wpu.nu

Uppslag:HI7504-04-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-04-A
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-10-12 10:00
Avslutat


Anknyter till HI7504

PM över samtal med Åke J. Ek, - , vid ett möte på Polishögskolan 1987-10-12 10:00 .

Åke J. Ek talade inledningsvis om att han väntat besök från polisen och Palmeutredningen.

Han hade hört från att vi varit hos honom.

uppgav Åke J. Ek att han känt honom i cirka 10 år.

Denne lär ha minst 2 st pass och två partiböcker, dvs han kan vara både socialdemokrat och kommunist.

är mycket aktiv i Euro WACL och en av grundarna av den svenska WACL.

Den internationella WACL organisationen för balter heter Anti Bolchvic Nations och består av ockuperade öststater under ledning av

De representeras av Ester, Letter, Littauer, Ungrare och Rumäner.

Den svenska WACL består av Balternas organisation och har Birger Hagård som ordförande.

Det bör vara cirka 20 underorganisationer varav en är den av Åke J. Ek ledda Nordiska Krigs och FN veteranförbundet.

Åke J. Ek är vice ordförande i Baltiska kommitten, vilket han blev efter att som revisor klagat över ospecificerade uttag av medel. Birger Hagård är ordförande.

Åke J. Ek bildade Swedish Korean Society för att hjälpa svenska adoptivföraldrar.

Angående uppgav Åke J. Ek att han känt denne i 8-10 år tillbaka.

Denne umgås med en .

Han var nere i Luxemburg under WACL mötet 1986.

Han ertappades med att på rummet.

Han hade strax innan blivit avvisad från att komma in på WACL mötet.

Rapport från Belgisk polis till SÄK.

känner varandra sedan Demokratisk Allians-tiden. ( DA) var den som splittade DA.

De hede erhållit bidrag och stöd från CIA.

försökte därefter att gå in i andra organisationer för att splittra dessa, bla Moon-rörelsen, där en är ordförande i Sverige.

KAN EV ANKN; HD14887 D13191

Pol-1986-03-10 HI7504-04-A tips-och-förhör-Åke-Ek.pdf

Pol-1986-03-10 HI7504-04-A tips-och-förhör-Åke-Ek.pdf

Anknyter till HI7504

PM över samtal med Åke J. Ek, - , vid ett möte på Polishögskolan 1987-10-12 10:00 .

Åke J. Ek talade inledningsvis om att han väntat besök från polisen och Palmeutredningen.

Han hade hört från att vi varit hos honom.

uppgav Åke J. Ek att han känt honom i cirka 10 år.

Denne lär ha minst 2 st pass och två partiböcker, dvs han kan vara både socialdemokrat och kommunist.

är mycket aktiv i Euro WACL och en av grundarna av den svenska WACL.

Den internationella WACL organisationen för balter heter Anti Bolchvic Nations och består av ockuperade öststater under ledning av

De representeras av Ester, Letter, Littauer, Ungrare och Rumäner.

Den svenska WACL består av Balternas organisation och har Birger Hagård som ordförande.

Det bör vara cirka 20 underorganisationer varav en är den av Åke J. Ek ledda Nordiska Krigs och FN veteranförbundet.

Åke J. Ek är vice ordförande i Baltiska kommitten, vilket han blev efter att som revisor klagat över ospecificerade uttag av medel. Birger Hagård är ordförande.

Åke J. Ek bildade Swedish Korean Society för att hjälpa svenska adoptivföraldrar.

Angående uppgav Åke J. Ek att han känt denne i 8-10 år tillbaka.

Denne umgås med en .

Han var nere i Luxemburg under WACL mötet 1986.

Han ertappades med att på rummet.

Han hade strax innan blivit avvisad från att komma in på WACL mötet.

Rapport från Belgisk polis till SÄK.

känner varandra sedan Demokratisk Allians-tiden. ( DA) var den som splittade DA.

De hede erhållit bidrag och stöd från CIA.

försökte därefter att gå in i andra organisationer för att splittra dessa, bla Moon-rörelsen, där en är ordförande i Sverige.

KAN EV ANKN; HD14887 D13191

Under tiden arbetade på Baltiska institutet sprang det EAP folk hos honom.

Åke J. Ek har hört detta från andra. Han anser att men mycket skarp i vissa lägen.

Ang Ramada konferenserna uppgav Åke J. Ek att han erhållit 1 eller 2 inbjudningar dit av .

Åke J. Ek har ej deltagit i några möten.

Han känner sedan tidigare och denne samt är hans kontakter med konstiga personer uppgav han att en , som under mellankrigstiden , är en konstig figur.

Denne har kontakt med är en

Han är gift med

Han sålde i början av 1970-talet

Den i utredningen aktuella "33-åringen" (Viktor Gunnarsson har aldrig Åke J. Ek träffat eller hört talas om, innan han blev aktuell i Palmeutredningen.

Samtalet slut klockan 11:00 .

Pol-1986-03-10 HI7504-04-A tips-och-förhör-Åke-Ek.pdf

Pol-1986-03-10 HI7504-04-A tips-och-förhör-Åke-Ek.pdf

Under tiden arbetade på Baltiska institutet sprang det EAP folk hos honom.

Åke J. Ek har hört detta från andra. Han anser att men mycket skarp i vissa lägen.

Ang Ramada konferenserna uppgav Åke J. Ek att han erhållit 1 eller 2 inbjudningar dit av .

Åke J. Ek har ej deltagit i några möten.

Han känner sedan tidigare och denne samt är hans kontakter med konstiga personer uppgav han att en , som under mellankrigstiden , är en konstig figur.

Denne har kontakt med är en

Han är gift med

Han sålde i början av 1970-talet

Den i utredningen aktuella "33-åringen" (Viktor Gunnarsson har aldrig Åke J. Ek träffat eller hört talas om, innan han blev aktuell i Palmeutredningen.

Samtalet slut klockan 11:00 .