wpu.nu

Uppslag:DA21183-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2012-09-19
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 196-12
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-09-06 00:00
Avslutat


Dnr: APAL-428-196/12
2012-09-06
RIKSKRIMINALPOLISEN


DA 21183-1

 Maskerat foto av person 

och mordet på Olof Palme


"If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was perhaps to young for that.

As I was planning, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I believed Palme was a traitor.

I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery."


Mottagit kopia på denna handling 2012-09-06 ./ahg


Ann-Helene Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Dnr: APAL-428-196/12
2012-09-06
RIKSKRIMINALPOLISEN


DA 21183-1

 Maskerat foto av person 

och mordet på Olof Palme


"If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was perhaps to young for that.

As I was planning, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I believed Palme was a traitor.

I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery."


Mottagit kopia på denna handling 2012-09-06 ./ahg


Ann-Helene Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

uttrycker även i övrigt extrema åsikter genom insändare och ett antal internetforum med extrema åsikter.

Som exempel kan nämnas Facebookgruppen Jews against George Soros

5. Är skjutvan, har skjutit med magnum och kommunicerar i kod om vapen

har lång erfarenhet av vapen, vilket bekräftas av dialogen med kvinnan på Facebook samt av domar i de brottmål där
har beskrivit
sin erfarenhet av vapen för kvinnan på Facebook:

I used an airgun, then I was 12-13 years of age, does not recall the brand of it today. When I stayed just in case some one should brake in, but it never happend. I have recently used a Smith and Wesson M4, borrowed it from a friend of mine
Facebookmeddelande (privat) datum 2012-03-23


You ask if I shoot with Magnum myself? Yes I did. I rested my arm to a window-frame to get a better shot. The result was to my satisfaction.
Facebookmeddelande (privat) datum 2012-03-27


I shot with pistol from with Magnum-revolver from and I used a gun back then.
Facebookmeddelande 2012-04-01


kommunicerar sedan januari 2009 med per email och i det första e-mailet efter att de återupptagit använder de kodspråk:


I Västra Frölunda inget musikliv vi har att ta del av, men en IDF-spokesman kan förtälja att dunder och brak i en bunker, med andra ljud som låter efter att bomberna falla, varslar om raketer som ej mer kommer åter.

Med vänlig hälsning

Ovanstående meddelanden är första kontakt på många år och är uppenbarligen kod för något som de inte vill kommunicera öppet om.

Det är möjligt att det syftar på att mordvapnet (raketer som ej mer kommer åter) gömts i närheten av på en plats som påminner

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

uttrycker även i övrigt extrema åsikter genom insändare och ett antal internetforum med extrema åsikter.

Som exempel kan nämnas Facebookgruppen Jews against George Soros

5. Är skjutvan, har skjutit med magnum och kommunicerar i kod om vapen

har lång erfarenhet av vapen, vilket bekräftas av dialogen med kvinnan på Facebook samt av domar i de brottmål där
har beskrivit
sin erfarenhet av vapen för kvinnan på Facebook:

I used an airgun, then I was 12-13 years of age, does not recall the brand of it today. When I stayed just in case some one should brake in, but it never happend. I have recently used a Smith and Wesson M4, borrowed it from a friend of mine
Facebookmeddelande (privat) datum 2012-03-23


You ask if I shoot with Magnum myself? Yes I did. I rested my arm to a window-frame to get a better shot. The result was to my satisfaction.
Facebookmeddelande (privat) datum 2012-03-27


I shot with pistol from with Magnum-revolver from and I used a gun back then.
Facebookmeddelande 2012-04-01


kommunicerar sedan januari 2009 med per email och i det första e-mailet efter att de återupptagit använder de kodspråk:


I Västra Frölunda inget musikliv vi har att ta del av, men en IDF-spokesman kan förtälja att dunder och brak i en bunker, med andra ljud som låter efter att bomberna falla, varslar om raketer som ej mer kommer åter.

Med vänlig hälsning

Ovanstående meddelanden är första kontakt på många år och är uppenbarligen kod för något som de inte vill kommunicera öppet om.

Det är möjligt att det syftar på att mordvapnet (raketer som ej mer kommer åter) gömts i närheten av på en plats som påminner

om en bunker (eventuellt en källare) och att det framkallat ljud (dunder och brak, andra ljud som låter efter att bomberna falla). Möjligen kan det syfta på ett ventilationsutrymme eller liknande (dvs. bombers vinande ljud när de faller motsvaras av ventilationsljud).

och vapnet kan ha flyttats, men det finns en viss möjlighet att det ligger kvar.

6. Planerade att mörda Palme under flera år.

En kvinna på Facebook har under sex månaders tid haft en personlig och förtrolig dialog med

Hon har ställt en stor mängd frågor kring mordet, om och relaterade omständigheter. Den kompletta dialogen ingår i bakgrundsmaterialet till denna PM.

har bland annat sagt att han planerat att mörda Palme:

Oh! Well I wish I had shot him then I was 12-13 years old an by that saved my country from many trubles. (Below is the full story.) I thought, then I was 13, I could use my friend's dad's pistols that were 200 years old, load one of them with metall stuff and see that I got close enough to the Prime Minister. I though I as a young boy hardly would get a prison sentence and be allowed to get close to Palme too. Those I would succed with my plot.
If Palme with todays medical care for shore would have died I don't know for sure, depends on how good and lucky I had been? The late king Gustaf III was shot by that kind of pistol I thought using, the king died of infection - rather than the shot. And that I did know, then I was 12-13, so I did know I have to do it right - aim at the chest, close range, to stop the heart beat. Impossibly to resque him. Worried about the amunition, what to use I recall. But as the distance was far from where I lived to the capital my teenage plans did not materialise. That I regrett.
Further If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was parhaps to young for that. As I was planing, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I beleived Palme was a trator. I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery.
Then Swedish history would been changed to what it became. Because I did not shot Palme, I felt guilty to a degree not done the senciable, as I grow up, and decides that one day I would collect evidence on him and write about it and publish, as well as do all I could to work against Palme and all that he stood for.
That's why I took contact with i 1980-82.
Facebookmeddelande datum 2012-05-01 (privat)


Detta visar att palmehat började innan tonåren och att det fick honom kontakta

beskriver också att han skulle få kärlek från sina föräldrar om han mördade Palme, vilket dels tyder på att han inte fick den kärlek han behövde, dels att hans föräldrar också hade aversion mot Palme.

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

om en bunker (eventuellt en källare) och att det framkallat ljud (dunder och brak, andra ljud som låter efter att bomberna falla). Möjligen kan det syfta på ett ventilationsutrymme eller liknande (dvs. bombers vinande ljud när de faller motsvaras av ventilationsljud).

och vapnet kan ha flyttats, men det finns en viss möjlighet att det ligger kvar.

6. Planerade att mörda Palme under flera år.

En kvinna på Facebook har under sex månaders tid haft en personlig och förtrolig dialog med

Hon har ställt en stor mängd frågor kring mordet, om och relaterade omständigheter. Den kompletta dialogen ingår i bakgrundsmaterialet till denna PM.

har bland annat sagt att han planerat att mörda Palme:

Oh! Well I wish I had shot him then I was 12-13 years old an by that saved my country from many trubles. (Below is the full story.) I thought, then I was 13, I could use my friend's dad's pistols that were 200 years old, load one of them with metall stuff and see that I got close enough to the Prime Minister. I though I as a young boy hardly would get a prison sentence and be allowed to get close to Palme too. Those I would succed with my plot.
If Palme with todays medical care for shore would have died I don't know for sure, depends on how good and lucky I had been? The late king Gustaf III was shot by that kind of pistol I thought using, the king died of infection - rather than the shot. And that I did know, then I was 12-13, so I did know I have to do it right - aim at the chest, close range, to stop the heart beat. Impossibly to resque him. Worried about the amunition, what to use I recall. But as the distance was far from where I lived to the capital my teenage plans did not materialise. That I regrett.
Further If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was parhaps to young for that. As I was planing, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I beleived Palme was a trator. I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery.
Then Swedish history would been changed to what it became. Because I did not shot Palme, I felt guilty to a degree not done the senciable, as I grow up, and decides that one day I would collect evidence on him and write about it and publish, as well as do all I could to work against Palme and all that he stood for.
That's why I took contact with i 1980-82.
Facebookmeddelande datum 2012-05-01 (privat)


Detta visar att palmehat började innan tonåren och att det fick honom kontakta

beskriver också att han skulle få kärlek från sina föräldrar om han mördade Palme, vilket dels tyder på att han inte fick den kärlek han behövde, dels att hans föräldrar också hade aversion mot Palme.

I dialogen med kvinnan återkommer ofta till det förräderi Palme enligt uppgift gjort sig skyldig till genom att samarbeta med KGB.

Han uttrycker också upprepade gånger att det var rättvist att Palme straffades med döden.


7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål

I palmeutredningens Gärningsmannaprofil skrivs att gärningsmannen kan komma att kontakta polisen och försöka få information alternativt påverka eller infiltrera utredningen.

har i email från augusti 2008 kommunicerat att han känner polisman


I september 2009 kontaktade "Ryssroteln" (sannolikt Säpo) för att anmäla att han blivit avlyssnad och förföljd. Detta beskrivs i en emailkonversation.

har även figurerat i ett brottmål där


Efter att tre personer vars namn han fått från två av dessa hade anknytning till polisen.

I used some phone numbers I had, first I called the former head of the National Secret Police, mr. Sven-Åke Hjälmroth, and informed him of the case,Then I called mr. Jerry Martinger, who sat on the Board of the National Security Police, and informed him


I then called
Facebookmeddelande 2012-04-12

har dessutom i mail och facebookdialog nämnt ytterligare kontakter med polisen om palmemordet utan att nämna namn.

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

I dialogen med kvinnan återkommer ofta till det förräderi Palme enligt uppgift gjort sig skyldig till genom att samarbeta med KGB.

Han uttrycker också upprepade gånger att det var rättvist att Palme straffades med döden.


7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål

I palmeutredningens Gärningsmannaprofil skrivs att gärningsmannen kan komma att kontakta polisen och försöka få information alternativt påverka eller infiltrera utredningen.

har i email från augusti 2008 kommunicerat att han känner polisman


I september 2009 kontaktade "Ryssroteln" (sannolikt Säpo) för att anmäla att han blivit avlyssnad och förföljd. Detta beskrivs i en emailkonversation.

har även figurerat i ett brottmål där


Efter att tre personer vars namn han fått från två av dessa hade anknytning till polisen.

I used some phone numbers I had, first I called the former head of the National Secret Police, mr. Sven-Åke Hjälmroth, and informed him of the case,Then I called mr. Jerry Martinger, who sat on the Board of the National Security Police, and informed him


I then called
Facebookmeddelande 2012-04-12

har dessutom i mail och facebookdialog nämnt ytterligare kontakter med polisen om palmemordet utan att nämna namn.

8. Händelseförloppet

Genom att sätta samman den nya informationen från de privata dialogerna med offentligt material utlämnat av polisen, publicerat material från utredningen (framförallt SOU 1999:88) samt annat tillgängligt material tlllgängligt från tidningar etc är det möjligt att beskriva ett troligt händelseförlopp.

 Craig Williamson  rekryterades från sydafrikanska säkerhetspolisen till den militära underrättelsetjänsten 1985.

Han fick i uppdrag att genomföra planen att mörda Olof Palme på uppdrag av den sydafrikanska regeringen efter ett beslut i november 1985.(11).

som mellanhand, vilken fick i uppdrag att rekrytera gärningsmannen.

De träffades i november 1985 och januari 1986.

kontaktade bl a Alf KarlssonSäpo för att varna att Olof Palme skulle komma att mördas.och tillfrågades av i december 1985 eller januari 1986 om han ville mörda Palme för pengar.

 Bertil Wedin  spelar en central roll i mordet samt i den misslyckade utredningen.

 Bertil Wedin  reste i februari till Sydafrika för att avsluta planeringen(13).

Enligt egen uppgift skulle han befinna sig i Stockholm vid mordtillfället för att mordet skulle skyllas på honom, men istället befann han sig i sitt hem på Cypern.

Konferensen Folkriksdagen mot apartheidHB781 hölls i Stockholms Folkets Hus 1986-02-21.

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

8. Händelseförloppet

Genom att sätta samman den nya informationen från de privata dialogerna med offentligt material utlämnat av polisen, publicerat material från utredningen (framförallt SOU 1999:88) samt annat tillgängligt material tlllgängligt från tidningar etc är det möjligt att beskriva ett troligt händelseförlopp.

 Craig Williamson  rekryterades från sydafrikanska säkerhetspolisen till den militära underrättelsetjänsten 1985.

Han fick i uppdrag att genomföra planen att mörda Olof Palme på uppdrag av den sydafrikanska regeringen efter ett beslut i november 1985.(11).

som mellanhand, vilken fick i uppdrag att rekrytera gärningsmannen.

De träffades i november 1985 och januari 1986.

kontaktade bl a Alf KarlssonSäpo för att varna att Olof Palme skulle komma att mördas.och tillfrågades av i december 1985 eller januari 1986 om han ville mörda Palme för pengar.

 Bertil Wedin  spelar en central roll i mordet samt i den misslyckade utredningen.

 Bertil Wedin  reste i februari till Sydafrika för att avsluta planeringen(13).

Enligt egen uppgift skulle han befinna sig i Stockholm vid mordtillfället för att mordet skulle skyllas på honom, men istället befann han sig i sitt hem på Cypern.

Konferensen Folkriksdagen mot apartheidHB781 hölls i Stockholms Folkets Hus 1986-02-21.

Vapen och ammunition tillhandahölls sannolikt av som vid tillfället innehade flera vapen och senare blivit dömd för grovt vapenbrott.(16)

Varken vapentyp eller ammunition var optimal för utförandet.

Även placeringen av skottet och det misslyckade skottet mot Lisbeth Palme visar att genomförandet utfördes av mindre erfarna gärningsmän.

Under fredagen övervakades Palmes lägenhet av .

När paret Palme lämnade lägenheten omkring klockan 20:30 följde efter till biografen Grand och tog på detta sätt reda på vilken film de gick på.

Efter det tog han kontakt med


övervakade Grand vid filmens slut och såg hur paret Palme började gå längs Sveavägen i riktning söderut.
.

stod sannolikt på den västra sidan av Sveavägen och på den östra.

När paret Palme närmade sig gick över gatan.

sköt Palme med ett skott i ryggen. Det andra skottet rispade Lisbeth Palmes rygg.

Lisbeth Palme såg två gärningsmän när hon tittade upp.

Den ene var enligt hennes vittnesmål på mordnatten "osedvanligt lång och ljusare”. Den andre kortare och mörkare.

Hon uppgav att hon sett de två männen utanför sin lägenhet kort innan mordet.(19)

Ett alternativt förlopp vid skottögonblicket är att "frusit till is"(20).

Efter mordet sprang uppför trapporna vid Tunnelgatan och nerför trapporna på andra sidan.

Han observerades av på Smala Gränd.


.

De åkte några hundra meter, stannade i korsningen Frejgatan och Heimdalsgatan och hämtade sedan upp och körde honom till .

Dagen därpå hittades den röda golfen uppbränd i Älta.

Snart efter mordet kontaktade svenska myndigheter för att plantera PKK-spåret, vilket även skulle fylla funktionen att hjälpa turkiska säkerhetstjänstens mål att försvaga den kurdiska självständighetsrörelsen.

med nära kontakt till Hans Holmér, varpå PKK blev ett effektivt villospår.

År 1987 utsattes för ett mordförsök på Cypern och låg länge medvetslös på sjukhus. Det kan ha varit den sydafrikanska underrättelsetjänsten som låg bakom det för att klippa av alla band till

arbetade under många år som och stora delar av den tiden synbar anledning.

Efter att

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Vapen och ammunition tillhandahölls sannolikt av som vid tillfället innehade flera vapen och senare blivit dömd för grovt vapenbrott.(16)

Varken vapentyp eller ammunition var optimal för utförandet.

Även placeringen av skottet och det misslyckade skottet mot Lisbeth Palme visar att genomförandet utfördes av mindre erfarna gärningsmän.

Under fredagen övervakades Palmes lägenhet av .

När paret Palme lämnade lägenheten omkring klockan 20:30 följde efter till biografen Grand och tog på detta sätt reda på vilken film de gick på.

Efter det tog han kontakt med


övervakade Grand vid filmens slut och såg hur paret Palme började gå längs Sveavägen i riktning söderut.
.

stod sannolikt på den västra sidan av Sveavägen och på den östra.

När paret Palme närmade sig gick över gatan.

sköt Palme med ett skott i ryggen. Det andra skottet rispade Lisbeth Palmes rygg.

Lisbeth Palme såg två gärningsmän när hon tittade upp.

Den ene var enligt hennes vittnesmål på mordnatten "osedvanligt lång och ljusare”. Den andre kortare och mörkare.

Hon uppgav att hon sett de två männen utanför sin lägenhet kort innan mordet.(19)

Ett alternativt förlopp vid skottögonblicket är att "frusit till is"(20).

Efter mordet sprang uppför trapporna vid Tunnelgatan och nerför trapporna på andra sidan.

Han observerades av på Smala Gränd.


.

De åkte några hundra meter, stannade i korsningen Frejgatan och Heimdalsgatan och hämtade sedan upp och körde honom till .

Dagen därpå hittades den röda golfen uppbränd i Älta.

Snart efter mordet kontaktade svenska myndigheter för att plantera PKK-spåret, vilket även skulle fylla funktionen att hjälpa turkiska säkerhetstjänstens mål att försvaga den kurdiska självständighetsrörelsen.

med nära kontakt till Hans Holmér, varpå PKK blev ett effektivt villospår.

År 1987 utsattes för ett mordförsök på Cypern och låg länge medvetslös på sjukhus. Det kan ha varit den sydafrikanska underrättelsetjänsten som låg bakom det för att klippa av alla band till

arbetade under många år som och stora delar av den tiden synbar anledning.

Efter att

Efter att
. Hon ringde sannolikt för att förekomma att

I samtalet nämnde hon att


Från januari 2009 har haft mycket tät kontakt och

De har aldrig träffats personligen(23), men de har pratat i telefon, till exempel när .

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Efter att
. Hon ringde sannolikt för att förekomma att

I samtalet nämnde hon att


Från januari 2009 har haft mycket tät kontakt och

De har aldrig träffats personligen(23), men de har pratat i telefon, till exempel när .

9. Tidslinje

I sammanställning ser tidslinjen för viktiga händelser ut på följande sätt:

 Hela sidan maskerad 

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

9. Tidslinje

I sammanställning ser tidslinjen för viktiga händelser ut på följande sätt:

 Hela sidan maskerad 

Fotnoter


 Hela sidan maskerad 

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Fotnoter


 Hela sidan maskerad 


 Hela sidan maskerad 

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf


 Hela sidan maskerad 

PROMEMORIA 2012-09-05


OCH MORDET PÅ OLOF PALME

Detta är en översiktlig sammanställning av nytt material som visar att med stor sannolikhet sköt Olof Palme.

Den bygger på material som ingen annan har tillgång till, bl a en omfattande personlig dialog mellan och en kvinna på Facebook med ingående frågor om mordet samt email mellan

är en outsider vars liv kantats av misslyckanden; mobbad i skolan, tvingad att sluta sin högskoleutbildning, förtidspensionerad med mycket dålig ekonomi.

Han har aldrig haft en längre relation med en kvinna och han har få vänner. Hans levnadsstil är avvikande med

.

Hans extrema åsikter inkluderar bland annat ett 40-årigt palmehat och stark rasism mot muslimer. Samtidigt är han jagsvag och lättledd med behov av en auktoritet som kompenserar bristen på inre kompass.

som flera gånger dömts för vapenbrott.

Han hade tillfälle genom att han bodde i relativ närhet av mordplatsen och sannolikt övervakade Palmes bostad. Hans motiv var ett mångårigt palmehat och en tro att Palme var KGB-agent samt en önskan att vara  Alf Enerström  till lags.

Planen att mörda Palme initierades av  Craig Williamson  på uppdrag av den sydafrikanska regeringen.

Denne använde sin agent  Bertil Wedin  för att rekrytera en mördare.

om att denne skulle utföra mordet mot ersättning.

tubbade i sin tur att utföra mordet. Händelseförloppet beskrivs i detalj längre ner med kopplingar till andra misstänkta och spår.

och de två hade en mycket nära relation från 1981 till 2003 då  Alf Enerström  för att ha skjutit en polis.

kommunicerar sedan januari 2009 flera gånger i veckan med per email och telefon och denne har ersatt mentor.

Materialet visar också direkta kontakter mellan .

Genom finns starka kopplingar till och den sydafrikanska underrättelsetjänsten samt till villospåret PKK.

Följande sju områden utvecklas längre ned och visar att med stor sannolikhet är gärningsmannen:

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

3. Mycket nära relation till andra misstänkta, bl a

4. Mångårigt palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

5. Är skjutvan, har skjutit med magnumpistol och kommunicerar i kod om vapen

6. Planerade att mörda Olof Palme under flera år

7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål


NAA 79 79

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

PROMEMORIA 2012-09-05


OCH MORDET PÅ OLOF PALME

Detta är en översiktlig sammanställning av nytt material som visar att med stor sannolikhet sköt Olof Palme.

Den bygger på material som ingen annan har tillgång till, bl a en omfattande personlig dialog mellan och en kvinna på Facebook med ingående frågor om mordet samt email mellan

är en outsider vars liv kantats av misslyckanden; mobbad i skolan, tvingad att sluta sin högskoleutbildning, förtidspensionerad med mycket dålig ekonomi.

Han har aldrig haft en längre relation med en kvinna och han har få vänner. Hans levnadsstil är avvikande med

.

Hans extrema åsikter inkluderar bland annat ett 40-årigt palmehat och stark rasism mot muslimer. Samtidigt är han jagsvag och lättledd med behov av en auktoritet som kompenserar bristen på inre kompass.

som flera gånger dömts för vapenbrott.

Han hade tillfälle genom att han bodde i relativ närhet av mordplatsen och sannolikt övervakade Palmes bostad. Hans motiv var ett mångårigt palmehat och en tro att Palme var KGB-agent samt en önskan att vara  Alf Enerström  till lags.

Planen att mörda Palme initierades av  Craig Williamson  på uppdrag av den sydafrikanska regeringen.

Denne använde sin agent  Bertil Wedin  för att rekrytera en mördare.

om att denne skulle utföra mordet mot ersättning.

tubbade i sin tur att utföra mordet. Händelseförloppet beskrivs i detalj längre ner med kopplingar till andra misstänkta och spår.

och de två hade en mycket nära relation från 1981 till 2003 då  Alf Enerström  för att ha skjutit en polis.

kommunicerar sedan januari 2009 flera gånger i veckan med per email och telefon och denne har ersatt mentor.

Materialet visar också direkta kontakter mellan .

Genom finns starka kopplingar till och den sydafrikanska underrättelsetjänsten samt till villospåret PKK.

Följande sju områden utvecklas längre ned och visar att med stor sannolikhet är gärningsmannen:

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

3. Mycket nära relation till andra misstänkta, bl a

4. Mångårigt palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

5. Är skjutvan, har skjutit med magnumpistol och kommunicerar i kod om vapen

6. Planerade att mörda Olof Palme under flera år

7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål


NAA 79 79

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

är mycket lik Fantombilden och de teckningar som gjorts av  Susanne Törneman  på Smala gränd strax efter mordet samt av  Birgitta Wennerling  vid biografen Grand klockan 21 på mordkvällen.

Han stämmer också in på ett flertal vittnesmål om Grandmannen, se fotnoter nedan.

Jämförelsen med är gjord med hjälp av ett 40-tal fotografier från olika åldrar och ett personligt möte där ungefärlig längd, stirrande blick, brytningsfel och gångstil fastställts.

De främsta likheterna är:


 (Resten av sidan är maskad) 

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

är mycket lik Fantombilden och de teckningar som gjorts av  Susanne Törneman  på Smala gränd strax efter mordet samt av  Birgitta Wennerling  vid biografen Grand klockan 21 på mordkvällen.

Han stämmer också in på ett flertal vittnesmål om Grandmannen, se fotnoter nedan.

Jämförelsen med är gjord med hjälp av ett 40-tal fotografier från olika åldrar och ett personligt möte där ungefärlig längd, stirrande blick, brytningsfel och gångstil fastställts.

De främsta likheterna är:


 (Resten av sidan är maskad) 

En jämförelse med mjukvaran FaceCompare visar att är mycket lik fantombilden.

Som 17-åring är den relativa siffran 80% och som 48-åring 90%.

Christer Pettersson är som jämförelse bara lik Fantombilden till 53%.

(Två av Birgitta Wennerlings teckningar L860-00-E )

Ytterligare teckningar och vittnesmål av  Birgitta Wennerling  från klockan 21 utanför Grand visar också likheter i ansiktsform, markerade kinder och stirrande blick.

Vittnen vid Grand har beskrivit att mannens blick var "ångestfylld", vilket stämmer på situation av ung man som blir tvingad att begå ett mord av sin .

Detta stämmer även väl med vittnet  Anneli Pihlgren  vittnesmål L851-00-B där en person på hennes fråga vad klockan är svarat: "Det har inte du med att göra", vilket tyder på stark nervositet eller ångest.(7)

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

En jämförelse med mjukvaran FaceCompare visar att är mycket lik fantombilden.

Som 17-åring är den relativa siffran 80% och som 48-åring 90%.

Christer Pettersson är som jämförelse bara lik Fantombilden till 53%.

(Två av Birgitta Wennerlings teckningar L860-00-E )

Ytterligare teckningar och vittnesmål av  Birgitta Wennerling  från klockan 21 utanför Grand visar också likheter i ansiktsform, markerade kinder och stirrande blick.

Vittnen vid Grand har beskrivit att mannens blick var "ångestfylld", vilket stämmer på situation av ung man som blir tvingad att begå ett mord av sin .

Detta stämmer även väl med vittnet  Anneli Pihlgren  vittnesmål L851-00-B där en person på hennes fråga vad klockan är svarat: "Det har inte du med att göra", vilket tyder på stark nervositet eller ångest.(7)

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

stämmer mycket väl in på den Gärningsmannaprofil (GMP) som Palmeutredningen tagit fram.

En sammanställning av Gärningsmannaprofilens karaktärsdrag visar att uppfyller i princip alla:
Egenskap GMP Exempel
Svensk man X
Personlighetsstörd X
Bakgrund av misslyckande X
Intolerant X
Hänsynslös X
Rastlös X
Svårighet med relationer X
Förakt för svaghet X
Framstår som självsäker X
Uppblåst och oäkta X
Brist på inre kompass X
Liv fattigt på omväxling X
Trivs bäst i ensamhet X
Hat mot samhället X
Kartlagt Palme X
Vana vid skjutvapen X
Ålder 28-58 X
Dålig relation med föräldrar X

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

stämmer mycket väl in på den Gärningsmannaprofil (GMP) som Palmeutredningen tagit fram.

En sammanställning av Gärningsmannaprofilens karaktärsdrag visar att uppfyller i princip alla:
Egenskap GMP Exempel
Svensk man X
Personlighetsstörd X
Bakgrund av misslyckande X
Intolerant X
Hänsynslös X
Rastlös X
Svårighet med relationer X
Förakt för svaghet X
Framstår som självsäker X
Uppblåst och oäkta X
Brist på inre kompass X
Liv fattigt på omväxling X
Trivs bäst i ensamhet X
Hat mot samhället X
Kartlagt Palme X
Vana vid skjutvapen X
Ålder 28-58 X
Dålig relation med föräldrar X
Egenskap GMP Exempel
Få kvinnor och inga barn X
Lågutbildad X
Okvalificerat arbete X
Dålig ekonomi, ej bil, hyresrätt X
Gick klumpigt, möjligen haltat X
Glasögon, troligen närsynt X
Missbrukare X
Djupgående hat mot Olof Palme X
Bor eller arbetar i området kring Grand X


Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Egenskap GMP Exempel
Få kvinnor och inga barn X
Lågutbildad X
Okvalificerat arbete X
Dålig ekonomi, ej bil, hyresrätt X
Gick klumpigt, möjligen haltat X
Glasögon, troligen närsynt X
Missbrukare X
Djupgående hat mot Olof Palme X
Bor eller arbetar i området kring Grand X


.

Ett flertal vittnen har uppgivit att Grandmannen var över 30 år gammal. Flera omständigheter har sannolikt påverkat vittnen att överskatta åldern:

  • Omodern klädsel. Grandmannen var klädd i keps eller mössa med öronlappar. Ett vittne beskrev klädseln som "skidkläder från 1950-talet”.
  • Kylan. Grandmannen vistades sannolikt utomhus i flera timmar (ev. övervakning vid bostaden samt utanför Grand innan och efter föreställningen), vilket ger ett sammanbitet, fruset intryck.
  • Allvaret i gärningen. Vittnen kan ha påverkats av att de förhörts om en så allvarlig gärning som ett mord på en statsminister.


Ett exempel på en ogrundad slutsats om åldern ges i Gärningsmannaprofilen där det uppges

"Brott av detta slag begås oftast av män under 30 år men med tanke på det motiv som ligger närmast tillhands, ett utpräglat Palmehat, är det sannolikt att gärningsmannen är äldre än 30. För att ett hat mot en person skall bli så utpräglat torde de kräva att man levt under Palmes era och gradvis byggt upp en aversion mot personen Olof Palme." (SOU 199:88 sidan 885)."

En stor majoritet av politiska attentatsmän är i själva verket i 25-årsåldern och stämmer mycket väl in på den ålder som en stor majoritet av politiska attentatsmän är i när de begår sitt brott.

I tabellen nedan visas åldern på gärningsmannen vid några av de mest kända attentaten i världen.

Caption text
Offer Gärningsman Gärningsmannens ålder
Abraham Lincoln John Wilkes Booth 26 år
John F. Kennedy Lee Harvey Oswald 24 år
Robert Kennedy Sirhan Sirhan 24 år
Yitzhak Rabin Yigal Amir 25 år
Franz Ferdinand Gavrilo Princip 23 år
John Lennon Mark David Chapman 25 år
Malcolm X Thomas Hagan 23 år
Anna Lindh Mijailo Mijailovic 24 år

Slutsatsen är att var i rätt ålder för att begå ett politiskt attentat som mordet på Olof Palme.

Dessutom har han själv uppgivit att han planerade att mörda Olof Palme sen han var 13 år gammal (se punkt 2 ovan), dvs under mer än tio år innan mordet skedde, vilket uppfyller villkoret att han gradvis byggt upp en aversion mot personen Olof Palme.

Hans hat underblåstes också av den betydligt äldre politiska och personliga hat mot Palme.

En av grundförutsättningarna i Gärningsmannaprofilen uppfylls inte, närmare bestämt att gärningsmannen skulle vara ensamagerande (SOU 1999:88 sidan 882).

ingick i en mindre grupp av personer, se Händelseförlopp nedan.

Att profilen ändå stämmer beror sannolikt på att profilerarna analyserat gärningsmannens tillvägagångssätt väl.

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

.

Ett flertal vittnen har uppgivit att Grandmannen var över 30 år gammal. Flera omständigheter har sannolikt påverkat vittnen att överskatta åldern:

  • Omodern klädsel. Grandmannen var klädd i keps eller mössa med öronlappar. Ett vittne beskrev klädseln som "skidkläder från 1950-talet”.
  • Kylan. Grandmannen vistades sannolikt utomhus i flera timmar (ev. övervakning vid bostaden samt utanför Grand innan och efter föreställningen), vilket ger ett sammanbitet, fruset intryck.
  • Allvaret i gärningen. Vittnen kan ha påverkats av att de förhörts om en så allvarlig gärning som ett mord på en statsminister.


Ett exempel på en ogrundad slutsats om åldern ges i Gärningsmannaprofilen där det uppges

"Brott av detta slag begås oftast av män under 30 år men med tanke på det motiv som ligger närmast tillhands, ett utpräglat Palmehat, är det sannolikt att gärningsmannen är äldre än 30. För att ett hat mot en person skall bli så utpräglat torde de kräva att man levt under Palmes era och gradvis byggt upp en aversion mot personen Olof Palme." (SOU 199:88 sidan 885)."

En stor majoritet av politiska attentatsmän är i själva verket i 25-årsåldern och stämmer mycket väl in på den ålder som en stor majoritet av politiska attentatsmän är i när de begår sitt brott.

I tabellen nedan visas åldern på gärningsmannen vid några av de mest kända attentaten i världen.

Caption text
Offer Gärningsman Gärningsmannens ålder
Abraham Lincoln John Wilkes Booth 26 år
John F. Kennedy Lee Harvey Oswald 24 år
Robert Kennedy Sirhan Sirhan 24 år
Yitzhak Rabin Yigal Amir 25 år
Franz Ferdinand Gavrilo Princip 23 år
John Lennon Mark David Chapman 25 år
Malcolm X Thomas Hagan 23 år
Anna Lindh Mijailo Mijailovic 24 år

Slutsatsen är att var i rätt ålder för att begå ett politiskt attentat som mordet på Olof Palme.

Dessutom har han själv uppgivit att han planerade att mörda Olof Palme sen han var 13 år gammal (se punkt 2 ovan), dvs under mer än tio år innan mordet skedde, vilket uppfyller villkoret att han gradvis byggt upp en aversion mot personen Olof Palme.

Hans hat underblåstes också av den betydligt äldre politiska och personliga hat mot Palme.

En av grundförutsättningarna i Gärningsmannaprofilen uppfylls inte, närmare bestämt att gärningsmannen skulle vara ensamagerande (SOU 1999:88 sidan 882).

ingick i en mindre grupp av personer, se Händelseförlopp nedan.

Att profilen ändå stämmer beror sannolikt på att profilerarna analyserat gärningsmannens tillvägagångssätt väl.

Granskningskommissionen lät Robert Ressler, en erfaren profilerare från FBI, gå igenom profilen och kommentera den.

Han sa bl a att

"En grupp som anlitar en person som sedan agerar som Olof Palmes mördare måste vara "disorganized in itself", i så fall." (SOU 1999:88 sidan 882).

Detta stämmer väl med att
som inte var en erfaren attentatsman.

3. Är nära vän med andra misstänkta, bl a
har under mer än 35 år hatat Olof Palme och sökt sig till kretsar med liknande åsikter.

Han kontaktade i början av 1980-talet och lärde på så sätt känna

I met
. friends.
Facebookmeddelande 2012-03-18


You asked me for how long time did I knew ? I think I met him in 1983, it was years prior to the Palme murder in 1986.
But I met him once before I moved to Stockholm, then i met with him regulary. Facebookmeddelande 2012-03-23


umgicks mycket tätt fram till 2003 när

har aldrig träffats. Trots det kommunicerar de flera gånger i veckan per email, brev och telefon. Känslig information utbyter de endast brevledes.

Under tiden hos talade på telefon.

I samband med att hade tre telefonnummer som han ringde för att hjälpa

Dessa gick till Sven-Åke Hjälmroth, Jerry Martinger samt

ringde sedan svenska polisen från London och hjälpte enligt

Den omfattande emailkommunikationen mellan visar på en utveckling i relationen mellan de två där paranoia och stoppat de mest extrema åsiktsyttringarna.

Ett exempel är rapportering på Anders Behring Breiviks terrordåd och svar:

För första gången i svensk Tv:s historia har uttryck som "kulturell Marxism" hörts omnämnas som ett hot mot Norge och Europas framtid.

Orden var Breiviks men citerades av den norske domaren idag vid häktningsförhandlingarna som hölls under lyckta dörrar.

Det materialet jag kopierat från nätet handlar Political Correctness som vår tids största gissel, materialet är skrivet på engelska, välformulerat och utan extrema drag.

Just nu rapporterar tv från Oslo, man beskriver Anders Behring Breivik som en individ som vill hålla Norge rasrent, men inga sådana saker finns i hans manifest, så långt jag kan se.

Jag är ganska upprörd över lögnen i denna fråga, drevet går.

Email från 2011-07-25

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Granskningskommissionen lät Robert Ressler, en erfaren profilerare från FBI, gå igenom profilen och kommentera den.

Han sa bl a att

"En grupp som anlitar en person som sedan agerar som Olof Palmes mördare måste vara "disorganized in itself", i så fall." (SOU 1999:88 sidan 882).

Detta stämmer väl med att
som inte var en erfaren attentatsman.

3. Är nära vän med andra misstänkta, bl a
har under mer än 35 år hatat Olof Palme och sökt sig till kretsar med liknande åsikter.

Han kontaktade i början av 1980-talet och lärde på så sätt känna

I met
. friends.
Facebookmeddelande 2012-03-18


You asked me for how long time did I knew ? I think I met him in 1983, it was years prior to the Palme murder in 1986.
But I met him once before I moved to Stockholm, then i met with him regulary. Facebookmeddelande 2012-03-23


umgicks mycket tätt fram till 2003 när

har aldrig träffats. Trots det kommunicerar de flera gånger i veckan per email, brev och telefon. Känslig information utbyter de endast brevledes.

Under tiden hos talade på telefon.

I samband med att hade tre telefonnummer som han ringde för att hjälpa

Dessa gick till Sven-Åke Hjälmroth, Jerry Martinger samt

ringde sedan svenska polisen från London och hjälpte enligt

Den omfattande emailkommunikationen mellan visar på en utveckling i relationen mellan de två där paranoia och stoppat de mest extrema åsiktsyttringarna.

Ett exempel är rapportering på Anders Behring Breiviks terrordåd och svar:

För första gången i svensk Tv:s historia har uttryck som "kulturell Marxism" hörts omnämnas som ett hot mot Norge och Europas framtid.

Orden var Breiviks men citerades av den norske domaren idag vid häktningsförhandlingarna som hölls under lyckta dörrar.

Det materialet jag kopierat från nätet handlar Political Correctness som vår tids största gissel, materialet är skrivet på engelska, välformulerat och utan extrema drag.

Just nu rapporterar tv från Oslo, man beskriver Anders Behring Breivik som en individ som vill hålla Norge rasrent, men inga sådana saker finns i hans manifest, så långt jag kan se.

Jag är ganska upprörd över lögnen i denna fråga, drevet går.

Email från 2011-07-25


4. Starkt Palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

har under mer än 35 år hatat Olof Palme.

uttrycker sitt palmehat både i privat kommunikation och på senare år också publikt.

Ett par exempel från det han skriver på Facebook visar vad han kommunicerar till sina meningsfränder:

Palme, ondskans ansikte i Sverige, snart är det den 28 februari, dagen då Palme skjöts och det är dags att fira!
Facebookinlägg på logg (synligt för vänner): 2011-02-21


Well, bad in most cases, but good I belive, if killing of tyrants or Soviet Spy's as the late PM Olof Palme, this method is the last resource.
Facebookinlägg på logg (synligt för vänner): 2012-01-26


THE TRATOR THAT WAS NOT BROUGHT TO TRAIL. Oh I almost forgot, today, the 28th of februari, it is the day the trator Olof Palme was murdered back in 1986. I myself will celebrate his pasing away quitly and respectfuly with a glas of wine. The death of Palme is I suppose second best to him being brought to justice for his espionage-crimes acting for the KGB against my country.
Facebookmeddelande (privat): 2012-02-28


SOVIET AGENTS PROMOTED A PALESTINIAN STATE TO THE WORLD AND ISRAEL The World leadership promote a Palestinian state, but it started in Sweden. The PM Olof Palme, a soviet agent of influence sold the agenda to the Swedish populace and the rest of the World!
Mr. Olof Palme,

got help from such Soviet agents as the late Chancellor of Germany Willy Brandt in promoting the Palestinians as a suffering people under "Israeli oppression".

Facebookinlägg på vägg (synligt för vänner): 2012-04-02Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-01 Författare redogör för tips.pdf


4. Starkt Palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

har under mer än 35 år hatat Olof Palme.

uttrycker sitt palmehat både i privat kommunikation och på senare år också publikt.

Ett par exempel från det han skriver på Facebook visar vad han kommunicerar till sina meningsfränder:

Palme, ondskans ansikte i Sverige, snart är det den 28 februari, dagen då Palme skjöts och det är dags att fira!
Facebookinlägg på logg (synligt för vänner): 2011-02-21


Well, bad in most cases, but good I belive, if killing of tyrants or Soviet Spy's as the late PM Olof Palme, this method is the last resource.
Facebookinlägg på logg (synligt för vänner): 2012-01-26


THE TRATOR THAT WAS NOT BROUGHT TO TRAIL. Oh I almost forgot, today, the 28th of februari, it is the day the trator Olof Palme was murdered back in 1986. I myself will celebrate his pasing away quitly and respectfuly with a glas of wine. The death of Palme is I suppose second best to him being brought to justice for his espionage-crimes acting for the KGB against my country.
Facebookmeddelande (privat): 2012-02-28


SOVIET AGENTS PROMOTED A PALESTINIAN STATE TO THE WORLD AND ISRAEL The World leadership promote a Palestinian state, but it started in Sweden. The PM Olof Palme, a soviet agent of influence sold the agenda to the Swedish populace and the rest of the World!
Mr. Olof Palme,

got help from such Soviet agents as the late Chancellor of Germany Willy Brandt in promoting the Palestinians as a suffering people under "Israeli oppression".

Facebookinlägg på vägg (synligt för vänner): 2012-04-02


Förhör
Kort sammanfattning
Dublett Stocklassa sammanfattning om DF
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-09-05 00:00
Avslutat


Dnr: APAL-428-196/12
2012-09-06
RIKSKRIMINALPOLISEN


DA 21183-1

 Maskerat foto av person 

och mordet på Olof Palme


"If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was perhaps to young for that.

As I was planning, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I believed Palme was a traitor.

I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery."


Mottagit kopia på denna handling 2012-09-06 ./ahg


Ann-Helene Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Dnr: APAL-428-196/12
2012-09-06
RIKSKRIMINALPOLISEN


DA 21183-1

 Maskerat foto av person 

och mordet på Olof Palme


"If I had shot Palme, as I was 13 years old, I would have been loved not just by my parents by half of the country, easy to take a year in prison if any, I was perhaps to young for that.

As I was planning, I was to tell the press, as a teenager that is, why I shot Palme, it was because I believed Palme was a traitor.

I was suspecting to get support to bring facts into light. I know by now, some one of the people I know today would likely have testified to my support of Palme's treachery."


Mottagit kopia på denna handling 2012-09-06 ./ahg


Ann-Helene Gustafsson
Kriminalinspektör
RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

PROMEMORIA 2012-09-05


OCH MORDET PÅ OLOF PALME

Detta är en översiktlig sammanställning av nytt material som visar att med stor sannolikhet sköt Olof Palme.

Den bygger på material som ingen annan har tillgång till, bl a en omfattande personlig dialog mellan och en kvinna på Facebook med ingående frågor om mordet samt email mellan

är en outsider vars liv kantats av misslyckanden; mobbad i skolan, tvingad att sluta sin högskoleutbildning, förtidspensionerad med mycket dålig ekonomi.

Han har aldrig haft en längre relation med en kvinna och han har få vänner. Hans levnadsstil är avvikande med

.

Hans extrema åsikter inkluderar bland annat ett 40-årigt palmehat och stark rasism mot muslimer. Samtidigt är han jagsvag och lättledd med behov av en auktoritet som kompenserar bristen på inre kompass.

som flera gånger dömts för vapenbrott.

Han hade tillfälle genom att han bodde i relativ närhet av mordplatsen och sannolikt övervakade Palmes bostad. Hans motiv var ett mångårigt palmehat och en tro att Palme var KGB-agent samt en önskan att vara  Alf Enerström  till lags.

Planen att mörda Palme initierades av  Craig Williamson  på uppdrag av den sydafrikanska regeringen.

Denne använde sin agent  Bertil Wedin  för att rekrytera en mördare.

om att denne skulle utföra mordet mot ersättning.

tubbade i sin tur att utföra mordet. Händelseförloppet beskrivs i detalj längre ner med kopplingar till andra misstänkta och spår.

och de två hade en mycket nära relation från 1981 till 2003 då  Alf Enerström  för att ha skjutit en polis.

kommunicerar sedan januari 2009 flera gånger i veckan med per email och telefon och denne har ersatt mentor.

Materialet visar också direkta kontakter mellan .

Genom finns starka kopplingar till och den sydafrikanska underrättelsetjänsten samt till villospåret PKK.

Följande sju områden utvecklas längre ned och visar att med stor sannolikhet är gärningsmannen:

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

3. Mycket nära relation till andra misstänkta, bl a

4. Mångårigt palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

5. Är skjutvan, har skjutit med magnumpistol och kommunicerar i kod om vapen

6. Planerade att mörda Olof Palme under flera år

7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål


NAA 79 79

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

PROMEMORIA 2012-09-05


OCH MORDET PÅ OLOF PALME

Detta är en översiktlig sammanställning av nytt material som visar att med stor sannolikhet sköt Olof Palme.

Den bygger på material som ingen annan har tillgång till, bl a en omfattande personlig dialog mellan och en kvinna på Facebook med ingående frågor om mordet samt email mellan

är en outsider vars liv kantats av misslyckanden; mobbad i skolan, tvingad att sluta sin högskoleutbildning, förtidspensionerad med mycket dålig ekonomi.

Han har aldrig haft en längre relation med en kvinna och han har få vänner. Hans levnadsstil är avvikande med

.

Hans extrema åsikter inkluderar bland annat ett 40-årigt palmehat och stark rasism mot muslimer. Samtidigt är han jagsvag och lättledd med behov av en auktoritet som kompenserar bristen på inre kompass.

som flera gånger dömts för vapenbrott.

Han hade tillfälle genom att han bodde i relativ närhet av mordplatsen och sannolikt övervakade Palmes bostad. Hans motiv var ett mångårigt palmehat och en tro att Palme var KGB-agent samt en önskan att vara  Alf Enerström  till lags.

Planen att mörda Palme initierades av  Craig Williamson  på uppdrag av den sydafrikanska regeringen.

Denne använde sin agent  Bertil Wedin  för att rekrytera en mördare.

om att denne skulle utföra mordet mot ersättning.

tubbade i sin tur att utföra mordet. Händelseförloppet beskrivs i detalj längre ner med kopplingar till andra misstänkta och spår.

och de två hade en mycket nära relation från 1981 till 2003 då  Alf Enerström  för att ha skjutit en polis.

kommunicerar sedan januari 2009 flera gånger i veckan med per email och telefon och denne har ersatt mentor.

Materialet visar också direkta kontakter mellan .

Genom finns starka kopplingar till och den sydafrikanska underrättelsetjänsten samt till villospåret PKK.

Följande sju områden utvecklas längre ned och visar att med stor sannolikhet är gärningsmannen:

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

2. Stämmer med palmeutredningens Gärningsmannaprofil

3. Mycket nära relation till andra misstänkta, bl a

4. Mångårigt palmehat, firar årligen dödsdagen och skriver om Palme

5. Är skjutvan, har skjutit med magnumpistol och kommunicerar i kod om vapen

6. Planerade att mörda Olof Palme under flera år

7. Har kontaktat polisen om palmemordet och varit åtalad i brottmål


NAA 79 79

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

är mycket lik Fantombilden och de teckningar som gjorts av  Susanne Törneman  på Smala gränd strax efter mordet samt av  Birgitta Wennerling  vid biografen Grand klockan 21 på mordkvällen.

Han stämmer också in på ett flertal vittnesmål om Grandmannen, se fotnoter nedan.

Jämförelsen med är gjord med hjälp av ett 40-tal fotografier från olika åldrar och ett personligt möte där ungefärlig längd, stirrande blick, brytningsfel och gångstil fastställts.

De främsta likheterna är:


 (Del av sidan är maskerad) 

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

1. Fysisk likhet med fantombilden och signalement av Grandmannen

är mycket lik Fantombilden och de teckningar som gjorts av  Susanne Törneman  på Smala gränd strax efter mordet samt av  Birgitta Wennerling  vid biografen Grand klockan 21 på mordkvällen.

Han stämmer också in på ett flertal vittnesmål om Grandmannen, se fotnoter nedan.

Jämförelsen med är gjord med hjälp av ett 40-tal fotografier från olika åldrar och ett personligt möte där ungefärlig längd, stirrande blick, brytningsfel och gångstil fastställts.

De främsta likheterna är:


 (Del av sidan är maskerad) 

Fantombilden

Foto på Christer Pettersson

En jämförelse med mjukvaran FaceCompare visar att .

Som är den relativa siffran .

Christer Pettersson är som jämförelse bara lik Fantombilden till .


Ytterligare teckningar och vittnesmål av  Birgitta Wennerling  från klockan 21 utanför Grand visar också .

Vittnen vid Grand har beskrivit att mannens blick

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Fantombilden

Foto på Christer Pettersson

En jämförelse med mjukvaran FaceCompare visar att .

Som är den relativa siffran .

Christer Pettersson är som jämförelse bara lik Fantombilden till .


Ytterligare teckningar och vittnesmål av  Birgitta Wennerling  från klockan 21 utanför Grand visar också .

Vittnen vid Grand har beskrivit att mannens blick

2.

mycket som Palmeutredningen tagit fram. En sammanställning av karaktärsdrag visar att .

Caption text
Egenskap GMP Exempel
Svensk man X
Personlighetsstörning X
Bakgrund av misslyckande X
Intolerant X
Hänsynslös X
Rastlös X
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

2.

mycket som Palmeutredningen tagit fram. En sammanställning av karaktärsdrag visar att .

Caption text
Egenskap GMP Exempel
Svensk man X
Personlighetsstörning X
Bakgrund av misslyckande X
Intolerant X
Hänsynslös X
Rastlös X
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext
Celltext Celltext Celltext Celltext

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf

Pol-2012-09-05 DA21183-01 Stocklassa-sammanfattning-om-DF.pdf