wpu.nu

Anders Helin

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Helin

Relevans
Chefsåklagare. Åklagare i målen mot Christer Pettersson.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Helin, Anders M, chefsåklagare, Sthlm, f i Sthlm 310309 av dir Martin H o Elisabet, f Larsson.

Jur kand Sthlm 63, e åklag Sthlm 64, tingstjg 6o5-66, kammaråklag Sthlm 67, avddir RÅs kansli 74, länsåklag f spec mål 76, kammaråklag Sthlm 80, chefsåklag sed 83.[1]

Förekommer i wpuUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [[Media:|[PDF]]] 

FHL Pomn 

KH12579-28

Hans Johansson

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


  1. Salander Mortensen, Jill (red.), Vem är det: svensk biografisk handbok. 1997., (Stockholm: Norstedt, 1996), 468.