wpu.nu

Uppslag:HI7504-12

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-12
Registrerat
1994-03-22
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
P omn: Arvo HormUppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
PM över samtal med Anne-Mari Asker
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-03-10 00:00
Avslutat


PM

Över samtal med  Asker , Anne-Mari.

Under förhör med Anne-Mari, torsdagen den 10 mars 1994 uppgav hon att hon var  dotter  till den i utredningen kände Arvo Horm.  Asker  berättade då att hennes  far  som nu är 80 år, är i grunden demokrat och liberal. Hennes  far  som är av estniskt ursprung ingick i estniska nationalrådet som hade säte i Stockholm. I faderns kamp för att befria sitt hemland Estland från den sovjetiska ockupationsmakten hade hennes  far  Arvo Horm haft kontakter med WACL.  Asker  berättar att organisationen WACL beskrivs som varande nazistisk och nationalsocialistisk till karaktären. Dessa epitet kan sannolikt stämma in på fraktioner av WACL i Sydamerika och på vissa platser i tredje världen.  Asker  vill dock betona att hennes far och estniska nationalrådet absolut inte delade dessa nationalistiska inställningar. Arvo Horm beskylls för att vara nazist med anledning av hans intresse för WACL. Sanningen är att Horm var nära att avrättas av SS i Estland under kriget och tar därmed avstånd från nazism. Hennes  far  Arvo Horm var under sin verksamma tid starkt anknuten till folkpartiet. Horm hade ej heller någon aversion emot socialdemokratin eftersom estniska rådet hade ekonomiskt stöd av de socialdemokratiska regeringarna.  Asker  uppger att hon följt sin far på vissa möten och uppdrag med anledning att hon hjälpt honom med tolkning av språk som han ej klarade av.  Asker  säger att hon icke var särskilt intresserad av politik.

Asker tillfrågas om hon vet vem är för person.  Asker  uppger att hon aldrig någonsin hört talats om någon som heter .

Stockholm som ovan

Alf Andersson
Kriminalinspektör

Pol-1994-03-10 HI7504-12 Förhör-Anne-Marie-Asker-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1994-03-10 HI7504-12 Förhör-Anne-Marie-Asker-om-Arvo-Horm.pdf

PM

Över samtal med  Asker , Anne-Mari.

Under förhör med Anne-Mari, torsdagen den 10 mars 1994 uppgav hon att hon var  dotter  till den i utredningen kände Arvo Horm.  Asker  berättade då att hennes  far  som nu är 80 år, är i grunden demokrat och liberal. Hennes  far  som är av estniskt ursprung ingick i estniska nationalrådet som hade säte i Stockholm. I faderns kamp för att befria sitt hemland Estland från den sovjetiska ockupationsmakten hade hennes  far  Arvo Horm haft kontakter med WACL.  Asker  berättar att organisationen WACL beskrivs som varande nazistisk och nationalsocialistisk till karaktären. Dessa epitet kan sannolikt stämma in på fraktioner av WACL i Sydamerika och på vissa platser i tredje världen.  Asker  vill dock betona att hennes far och estniska nationalrådet absolut inte delade dessa nationalistiska inställningar. Arvo Horm beskylls för att vara nazist med anledning av hans intresse för WACL. Sanningen är att Horm var nära att avrättas av SS i Estland under kriget och tar därmed avstånd från nazism. Hennes  far  Arvo Horm var under sin verksamma tid starkt anknuten till folkpartiet. Horm hade ej heller någon aversion emot socialdemokratin eftersom estniska rådet hade ekonomiskt stöd av de socialdemokratiska regeringarna.  Asker  uppger att hon följt sin far på vissa möten och uppdrag med anledning att hon hjälpt honom med tolkning av språk som han ej klarade av.  Asker  säger att hon icke var särskilt intresserad av politik.

Asker tillfrågas om hon vet vem är för person.  Asker  uppger att hon aldrig någonsin hört talats om någon som heter .

Stockholm som ovan

Alf Andersson
Kriminalinspektör