wpu.nu

Uppslag:HI7504-08

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-08
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
PM om Arvo Horm

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Balternas anslutning till WACL
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-08 00:00
Avslutat


Anknyter till H 7504 och D 3178

Horm, Arvo född

Verksam för Ester och övriga Balter här i Sverige sedan lång tid tillbaka. Han har efter sin flykt till Sverige motarbetat kommunism. Detta har varit en av anledningarna till hans engagemang i Balternas anslutning till WACL. Angående detta i övrigt se Anders Larsson PM:et sida 8 i WACL-avsnittet. Där kan man även utläsa att han har varit på i stort sett alla WACL-möten över hela världen sedan 1964, WACL var liktydigt med APACL (Asian Peoples' Anti-Communist League).

Horm har i en skrivelse utpekat Larsson som EAP-sympatisör och som god vän med den så kallade 33-åringen.

Pol-1988-04-08 HI7504-08 Uppgifter-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1988-04-08 HI7504-08 Uppgifter-om-Arvo-Horm.pdf

Anknyter till H 7504 och D 3178

Horm, Arvo född

Verksam för Ester och övriga Balter här i Sverige sedan lång tid tillbaka. Han har efter sin flykt till Sverige motarbetat kommunism. Detta har varit en av anledningarna till hans engagemang i Balternas anslutning till WACL. Angående detta i övrigt se Anders Larsson PM:et sida 8 i WACL-avsnittet. Där kan man även utläsa att han har varit på i stort sett alla WACL-möten över hela världen sedan 1964, WACL var liktydigt med APACL (Asian Peoples' Anti-Communist League).

Horm har i en skrivelse utpekat Larsson som EAP-sympatisör och som god vän med den så kallade 33-åringen.