wpu.nu

Uppslag:E9979-00-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9979-00-D
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-13 08:55
Avslutat


Johansson uppger att han började anropa redan medan bilen befann sig i rullning.

Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men då inordnas anropet i köordning vilket tar tid.

Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphetsningen tänkte han inte på detta.

Istället tog han mikrofonen och anropade Solna taxi. Allt som allt tog det cirka 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt med en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström, fhl )

När han fick kontakt stod han på brottsplatsen och hans passagerare hade rusat ut ur bilen och fram till den liggande mannen.

Han meddelade att någon hade blivit skjuten Sveavägen & Apelbergsgatan. Växeln skulle ringa till polisen.

Senare meddelade han att det var Olof Palme som var offret.

Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köordning till Stockholms Taxi.

Han fick sedan kontakt även med dem och meddelade samma sak till en kvinnlig operatör.

Han har ingen aning om vem han talade med.

Pol-1986-05-13 0855 E9979-00-D VITTNESFÖRHÖR-Hans-Johansson.pdf

Pol-1986-05-13 0855 E9979-00-D VITTNESFÖRHÖR-Hans-Johansson.pdf

Johansson uppger att han började anropa redan medan bilen befann sig i rullning.

Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men då inordnas anropet i köordning vilket tar tid.

Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphetsningen tänkte han inte på detta.

Istället tog han mikrofonen och anropade Solna taxi. Allt som allt tog det cirka 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt med en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström, fhl )

När han fick kontakt stod han på brottsplatsen och hans passagerare hade rusat ut ur bilen och fram till den liggande mannen.

Han meddelade att någon hade blivit skjuten Sveavägen & Apelbergsgatan. Växeln skulle ringa till polisen.

Senare meddelade han att det var Olof Palme som var offret.

Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köordning till Stockholms Taxi.

Han fick sedan kontakt även med dem och meddelade samma sak till en kvinnlig operatör.

Han har ingen aning om vem han talade med.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-13 08:55
Avslutat


Johansson uppger att han började anropa redan medan bilen befann sig i rullning. Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men de inordnas anropet i köordning vilket tar tid. Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphetsningen tänkte han inte på detta. Istället tog han mikrofonen och anropade Solna taxi. Allt som allt toe det c:a 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt nec en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström, fhi ) Här han fick kontakt stod han på brottsplatsen och hans passagerare hade rusat ut ur bilen och fram till den liggande mannen. Han meddelade att någon hade blivit skjuten Sveavägen-Apelbergsgatan.Växeln skulle ringa till polisen. Senare meddelade han att det var Olof Palme som var offret. Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köordning till Stockholms Taxi.Han fick sedan kontakt även med dem och meddelade samma sak till en kvinnlig bperatör. Han har ingen aning om vem han talade med.


860515

Pol-1986-E9979-00-D Rekonstruktion Hans Johansson.pdf

Pol-1986-E9979-00-D Rekonstruktion Hans Johansson.pdf

Johansson uppger att han började anropa redan medan bilen befann sig i rullning. Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men de inordnas anropet i köordning vilket tar tid. Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphetsningen tänkte han inte på detta. Istället tog han mikrofonen och anropade Solna taxi. Allt som allt toe det c:a 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt nec en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström, fhi ) Här han fick kontakt stod han på brottsplatsen och hans passagerare hade rusat ut ur bilen och fram till den liggande mannen. Han meddelade att någon hade blivit skjuten Sveavägen-Apelbergsgatan.Växeln skulle ringa till polisen. Senare meddelade han att det var Olof Palme som var offret. Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köordning till Stockholms Taxi.Han fick sedan kontakt även med dem och meddelade samma sak till en kvinnlig bperatör. Han har ingen aning om vem han talade med.


860515
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-13 00:00
Avslutat


ev hellpunkter for tider och platser samt bedömning av uppgih:9/dmnareng troverdighet och av sprli, eller narkollkapevorkan

Johansson uppger att han började anro pa redan med an bilen befann sig i rullning. Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men i inordnas azıropet i kö ordning vilket tar tid. Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphets ringen tänkte ham inte på detta. Istället tog han mikrofon en och anropade Solna taxi. llt som allt tog det c:a 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt nes en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström,fhl) ter 129 fick kontalt stod har på brott Spla is en och hans passagerare hade rusat put ur bilen och fram till den ligeanà e mannen. Han meddelake att någon haà e blivit skjuter: Sveaväge:: - pelbergsgatan.Täxeln skulle rin sa till polisen.Senare meddel aà e

an att det var Olof Palme som var o ffret. Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köor dine till Stockholms Taxi.Han fick seda, kontakt även med dem och medà elade samma sak till en kvinnlig bperatör,an har ingen aring om vem han talade med.

20 faglidel 60573

Pol-1986-05-13 E9979-00-D Hans Johansson.pdf

Pol-1986-05-13 E9979-00-D Hans Johansson.pdf

ev hellpunkter for tider och platser samt bedömning av uppgih:9/dmnareng troverdighet och av sprli, eller narkollkapevorkan

Johansson uppger att han började anro pa redan med an bilen befann sig i rullning. Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel, men i inordnas azıropet i kö ordning vilket tar tid. Han skulle ha kunnat begära förtur, men i upphets ringen tänkte ham inte på detta. Istället tog han mikrofon en och anropade Solna taxi. llt som allt tog det c:a 10 sekunder från skottet tills att han hade kontakt nes en kvinna i växeln. ( Ingrid Zetterström,fhl) ter 129 fick kontalt stod har på brott Spla is en och hans passagerare hade rusat put ur bilen och fram till den ligeanà e mannen. Han meddelake att någon haà e blivit skjuter: Sveaväge:: - pelbergsgatan.Täxeln skulle rin sa till polisen.Senare meddel aà e

an att det var Olof Palme som var o ffret. Trots att han hade larmat Solna Taxi låg han kvar i köor dine till Stockholms Taxi.Han fick seda, kontakt även med dem och medà elade samma sak till en kvinnlig bperatör,an har ingen aring om vem han talade med.

20 faglidel 60573