wpu.nu

Uppslag:E9979-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-26 17:35
Avslutat


Mottog taxichauffören  Hans Johanssons  anrop till Stockholm taxi.

arbetade i taxiväxeln.

Det kom ett talanrop och taxibilens nummer indikerades på hennes bildskärm.

Hon svarade "Taxi 3.., kom".

Taxichauffören sade: "Det är en man som har blivit skjuten korsningen Apelbergsgatan & Sveavägen"

Hon svarade: " Jag ringer polisen." "Det är bra, klart slut."

ringde genast till polisens ledningscentral på det fyrsiffriga kortnumret och fick svar nästan omgående.

Den kvinnliga polisen sade: "Ja, det var bra,"

Hon fick det intrycket att händelsen redan var känd av polisen.

Därefter noterade hon tidpunkter 23: 24 i boken.

Hon har efteråt tillsammans med sin arbetsledare kontrollerat detta. Det tog någon minut innan hon skrev tidpunkten, dvs den tid det tog att svara chauffören och att meddela polisen. Allra högst tog det två minuter.

Hon var senare på natten i kontakt med taxichauffören för att få ytterligare information.

Han hade då lämnat platsen och visste inte vem offret var.

Anknyter till uppslag:
E17-7-C ==> E9979-00-D

Pol-1986-03-05 EH1083-01-solna-taxi.pdf

Pol-1986-03-05 EH1083-01-solna-taxi.pdf

Mottog taxichauffören  Hans Johanssons  anrop till Stockholm taxi.

arbetade i taxiväxeln.

Det kom ett talanrop och taxibilens nummer indikerades på hennes bildskärm.

Hon svarade "Taxi 3.., kom".

Taxichauffören sade: "Det är en man som har blivit skjuten korsningen Apelbergsgatan & Sveavägen"

Hon svarade: " Jag ringer polisen." "Det är bra, klart slut."

ringde genast till polisens ledningscentral på det fyrsiffriga kortnumret och fick svar nästan omgående.

Den kvinnliga polisen sade: "Ja, det var bra,"

Hon fick det intrycket att händelsen redan var känd av polisen.

Därefter noterade hon tidpunkter 23: 24 i boken.

Hon har efteråt tillsammans med sin arbetsledare kontrollerat detta. Det tog någon minut innan hon skrev tidpunkten, dvs den tid det tog att svara chauffören och att meddela polisen. Allra högst tog det två minuter.

Hon var senare på natten i kontakt med taxichauffören för att få ytterligare information.

Han hade då lämnat platsen och visste inte vem offret var.

Anknyter till uppslag:
E17-7-C ==> E9979-00-D