wpu.nu

Uppslag:E9979-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-02
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 00:00
Avslutat


 Anders  Ersson berättar i enlighet med sin kamrat Nils Stefan Glantz.

De kom i taxi Sveavägen fram och vid Tunnelgatan gjorde taxiföraren u-sväng och stannade bredvid den liggande mannen.

Sällskapet hoppade ur och lade mannen i framstupa/sidoläge.

Ersson för sin del fick ta hand om Lisbeth Palme - eller kvinnan han kände icke personerna - för att de andra skulle kunna genomföra livräddande åtgärder.

Snart anlände polis och ambulans och tog hand om det hela.

Själv fick han ägna sig en stund åt att trösta den kvinna de hade med sig vid namn Lena i förnamn.

Han säger på fråga att han icke lagt märke till någonting som kan sättas i samband med brottet och har därför inte hört av sig.

Kan anknyta till uppslag E17-7

Pol-1986-03-05 Okänd tid E9979-02 Förhör med Anders Ersson.pdf

Pol-1986-03-05 Okänd tid E9979-02 Förhör med Anders Ersson.pdf

 Anders  Ersson berättar i enlighet med sin kamrat Nils Stefan Glantz.

De kom i taxi Sveavägen fram och vid Tunnelgatan gjorde taxiföraren u-sväng och stannade bredvid den liggande mannen.

Sällskapet hoppade ur och lade mannen i framstupa/sidoläge.

Ersson för sin del fick ta hand om Lisbeth Palme - eller kvinnan han kände icke personerna - för att de andra skulle kunna genomföra livräddande åtgärder.

Snart anlände polis och ambulans och tog hand om det hela.

Själv fick han ägna sig en stund åt att trösta den kvinna de hade med sig vid namn Lena i förnamn.

Han säger på fråga att han icke lagt märke till någonting som kan sättas i samband med brottet och har därför inte hört av sig.

Kan anknyta till uppslag E17-7