Lena Bäsen

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Mordplatsvittne
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Lena Bäsen i wpu.nu.

Avsnitt

Lena Bäsen har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Lena Bäsen är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Lena Bäsen omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Lena Bäsen som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Lena Bäsen har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder