wpu.nu

Uppslag:HI7504-14

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-14
Registrerat
2018-08-28
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Odaterad PM om WACL, Politiska rörelser

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Odaterad PM om WACL, Politiska rörelser
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


PM angående politiska rörelser.

WACL, World Anti-Communist League.

Organisationen har sitt säte i USA. Den är mycket utbredd och anses ligga bakom en mängd attentat under de sista åren. I Europa kallas de Euro-WACL. I Sverige Antikommunistiska Världsförbundet, Ny Gemenskap.

Underorganisationen International Security Council anordnar konferenser för bland annat Moonrörelsen.

Moon, Sun Myung Moons Unifications-kyrka, styrs av ex-koreanen Sun Myung Moon. En extrem religiös sekt men världspolitik i sitt program. Man har enligt uppgifter kontakter med extrema rörelser, bland annat PKK i Paris.

PKK är enligt en källa startad av regimen i Turkiet, för att splittra de Kurdiska grupperna som bildats utanför Turkiet. Man har lyckats väl. Inslag av extrema medlemmar finns och dessa känner ej till grundsyftet med organisationen.

Kontakter finns  mellan WACL, Moon och EAP i USA .

Gemensamt för dessa grupper, så när som PKK, är att de är  extremt höger -orienterade i sina program och sin framtoning.

Simon Wiesentahl uppgav  1984 att Stockholm är ett Safe House för terrorister på  rymmen och en utgångspunkt inför kommande uppdrag.

Ytterligare uppgifter går att framta.

KR, BF /RK

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-14 Odaterad-PM-om-WACL.pdf

Pol-YYYY-MM-DD HI7504-14 Odaterad-PM-om-WACL.pdf

PM angående politiska rörelser.

WACL, World Anti-Communist League.

Organisationen har sitt säte i USA. Den är mycket utbredd och anses ligga bakom en mängd attentat under de sista åren. I Europa kallas de Euro-WACL. I Sverige Antikommunistiska Världsförbundet, Ny Gemenskap.

Underorganisationen International Security Council anordnar konferenser för bland annat Moonrörelsen.

Moon, Sun Myung Moons Unifications-kyrka, styrs av ex-koreanen Sun Myung Moon. En extrem religiös sekt men världspolitik i sitt program. Man har enligt uppgifter kontakter med extrema rörelser, bland annat PKK i Paris.

PKK är enligt en källa startad av regimen i Turkiet, för att splittra de Kurdiska grupperna som bildats utanför Turkiet. Man har lyckats väl. Inslag av extrema medlemmar finns och dessa känner ej till grundsyftet med organisationen.

Kontakter finns  mellan WACL, Moon och EAP i USA .

Gemensamt för dessa grupper, så när som PKK, är att de är  extremt höger -orienterade i sina program och sin framtoning.

Simon Wiesentahl uppgav  1984 att Stockholm är ett Safe House för terrorister på  rymmen och en utgångspunkt inför kommande uppdrag.

Ytterligare uppgifter går att framta.

KR, BF /RK