wpu.nu

Uppslag:HI7504-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-05
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Platser: Luxemburg
Organisationer: WACL / SÄK


Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Mathiesen är aktiv inom Baltiska kommittén i Sverige
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-08 00:00
Avslutat


Anknyter till H7504

Uppgifter ang Mihkel Mathiesen, f -

Mihkel Mathiesen är aktiv inom Baltiska kommittén i Sverige. Han har i denna organisation arbetat för balternas självständighet samt för deras sak i Sverige.

Organisationen är via Estonian Chapter och Estonian anti-communist council knutet till WACL.

SÄK har goda kontakter med personer inom organisationen och man har konstaterat att det ej är några extrema yttringar, tvärt om, en demokratiskt arbetande organisation. Referens behövs

Resorna till WACL-konferenser ute i världen är att betrakta som en betald nöjesresa.

1986 var Mihkel Mathiesen med i Luxemburg på ett Euro-WACL-möte tillsammans med Arvo Horm och Åke J Ek.

Pol-1988-04-08 HI7504-05 Uppgifter-om-Mihkel-Mathiesen.pdf

Pol-1988-04-08 HI7504-05 Uppgifter-om-Mihkel-Mathiesen.pdf

Anknyter till H7504

Uppgifter ang Mihkel Mathiesen, f -

Mihkel Mathiesen är aktiv inom Baltiska kommittén i Sverige. Han har i denna organisation arbetat för balternas självständighet samt för deras sak i Sverige.

Organisationen är via Estonian Chapter och Estonian anti-communist council knutet till WACL.

SÄK har goda kontakter med personer inom organisationen och man har konstaterat att det ej är några extrema yttringar, tvärt om, en demokratiskt arbetande organisation. Referens behövs

Resorna till WACL-konferenser ute i världen är att betrakta som en betald nöjesresa.

1986 var Mihkel Mathiesen med i Luxemburg på ett Euro-WACL-möte tillsammans med Arvo Horm och Åke J Ek.