcker.

WACL har många gånger fått spela rollen som huvudaktör i globala monokausala konspirationsteorier från dessa håll.

Nästan aldrig har sovjetrysk eller kommunistkinesisk press berört WACL.

Undantagandes WACL-konferensen i Genève 1980 då TASS och Pravda ironiserade över "grottmänniskor" från en förgången tid, "lierade med Pentagon och Nato".

Eftersom den estniska exilpressen genom Arvo Horm alltid detaljerat - oftast med foton - rapporterat från WACL-konferenserna och eftersom sovjetorganen prenumererar trofast på exilpressen, så vet KGB allt om WACL, mer än de flesta utanför WACL!

WACL:S "regionalorganisationer" Frågan om dödspatruller

APACL är bas och grundarorganisation.

APACL:s permanenta sekretariat finns i Taipei och ger ut egen APACL tidning.

I Taipei finns WACL:s högkvarter ävenledes, den permanente hedersordförandens kansli och mottagningslokaler: de senare försedda med imponerande diagram över WACL:s formella världsorganisation på sidoväggen.

Den afrikanska regionalorganisationen är helt sponsrad och finansierad av Taipei: Organisation for African Freedom. Taipei betalar alla flygresor till års- och regionalkonferenser. Till regionalkonferenser inbjuds WACL i Taiwan. Syftet är att visa Taiwan-Kinas stöd bland svarta afrikaner.

Den europeiska regionalorganisationen, med säte i Bruxelles, sponsrades också av Taiwan i synnerhet under kampen 1979-1983 mot det CAL/TECO/FEMACO-sponsrade "Eurowacl".

"Det gäller kampen om kontrollen över WACL ytterst, inte kamp mot påstådd "antisemitism", "nynazism" etc hävdade Taipeifinansiärerna denna tid.

FEMACO/TECO/CAL lämnade WACL våren 1984. Likaså gjorde den av dessa kontrollerade Liga Mundial Juvenil Anti-Communista.

Uppgifterna om samband mellan WACL och internationella dödspatruller i tex amerikansk press, bygger på rapporter om samband mellan medlemmar i Central- och Latinamerika av WACL och s.k. dödspatruller

CAL (Confederacion Anti Communista Latina Amerikana) höll hösten 1980 en regionalkonferens i Argentina (under Videla regimen) där man förspråkade metoden med dödspatruller mot vänsterfolk i hela Latin och Centralamerika.

Till denna regionalkonferens fick, mot alla regler, WACL:s ledande personer ingen inbjudan.

Ej heller fick de med Taiwan lierade Paraguaymedlemmarna någon inbjudan.

I Honduras har dödspatrullsaktivister medgivit inspiration och kontakter med regionala WACL, dvs CAL.

- 3 -


Att folk som ägnar sig åt politiska lönnmord, vill öka moralisk legitimering genom anknytning till en seriös världsrörelse, ter sig som naturligt.

Felet är egentligen inte WACL:s utan FEMACO/CAL/TEC0s och deras allierades infiltration av WACL, under falska premisser.

Om denna infiltration, se rapporten STIFTELSEN FÖR SAMTIDSFORSKNING.


Skulle det finnas samband mellan Palmemordet och WACL, är det således bland f.d. regionalorganisationen CAL samt FEMACO/TECO/LIMAS (med väl kända band med västeuropeiska nazistgrupper - tex i Belgien -) kontakter detta samband finns.

I Centralamerika rör sig allsköns internationella legoknektar, arbetslösa men skjutkunniga underrättelseagenter, m fl.

Det var Anders Larsson och Lars Erik Nyman som 1979-1984 gick i spetsen att få ut "Eurowacl", Femaco:s man Roger Pearson senare Elmore D Greaves (för dåvarande amerikanska chaptret) ur WACL, liksom i aktionen mot själva FEMAKO/LIMJA/CAL - den välfinansierade basen i norra Mexico.

Här följer förteckning över deltagande i WACL:s årskonferenser samt lista över de senaste deltagarna.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

- 3 -


Att folk som ägnar sig åt politiska lönnmord, vill öka moralisk legitimering genom anknytning till en seriös världsrörelse, ter sig som naturligt.

Felet är egentligen inte WACL:s utan FEMACO/CAL/TEC0s och deras allierades infiltration av WACL, under falska premisser.

Om denna infiltration, se rapporten STIFTELSEN FÖR SAMTIDSFORSKNING.


Skulle det finnas samband mellan Palmemordet och WACL, är det således bland f.d. regionalorganisationen CAL samt FEMACO/TECO/LIMAS (med väl kända band med västeuropeiska nazistgrupper - tex i Belgien -) kontakter detta samband finns.

I Centralamerika rör sig allsköns internationella legoknektar, arbetslösa men skjutkunniga underrättelseagenter, m fl.

Det var Anders Larsson och Lars Erik Nyman som 1979-1984 gick i spetsen att få ut "Eurowacl", Femaco:s man Roger Pearson senare Elmore D Greaves (för dåvarande amerikanska chaptret) ur WACL, liksom i aktionen mot själva FEMAKO/LIMJA/CAL - den välfinansierade basen i norra Mexico.

Här följer förteckning över deltagande i WACL:s årskonferenser samt lista över de senaste deltagarna.

Svenska kontakter med Asian Peoples (senare Asian Pacific) Anti-Communist League APACL och World Anti-Communist League WACL

"ANNUAL CONFERENCES
Årliga kongresserna
År Kongresser Delegater
APACL
1964 Taipei, Taiwan Arvo Horm
Birger Nerman
1965 Manilla, Filippinerna Arvo Horm
1966 Seoul, Sydkorea Arvo Horm
Birger Nerman
WACL bildas
WACL
1967 Taipei Arvo Horm
Birger Hagård
1968 Saigon Arvo Horm
Lars-Erik Nyman (ungd.deleg.)
1969 Bangkok Arvo Horm
Lars-Erik Nyman (ungd.deleg.)
1970 Tokyo-Kyoto Arvo Horm
C G Holm (ungd.deleg.)
1971 Manilla Anders Larsson
Syfte: besöka Vietnam)
1972 Mexico City C G Holm
1973(+) London Arvo Horm
Bertil Häggman
Anders Larsson
C G Holm
M Lundström
1974 Washington DC Arvo Horm
Th. Jürisoo
1975 Rio de Janeiro Arvo Horm
Ingemar Larsson (Malmö)
1976 Seoul Arvo Horm
1977 Taipei Arvo Horm
1978 Washington DC Arvo Horm
Åke J Ek
(Anders Larsson egen betalning)
1979 Asunción, Paraguay Arvo Horm
Lars-Erik Nyman
1980 Geneve Ingemar Larsson
Anders Larsson
1981 Taipei Arvo Horm
Åke J. Ek
1982 Tokyo Arvo Horm
Anne Marie Horm
Anders Larsson
1983 Luxemburg Arvo Horm
Anne Marie Horm
Anders Larsson
1984 San Diego Birger Hagård
1985 Dallas Arvo Horm
Lars-Erik Nyman
1986 Luxemburg Arvo Horm
Åke J. Ek
M Mathiesen
1987 Taipei Arvo Horm
Bertil Häggman
(observatör)

(+) reducerad till regionalkonferens Europa

Finansiering:

WACL i Taipei betalar PTA Economy Class Round tickets för alla resor till mål utom Europa för en delegat, ibland även för ungdomsdelegat samt mat, hotell och lokala transporter.

I Europa får man betala sina egna resor.

Fram till 1985 kunde man mot tillägg och förhandling med flygbolag och godkännande från Taipei skaffa sig extraresor, jordenruntresor etc till billig penning. Detta är främsta motivet för tex Arvo Horms deltagande.

(C G Holm betalade resor själv. Fadern SAS-kapten)

Från 1979 deltar Åke J. Ek, efter min förmedling, på samma villkor i en årlig sammankomst i Taipei för militärveteraner Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen VACRS. Alltså varje år från 1979.

För ändamålet skapas "Nordic War and UN Veterans Association".

Enligt uppgift har Ek sedan 1986 även anslutit denna "organisation" till WACL, enligt uppgift i Dagens Nyheter och "Arbetaren".

1987 utdelade dock Taipei inga "förmånsbiljetter", endast motsvarande bundna charterbiljetter.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Svenska kontakter med Asian Peoples (senare Asian Pacific) Anti-Communist League APACL och World Anti-Communist League WACL

"ANNUAL CONFERENCES
Årliga kongresserna
År Kongresser Delegater
APACL
1964 Taipei, Taiwan Arvo Horm
Birger Nerman
1965 Manilla, Filippinerna Arvo Horm
1966 Seoul, Sydkorea Arvo Horm
Birger Nerman
WACL bildas
WACL
1967 Taipei Arvo Horm
Birger Hagård
1968 Saigon Arvo Horm
Lars-Erik Nyman (ungd.deleg.)
1969 Bangkok Arvo Horm
Lars-Erik Nyman (ungd.deleg.)
1970 Tokyo-Kyoto Arvo Horm
C G Holm (ungd.deleg.)
1971 Manilla Anders Larsson
Syfte: besöka Vietnam)
1972 Mexico City C G Holm
1973(+) London Arvo Horm
Bertil Häggman
Anders Larsson
C G Holm
M Lundström
1974 Washington DC Arvo Horm
Th. Jürisoo
1975 Rio de Janeiro Arvo Horm
Ingemar Larsson (Malmö)
1976 Seoul Arvo Horm
1977 Taipei Arvo Horm
1978 Washington DC Arvo Horm
Åke J Ek
(Anders Larsson egen betalning)
1979 Asunción, Paraguay Arvo Horm
Lars-Erik Nyman
1980 Geneve Ingemar Larsson
Anders Larsson
1981 Taipei Arvo Horm
Åke J. Ek
1982 Tokyo Arvo Horm
Anne Marie Horm
Anders Larsson
1983 Luxemburg Arvo Horm
Anne Marie Horm
Anders Larsson
1984 San Diego Birger Hagård
1985 Dallas Arvo Horm
Lars-Erik Nyman
1986 Luxemburg Arvo Horm
Åke J. Ek
M Mathiesen
1987 Taipei Arvo Horm
Bertil Häggman
(observatör)

(+) reducerad till regionalkonferens Europa

Finansiering:

WACL i Taipei betalar PTA Economy Class Round tickets för alla resor till mål utom Europa för en delegat, ibland även för ungdomsdelegat samt mat, hotell och lokala transporter.

I Europa får man betala sina egna resor.

Fram till 1985 kunde man mot tillägg och förhandling med flygbolag och godkännande från Taipei skaffa sig extraresor, jordenruntresor etc till billig penning. Detta är främsta motivet för tex Arvo Horms deltagande.

(C G Holm betalade resor själv. Fadern SAS-kapten)

Från 1979 deltar Åke J. Ek, efter min förmedling, på samma villkor i en årlig sammankomst i Taipei för militärveteraner Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen VACRS. Alltså varje år från 1979.

För ändamålet skapas "Nordic War and UN Veterans Association".

Enligt uppgift har Ek sedan 1986 även anslutit denna "organisation" till WACL, enligt uppgift i Dagens Nyheter och "Arbetaren".

1987 utdelade dock Taipei inga "förmånsbiljetter", endast motsvarande bundna charterbiljetter.

P

WAGLI APACL/

APYL

Conteronces WAL- AUGUST 1287

- Mr. Samuel S. C. Wu, Delegate - Dr. Lo Kuang, Delegate - Dr. F. S. Hsu, Delegate - Ven. Wu Ming, Delegate - Ms. Yah-Chuan Wang, Delegate - Dr. Jeanne Tchong Koei Li, Delegate

Dr. Yih-young Chen, Delegate - Dr. GhienChong Yin, Delegate -- Mr. Ko Wei Shin, Delegate

Mr. C. K. Yang, Delegate - Mr. Thoreau C. Y. Hong, Delegate

..

ASIAN PACIFIC REGION REPUBLIC OF CHINA

- Dr. Ku Cheng-Kang, Chief Delegate - Dr. Bernard T. K. Joei, Delegate - Dr. Ying-Jeou Ma, Delegate - Dr. Alexander S. H. Cheng, Delegate

Mr. PaUL T. S. Kwan, Delegate - Mr. Chung Pao Chang, Delegate -Mr. Lo Yung Yang, Delegate - Mr. Chang Yu Ching, Delegate

Mr. Chen Si An, Delegate - Mr. Junq-Tzer Lin, Delegate - Mr. Chien Han-Sheng, Delegate -- Mr. Hung Chao-Nan, Delegate -Ms. Liu Yao Shi, Delegate - Ms. Meng-Kuei Lin, Delegate - Mr. Kao Yu-Jen, Delegate - Dr. Clement C. P. Chang, Delegate

Mr. Chen Tien Mao, Delegate - Mr. Tao Yung, Delegate · Dr. Chang Hsi-Cheh, Delegate · Dr. L. C. Cha, Delegate

Mr. Chiung Chi Fan, Delegate - Mr. Chan Ming Shing, Delegate

Mr. Hwang Ho-Chin, Delegate · Dr. Chen Sun, Delegate

Dr. Chen Yea-Hong, Delegate · Mr. You Tseng Wang, Delegate · Mr. Hsui Sheng Fa, Delegate - Mr. Chen Hsi-Chi, Delegate - Mr. Lu Kuo-Hua, Delegate - Mr. Huan-Kun Pan, Delegate - Mr. Ting Wei Tung, Delegate - Mr. H. P. Chung, Delegate -- Mr. P. P. Tang, Delegate

APACL SECRETARIAT

Dr. Han Lih-Wu, Delegate - Mr. Pao-Tai Tien, Delegate - Mr. Jieh-Jow Liou, Delegate

Dr. Jason C. Hu, Delegate - Mr. Walter C. Chien, Delegate HONG KONG

- Prof. Tseng En-Po, Chief Delegate - Mr. Kai-Yu Fung, Delegate : - Mr. Chiu Leung, Delegate INDONESIA

- Hon. & Mrs. Zulkarnain Tjikmat, Chief Delegate

Mr. H. A. A. Malik, Delegate. JAPAN

- Hon. Takeo Hiranuma, Observer - Dr. Osami Kuboki, Delegate - Mr. Kyudai Mineo, Observer - Mr. Hirofumi Yuruki, Observer - Mr. & Mrs. Masaru Suzuki, Observer - Mr. Masatatsu Iwasaki, Observer

Mr. Kohshiroh Tanaka, Delegate. Mr. Akihisa Nara, Observer

A

-62utlannad 121001 and

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

P

WAGLI APACL/

APYL

Conteronces WAL- AUGUST 1287

- Mr. Samuel S. C. Wu, Delegate - Dr. Lo Kuang, Delegate - Dr. F. S. Hsu, Delegate - Ven. Wu Ming, Delegate - Ms. Yah-Chuan Wang, Delegate - Dr. Jeanne Tchong Koei Li, Delegate

Dr. Yih-young Chen, Delegate - Dr. GhienChong Yin, Delegate -- Mr. Ko Wei Shin, Delegate

Mr. C. K. Yang, Delegate - Mr. Thoreau C. Y. Hong, Delegate

..

ASIAN PACIFIC REGION REPUBLIC OF CHINA

- Dr. Ku Cheng-Kang, Chief Delegate - Dr. Bernard T. K. Joei, Delegate - Dr. Ying-Jeou Ma, Delegate - Dr. Alexander S. H. Cheng, Delegate

Mr. PaUL T. S. Kwan, Delegate - Mr. Chung Pao Chang, Delegate -Mr. Lo Yung Yang, Delegate - Mr. Chang Yu Ching, Delegate

Mr. Chen Si An, Delegate - Mr. Junq-Tzer Lin, Delegate - Mr. Chien Han-Sheng, Delegate -- Mr. Hung Chao-Nan, Delegate -Ms. Liu Yao Shi, Delegate - Ms. Meng-Kuei Lin, Delegate - Mr. Kao Yu-Jen, Delegate - Dr. Clement C. P. Chang, Delegate

Mr. Chen Tien Mao, Delegate - Mr. Tao Yung, Delegate · Dr. Chang Hsi-Cheh, Delegate · Dr. L. C. Cha, Delegate

Mr. Chiung Chi Fan, Delegate - Mr. Chan Ming Shing, Delegate

Mr. Hwang Ho-Chin, Delegate · Dr. Chen Sun, Delegate

Dr. Chen Yea-Hong, Delegate · Mr. You Tseng Wang, Delegate · Mr. Hsui Sheng Fa, Delegate - Mr. Chen Hsi-Chi, Delegate - Mr. Lu Kuo-Hua, Delegate - Mr. Huan-Kun Pan, Delegate - Mr. Ting Wei Tung, Delegate - Mr. H. P. Chung, Delegate -- Mr. P. P. Tang, Delegate

APACL SECRETARIAT

Dr. Han Lih-Wu, Delegate - Mr. Pao-Tai Tien, Delegate - Mr. Jieh-Jow Liou, Delegate

Dr. Jason C. Hu, Delegate - Mr. Walter C. Chien, Delegate HONG KONG

- Prof. Tseng En-Po, Chief Delegate - Mr. Kai-Yu Fung, Delegate : - Mr. Chiu Leung, Delegate INDONESIA

- Hon. & Mrs. Zulkarnain Tjikmat, Chief Delegate

Mr. H. A. A. Malik, Delegate. JAPAN

- Hon. Takeo Hiranuma, Observer - Dr. Osami Kuboki, Delegate - Mr. Kyudai Mineo, Observer - Mr. Hirofumi Yuruki, Observer - Mr. & Mrs. Masaru Suzuki, Observer - Mr. Masatatsu Iwasaki, Observer

Mr. Kohshiroh Tanaka, Delegate. Mr. Akihisa Nara, Observer

A

-62utlannad 121001 and

1986-10-06 Page 2

directly or indirectly, by U.S. government officials and agents, whether acting in an official capacity of otherwise?

Have there been or are there contemplated any congressional or judicial investigations into activities of the WACL which might contravene U.S. law?

Any information which you are able to provide with regard the above would be greatly appreciated.

Respectfully yours,

Leonard F. Tate ,

36597 Dorm 31

Box 3535 ,

Norco, California, 91760.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

1986-10-06 Page 2

directly or indirectly, by U.S. government officials and agents, whether acting in an official capacity of otherwise?

Have there been or are there contemplated any congressional or judicial investigations into activities of the WACL which might contravene U.S. law?

Any information which you are able to provide with regard the above would be greatly appreciated.

Respectfully yours,

Leonard F. Tate ,

36597 Dorm 31

Box 3535 ,

Norco, California, 91760.

- Mr. Takeshi Furula, Delegate

- Mr. Shigeto Sueyoshi, Delegate

- Mr. & Mrs. Fumlo Takeya


SOUTH KOREA

- Hon. Hong Jong-Wook, Observer

- Hon. An Dong Seon, Observer

- Hon, Kil-Bum Lee, Observer

- Lt, Gen. Won-Gun Bak, Delegate

- Mr. Hyung-Mok Yoo, Delegate Mr. Duck-Chool Kim, Delegate Mr. Sun Joon ChUL - Mr. Lee Kae Jun · Miss Chung Ki Sun, Observer · Mr. Han Yin-Song, Observer - Mr. Tan Yong-Fa, Observer - Mr. Moon Jeon-Saing, Observer

e

PHILIPPINES

Gen. & Mrs. Luis A. Villa-Real, Chief Delegate Mr. Thomas Sy, Delegate Mr. Carlos 0. Cheng, Observer Col. Vicente M. Malapitan, Delegate

Dr. & Mrs. Rene G. Santos, Delegate - Mr. Herando Iriberri, Delegate - Mr. Billy Y. Chen, Delegate - Cdr. & Ms. Ramon Chua Bun Khisk,

Observer Mr. Tan Willy Tice, Delegate · Mr. Alfredo L. T. Lim, Observer - Mr. Go Danilo K., Observer - Miss Chua Diok Who K., Observer - Gen. Guill Emmo A. Pecache, Observer - Mr. Lim Ong Santiago Jr., Observer - Prof. Lim Kung, Observer

.

WACL SECRETARIAT

Dr. & Mrs. Woo Jae Seung, Delegate Mr. Lee Ho, Observer

KACHINLAND

· Mr. Jen Lomethong, Chief Delegate - Mr. Manit Samakkhetwith, Delegate

Mr. Swart Thuanthanon, Delegate - Mr. Robert H. Morse, Delegate - Mr. Jesse G. Yangmi, Delegate

PAKISTAN

-Mr. Khalid Ikramullah Khan, Delegate

il KHMER .: - Mr. Yat Chhay, Chief Delegate

Mrs. Katherine Chey, Delegate

Dr. Chey Edward; Delegate - Mr. Sokhom Yang, Delegate - Dr. Haing Ngor, Observer

SINGAPORE - Mr. & Mrs. Tseng Chou-koo, Chief

Delegate - Mr. Lew Kian Heng, Delegate

Dr. Simon K. G. Hu, Delegate - Mr. Ngoh Seng.Joon, Delegate

LAOS

Mr. Oudom Ratanavong, Delegate Mr. Phiane Sayarad, Observer Mr. Chantha Sayamontry, Observer

SRI LANKA - Mr. Eamon Kariyákarawana, Chief

Delegate Dr. Jinadasa Niyathapala, Delegate

Dr. Stephen Wickremesinghe, Delegate - Mr. Mohamed Bilal Omar, Delegate

MACAO

· Dr. Poon Nai-Kwong, Delegate - Mr. Wal-Man Lo, Delegate

THAILAND

Gen. Pratiab Thesvisam, Delegate - Dr. Amnuey Suwanakijboriham, Delegate. - Maj. Gen. & Mrs.. Lapom Siriparaka,

Delegate - Mr. Suvit Chareonchainawong, Delegate - Pol. Lt. Colonel Vichai Ketkaew,


MALAYSIA

- Hon. M. Khir Johari, Delegate

- Hon. Hussein, Delegate

- Mr. K P, Tan, Delegate

- Mr. Manjoor Sahib, Delegate

- Mr, Lee Hong-Chye, Delegate

NEPAL:

Miss N. D. Shrestha, Delegate


August 1987

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

- Mr. Takeshi Furula, Delegate

- Mr. Shigeto Sueyoshi, Delegate

- Mr. & Mrs. Fumlo Takeya


SOUTH KOREA

- Hon. Hong Jong-Wook, Observer

- Hon. An Dong Seon, Observer

- Hon, Kil-Bum Lee, Observer

- Lt, Gen. Won-Gun Bak, Delegate

- Mr. Hyung-Mok Yoo, Delegate Mr. Duck-Chool Kim, Delegate Mr. Sun Joon ChUL - Mr. Lee Kae Jun · Miss Chung Ki Sun, Observer · Mr. Han Yin-Song, Observer - Mr. Tan Yong-Fa, Observer - Mr. Moon Jeon-Saing, Observer

e

PHILIPPINES

Gen. & Mrs. Luis A. Villa-Real, Chief Delegate Mr. Thomas Sy, Delegate Mr. Carlos 0. Cheng, Observer Col. Vicente M. Malapitan, Delegate

Dr. & Mrs. Rene G. Santos, Delegate - Mr. Herando Iriberri, Delegate - Mr. Billy Y. Chen, Delegate - Cdr. & Ms. Ramon Chua Bun Khisk,

Observer Mr. Tan Willy Tice, Delegate · Mr. Alfredo L. T. Lim, Observer - Mr. Go Danilo K., Observer - Miss Chua Diok Who K., Observer - Gen. Guill Emmo A. Pecache, Observer - Mr. Lim Ong Santiago Jr., Observer - Prof. Lim Kung, Observer

.

WACL SECRETARIAT

Dr. & Mrs. Woo Jae Seung, Delegate Mr. Lee Ho, Observer

KACHINLAND

· Mr. Jen Lomethong, Chief Delegate - Mr. Manit Samakkhetwith, Delegate

Mr. Swart Thuanthanon, Delegate - Mr. Robert H. Morse, Delegate - Mr. Jesse G. Yangmi, Delegate

PAKISTAN

-Mr. Khalid Ikramullah Khan, Delegate

il KHMER .: - Mr. Yat Chhay, Chief Delegate

Mrs. Katherine Chey, Delegate

Dr. Chey Edward; Delegate - Mr. Sokhom Yang, Delegate - Dr. Haing Ngor, Observer

SINGAPORE - Mr. & Mrs. Tseng Chou-koo, Chief

Delegate - Mr. Lew Kian Heng, Delegate

Dr. Simon K. G. Hu, Delegate - Mr. Ngoh Seng.Joon, Delegate

LAOS

Mr. Oudom Ratanavong, Delegate Mr. Phiane Sayarad, Observer Mr. Chantha Sayamontry, Observer

SRI LANKA - Mr. Eamon Kariyákarawana, Chief

Delegate Dr. Jinadasa Niyathapala, Delegate

Dr. Stephen Wickremesinghe, Delegate - Mr. Mohamed Bilal Omar, Delegate

MACAO

· Dr. Poon Nai-Kwong, Delegate - Mr. Wal-Man Lo, Delegate

THAILAND

Gen. Pratiab Thesvisam, Delegate - Dr. Amnuey Suwanakijboriham, Delegate. - Maj. Gen. & Mrs.. Lapom Siriparaka,

Delegate - Mr. Suvit Chareonchainawong, Delegate - Pol. Lt. Colonel Vichai Ketkaew,


MALAYSIA

- Hon. M. Khir Johari, Delegate

- Hon. Hussein, Delegate

- Mr. K P, Tan, Delegate

- Mr. Manjoor Sahib, Delegate

- Mr, Lee Hong-Chye, Delegate

NEPAL:

Miss N. D. Shrestha, Delegate


August 1987

PONAPE - Hon. & Mrs. Elias H. Thomas, Observer

Mr. Kusto M. Lleman, Observer

Observer - Dr. Pramool Sansupa, Observer - Col. Tongchal Chuasanitintr, Observer - Hon. Yenjitt Rablbadhana, Observer - Mr. M. L... Pakomvich Rabibadhana,

Observer

SOLOMON ISLANDS

- Hon. S. Tonaſalea, Chief Delegate - Hon. S. Leyinga, Delegate

FREE VIETNAM

· Mr. Dang Cong Do, Chief Delegate - Mr. Truong Quan-Si, Delegate

KINGDOM OF TONGA - Hon. Slone Matekihefuka Lemoto,

M.P., Observer

VANUATU

- Mr.M. Carlot, Delegate

AUSTRALIA

Gen. F.S. Serong, Chief Delegate - Mr. Bruce Skeggs, K.SJ., Delegate - Mrs. Dorothy Cranley, Delegate -- Mr. Gerald A. Merçer; Observer - Mrs. Biserka Thomas, Delegate. - Mr. Jozo Pavlovic, Delegate - Mr. John Ivica Kokic, Observer - Mr. Eugene Hardy, Observer

-WESTERN SAMOA

- Hon. Taoipu Leaupepe, Observer MIDDLE EAST REGION

COOK ISLANDS

- Hon. & Mrs. Nihi Vini, Observer

UNITED ARAB EMIRATES

Hon. Mohamed Rashid Al Shaali, Ob.

server - Mr. Ebrahim Ali Almulla Almarzougi,

Observer

FUJI -- Mr. S. M. K. Sherani, Chief Delegate

Mr: Peter Seeto, Delegate - Mr. Nagin, Delegate**

WML

- H.E. Prof AbdUL Sattar Sirat, Observer

..

IRAN

- Dr. M. Naraghi Mansouri, Observer

GUAM - Hon. & Mrs. Antonio R. Unpingco,

Delegate.....

KIRIBATI

- Hon. Beretitara Neeti, Observer - Mr. Atiera Tetoa, Observer

JORDAN

- H.E. Ghazi el-Rifai, Chief Delegate - Mr. Hussein Ghazi el-Rifai, Delegate - Maj. Gen. Riyad Mohammad Katkhoda,

Observer

MARSHALL ISLANDS

Mr. Atlan Anien, Observer

Hon. Senator Hemos A. Jack, Observer - Mr. Antonio Eliu, Observer

KUWAIT

- Dr. & Mrs. Yasin Mustafa Al-Yasin,

Observer

LEBANON

- Mr. Ahmad R. Mroueh, Observer

NEW ZEALAND

Mr. Jack G.Green, Chief Delegate Mr. Stewart Raymond Rundle, Dele. gate

Mr: David Stott, Delegate PAPUA NEW GUINEA

Hon. Onias T. Tomano, Observer

OMAN

Hon. Essa Mohamed Al-Essa, Delegate

.

SAUDI ARABIA

Mr. Shakeeb M.S. Al-Amawi, Delegate

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

PONAPE - Hon. & Mrs. Elias H. Thomas, Observer

Mr. Kusto M. Lleman, Observer

Observer - Dr. Pramool Sansupa, Observer - Col. Tongchal Chuasanitintr, Observer - Hon. Yenjitt Rablbadhana, Observer - Mr. M. L... Pakomvich Rabibadhana,

Observer

SOLOMON ISLANDS

- Hon. S. Tonaſalea, Chief Delegate - Hon. S. Leyinga, Delegate

FREE VIETNAM

· Mr. Dang Cong Do, Chief Delegate - Mr. Truong Quan-Si, Delegate

KINGDOM OF TONGA - Hon. Slone Matekihefuka Lemoto,

M.P., Observer

VANUATU

- Mr.M. Carlot, Delegate

AUSTRALIA

Gen. F.S. Serong, Chief Delegate - Mr. Bruce Skeggs, K.SJ., Delegate - Mrs. Dorothy Cranley, Delegate -- Mr. Gerald A. Merçer; Observer - Mrs. Biserka Thomas, Delegate. - Mr. Jozo Pavlovic, Delegate - Mr. John Ivica Kokic, Observer - Mr. Eugene Hardy, Observer

-WESTERN SAMOA

- Hon. Taoipu Leaupepe, Observer MIDDLE EAST REGION

COOK ISLANDS

- Hon. & Mrs. Nihi Vini, Observer

UNITED ARAB EMIRATES

Hon. Mohamed Rashid Al Shaali, Ob.

server - Mr. Ebrahim Ali Almulla Almarzougi,

Observer

FUJI -- Mr. S. M. K. Sherani, Chief Delegate

Mr: Peter Seeto, Delegate - Mr. Nagin, Delegate**

WML

- H.E. Prof AbdUL Sattar Sirat, Observer

..

IRAN

- Dr. M. Naraghi Mansouri, Observer

GUAM - Hon. & Mrs. Antonio R. Unpingco,

Delegate.....

KIRIBATI

- Hon. Beretitara Neeti, Observer - Mr. Atiera Tetoa, Observer

JORDAN

- H.E. Ghazi el-Rifai, Chief Delegate - Mr. Hussein Ghazi el-Rifai, Delegate - Maj. Gen. Riyad Mohammad Katkhoda,

Observer

MARSHALL ISLANDS

Mr. Atlan Anien, Observer

Hon. Senator Hemos A. Jack, Observer - Mr. Antonio Eliu, Observer

KUWAIT

- Dr. & Mrs. Yasin Mustafa Al-Yasin,

Observer

LEBANON

- Mr. Ahmad R. Mroueh, Observer

NEW ZEALAND

Mr. Jack G.Green, Chief Delegate Mr. Stewart Raymond Rundle, Dele. gate

Mr: David Stott, Delegate PAPUA NEW GUINEA

Hon. Onias T. Tomano, Observer

OMAN

Hon. Essa Mohamed Al-Essa, Delegate

.

SAUDI ARABIA

Mr. Shakeeb M.S. Al-Amawi, Delegate

Mr. Ahmed Mohammed Jamal, Observer


SOUTH YEMEN
Mr. Al-Habshi Sheikhan Abdulla, Observer

GREECE
- Mr. & Mrs. Pan Drakopoulos, Observer

TURKEY
- Hon. & Mrs. Ahmed L. Kirimli, Chief Delegate

WEST GERMANY
- Hon. Ortwin Lowack, Chief Delegate
- Hon. Dieter Weirich, Observer
- Dr. Klaus W. Lippold, M.P., Observer
- Dr. & Mrs. Herbert Hupka, Observer


MESC.

Prof. Ercument Kuran, Delegate

IRISH REPUBLIC
- Hon. Michael Joe Cosgrave, Delegate - Hon. Brendan McGahon, Observer

.

CYPRUS - Mr. Charalambos M. Charalambous,

Observer

EUROPEAN REGION

ITALY

Gen: Dr. & Mrs. Ing. Federico V. Romano, Delegate Hon. & Mrs. Piero Antonio Graziani, Observer

AUSTRIA

- Mr. & Mrs. Fried Rich Karrer, Observer - Hon. Gottfried Feurestain, Observer

LUXEMBOURG

- Mr. Leopold E. Wagner, Delegate - Prof. Luss Heyart, Observer - Mr. Joseph Lorent, Observer

BELGIUM

Senator & Mrs. Jose Desmarets, Dele.

gate · Hon. Luc Beyer De Ryke, Observer - Mr. Jean Huysman, Observer - Mme. Ruth Westpfahl, Observer Miss. Anne Legroscollard, Delegate

MALTA

- Mr. Edward Vassallo, Delegate

LA

MONACO

Mr. Hilaire du Berrier, Observer

ECWT:

... Cat. George A. Rombouts, Delegate

DENMARK

Mr. Peter Hartvig, Delegate

NETHERLANDS

- Mr. P.J. G. A. Ego, Chief Delegate - Miss. Katty L. H. Ego, Delegate - Hon. A. Ploeg, Observer - Mrs. Maria Anna Van der Vlugt, Observer NORWAY

- Mr. Thor Petter Krosby, Delegate

FINLAND

- Mr. Heimo Rantala, Chief Delegate - Mr. Heikki Eskelinen, Delegate - Mr. Pertti Tomi, Delegate

FRANCE

Mme. Suzanne Labin, Chief Delegate - Mr. Yves Gignac, Delegate

PORTUGAL - Dr. -Antonio da Cruz Rodrigues, Dele.

gate

SWEDEN
- Mr. Bertil Häggman, LL. B., Observer


UNITED KINGDOM

Mr. Peter Dally, Delegate - Hon. & Mrs. Jolin'Wilkinson, Observer

Mr. Peter John Dally, Observer

SPAIN
- Dr. & Mrs. Manuel Thomas de Carranza,

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Mr. Ahmed Mohammed Jamal, Observer


SOUTH YEMEN
Mr. Al-Habshi Sheikhan Abdulla, Observer

GREECE
- Mr. & Mrs. Pan Drakopoulos, Observer

TURKEY
- Hon. & Mrs. Ahmed L. Kirimli, Chief Delegate

WEST GERMANY
- Hon. Ortwin Lowack, Chief Delegate
- Hon. Dieter Weirich, Observer
- Dr. Klaus W. Lippold, M.P., Observer
- Dr. & Mrs. Herbert Hupka, Observer


MESC.

Prof. Ercument Kuran, Delegate

IRISH REPUBLIC
- Hon. Michael Joe Cosgrave, Delegate - Hon. Brendan McGahon, Observer

.

CYPRUS - Mr. Charalambos M. Charalambous,

Observer

EUROPEAN REGION

ITALY

Gen: Dr. & Mrs. Ing. Federico V. Romano, Delegate Hon. & Mrs. Piero Antonio Graziani, Observer

AUSTRIA

- Mr. & Mrs. Fried Rich Karrer, Observer - Hon. Gottfried Feurestain, Observer

LUXEMBOURG

- Mr. Leopold E. Wagner, Delegate - Prof. Luss Heyart, Observer - Mr. Joseph Lorent, Observer

BELGIUM

Senator & Mrs. Jose Desmarets, Dele.

gate · Hon. Luc Beyer De Ryke, Observer - Mr. Jean Huysman, Observer - Mme. Ruth Westpfahl, Observer Miss. Anne Legroscollard, Delegate

MALTA

- Mr. Edward Vassallo, Delegate

LA

MONACO

Mr. Hilaire du Berrier, Observer

ECWT:

... Cat. George A. Rombouts, Delegate

DENMARK

Mr. Peter Hartvig, Delegate

NETHERLANDS

- Mr. P.J. G. A. Ego, Chief Delegate - Miss. Katty L. H. Ego, Delegate - Hon. A. Ploeg, Observer - Mrs. Maria Anna Van der Vlugt, Observer NORWAY

- Mr. Thor Petter Krosby, Delegate

FINLAND

- Mr. Heimo Rantala, Chief Delegate - Mr. Heikki Eskelinen, Delegate - Mr. Pertti Tomi, Delegate

FRANCE

Mme. Suzanne Labin, Chief Delegate - Mr. Yves Gignac, Delegate

PORTUGAL - Dr. -Antonio da Cruz Rodrigues, Dele.

gate

SWEDEN
- Mr. Bertil Häggman, LL. B., Observer


UNITED KINGDOM

Mr. Peter Dally, Delegate - Hon. & Mrs. Jolin'Wilkinson, Observer

Mr. Peter John Dally, Observer

SPAIN
- Dr. & Mrs. Manuel Thomas de Carranza,

Delegate - Hon. Luis Benitez De Lugo, Observer

Switzerland

Mr. Pierre Schifferli, Delegate - Hon, Genevieve Aubry, Observer - Gen. Emst Wyler, Observer - Mr. Thierry Oppikofer, Observer

SOUTH AFRICA

- Mr. & Mrs. T. W. Nyati, Observer - Hon. & Mrs. Radcliffe Cadman, Ob.

server - Mr. Charles Peter Edwardes - Mr. Van Der Watt

AFRICAN REGION

SEYCHELLES

- Mr. Gabriel Hoarau, Chlef Delegate - Mr. Edmond Camille, Delegate - Mr. Regis d'Unienville, Delegate

1

.

BENIN

· H.E. Emile Poisson, Delegate - Mr. Gratien Pognon, Delegate

KENYA

-- Mr. Andrew Okeyo, Delegate

GAMBIA

-- Mr.C.M.J. Edwards, Delegate

UPPER VOLTA

- Mr. & Mrs. Frederic Guirma, Delegate - Mr. Jeaw-Gabriol Taoko, Delegate

Lt. Col. Moumouni Congo, Delegate - Miss Therese Zoma, Delegate

GHANA

- Hon. A. E. K. Appiah, Chief Delegate - Prof. I.M. Ofori, Observer

GUINEA

Prof. PaUL Louis Faber, Delegate

ZAIRE

- Cdt Philippe Brousmiche, Delegate LATIN AMERICAN REGION

IVORY COAST

Hon. Georges Apelete Creppy, Observer

ARGENTINA

- Mr. Gustavo Guasti, Delegate

KENYA

- Hon. John Henry Okwanyo, Delegate.

LIBERIA

- Dr. Nathan C. Ross, Sr., Delegate

BRAZIL

Dr. Carlo Barbieri Filho, Delegate Hon. & Mrs. Daso de Oliveira Coimbra,

Observer -- Mr. Marcios Flavio Lee, Observer

CUBA

- Mr. Ernesto A. de la Fe Perez, Delegate

MOROCCO

Dr. Benslama Abderrahim, Chief Delegate MOZAMBIQUE

- Mr. Joao Ataide, Delegate - Mr. Marcos Muledzera, Delegate

CHILE

Hon. Luis Cordero, Delegate

MAURITIUS

Mr. Joseph Lee, Observer

COSTA RICA

Lic. Bemal Urbina Pinto, Chief Dele. gate Mr. Juan Antonio Sanchez Alonso,

Delegate - Mr. Rogelio Navas, Delegate

MAURITANIA

- Mr. Mohamed Elbou, Observer

NIGERIA

- Prof. Andrew Ezenkwele, Observer

DOMINICAN REPUBLIC

-Mr. Tomas Reyes Cerda, Delegate

... ouw

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Delegate - Hon. Luis Benitez De Lugo, Observer

Switzerland

Mr. Pierre Schifferli, Delegate - Hon, Genevieve Aubry, Observer - Gen. Emst Wyler, Observer - Mr. Thierry Oppikofer, Observer

SOUTH AFRICA

- Mr. & Mrs. T. W. Nyati, Observer - Hon. & Mrs. Radcliffe Cadman, Ob.

server - Mr. Charles Peter Edwardes - Mr. Van Der Watt

AFRICAN REGION

SEYCHELLES

- Mr. Gabriel Hoarau, Chlef Delegate - Mr. Edmond Camille, Delegate - Mr. Regis d'Unienville, Delegate

1

.

BENIN

· H.E. Emile Poisson, Delegate - Mr. Gratien Pognon, Delegate

KENYA

-- Mr. Andrew Okeyo, Delegate

GAMBIA

-- Mr.C.M.J. Edwards, Delegate

UPPER VOLTA

- Mr. & Mrs. Frederic Guirma, Delegate - Mr. Jeaw-Gabriol Taoko, Delegate

Lt. Col. Moumouni Congo, Delegate - Miss Therese Zoma, Delegate

GHANA

- Hon. A. E. K. Appiah, Chief Delegate - Prof. I.M. Ofori, Observer

GUINEA

Prof. PaUL Louis Faber, Delegate

ZAIRE

- Cdt Philippe Brousmiche, Delegate LATIN AMERICAN REGION

IVORY COAST

Hon. Georges Apelete Creppy, Observer

ARGENTINA

- Mr. Gustavo Guasti, Delegate

KENYA

- Hon. John Henry Okwanyo, Delegate.

LIBERIA

- Dr. Nathan C. Ross, Sr., Delegate

BRAZIL

Dr. Carlo Barbieri Filho, Delegate Hon. & Mrs. Daso de Oliveira Coimbra,

Observer -- Mr. Marcios Flavio Lee, Observer

CUBA

- Mr. Ernesto A. de la Fe Perez, Delegate

MOROCCO

Dr. Benslama Abderrahim, Chief Delegate MOZAMBIQUE

- Mr. Joao Ataide, Delegate - Mr. Marcos Muledzera, Delegate

CHILE

Hon. Luis Cordero, Delegate

MAURITIUS

Mr. Joseph Lee, Observer

COSTA RICA

Lic. Bemal Urbina Pinto, Chief Dele. gate Mr. Juan Antonio Sanchez Alonso,

Delegate - Mr. Rogelio Navas, Delegate

MAURITANIA

- Mr. Mohamed Elbou, Observer

NIGERIA

- Prof. Andrew Ezenkwele, Observer

DOMINICAN REPUBLIC

-Mr. Tomas Reyes Cerda, Delegate

... ouw

GUATEMALA
- Hon. Juan Carlos Simons, Chief Delegate

- Mr. & Mrs. Luis David Skenassy, ObserverU.S.A.

- Gen, John K. Singlaub, Chief Delegate

- Governor & Mrs. Evan Mechram, Chief Delegate

- Hon. & Mrs. Earl Hutto, Observer

- Hon. & Mrs. Robin Tallon, Observer.

- Hon. Ralph Hall, Observer

- Hon. Charles Wilson, Observer

- Hon. & Mrs. Richard H. Ichord, Observer

- Mr. Julio Aguilar, Delegate

- Mr. Adolfo Schutt, Delegate

- Mr. & Mrs. Ivan Gildardo Rodriguez G., Delegate


HONDURAS

- Hon. Juan Aquilino Diaz Duarte Observer

- Col. Jose De La Cruz Hernedez Rosa, Observer


PERU

Hon. Luis Alvarado Contreras, Observer

- Mr. Sergio C. Tapia, Delegate

- Sr. Salvador del Solar, Observer

- Gen. Dr. James R. Allen, Observer

- Prof. Mario D. Zamora, Observer

- Dr. Myron B. Kuropas, Observer

- Mr. Reed Irvine, Observer

- Dr. Larry Eastland, Observer

Mr. & Mrs. John E. Blumer, Observer

- Prof. & Mrs. Anthony T. Bouscaren, Delegate

Mr. Donald Feder, Observer

- Dr. & Mrs. Robert Morris, Observer

- Mr. Geoffery Morris, Observer

- Mr. Thomas Tedrow, Delegate

- Miss. Joyce Downey, Delegate

- Ms. Annelise Ilschenko, Observer

- Dr. Donald Puchala, Observer

- Mr. E. K. Slaughter, Observer

Mr. David Holmes, Observer

- Mr. George Y. Yeh, Observer

- Mr. Robert Yeh, Observer

PARAGUAY

- Dr. Antonio Campos Alum, Observer

- Dr. Jose R. Afara, Observer

- H. E. Dr. & Mrs. Anibal Raud Casal, Observer

- Mr. Justo Amaldo Alcaraz, Observer


ST. LUCIA

- Mr. Clendon H. Mason, Observer


NARWACL

- Mr. Walter Chopiwskyj, Delegate


URUGUAY

- Lt. Gen. Luis Queiriro, Delegate

- Hon. Luis Curbelo, Delegate


IFF.

- Mr. Effrey L. Pandin, Observer

- Mr. Martin Yuill, Observer


NORTH AMERICAN REGION

CAPTIVE NATIONS

BULGARIA

- Dr. Ivan Bankovski, Chief Delegate


CANADA

- Hon. Dr. Robert N. Thompson, Chief Delegate

- Hon, & Mrs. Robert Muil, Observer

- Hon. Alex Kindy, Delegate

- Mrs. Carol Gran, Delegate

- Mr. & Mrs. Kenneth Robinson Q.C., Delegate

Mr. Patrick W. Walsh, Delegate

- Mr. Harry Schmidt, Observer

- Mr. Mayson Abraham, Observer

- Mr. D: James Cunningham, Delegate

BYELORUSSIA

- Mr. Wladimir Sznek, Chief Delegate

- Miss Ragneda Sznek, Delegate

- Mrs. Emilia Sznek, Delegate


ESTONIA

- Dr. Arvo Horm, Delegate


August 1987

-67

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

GUATEMALA
- Hon. Juan Carlos Simons, Chief Delegate

- Mr. & Mrs. Luis David Skenassy, ObserverU.S.A.

- Gen, John K. Singlaub, Chief Delegate

- Governor & Mrs. Evan Mechram, Chief Delegate

- Hon. & Mrs. Earl Hutto, Observer

- Hon. & Mrs. Robin Tallon, Observer.

- Hon. Ralph Hall, Observer

- Hon. Charles Wilson, Observer

- Hon. & Mrs. Richard H. Ichord, Observer

- Mr. Julio Aguilar, Delegate

- Mr. Adolfo Schutt, Delegate

- Mr. & Mrs. Ivan Gildardo Rodriguez G., Delegate


HONDURAS

- Hon. Juan Aquilino Diaz Duarte Observer

- Col. Jose De La Cruz Hernedez Rosa, Observer


PERU

Hon. Luis Alvarado Contreras, Observer

- Mr. Sergio C. Tapia, Delegate

- Sr. Salvador del Solar, Observer

- Gen. Dr. James R. Allen, Observer

- Prof. Mario D. Zamora, Observer

- Dr. Myron B. Kuropas, Observer

- Mr. Reed Irvine, Observer

- Dr. Larry Eastland, Observer

Mr. & Mrs. John E. Blumer, Observer

- Prof. & Mrs. Anthony T. Bouscaren, Delegate

Mr. Donald Feder, Observer

- Dr. & Mrs. Robert Morris, Observer

- Mr. Geoffery Morris, Observer

- Mr. Thomas Tedrow, Delegate

- Miss. Joyce Downey, Delegate

- Ms. Annelise Ilschenko, Observer

- Dr. Donald Puchala, Observer

- Mr. E. K. Slaughter, Observer

Mr. David Holmes, Observer

- Mr. George Y. Yeh, Observer

- Mr. Robert Yeh, Observer

PARAGUAY

- Dr. Antonio Campos Alum, Observer

- Dr. Jose R. Afara, Observer

- H. E. Dr. & Mrs. Anibal Raud Casal, Observer

- Mr. Justo Amaldo Alcaraz, Observer


ST. LUCIA

- Mr. Clendon H. Mason, Observer


NARWACL

- Mr. Walter Chopiwskyj, Delegate


URUGUAY

- Lt. Gen. Luis Queiriro, Delegate

- Hon. Luis Curbelo, Delegate


IFF.

- Mr. Effrey L. Pandin, Observer

- Mr. Martin Yuill, Observer


NORTH AMERICAN REGION

CAPTIVE NATIONS

BULGARIA

- Dr. Ivan Bankovski, Chief Delegate


CANADA

- Hon. Dr. Robert N. Thompson, Chief Delegate

- Hon, & Mrs. Robert Muil, Observer

- Hon. Alex Kindy, Delegate

- Mrs. Carol Gran, Delegate

- Mr. & Mrs. Kenneth Robinson Q.C., Delegate

Mr. Patrick W. Walsh, Delegate

- Mr. Harry Schmidt, Observer

- Mr. Mayson Abraham, Observer

- Mr. D: James Cunningham, Delegate

BYELORUSSIA

- Mr. Wladimir Sznek, Chief Delegate

- Miss Ragneda Sznek, Delegate

- Mrs. Emilia Sznek, Delegate


ESTONIA

- Dr. Arvo Horm, Delegate


August 1987

-67

HUNGARY

- Prof. Miklos Totlossy, Chief Delegate .

RUMANIA

-- Prof. John Halmaghi, Chief Delegate - Mr. Zaharia Anghel, Delegate

ABN

Mrs. Slava Stetsko, Chlef Delegate - Mrs. Nino Alschibaja, Delegate

Mr; Nikolas Szafowal, Delegate.

Dr. S. F. Psenicnik, Delegate SAFHR

- Mr. Aumoeualogo S, Soli, Chief Delegate

UKRAINE . - Mrs. Bohdana Krusheinycky, Delegate

2

NORTH AMERICAN REGION

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

R.O.C.

ACA

- Dr. John Y. Hwang, Chief Delegate - Dr. Lee Mo-Fan, Delegate .

WYFL

- Mr. David Finzer, Chief Delegate - Mr. Bruce Ashley Larsen, Delegate - Mr. Mark H. Smith, Delegate Mr. Jake A. Hansen, Observer

CR

WBSC

- Ver. Wu Ming, Delegate

Hon. Philippe Malaud; Chief Delegate

.

CLLU

Prof. Orest Steciw, Chief Delegate

"FPA -- Archbishop Stanieslan Lokuang, Dele..

gate

BFC

- Mr. Avo Piirisild, Delegate

WCACA

-- Mr. Samuel Wu Sung-Ching, Delegate

DDEFU

- Mr. Askold S. Lozynskyj, Chief Delegate -- Ms. Roksolana K. Stojko-Lozynsky),

Delegate

EUROPEAN REGION

FEGOMEE - Prof. Dr. Fernand E. Mairlot; Chief

Delegate

NCNC

Mr. Raymond Badynskyj, Delegate - Mr. Anthony B. Mazeika, Delegate

CIGP

- Mr. Gignac, Delegate

CCNC

- Mrs. Ansa I. Treanor, Observer - Mrs. Cruver, Observer - Mrs. Patricia Hurley, Observer

WYFL

- Mr. Pertti Tomi, Delegate

12W

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

HUNGARY

- Prof. Miklos Totlossy, Chief Delegate .

RUMANIA

-- Prof. John Halmaghi, Chief Delegate - Mr. Zaharia Anghel, Delegate

ABN

Mrs. Slava Stetsko, Chlef Delegate - Mrs. Nino Alschibaja, Delegate

Mr; Nikolas Szafowal, Delegate.

Dr. S. F. Psenicnik, Delegate SAFHR

- Mr. Aumoeualogo S, Soli, Chief Delegate

UKRAINE . - Mrs. Bohdana Krusheinycky, Delegate

2

NORTH AMERICAN REGION

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

R.O.C.

ACA

- Dr. John Y. Hwang, Chief Delegate - Dr. Lee Mo-Fan, Delegate .

WYFL

- Mr. David Finzer, Chief Delegate - Mr. Bruce Ashley Larsen, Delegate - Mr. Mark H. Smith, Delegate Mr. Jake A. Hansen, Observer

CR

WBSC

- Ver. Wu Ming, Delegate

Hon. Philippe Malaud; Chief Delegate

.

CLLU

Prof. Orest Steciw, Chief Delegate

"FPA -- Archbishop Stanieslan Lokuang, Dele..

gate

BFC

- Mr. Avo Piirisild, Delegate

WCACA

-- Mr. Samuel Wu Sung-Ching, Delegate

DDEFU

- Mr. Askold S. Lozynskyj, Chief Delegate -- Ms. Roksolana K. Stojko-Lozynsky),

Delegate

EUROPEAN REGION

FEGOMEE - Prof. Dr. Fernand E. Mairlot; Chief

Delegate

NCNC

Mr. Raymond Badynskyj, Delegate - Mr. Anthony B. Mazeika, Delegate

CIGP

- Mr. Gignac, Delegate

CCNC

- Mrs. Ansa I. Treanor, Observer - Mrs. Cruver, Observer - Mrs. Patricia Hurley, Observer

WYFL

- Mr. Pertti Tomi, Delegate

12W

ABN AT THE 20TH WACL CONFERENCE

fc

ki of

of

H A A

SC

ar

CV

TI

ar de U in

SC:

an

National representatives, from left to right: Joe Pavlovic (Croatia). Arvo Horm (Estonia), Mykola Szafowal (Ukraine), Avo Piirisild (Estonia), Srecko psenicnik Croatia), John Halmaghi (Rumania), Orest Sreciw (Ukraine). Zacharia Angel (Rumania), John Ivica Kokic (Croatia), Nino Alschibaja (Georgia), Ivan Bankovski (Bulgaria), Slava Stelsko (Ukraine), Roksolana Stoyko-Lozynsky (Ukraine), Bohdanna Krushelnyckyj (Ukraine).

The 20th conference of the World Anti-Communist League (WACL) took place in Taipei, Taiwan, the Republic of China from August 15-23, 1987. Within the framework of the WACL conference, three other conferences were incorporated, namely, the 3rd conference of the World Youth Freedom League (WYFL); the 33rd conference of the Asian Pacific Anti-Communist League (APACL) and the 7th conference of the Asian Pacific Youth Freedom League (APYFL).471 representatives from 113 nations participated in the conference.

WACL was founded in 1967. It was initiated in 1958 in Mexico City by ABN president Yaroslav Stetsko, the president of the Asian Anti-Communist League, Dr. Ku Cheng-kang, and the chairman of the Inter-American Confederacy for the Defense of the Continent Dr. Jorge Pricto Laurens. Yaroslav Stetsko, the Prime Minister of the Ukrainian National Government was a long time member of the WACL Executive Board. After his death, at the 19th WACL conference in Luxembourg, Mrs. Slava Stetsko, the current ABN president, was elected a member of the Executive Board.

The ABN has been a member organization of WACL from the beginning, and has been represented at all the previous 19 WACL conferences. The ABN delegation at the 20th conference, headed by its president, Slava Stetsko included delegations of the

44

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

ABN AT THE 20TH WACL CONFERENCE

fc

ki of

of

H A A

SC

ar

CV

TI

ar de U in

SC:

an

National representatives, from left to right: Joe Pavlovic (Croatia). Arvo Horm (Estonia), Mykola Szafowal (Ukraine), Avo Piirisild (Estonia), Srecko psenicnik Croatia), John Halmaghi (Rumania), Orest Sreciw (Ukraine). Zacharia Angel (Rumania), John Ivica Kokic (Croatia), Nino Alschibaja (Georgia), Ivan Bankovski (Bulgaria), Slava Stelsko (Ukraine), Roksolana Stoyko-Lozynsky (Ukraine), Bohdanna Krushelnyckyj (Ukraine).

The 20th conference of the World Anti-Communist League (WACL) took place in Taipei, Taiwan, the Republic of China from August 15-23, 1987. Within the framework of the WACL conference, three other conferences were incorporated, namely, the 3rd conference of the World Youth Freedom League (WYFL); the 33rd conference of the Asian Pacific Anti-Communist League (APACL) and the 7th conference of the Asian Pacific Youth Freedom League (APYFL).471 representatives from 113 nations participated in the conference.

WACL was founded in 1967. It was initiated in 1958 in Mexico City by ABN president Yaroslav Stetsko, the president of the Asian Anti-Communist League, Dr. Ku Cheng-kang, and the chairman of the Inter-American Confederacy for the Defense of the Continent Dr. Jorge Pricto Laurens. Yaroslav Stetsko, the Prime Minister of the Ukrainian National Government was a long time member of the WACL Executive Board. After his death, at the 19th WACL conference in Luxembourg, Mrs. Slava Stetsko, the current ABN president, was elected a member of the Executive Board.

The ABN has been a member organization of WACL from the beginning, and has been represented at all the previous 19 WACL conferences. The ABN delegation at the 20th conference, headed by its president, Slava Stetsko included delegations of the

44

following subjugated nations: Byelorussia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Rumania and Ukraine.

The opening ceremonies took place on August 17. Scnalor Jose Desmarets of Bel. gium, the chairman of the 19th WACL Council opened the ceremonies, followed by Dr. Osami Kuboki of Japan, the chairman of the 32nd APACL Council and by Dr. Ku Chengkang, chairman of the 20th WACL and 19th APACL conferences, Premier Yu Kuo-hwa of the Republic of China welcomed the conference participants. Congratulatory messages were read from His Excellency Chiang Ching-kuo, President of the Republic of China, President Ronald Reagan, and from President Alfredo Stroessner of Paraguay.

Guest speeches were delivered by Congressman Earl Hutto from the USA, the Hon. Dieter Weirich from the Federal Republic of Germany, the Hon. Georges Apélété Creppy from the Ivory Coast, Mr. Ahmed Mohammed Jamal from Saudi Arabia and the Hon. Daso de Oliveira Coimbra from Brazil. That same day, the second session consisted of reports on Council action, reports from WACL regions and youth activities. Mrs. Stetsko reported on the activities of the ABN and on the ..current status in the subjugated nations.

On August 18, a wreath laying ceremony was conducted at the Martyrs' Shrine. The program of the conference was a multifaceted one. Youth delegates participated in an all day meeting with the Chinese youth "China Corps". WACL and APACL delegates participated in three forums: 1) Forum on Mainland China and the Soviet Union; 2) Forum on Free World Security and 3) Forum on International Cooperation in the Cause of Freedom. ABN delegates actively participated in the discussion sessions of all forums. The day ended with a concert of Chinese folk and classical music and dance performed by schoolchildren and youth.

La FOTO 1.11

隱藏駛家,國家 ETING DIFÍNTHE TRES PUBLICO ESCANA

.Mrs. Slava Stetsko with other dignitaries at the Captive Nations Rally.

45

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

following subjugated nations: Byelorussia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Rumania and Ukraine.

The opening ceremonies took place on August 17. Scnalor Jose Desmarets of Bel. gium, the chairman of the 19th WACL Council opened the ceremonies, followed by Dr. Osami Kuboki of Japan, the chairman of the 32nd APACL Council and by Dr. Ku Chengkang, chairman of the 20th WACL and 19th APACL conferences, Premier Yu Kuo-hwa of the Republic of China welcomed the conference participants. Congratulatory messages were read from His Excellency Chiang Ching-kuo, President of the Republic of China, President Ronald Reagan, and from President Alfredo Stroessner of Paraguay.

Guest speeches were delivered by Congressman Earl Hutto from the USA, the Hon. Dieter Weirich from the Federal Republic of Germany, the Hon. Georges Apélété Creppy from the Ivory Coast, Mr. Ahmed Mohammed Jamal from Saudi Arabia and the Hon. Daso de Oliveira Coimbra from Brazil. That same day, the second session consisted of reports on Council action, reports from WACL regions and youth activities. Mrs. Stetsko reported on the activities of the ABN and on the ..current status in the subjugated nations.

On August 18, a wreath laying ceremony was conducted at the Martyrs' Shrine. The program of the conference was a multifaceted one. Youth delegates participated in an all day meeting with the Chinese youth "China Corps". WACL and APACL delegates participated in three forums: 1) Forum on Mainland China and the Soviet Union; 2) Forum on Free World Security and 3) Forum on International Cooperation in the Cause of Freedom. ABN delegates actively participated in the discussion sessions of all forums. The day ended with a concert of Chinese folk and classical music and dance performed by schoolchildren and youth.

La FOTO 1.11

隱藏駛家,國家 ETING DIFÍNTHE TRES PUBLICO ESCANA

.Mrs. Slava Stetsko with other dignitaries at the Captive Nations Rally.

45

sei

St:

The conference continued with separate meetings of the WACL regions. ABN held a workshop on common strategy approaches in combatting communism. ABN youth delegates actively participated in the WYFL meeting.

On August 20, the Captive Nations Rally was held at the China Sports and Cultural Activities Center. Honorary WACL chairman Dr. Ku Cheng-kang addressed the rally, other addresses were delivered by Congressman Charles Wilson of the USA, the Hon. Ortwin Lowack, member of the West German Parliament, the Hon. Antonio Ortez Turcios of Honduras, the Hon. Jong-Woor Hong'or Korca, thc Hon. Takeo Hiranuma of Japan, Professor AbdUL Sattar Sirat of Afghanistan, the Hon. Jacques Teuira of French Polynesia. Mrs. Stetsko addressed the rally from ABN.

The joint closing ceremonies featured specches by the following statesmen: Governor of the State of Arizona, USA, Evan Mecham; Mr. Lic Bernal Urbina Pinto, a political activist from Costa Rica, General Luis A. Villa-Real of the Philippines, the

Hon. John Wilkinson, member of the British Parliament and president of the EFCand cence Me. Pierre Schifferli from Switzerland, which will host the 21st WACL conference

The conference ended with a farewell dinner hosted by Dr. and Mrs. Ku Cheng-kang.

The conference issued a final joint communiquc assessing the world situation, contrasting the success of the Free World with the ever increasing failures of communism. The communique urges free nations to strive for unity as part of a global anti-communist strategy, and calls upon them to "provide moral, political, and logistical military support for all anti-communist freedom fighters... We must never accept as final, the division of the world into half slave - half free."

During the course of the conference, in official capacity as delegates and in private conversations, representatives of the ABN were able to promote the struggle for freedom of the subjugated nations. Literature in several languages was distributed to the conference participants and old contacts were strengthened and new ones were made. The high level and overall success of the conference, in which the subjugated nations were able to promote their cause and generally inform the Free World of their plight, prove the importance and necessity of such conferences and our participation in them.

со

he

pri

inc

pet

Pei stri

cha

wit

for Str

ABN delegates in the front row at the Caprive Nations Rally.

46

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

sei

St:

The conference continued with separate meetings of the WACL regions. ABN held a workshop on common strategy approaches in combatting communism. ABN youth delegates actively participated in the WYFL meeting.

On August 20, the Captive Nations Rally was held at the China Sports and Cultural Activities Center. Honorary WACL chairman Dr. Ku Cheng-kang addressed the rally, other addresses were delivered by Congressman Charles Wilson of the USA, the Hon. Ortwin Lowack, member of the West German Parliament, the Hon. Antonio Ortez Turcios of Honduras, the Hon. Jong-Woor Hong'or Korca, thc Hon. Takeo Hiranuma of Japan, Professor AbdUL Sattar Sirat of Afghanistan, the Hon. Jacques Teuira of French Polynesia. Mrs. Stetsko addressed the rally from ABN.

The joint closing ceremonies featured specches by the following statesmen: Governor of the State of Arizona, USA, Evan Mecham; Mr. Lic Bernal Urbina Pinto, a political activist from Costa Rica, General Luis A. Villa-Real of the Philippines, the

Hon. John Wilkinson, member of the British Parliament and president of the EFCand cence Me. Pierre Schifferli from Switzerland, which will host the 21st WACL conference

The conference ended with a farewell dinner hosted by Dr. and Mrs. Ku Cheng-kang.

The conference issued a final joint communiquc assessing the world situation, contrasting the success of the Free World with the ever increasing failures of communism. The communique urges free nations to strive for unity as part of a global anti-communist strategy, and calls upon them to "provide moral, political, and logistical military support for all anti-communist freedom fighters... We must never accept as final, the division of the world into half slave - half free."

During the course of the conference, in official capacity as delegates and in private conversations, representatives of the ABN were able to promote the struggle for freedom of the subjugated nations. Literature in several languages was distributed to the conference participants and old contacts were strengthened and new ones were made. The high level and overall success of the conference, in which the subjugated nations were able to promote their cause and generally inform the Free World of their plight, prove the importance and necessity of such conferences and our participation in them.

со

he

pri

inc

pet

Pei stri

cha

wit

for Str

ABN delegates in the front row at the Caprive Nations Rally.

46

JOINT

COMMUNIQUE

2014 WACL, 33rd APACL, 3rd WYFL and 7th APYFL Conferences

Taipei, Talwan, Republic of China, August 21, 1987

The 20th Conference of the World Anti-Communist League (WACL), the 33rd Conference of the Asian Pacific Anti-Communist League (APACL), the 3rd Conference of the World Youth Freedom League (WYFL) and the 7th Conference of the Asian Pacific Youth Freedom League (APYFL) convened in Taipei, Republic of China, from August 15-23, 1987, to deliberate on effective ways to achieve common security through freedom.

President Chiang Ching-kuo, President Ronald Reagan, and President Alfredo Stroessner sent messages of congratulations and support, for which we are gratefUL.

The participants reviewed the world situation with respect to:

1. The Free World's success of political democracy and free market economies, contrasted with the growing failures of the communist world.

2. The Free World objective of defending freedom and national independence has helped to check the communist goal of unlimited expansionism.

-3. The attempt to use Peking as a counterweight to Moscow has not prevented rapprochement between the two communist powers and could lead to serious consequences.

The conference reaffirmed the Free World goal of peace with justice, national independence, economic freedom and prosperity, and social progress.

With these concerns in mind, the Conference resolved to urge all freedom-loving peoples to:

Draw a line between democracies and communist systems. An example of this is Communist China's support of Iran and the sending of Silkworm missiles into the Persian Gulf. Free nations should strive for unity as part of a global anti-communist strategy.

Strive for the expansion of freedom through national, regional and global channels. Common security systems should be adopted to achieve this goal.

Expand political, economic, cultural, sci-tech, information and other exchanges within the Free World (recognizing the constraints of security).

Deter communist attacks through the retention of credible nuclear retaliatory forces, increased conventional forces, and defense of Free World assets throught the Strategic Defense Initiative (SDI). Even if nuclear weapons could be abolished with guarantees of verification, it would only make the Free World more vulnerable to massive Soviet Bloc conventional forces.

Stop arms sales and technology transfers to the communist world.

Work to resolve racial and religious conflicts so that internecine acts do not threaten freedom and encourage the communist world to divide and conquer the Free World through infiltration and subversion.

Support all activities to prevent the betrayal of Hong Kong nd Macao residents under Communist China's fraudulent "one country, two systems" ploy. Every positive and effective step should be taken to prevent the further enslavement of free peoples.

Stand behind the peoples of the Republic of China, the Republic of Korea, and other divided nations to insure national reunification consonant with freedom and national independence.

+

47

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

JOINT

COMMUNIQUE

2014 WACL, 33rd APACL, 3rd WYFL and 7th APYFL Conferences

Taipei, Talwan, Republic of China, August 21, 1987

The 20th Conference of the World Anti-Communist League (WACL), the 33rd Conference of the Asian Pacific Anti-Communist League (APACL), the 3rd Conference of the World Youth Freedom League (WYFL) and the 7th Conference of the Asian Pacific Youth Freedom League (APYFL) convened in Taipei, Republic of China, from August 15-23, 1987, to deliberate on effective ways to achieve common security through freedom.

President Chiang Ching-kuo, President Ronald Reagan, and President Alfredo Stroessner sent messages of congratulations and support, for which we are gratefUL.

The participants reviewed the world situation with respect to:

1. The Free World's success of political democracy and free market economies, contrasted with the growing failures of the communist world.

2. The Free World objective of defending freedom and national independence has helped to check the communist goal of unlimited expansionism.

-3. The attempt to use Peking as a counterweight to Moscow has not prevented rapprochement between the two communist powers and could lead to serious consequences.

The conference reaffirmed the Free World goal of peace with justice, national independence, economic freedom and prosperity, and social progress.

With these concerns in mind, the Conference resolved to urge all freedom-loving peoples to:

Draw a line between democracies and communist systems. An example of this is Communist China's support of Iran and the sending of Silkworm missiles into the Persian Gulf. Free nations should strive for unity as part of a global anti-communist strategy.

Strive for the expansion of freedom through national, regional and global channels. Common security systems should be adopted to achieve this goal.

Expand political, economic, cultural, sci-tech, information and other exchanges within the Free World (recognizing the constraints of security).

Deter communist attacks through the retention of credible nuclear retaliatory forces, increased conventional forces, and defense of Free World assets throught the Strategic Defense Initiative (SDI). Even if nuclear weapons could be abolished with guarantees of verification, it would only make the Free World more vulnerable to massive Soviet Bloc conventional forces.

Stop arms sales and technology transfers to the communist world.

Work to resolve racial and religious conflicts so that internecine acts do not threaten freedom and encourage the communist world to divide and conquer the Free World through infiltration and subversion.

Support all activities to prevent the betrayal of Hong Kong nd Macao residents under Communist China's fraudulent "one country, two systems" ploy. Every positive and effective step should be taken to prevent the further enslavement of free peoples.

Stand behind the peoples of the Republic of China, the Republic of Korea, and other divided nations to insure national reunification consonant with freedom and national independence.

+

47

United States Senate
WASHINGTON, DC 20610
>

1986-10-22


Office for Legislative Affairs
Department of State
2201 C St., N.W.
Washington, D.C. 20520


Enclosure From:

Mr. Leonard F. Tate
C-36957, Dorm 31
Post Office Box 3535
Norco, California 91760

Please respond to the questions raised in the enclosed letter from my constituent regarding the investigation into the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme. Is the U.S. assisting the Swedish government in their investigation?

Encl. forward the attached for your consideration,

Your report, in duplicate, along with the return of the enclosure be appreciated.

Sincerely,

(Namnteckning) Alan Cranston

address envelope to:

Senator Alan Cranston
Senate Office Building
Washington, D.C. 20510
Att: Linda Kreuger

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

United States Senate
WASHINGTON, DC 20610
>

1986-10-22


Office for Legislative Affairs
Department of State
2201 C St., N.W.
Washington, D.C. 20520


Enclosure From:

Mr. Leonard F. Tate
C-36957, Dorm 31
Post Office Box 3535
Norco, California 91760

Please respond to the questions raised in the enclosed letter from my constituent regarding the investigation into the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme. Is the U.S. assisting the Swedish government in their investigation?

Encl. forward the attached for your consideration,

Your report, in duplicate, along with the return of the enclosure be appreciated.

Sincerely,

(Namnteckning) Alan Cranston

address envelope to:

Senator Alan Cranston
Senate Office Building
Washington, D.C. 20510
Att: Linda Kreuger

Stand behind the peoples of the Republic of China, the Republic of Korca, and other divided nations to insurc national reunification consonant with freedom and national independence.

Most importantly, provide moral, political, and logistical military suport for all anti-communist freedom fighters, with emphasis on existing resistance movements in Nicaragua, Angola, Mozambique, the Seychelles, Ethiopia, Afghanistan, Cambodia, Laos, Vietnam and South Yemen. Care should be taken to reject one-sided "peace" proposals which block U.S. support to resistance movements (as in Nicaragua) while allowing Soviet and Cuban aid to continue 10 the Sandinistas. Moreover, the Free World should support the heroic struggles for national independence of the peoples behind the Iron Curtain in Mainland China, Ukraine, Byelorussia, Caucasia, Lithuania, Latvia and Estonia, Hungary, Poland, Czechia-Slovakia, Rumania, Bulgaria and Croatia. We must never accept as final the division of the world into half slave-half free. Hanoi's altempi to Vietnamize the peoples of Cambodia and Laos must be vigorously opposed and stopped.

The World Anti-Communist League decided to hold its 21st Conference in Switzerland at an appropriate date, in 1988 and the Asian Pacific Anti-Communist League decided to hold its 34th Conference in the Asian Pacific area at an appropriate date in 1988. The 1987 Conference expressed special gratitude to the host country for its warm hospitality.

ADDENDUM, This communique recognizes the following arcas of conflict between the Free World and communist totalitarianism and applics its principles to those conflicts:

1) Recent election results in New Zealand reveal a further drift of that country in the direction of Soviet influence, with the apparent determination of Prime Minister Lange to reduce Western influence from the arcaithrough the extension of so-called nuclear-free zones..

2) Four "peace" plans for Nicaragua could result in the elimination of the Democratic Resistance (or Contras) and the consolidation of the Soviet-backed Sandanista regime, in violation of the Monroe Doctrine and the RIO and OAS treatics.

3) The USSR and Iran have strengthened their political and cconomic tics, while Communist China supplies military aid, including Silkworm missiles.

4) The communist threat to the Philippines continues in spite of increased efforts by the Aquino government to contain it. The increased strength of the New People's Army (communist guerrillas) and its political arm, the National Democratic Front, has led to increased infiltration, including the Administration itself.

5) Sri Lanka, a non-aligned country with cordial relations with the West, has been besieged by an insurgency backed by India and the USSR, endangering the survival of the strategic naval base at Trincomalee.

6) The division in ranks of the Burmese resistance forces has been bridged and ten nationalist revolutionary groups are now being united under the banner of the National Democratic Front..

7) Continuing conflict and turmoil in the Middle East has led to growing Syrian and Soviet influence in the area.

8) Western sanctions and disinvestment against South Africa have proven counterproductive, and have severely harmed the black population economically. Increased Soviet influence threatens Western access to the minerals of this strategic country.

9) Free World interests would be served in North Korea would cease and desist in its threat to interfere with the 1988 Olympic Games.

48

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Stand behind the peoples of the Republic of China, the Republic of Korca, and other divided nations to insurc national reunification consonant with freedom and national independence.

Most importantly, provide moral, political, and logistical military suport for all anti-communist freedom fighters, with emphasis on existing resistance movements in Nicaragua, Angola, Mozambique, the Seychelles, Ethiopia, Afghanistan, Cambodia, Laos, Vietnam and South Yemen. Care should be taken to reject one-sided "peace" proposals which block U.S. support to resistance movements (as in Nicaragua) while allowing Soviet and Cuban aid to continue 10 the Sandinistas. Moreover, the Free World should support the heroic struggles for national independence of the peoples behind the Iron Curtain in Mainland China, Ukraine, Byelorussia, Caucasia, Lithuania, Latvia and Estonia, Hungary, Poland, Czechia-Slovakia, Rumania, Bulgaria and Croatia. We must never accept as final the division of the world into half slave-half free. Hanoi's altempi to Vietnamize the peoples of Cambodia and Laos must be vigorously opposed and stopped.

The World Anti-Communist League decided to hold its 21st Conference in Switzerland at an appropriate date, in 1988 and the Asian Pacific Anti-Communist League decided to hold its 34th Conference in the Asian Pacific area at an appropriate date in 1988. The 1987 Conference expressed special gratitude to the host country for its warm hospitality.

ADDENDUM, This communique recognizes the following arcas of conflict between the Free World and communist totalitarianism and applics its principles to those conflicts:

1) Recent election results in New Zealand reveal a further drift of that country in the direction of Soviet influence, with the apparent determination of Prime Minister Lange to reduce Western influence from the arcaithrough the extension of so-called nuclear-free zones..

2) Four "peace" plans for Nicaragua could result in the elimination of the Democratic Resistance (or Contras) and the consolidation of the Soviet-backed Sandanista regime, in violation of the Monroe Doctrine and the RIO and OAS treatics.

3) The USSR and Iran have strengthened their political and cconomic tics, while Communist China supplies military aid, including Silkworm missiles.

4) The communist threat to the Philippines continues in spite of increased efforts by the Aquino government to contain it. The increased strength of the New People's Army (communist guerrillas) and its political arm, the National Democratic Front, has led to increased infiltration, including the Administration itself.

5) Sri Lanka, a non-aligned country with cordial relations with the West, has been besieged by an insurgency backed by India and the USSR, endangering the survival of the strategic naval base at Trincomalee.

6) The division in ranks of the Burmese resistance forces has been bridged and ten nationalist revolutionary groups are now being united under the banner of the National Democratic Front..

7) Continuing conflict and turmoil in the Middle East has led to growing Syrian and Soviet influence in the area.

8) Western sanctions and disinvestment against South Africa have proven counterproductive, and have severely harmed the black population economically. Increased Soviet influence threatens Western access to the minerals of this strategic country.

9) Free World interests would be served in North Korea would cease and desist in its threat to interfere with the 1988 Olympic Games.

48

Please return signed and dated.
C/o EUR/NE

United States Department of State

Washington, D.C. 20520


December 9,1986

Dear Senator Cranston:

Thank you for your letter of October 22 in behalf of Mr. Leonard F. Tate, who in an October 7 letter to you asked a number of questions relating to the assassination of Swedish Minister Olof Palme.

Mr. Tate finds it conceivable that "certain 'U.S. government and agents may well have been involved in the assassination of Olof Palme."

I must categorically reject any such notion. Throughout the exhaustive Swedish investigation of the assassination, no U.S. Government involvement in any way has ever been suggested.

Regarding U.S. cooperation with Swedish authorities, the FBI, in response to specific requests from the Swedish police, has on several occasions given assistance in this investigation.

Tate's suggestion that the World Anti-Communist League (WACL) may have been involved in the assassination strikes us as unfounded.

The Swedish Government has never discussed such possibility with the U.S. Government, and this theory has never been alleged within the U.S. Government.

We are unaware of any planned or completed investigations of any kind by U.S. authorities to explore whether WACL or U.S. Government were involved in the assassination.

I hope this information will be useful to you in replying Mr. Tate.

With best wishes,

Sincerely,

J. Edward Fox
Assistant Secretary
Legislative and Intergovernmental Affairs

Enclosures: Correspondence returned

The Honorable
Alan Cranston
United States Senate

Drafted:
EUR/NE: RA Christenson
11-25-86 x75669 80046b

Cleared:
EUR: J Wilkinson
EUR/NE: F Cooper
EUR/NE: J Whitlock
FBI: PStorer

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Please return signed and dated.
C/o EUR/NE

United States Department of State

Washington, D.C. 20520


December 9,1986

Dear Senator Cranston:

Thank you for your letter of October 22 in behalf of Mr. Leonard F. Tate, who in an October 7 letter to you asked a number of questions relating to the assassination of Swedish Minister Olof Palme.

Mr. Tate finds it conceivable that "certain 'U.S. government and agents may well have been involved in the assassination of Olof Palme."

I must categorically reject any such notion. Throughout the exhaustive Swedish investigation of the assassination, no U.S. Government involvement in any way has ever been suggested.

Regarding U.S. cooperation with Swedish authorities, the FBI, in response to specific requests from the Swedish police, has on several occasions given assistance in this investigation.

Tate's suggestion that the World Anti-Communist League (WACL) may have been involved in the assassination strikes us as unfounded.

The Swedish Government has never discussed such possibility with the U.S. Government, and this theory has never been alleged within the U.S. Government.

We are unaware of any planned or completed investigations of any kind by U.S. authorities to explore whether WACL or U.S. Government were involved in the assassination.

I hope this information will be useful to you in replying Mr. Tate.

With best wishes,

Sincerely,

J. Edward Fox
Assistant Secretary
Legislative and Intergovernmental Affairs

Enclosures: Correspondence returned

The Honorable
Alan Cranston
United States Senate

Drafted:
EUR/NE: RA Christenson
11-25-86 x75669 80046b

Cleared:
EUR: J Wilkinson
EUR/NE: F Cooper
EUR/NE: J Whitlock
FBI: PStorer

PROMEMORIA

UTRIKESDEPARTEMENTET
Politiska avdelningen enheten
Andra avdelningen (Pol II)
Depr M Bergquist/ACF

1986-12-09

Ex till:
Länspolismästare Hans Holmér
Avdelningschef Sven-Åke Hjälmroth RPS/Säk

Ex för personlig kdm t:
Kabinettsekreterare
Politisk chef
Statsrådssekreterare Larsson SB
Statsrådssekreterare Justitiedepartementet


HEMLIG

Mordet på statsminister Olof Palme

Ambassaden Washington har 1986-12-08 inberättat följande:WACHTMEISTER

AMBASSADEN WASHINGTON KL 16.40/WAR

FORTS

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

PROMEMORIA

UTRIKESDEPARTEMENTET
Politiska avdelningen enheten
Andra avdelningen (Pol II)
Depr M Bergquist/ACF

1986-12-09

Ex till:
Länspolismästare Hans Holmér
Avdelningschef Sven-Åke Hjälmroth RPS/Säk

Ex för personlig kdm t:
Kabinettsekreterare
Politisk chef
Statsrådssekreterare Larsson SB
Statsrådssekreterare Justitiedepartementet


HEMLIG

Mordet på statsminister Olof Palme

Ambassaden Washington har 1986-12-08 inberättat följande:WACHTMEISTER

AMBASSADEN WASHINGTON KL 16.40/WAR

FORTS

Anknyter till H 7504

Analys av WACL, World Anti Communist League.

WACL grundades 1967 efter att ABN (Anti-Boljevik Bloc of Nations) och APACL (Asian Pacific Anti-Communist League) enats om en paraplyorganisation för organisationer mot kommunism.

Första mötet avhölls i Taipei, Taiwan, vilka kom att bli bli främsta finansiärer. Taiwan är också centra för WACLs träningsläger Political Warfare Cadre Academy, där framförallt högerextrema officerare från Latinamerika tränas för "antigerillakrig".

WACL är finansierat och styrt från Taiwan, APACL är dess bas och grundorganisation.

APACLs permanenta sekretariat finns i Taipei och ger även ut en egen tidning.

I Taipei finns även WACLs högkvarter, ävenledes dess permanente hedersordförandes kansli och mottagningslokaler.

Hedersordförande är fn Pierre Grégoire, fd utrikesminister i Luxenburg.

Den afrikanska regionalorganisationen är helt sponsrad av Taipei, Organisationen for African Freedom.

Den europeiska regionalorganisationen, med säte i Bruxelles, sponsrades också av Taiwan, i synnerhet under kampen 1979-1983 mot CAL/TECO/FEMACO-sponsrade "EuroWacl)".

Man sade: "Det gäller kampen om kontroll över WACL ytterst, inte kamp om påstådd "antisemitism, nynazism" etc".

Det årligt återkommande mötena har avhållits i:

1968 Saigon
1969 Bangkok
1970 Tokyo-Kyoto
1971 Manilla
1972 Mexico City
1973 London
1974 Washington DC
1975 Rio de Janeiro
1976 Seoul
1977 Taipei
1978 Washington DC
1979 Asuncion (Paraguyo)
1980 Geneve, 1981 Taipei
1982 Tokyo
1983 Luxenburg
1984 San Diego
1985 Dallas
1986 Luxemburg
1987 Taipei.

Taiwan betalar för alla resor PTA Economy Class Round Tickets till alla mål utom inom Europa. Man betalar även för mat och hotell och lokala transporter.

Underorganisationer och medlemsanslutningar är många och utgör ett världsomspännande hemligt nätverk.


Anknytning:

HI7923-O

HO 12547-01

HJ 12472-5

HO 12538-1

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Anknyter till H 7504

Analys av WACL, World Anti Communist League.

WACL grundades 1967 efter att ABN (Anti-Boljevik Bloc of Nations) och APACL (Asian Pacific Anti-Communist League) enats om en paraplyorganisation för organisationer mot kommunism.

Första mötet avhölls i Taipei, Taiwan, vilka kom att bli bli främsta finansiärer. Taiwan är också centra för WACLs träningsläger Political Warfare Cadre Academy, där framförallt högerextrema officerare från Latinamerika tränas för "antigerillakrig".

WACL är finansierat och styrt från Taiwan, APACL är dess bas och grundorganisation.

APACLs permanenta sekretariat finns i Taipei och ger även ut en egen tidning.

I Taipei finns även WACLs högkvarter, ävenledes dess permanente hedersordförandes kansli och mottagningslokaler.

Hedersordförande är fn Pierre Grégoire, fd utrikesminister i Luxenburg.

Den afrikanska regionalorganisationen är helt sponsrad av Taipei, Organisationen for African Freedom.

Den europeiska regionalorganisationen, med säte i Bruxelles, sponsrades också av Taiwan, i synnerhet under kampen 1979-1983 mot CAL/TECO/FEMACO-sponsrade "EuroWacl)".

Man sade: "Det gäller kampen om kontroll över WACL ytterst, inte kamp om påstådd "antisemitism, nynazism" etc".

Det årligt återkommande mötena har avhållits i:

1968 Saigon
1969 Bangkok
1970 Tokyo-Kyoto
1971 Manilla
1972 Mexico City
1973 London
1974 Washington DC
1975 Rio de Janeiro
1976 Seoul
1977 Taipei
1978 Washington DC
1979 Asuncion (Paraguyo)
1980 Geneve, 1981 Taipei
1982 Tokyo
1983 Luxenburg
1984 San Diego
1985 Dallas
1986 Luxemburg
1987 Taipei.

Taiwan betalar för alla resor PTA Economy Class Round Tickets till alla mål utom inom Europa. Man betalar även för mat och hotell och lokala transporter.

Underorganisationer och medlemsanslutningar är många och utgör ett världsomspännande hemligt nätverk.


Anknytning:

HI7923-O

HO 12547-01

HJ 12472-5

HO 12538-1

Enligt interna källor höll nynazister från framförallt Latinamerika på att ta över organisationen i slutet av 1970-talet.

1983 genomgick WACL en "reningsprocess" som innebar att stödet till vissa diktaturer ej godtogs reservationslöst och att vissa personer "petades".

Den omtvistade "gröna basker"generalen från Vietnam John Singlaub blev 1984 WACLs nya ordförande. Han var ordförande till sept 1986 då han ersattes av belgaren José Desmarets, (1979-1981 vice premiärminister och försvarsminister i Belgien.)

I samband med utrensningarna försvann FEMACO/TECO/CAL och den av dem kontrollerade Liga Mundial Juvenil Anti-Communista, sk dödsskvadronen.

Dessa hade försökt ta över Eurowacl genom finansiering av nynazistiska personer.

1980 avhöll CAL (Confederación Anti Communista Latin Amerikana) en regionalkonferans i Argentina (då under Videla regimen) där man förespråkade metoden med dödspatruller mot vänsterfolk i hela Latin och Centralamerika.

Mot gällande regler blev ej ledande personer inom WACL inbjudna till detta möte.

Ej heller erhöll Taiwan-lierade Paraguay-medlemmarna någon inbjudan.

Det förekommer uppgifter om att den italienska högerextremisten Stefano Delle Chiaie var med på mötet.

Uppgifter förekommer om att Tor Petter Hadland, norsk medborgare tillhörandes Contra tidskriften, var med på detta möte, (född 500829-1857)

I Honduras har dödsskvadroner medgivit inspiration och kontakt med regionala WACL, dvs i detta fall CAL.

Slutsats:
Skulle samband mellan Palmemordet och WACL finnas är det troligtvis bland fd regionalorganisationen CAL samt FEMACO/TECO/LIMJAS-kontakter(med välkända band med västeuropeiska nazistgrupper tex i Belgien) detta samband finns.

I Centralamerika rör sig internationella "legoknektar", se tex Miro Barešić, arbetslösa men skjutkunniga underrättelseagenter mfl. (Källa: FBI)

Det moderna Ustasja, HOP, är knutet till WACL.

Jozo Damjanovic, som 1976 av misstag sköt Carlos Abdala i stället för jugoslaviska ambassadören i Paraguay, var chef för säkerhetsarrangemanget för WACLs världskongress 1979 i Paraguay.

Damjanovic är kamrat med Miro Barešić.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Enligt interna källor höll nynazister från framförallt Latinamerika på att ta över organisationen i slutet av 1970-talet.

1983 genomgick WACL en "reningsprocess" som innebar att stödet till vissa diktaturer ej godtogs reservationslöst och att vissa personer "petades".

Den omtvistade "gröna basker"generalen från Vietnam John Singlaub blev 1984 WACLs nya ordförande. Han var ordförande till sept 1986 då han ersattes av belgaren José Desmarets, (1979-1981 vice premiärminister och försvarsminister i Belgien.)

I samband med utrensningarna försvann FEMACO/TECO/CAL och den av dem kontrollerade Liga Mundial Juvenil Anti-Communista, sk dödsskvadronen.

Dessa hade försökt ta över Eurowacl genom finansiering av nynazistiska personer.

1980 avhöll CAL (Confederación Anti Communista Latin Amerikana) en regionalkonferans i Argentina (då under Videla regimen) där man förespråkade metoden med dödspatruller mot vänsterfolk i hela Latin och Centralamerika.

Mot gällande regler blev ej ledande personer inom WACL inbjudna till detta möte.

Ej heller erhöll Taiwan-lierade Paraguay-medlemmarna någon inbjudan.

Det förekommer uppgifter om att den italienska högerextremisten Stefano Delle Chiaie var med på mötet.

Uppgifter förekommer om att Tor Petter Hadland, norsk medborgare tillhörandes Contra tidskriften, var med på detta möte, (född 500829-1857)

I Honduras har dödsskvadroner medgivit inspiration och kontakt med regionala WACL, dvs i detta fall CAL.

Slutsats:
Skulle samband mellan Palmemordet och WACL finnas är det troligtvis bland fd regionalorganisationen CAL samt FEMACO/TECO/LIMJAS-kontakter(med välkända band med västeuropeiska nazistgrupper tex i Belgien) detta samband finns.

I Centralamerika rör sig internationella "legoknektar", se tex Miro Barešić, arbetslösa men skjutkunniga underrättelseagenter mfl. (Källa: FBI)

Det moderna Ustasja, HOP, är knutet till WACL.

Jozo Damjanovic, som 1976 av misstag sköt Carlos Abdala i stället för jugoslaviska ambassadören i Paraguay, var chef för säkerhetsarrangemanget för WACLs världskongress 1979 i Paraguay.

Damjanovic är kamrat med Miro Barešić.

Till denna analys anslutes en förteckning över personer som kan vara av intresse i Palmeutredningen.

Dessutom hänvisas till 3 st referenspärmar med dokument ang WACL.

Ang medlemsländer hänvisas till sidan 8:as bilaga.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Till denna analys anslutes en förteckning över personer som kan vara av intresse i Palmeutredningen.

Dessutom hänvisas till 3 st referenspärmar med dokument ang WACL.

Ang medlemsländer hänvisas till sidan 8:as bilaga.


Personer aktuella WACL:
Svenskar; Återfinnes i: Förening:
* Horm, Arvo D 3178-00 Estonia Chapter
* Mathiesen, Mihkel Estonia Chapter
* Larsson, Anders D 4582-4 Estonia Chapter
* Hagård, Birger Estonia Chapter
* Ek, Åke J D 1547-0 Estonia Chapter
Asker, Ann-Marie Estonia Chapter
Asker, Mark Estonia Chapter
* Nyman, Lars Erik Estonia Chapter
Nerman, Birger Estonia Chapter
* Lindsten, Åke G 4984-2 Sveriges Nationella Förbund
Brandelius, B G:son Sveriges Nationella Förbund
Boström, I. C Sveriges Nationella Förbund
* Hamacher, Ulf HL12544 Sveriges Nationella Förbund


  • = särskild uppslag finns på personen.


Uppgifter angående "svenska WACL.";

1967 anslöt sig Estonia Chapter till WACL. Det var organisationen Estonian Liaison Committee som i Sverige benämnes Baltiska kommitten.

1985 ansöker Estonia anti communist council om medlemskap och att vara den enda estiska representationen i WACL. Man ersatte då Estonian National Council, ERN.

Det var Birger Nerman och Arvo Horm som 1967 ansökte om medlemskap i WACL för esterna.

Ordförande i ERN var Mark Asker till 1983 då han ersattes av Mihkel Mathiesen. Samme Mathiesen är vice ordförande i Estonian Anti-Communist Council, EACC, där Arvo Horm är ordförande.

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-00 Uppslag-om-WACL.pdf


Personer aktuella WACL:
Svenskar; Återfinnes i: Förening:
* Horm, Arvo D 3178-00 Estonia Chapter
* Mathiesen, Mihkel Estonia Chapter
* Larsson, Anders D 4582-4 Estonia Chapter
* Hagård, Birger Estonia Chapter
* Ek, Åke J D 1547-0 Estonia Chapter
Asker, Ann-Marie Estonia Chapter
Asker, Mark Estonia Chapter
* Nyman, Lars Erik Estonia Chapter
Nerman, Birger Estonia Chapter
* Lindsten, Åke G 4984-2 Sveriges Nationella Förbund
Brandelius, B G:son Sveriges Nationella Förbund
Boström, I. C Sveriges Nationella Förbund
* Hamacher, Ulf HL12544 Sveriges Nationella Förbund


  • = särskild uppslag finns på personen.


Uppgifter angående "svenska WACL.";

1967 anslöt sig Estonia Chapter till WACL. Det var organisationen Estonian Liaison Committee som i Sverige benämnes Baltiska kommitten.

1985 ansöker Estonia anti communist council om medlemskap och att vara den enda estiska representationen i WACL. Man ersatte då Estonian National Council, ERN.

Det var Birger Nerman och Arvo Horm som 1967 ansökte om medlemskap i WACL för esterna.

Ordförande i ERN var Mark Asker till 1983 då han ersattes av Mihkel Mathiesen. Samme Mathiesen är vice ordförande i Estonian Anti-Communist Council, EACC, där Arvo Horm är ordförande.