wpu.nu

Uppslag:E9979-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-07
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Se vidare tips Stefan Glantz- uppföljning:

Israelsson berättar helt i enlighet med vad hans kamrater berättat, se vidare tips upprättat på Stefan Glantz.

Han lade icke märke till någon personbil eller annat under taxifärden eller vid stoppet vid liggande mannen -Palme - som kan sättas i samband med brottet.

Någon sade, möjligen Stefan att han kände mannens puls men att den tog slut.

Flera människor stannade och tittade - polis och ambulans anlände efter cirka 2 minuter.

Den flicka som var med dem från kåren Lena ev Gustavsson och arbetar vid den farmaceptiska avdelningen på Södersjukhuset, telefon 237000.

När de uppehöll sig vid den liggande mannen var det någon som uttalade att han var skjuten men Israelsson ville inte tro detta. Först dagen fick han reda på att mannen var Palme.


Anknyter till uppslag E 17-10

Pol-1986-03-06 E9979-07 Göran Israelsson.pdf

Pol-1986-03-06 E9979-07 Göran Israelsson.pdf

Se vidare tips Stefan Glantz- uppföljning:

Israelsson berättar helt i enlighet med vad hans kamrater berättat, se vidare tips upprättat på Stefan Glantz.

Han lade icke märke till någon personbil eller annat under taxifärden eller vid stoppet vid liggande mannen -Palme - som kan sättas i samband med brottet.

Någon sade, möjligen Stefan att han kände mannens puls men att den tog slut.

Flera människor stannade och tittade - polis och ambulans anlände efter cirka 2 minuter.

Den flicka som var med dem från kåren Lena ev Gustavsson och arbetar vid den farmaceptiska avdelningen på Södersjukhuset, telefon 237000.

När de uppehöll sig vid den liggande mannen var det någon som uttalade att han var skjuten men Israelsson ville inte tro detta. Först dagen fick han reda på att mannen var Palme.


Anknyter till uppslag E 17-10