wpu.nu

Uppslag:E9979-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)







Uppslag i samma avsnitt:





Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 18:00
Avslutat
1986-03-05 00:00


 Stefan  Glantz uppger att han fredagen 1986-02-28 under kvällen vistades på Studentkåren bakom Mc Donald på Sveavägen tillsammans med Göran Israelsson, , Åkersberga tfn samt  Anders  Kenneth Ersson , Åkersberga tfn tillika med en flicka med ,okänt namn och boende i Stockholm vän med Israelsson.

Vid omkring 23 -tiden tog de en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg en liggande man gjorde en u-sväng vid Tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande mannen.

De hoppade ur allesammans och Israelsson rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet.

Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt.

Han såg att det rann för mycket blod ur munnen och lyckades få ut detta och började mun mot mun-metoden.

Samtidigt hade en flicka senare identifierad som Anna Hage kommit till platsen och började med hjärtmassage.

De höll på med detta i vad Glantz beräknar cirka två (2) min varefter ambulans kom till platsen och förde bort Palme.

Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet icke såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem heller har sagt att de sett eller märke till något som kan sättas i samband med brottet.

Vid förhöret överlämnas telefonnummer till Hage på hennes begäran.

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Förhör med Stefan Glantz.pdf

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Förhör med Stefan Glantz.pdf

 Stefan  Glantz uppger att han fredagen 1986-02-28 under kvällen vistades på Studentkåren bakom Mc Donald på Sveavägen tillsammans med Göran Israelsson, , Åkersberga tfn samt  Anders  Kenneth Ersson , Åkersberga tfn tillika med en flicka med ,okänt namn och boende i Stockholm vän med Israelsson.

Vid omkring 23 -tiden tog de en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg en liggande man gjorde en u-sväng vid Tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande mannen.

De hoppade ur allesammans och Israelsson rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet.

Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt.

Han såg att det rann för mycket blod ur munnen och lyckades få ut detta och började mun mot mun-metoden.

Samtidigt hade en flicka senare identifierad som Anna Hage kommit till platsen och började med hjärtmassage.

De höll på med detta i vad Glantz beräknar cirka två (2) min varefter ambulans kom till platsen och förde bort Palme.

Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet icke såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem heller har sagt att de sett eller märke till något som kan sättas i samband med brottet.

Vid förhöret överlämnas telefonnummer till Hage på hennes begäran.

1986-05-13 11:30 sammanträffar krinsp / KK 1 Lars Jonsson och Allan Bäckström med Stefan Glantz - tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag E 17 - avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth,

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de s.k. 11 "Mordvittnena" - jämte ytterligare några foton - totalt 15 st fotografier, fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen E 19 - föreställande Anna Hage, samt foto E 20 -föreställande Karin Johansson.

Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen.

Han och Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på detta.

Glantz uppger att han tycker att foto E 15 - föreställande Lars Jeppsson verkar bekant utseendemässigt.

Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom i någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen.

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig - att mannen på E 63 föreställande Stig Engström - fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgärder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme.

Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen,

Glantz framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Förhör med Stefan Glantz.pdf

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Förhör med Stefan Glantz.pdf

1986-05-13 11:30 sammanträffar krinsp / KK 1 Lars Jonsson och Allan Bäckström med Stefan Glantz - tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag E 17 - avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth,

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de s.k. 11 "Mordvittnena" - jämte ytterligare några foton - totalt 15 st fotografier, fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen E 19 - föreställande Anna Hage, samt foto E 20 -föreställande Karin Johansson.

Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen.

Han och Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på detta.

Glantz uppger att han tycker att foto E 15 - föreställande Lars Jeppsson verkar bekant utseendemässigt.

Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom i någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen.

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig - att mannen på E 63 föreställande Stig Engström - fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgärder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme.

Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen,

Glantz framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.




Förhör
Kort sammanfattning
Dublett + E9979-02
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Arbetsenhet

09 Plats för tortursstämpel 03 Uppgiftsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Krinsp A Bäckström

860305 1800 10 Brott med vilket uppslaget hör gamman

11 Spaningsuppslaget lämnat Palme

vid personligt besok 1 per telefon

par brav 12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rått följd, tilltalsnamnet markeras)

] F-ar-manſ -dag] -Rr Glantz, Nils Stefan

- 13 Yrka/titet

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Stud

Trevebovägen 36, Åkersberga tfn 0764/61836 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

STI, Bältgatan klass 4 HV Husbyggnadsteknik 16 Uppslaget avser

17 Händelse (kort rubricering t ex lakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person

fordon

OPRA -

gods

78 T sak. (anteckna fórst kind persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon [MASKATMASKAT] ! Berefter buriga sakuppgifter med angivande av

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, ársmodell, farg mm samt annat gods m ev haltpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgittslämnarens 1

eller narkotikapáverkan)

Glans uppger att han fredagen den 28.2 1986 under kvällen vistades på tudentkåren bakom Mc Donald på Sveavägen tillsammans med Göran Israelsson, Trevbovägen 26, Åkersberga tfn 0764/23350 samt Kenneth Ersson Andvägen 23, Åkersberga tfn 0764/22208 tillika med en flicka med okänt namn och boende i Sockholm vän med Israelsson, Vid omkring 23-tiden

tog de

en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg en liggande man uch gjorde en u-sväng vid Tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande

De hoppade ur allesammans och Israelsson rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt. Han såg att det rann för mycket blod ur munnen och lyckades få ut detta och började mun mot munmetoden. Samtidig hade en flicka senare identifierad som Anna Hagen kommit till platsen och började med hjärtmassage. De höll på med detta i vad Glans beräknar ca 2 min varefter ambulans kom till platsen och förde bort Palme,

mannen.

Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet icke såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem heller har sagt att de sett eller lagt märke till något som kan sättas i samband med brottet,

Vid förhöret överlämnas tin nr till Hagen på he, nes begäran.



kan anknyta till uppslag nr

21


860305 Spaningschef Bitr spaningschef Registrator signatur Signatur

Signatur AL 24 Färdigbearbetat: datum

| 25 Spanchaf: sign

anknyter till uppslag ni 22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat

Signatur

datum

signatur

Med feta linjer avgränsade avsnitt Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

Arbetsenhet

09 Plats för tortursstämpel 03 Uppgiftsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Krinsp A Bäckström

860305 1800 10 Brott med vilket uppslaget hör gamman

11 Spaningsuppslaget lämnat Palme

vid personligt besok 1 per telefon

par brav 12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rått följd, tilltalsnamnet markeras)

] F-ar-manſ -dag] -Rr Glantz, Nils Stefan

- 13 Yrka/titet

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Stud

Trevebovägen 36, Åkersberga tfn 0764/61836 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

STI, Bältgatan klass 4 HV Husbyggnadsteknik 16 Uppslaget avser

17 Händelse (kort rubricering t ex lakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person

fordon

OPRA -

gods

78 T sak. (anteckna fórst kind persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon [MASKATMASKAT] ! Berefter buriga sakuppgifter med angivande av

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, ársmodell, farg mm samt annat gods m ev haltpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgittslämnarens 1

eller narkotikapáverkan)

Glans uppger att han fredagen den 28.2 1986 under kvällen vistades på tudentkåren bakom Mc Donald på Sveavägen tillsammans med Göran Israelsson, Trevbovägen 26, Åkersberga tfn 0764/23350 samt Kenneth Ersson Andvägen 23, Åkersberga tfn 0764/22208 tillika med en flicka med okänt namn och boende i Sockholm vän med Israelsson, Vid omkring 23-tiden

tog de

en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg en liggande man uch gjorde en u-sväng vid Tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande

De hoppade ur allesammans och Israelsson rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt. Han såg att det rann för mycket blod ur munnen och lyckades få ut detta och började mun mot munmetoden. Samtidig hade en flicka senare identifierad som Anna Hagen kommit till platsen och började med hjärtmassage. De höll på med detta i vad Glans beräknar ca 2 min varefter ambulans kom till platsen och förde bort Palme,

mannen.

Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet icke såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem heller har sagt att de sett eller lagt märke till något som kan sättas i samband med brottet,

Vid förhöret överlämnas tin nr till Hagen på he, nes begäran.



kan anknyta till uppslag nr

21


860305 Spaningschef Bitr spaningschef Registrator signatur Signatur

Signatur AL 24 Färdigbearbetat: datum

| 25 Spanchaf: sign

anknyter till uppslag ni 22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat

Signatur

datum

signatur

Med feta linjer avgränsade avsnitt Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

I grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

KK 1 03 Upprättat(d) av

telefonº [MASKA]

Lars -[MASKA]

4106 0

ilket uppgifte Mord Olof Palme 10 sak

04 Fortsättningsblad

A 328

| Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn) Glantz, Nils STEFAN

Utskriftsdatum X Promemoria

86-05-13 kl 11.30

06

06

Förhörsprot

-

86-05-13 kl 11.30 sammanträffar krinsp/KK1 Lars Jonsson o Allan Bäckström med vittnet Stefan Glantz tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag € 17 i avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth.

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de sk "mordvittnena jämte ytterligare några foton totalt 15 st fotografier. I fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen foto E 19 föreställande Anna Hage, samt foto E 20 föreställande Karin Johansson. Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen, Han och Anna Hage försökte hela tiden med räddande åtgårder och var helkoncentrerade på detta. Glantz uppger att han tycker att foto E 15 föreställande Lars Jeppsson verkar lite bekant utseendemässigt. Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen,

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig att mannen på foto E 63 - föreställande Stig Engström fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgårder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme. Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen, Glantz franhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.

860513

Ifylls ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

I grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

KK 1 03 Upprättat(d) av

telefonº [MASKA]

Lars -[MASKA]

4106 0

ilket uppgifte Mord Olof Palme 10 sak

04 Fortsättningsblad

A 328

| Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn) Glantz, Nils STEFAN

Utskriftsdatum X Promemoria

86-05-13 kl 11.30

06

06

Förhörsprot

-

86-05-13 kl 11.30 sammanträffar krinsp/KK1 Lars Jonsson o Allan Bäckström med vittnet Stefan Glantz tidigare hörd - anknyter till spaningsuppslag € 17 i avsikt att utröna vilka personer som fanns invid den mördade Olof Palme och dennes hustru Lisbeth.

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling över de sk "mordvittnena jämte ytterligare några foton totalt 15 st fotografier. I fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman Anna Hage och Karin Johansson m fl.

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen foto E 19 föreställande Anna Hage, samt foto E 20 föreställande Karin Johansson. Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen, Han och Anna Hage försökte hela tiden med räddande åtgårder och var helkoncentrerade på detta. Glantz uppger att han tycker att foto E 15 föreställande Lars Jeppsson verkar lite bekant utseendemässigt. Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang, men tror att han kanske sett ett foto på honom någon tidning.

Glantz är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av mordplatsen,

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig att mannen på foto E 63 - föreställande Stig Engström fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgårder, ävensom i samtal med Lisbeth Palme. Glantz säger sig icke ha något minne av att denne man skulle ha varit på platsen, Glantz franhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten.

860513

Ifylls ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

i grövre 02 Arbetsenhet

09 Plats för förtursstämpel 03 Uppgiftsmottagare

04 telefon

05 datum

08 klockan Krinsp A Bäckström

860305 10 Brott med vilket uppslaget hôr samman

11 Spaningsuppslaget lámnat

vid personPalme

ligt besök n per telefon

per brgy 12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rátt följd, tilltalsnamnet markeras)

F-ar-mans -dag 1-nr Ersson, Anders Kenneth

- 13 Yrke/titel

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Timmerman

Andvägen 23, Åkersberga tfn 0764/22208 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

ei anträffbar dagtid 16 Oppslaget avser

17 Händelse (kort rubricoring t ex lakttagalso av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person

1 fordon

gods 18 ! sak. (anteckna först land pernons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare – okind PSS

berort fordons reg nr, fabrikat, typ, áramodell, färg mm samt annat gods med noggrann beskrivning. b ev hallpunkter for tider och platsar samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet och ev sprit[MASKA] signalement och kladsel -

uppgitter med angivande ay rkan

Ersson berättar i enlighet med sin kamrat Nils Stefan Glantz. De kom i taxi Sveavägen fram uch vid Tunnelgatan gjorde taxiföraren en u-sväng och stannade bredvid den liggande mannen. Sällskapet hoppade ur och lade mannen i frmastupa/sidoläge. Ersson för sin iel fick ta hand om Lisbet Palme eller kvinnan han kände icke igen personerna- för att de andra inlle kunna genomföra livräddande åtgärder. Snart anlände polis och ambulans och tog hand om det hela, Själv fick han ägna sig en stund åt att trösta den kvinna de hade med sig vid nann Lena i förnamn.

s

Han säger på fråga att han icke lagt märke till någonting som kan sättas i samband med brottet och har därför inte hört av sig.

OMRI


 860305 Spaningschef Bitr spaningschef | Registrator signatur Signatur

Signatur

kan anknyta till uppslag nr

21

E E17-7

RT

anknyter till uppslag nr 22 Registrerat: 23 Arendat tilldelat

Signatur

datum

signatur

24 Färdigbearbetat: datum

25 Spanchet: sign

Med feta linjer avgränsade avsnitt

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

Pol-1986-03-05 1800 E9979-03 Vittnesförhör med Stefan Glantz.pdf

i grövre 02 Arbetsenhet

09 Plats för förtursstämpel 03 Uppgiftsmottagare

04 telefon

05 datum

08 klockan Krinsp A Bäckström

860305 10 Brott med vilket uppslaget hôr samman

11 Spaningsuppslaget lámnat

vid personPalme

ligt besök n per telefon

per brgy 12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rátt följd, tilltalsnamnet markeras)

F-ar-mans -dag 1-nr Ersson, Anders Kenneth

- 13 Yrke/titel

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Timmerman

Andvägen 23, Åkersberga tfn 0764/22208 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

ei anträffbar dagtid 16 Oppslaget avser

17 Händelse (kort rubricoring t ex lakttagalso av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person

1 fordon

gods 18 ! sak. (anteckna först land pernons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare – okind PSS

berort fordons reg nr, fabrikat, typ, áramodell, färg mm samt annat gods med noggrann beskrivning. b ev hallpunkter for tider och platsar samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet och ev sprit[MASKA] signalement och kladsel -

uppgitter med angivande ay rkan

Ersson berättar i enlighet med sin kamrat Nils Stefan Glantz. De kom i taxi Sveavägen fram uch vid Tunnelgatan gjorde taxiföraren en u-sväng och stannade bredvid den liggande mannen. Sällskapet hoppade ur och lade mannen i frmastupa/sidoläge. Ersson för sin iel fick ta hand om Lisbet Palme eller kvinnan han kände icke igen personerna- för att de andra inlle kunna genomföra livräddande åtgärder. Snart anlände polis och ambulans och tog hand om det hela, Själv fick han ägna sig en stund åt att trösta den kvinna de hade med sig vid nann Lena i förnamn.

s

Han säger på fråga att han icke lagt märke till någonting som kan sättas i samband med brottet och har därför inte hört av sig.

OMRI


 860305 Spaningschef Bitr spaningschef | Registrator signatur Signatur

Signatur

kan anknyta till uppslag nr

21

E E17-7

RT

anknyter till uppslag nr 22 Registrerat: 23 Arendat tilldelat

Signatur

datum

signatur

24 Färdigbearbetat: datum

25 Spanchet: sign

Med feta linjer avgränsade avsnitt