wpu.nu

Uppslag:E63-07-H

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-07-H
Registrerat
2020-06-10
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kompletterande förhör med Stig Engströms Exfru angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-08-29 12:15
Avslutat
2019-08-29 13:08


Förhörsdatum: 2019-08-29 12:15


Hörd person: Margareta, Stig Engströms Exfru

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats för förhöret: Den hördes bostad

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. Förhöret är nummer sju i ordningen.


 Margareta  tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan förhöret började och hon uppgav att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig med honom.

Stig har berättat för henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts.

 Margareta  uppgav att när allt började rullas upp kring Stig blev hon väldigt förvånad att han överhuvudtaget var påtänkt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig serverade inte heller det till henne.

 Margareta  informeras om att det i tidigare förhör pratats om hennes mor och  Margareta  tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende sin fars första förhållande.

 Margareta  uppgav att hon har .

och de bodde där. De lever inte idag. De hade och han lever. Han har tidigare arbetat vid har ingen kontakt med honom men hon var på hans bröllop.

 Margareta  beskriver som en bra person som var och bodde i .

När gick i pension flyttade han till .

och har bäst kontakt med honom.


 Margareta  tillfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.

hade läst om Stig i tidningarna och tog då omedelbart kontakt med  Margareta . ville att  Margareta  skulle komma ned till honom i men resan blev inte av då hon hade annat inbokat.

 Margareta  tillfrågas om Stigs kusiner vilket berörts i tidigare förhör. Hon tillfrågas om kusinen har något syskon och hon uppgav att hon inte vet.

Förhörsledaren nämner namnet och  Margareta  uppgav att det är . Han lever inte idag.


På fråga uppgav  Margareta  att kusinen .

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Förhörsdatum: 2019-08-29 12:15


Hörd person: Margareta, Stig Engströms Exfru

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats för förhöret: Den hördes bostad

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. Förhöret är nummer sju i ordningen.


 Margareta  tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan förhöret började och hon uppgav att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig med honom.

Stig har berättat för henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts.

 Margareta  uppgav att när allt började rullas upp kring Stig blev hon väldigt förvånad att han överhuvudtaget var påtänkt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig serverade inte heller det till henne.

 Margareta  informeras om att det i tidigare förhör pratats om hennes mor och  Margareta  tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende sin fars första förhållande.

 Margareta  uppgav att hon har .

och de bodde där. De lever inte idag. De hade och han lever. Han har tidigare arbetat vid har ingen kontakt med honom men hon var på hans bröllop.

 Margareta  beskriver som en bra person som var och bodde i .

När gick i pension flyttade han till .

och har bäst kontakt med honom.


 Margareta  tillfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.

hade läst om Stig i tidningarna och tog då omedelbart kontakt med  Margareta . ville att  Margareta  skulle komma ned till honom i men resan blev inte av då hon hade annat inbokat.

 Margareta  tillfrågas om Stigs kusiner vilket berörts i tidigare förhör. Hon tillfrågas om kusinen har något syskon och hon uppgav att hon inte vet.

Förhörsledaren nämner namnet och  Margareta  uppgav att det är . Han lever inte idag.


På fråga uppgav  Margareta  att kusinen .

 Margareta  tillfrågas om .

 Margareta  tillfrågas vem

.

Hon tror att fadern arbetade som .

Förhörsledaren frågade om han kan ha hetat och  Margareta  uppgav att det kan stämma.

 Margareta  tillfrågas om hon idag har någon kontakt med kusinbarnen men det har hon inte. Det är ingen som varit i kontakt med henne med anledning av vad som skrivits om Stig.

På fråga uppgav  Margareta  att . Hon vet inte säkert att de bor där idag.

 Margareta  tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid 17 -tiden och hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplan.

 Margareta  uppgav att det fanns två sätt att åka hem på.

Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby för att där ta bussen. Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs. Sluttransporten hem var med buss från Mörby till .

Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen.

 Margareta  är osäker på årtalet men de ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen började gå på kvällen.

 Margareta  tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till klockan 21:00 men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna.

 Margareta  vet inte när dagbussen slutade gå. Det kan ha varit vid 23 -tiden.

 Margareta  har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen. Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

 Margareta  tillfrågas om Stig vid något tillfälle blivit utsatt för ett brott när han har varit på väg hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

 Margareta  tillfrågas hur diskussionerna gick mellan henne och Stig på lördagens morgon med tanke på att resan till Idre sköts upp till på söndagen.

 Margareta  har lite svårt att minnas med tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras om att Stig ringde till Svenska Dagbladet och till personal på Skandia.

 Margareta  uppgav att hon var irriterad över att de inte kom iväg på lördagen. Hon hade sett fram emot en veckas skidsemester. Hon visste inte då om hela veckan skulle bli inställd.

Hon minns att hon och Stig pratade om att åka på söndagen. Hon tillfrågas om hon var orolig över att resan skulle bli inställd och det var hon. Anledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

 Margareta  tillfrågas om .

 Margareta  tillfrågas vem

.

Hon tror att fadern arbetade som .

Förhörsledaren frågade om han kan ha hetat och  Margareta  uppgav att det kan stämma.

 Margareta  tillfrågas om hon idag har någon kontakt med kusinbarnen men det har hon inte. Det är ingen som varit i kontakt med henne med anledning av vad som skrivits om Stig.

På fråga uppgav  Margareta  att . Hon vet inte säkert att de bor där idag.

 Margareta  tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid 17 -tiden och hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplan.

 Margareta  uppgav att det fanns två sätt att åka hem på.

Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby för att där ta bussen. Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs. Sluttransporten hem var med buss från Mörby till .

Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen.

 Margareta  är osäker på årtalet men de ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen började gå på kvällen.

 Margareta  tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till klockan 21:00 men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna.

 Margareta  vet inte när dagbussen slutade gå. Det kan ha varit vid 23 -tiden.

 Margareta  har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen. Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

 Margareta  tillfrågas om Stig vid något tillfälle blivit utsatt för ett brott när han har varit på väg hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

 Margareta  tillfrågas hur diskussionerna gick mellan henne och Stig på lördagens morgon med tanke på att resan till Idre sköts upp till på söndagen.

 Margareta  har lite svårt att minnas med tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras om att Stig ringde till Svenska Dagbladet och till personal på Skandia.

 Margareta  uppgav att hon var irriterad över att de inte kom iväg på lördagen. Hon hade sett fram emot en veckas skidsemester. Hon visste inte då om hela veckan skulle bli inställd.

Hon minns att hon och Stig pratade om att åka på söndagen. Hon tillfrågas om hon var orolig över att resan skulle bli inställd och det var hon. Anledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var mördad.

 Margareta  har inget minne av att hon och Stig diskuterade att ställa in resan till Idre helt. Hon vet att de åkte på söndagen och det var hon som körde. De åkte hem på lördagen.

 Margareta  tillfrågas om hon är säker på att de åkte hem på lördagen men det är hon inte. Hon tillfrågas om de kan ha åkt hem tidigare under veckan och hon uppgav ”aldrig”. Det vet hon bestämt.

 Margareta  tillfrågas om hon eller Stig på något sätt har en koppling till Hedemora och hon uppgav att det har de inte.

 Margareta  tillfrågas om hon och Stig stannade till i Hedemora eller dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de stannade i Hedemora.

 Margareta  informeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanför Hedemora och att bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det finns en sjö där.

Detta har hon sett när hon vid flera tillfällen besökt . Det har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet var sjön ligger och hämtar sin bilatlas.

 Margareta  och förhörsledaren har letat fram Hedemora i bilatlasen och hon pekar ut sjön liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid sjön

 Margareta  pekar på en sjö som ligger söder om Hedemora.

 Margareta  funderar på om det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.

 Margareta  förevisas ett foto över en sjö som ligger längs väg 70. Sjön heter Långtjärn. Hon informeras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes.

Hon tittar på fotot och reagerar på att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras om att sjön inte är synlig från vägen.

 Margareta  uppgav att då är det inte samma sjö. s bilatlas är från år 1981.

 Margareta  tillfrågas om hon på onsdagskvällen, 1986-03-05 20:00 ringde till polisen för att lämna tips.

 Margareta  blir förvånad över frågan och hon har aldrig ringt. Under deras vistelse i Idre var det ingen annan som besökte dom och ingen som lånade telefonen. Hon tillfrågas om hon ringt in ett tips 20 minuter senare men det har hon inte gjort.

På fråga uppgav  Margareta  att hon inte ringt till 90 000 och pratat med en präst senare samma kväll. Hon har aldrig ringt och pratat med en präst.

 Margareta  har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på Olof Palme.

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var mördad.

 Margareta  har inget minne av att hon och Stig diskuterade att ställa in resan till Idre helt. Hon vet att de åkte på söndagen och det var hon som körde. De åkte hem på lördagen.

 Margareta  tillfrågas om hon är säker på att de åkte hem på lördagen men det är hon inte. Hon tillfrågas om de kan ha åkt hem tidigare under veckan och hon uppgav ”aldrig”. Det vet hon bestämt.

 Margareta  tillfrågas om hon eller Stig på något sätt har en koppling till Hedemora och hon uppgav att det har de inte.

 Margareta  tillfrågas om hon och Stig stannade till i Hedemora eller dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de stannade i Hedemora.

 Margareta  informeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanför Hedemora och att bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det finns en sjö där.

Detta har hon sett när hon vid flera tillfällen besökt . Det har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet var sjön ligger och hämtar sin bilatlas.

 Margareta  och förhörsledaren har letat fram Hedemora i bilatlasen och hon pekar ut sjön liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid sjön

 Margareta  pekar på en sjö som ligger söder om Hedemora.

 Margareta  funderar på om det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.

 Margareta  förevisas ett foto över en sjö som ligger längs väg 70. Sjön heter Långtjärn. Hon informeras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes.

Hon tittar på fotot och reagerar på att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras om att sjön inte är synlig från vägen.

 Margareta  uppgav att då är det inte samma sjö. s bilatlas är från år 1981.

 Margareta  tillfrågas om hon på onsdagskvällen, 1986-03-05 20:00 ringde till polisen för att lämna tips.

 Margareta  blir förvånad över frågan och hon har aldrig ringt. Under deras vistelse i Idre var det ingen annan som besökte dom och ingen som lånade telefonen. Hon tillfrågas om hon ringt in ett tips 20 minuter senare men det har hon inte gjort.

På fråga uppgav  Margareta  att hon inte ringt till 90 000 och pratat med en präst senare samma kväll. Hon har aldrig ringt och pratat med en präst.

 Margareta  har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på Olof Palme.

Avslutningsvis tillfrågas  Margareta  om hon har något minne av hur mycket .

Hon har inget minne av det och hon har inga dokument kvar.

De hade ett .

De fick under byggnadstiden hjälp av Skandia. Hon minns inte hur.

.


Förhöret avslutas klockan 13:08

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf

Avslutningsvis tillfrågas  Margareta  om hon har något minne av hur mycket .

Hon har inget minne av det och hon har inga dokument kvar.

De hade ett .

De fick under byggnadstiden hjälp av Skandia. Hon minns inte hur.

.


Förhöret avslutas klockan 13:08
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett (annorlunda maskningsversion) Kompletterande förhör angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-08-29 00:00
Avslutat
2019-08-29 13:08


Förhörsdatum: 2019-08-29 kl. 12.15

Hörd person:Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats för förhöret: Den hördes bostad

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström.tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan förhöret började och hon uppgav att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig med honom. Stig har berättat för henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts.uppgav att när allt började rulla upp kring Stig blev hon väldigt förvånad att han överhuvudtaget var påtänkt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig serverade inte heller det till henne.informeras om att det i tidigare förhör pratats om hennes tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende

och

uppgav att var äldre än

och hon var gift medoch

Yodde.verNiäldsta son he är gift med

har bott i

itter

dotterntillfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.

hade läst om Stig i tidningarna och tog då omedelbart kontakt medville attskulle komma ned till honom i men resan blev inte av då hon hade annat inbokat.

tillfrågas om Stigs. Hon tillfrågas om

har något syskon och hon uppgav att hon inte vet. Förhörsledaren nämner

och (uppgav att det är bror. Han lever inte idag. På fråga uppgavattinte har något

namnet

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Förhörsdatum: 2019-08-29 kl. 12.15

Hörd person:Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats för förhöret: Den hördes bostad

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström.tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan förhöret började och hon uppgav att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig med honom. Stig har berättat för henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts.uppgav att när allt började rulla upp kring Stig blev hon väldigt förvånad att han överhuvudtaget var påtänkt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig serverade inte heller det till henne.informeras om att det i tidigare förhör pratats om hennes tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende

och

uppgav att var äldre än

och hon var gift medoch

Yodde.verNiäldsta son he är gift med

har bott i

itter

dotterntillfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.

hade läst om Stig i tidningarna och tog då omedelbart kontakt medville attskulle komma ned till honom i men resan blev inte av då hon hade annat inbokat.

tillfrågas om Stigs. Hon tillfrågas om

har något syskon och hon uppgav att hon inte vet. Förhörsledaren nämner

och (uppgav att det är bror. Han lever inte idag. På fråga uppgavattinte har något

namnet

tillfråghar något syskon och |uppgav att hon har en bror vid namnm var gift medär dotter iga syskon och

nte vad Förhörsledaren frågar om han kan och

uppgav att det kan stämma.kontakt medmen det har hon inte.

med anledning av vad som skrivits om Stig. På fråga uppgavatt|bor iutanför. Hon vet inte säkert att de bor där idag.tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid 17-tiden och hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplan.uppgav att det fanns två sätt att åka hem på. Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby för att där ta bussen. Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs. Sluttransporten hem var med buss från Mörby till Lahällsvägen. Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen.är osäker på årtalet men de ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen började gå på kvällen.tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till kl. 21.00 men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna.vet inte när dagbussen slutade gå. Det kan ha varit vid 23-tiden.har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen. Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

|tillfrågas om Stig vid något tillfälle blivit utsatt för ett brott när han har varit på väg hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras omAnledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

tillfråghar något syskon och |uppgav att hon har en bror vid namnm var gift medär dotter iga syskon och

nte vad Förhörsledaren frågar om han kan och

uppgav att det kan stämma.kontakt medmen det har hon inte.

med anledning av vad som skrivits om Stig. På fråga uppgavatt|bor iutanför. Hon vet inte säkert att de bor där idag.tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid 17-tiden och hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplan.uppgav att det fanns två sätt att åka hem på. Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby för att där ta bussen. Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs. Sluttransporten hem var med buss från Mörby till Lahällsvägen. Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen.är osäker på årtalet men de ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen började gå på kvällen.tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till kl. 21.00 men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna.vet inte när dagbussen slutade gå. Det kan ha varit vid 23-tiden.har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen. Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

|tillfrågas om Stig vid något tillfälle blivit utsatt för ett brott när han har varit på väg hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras omAnledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var mördad.tillfrågas om hon eller Stig på något sätt har en koppling tilluppgav att det har det inte.tillfrågas om hon och Stig stanna

eller dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de stannade iinformeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanföroch att bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det finns en sjö där. Detta har hon sett när hon vid flera tillfällen besök(. Det har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet var sjön ligger ochhämtar sin bilatlas.och förhörsledaren har letat frami bilatlasen och hon pekar ut sjön liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid sjön.pekar på en sjö som ligger söder omfunderar på om det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.förevisas ett foto över en sjö som ligger läng väg 70. Sjön heter. Hon informeras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes. Hon tittar på fotot och reagerar på att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras om att sjön inte är synlig från vägen.uppgav att då är det inte samma sjö.bilatlas är från år 1981.

(har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på Olof Palme.

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var mördad.tillfrågas om hon eller Stig på något sätt har en koppling tilluppgav att det har det inte.tillfrågas om hon och Stig stanna

eller dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de stannade iinformeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanföroch att bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det finns en sjö där. Detta har hon sett när hon vid flera tillfällen besök(. Det har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet var sjön ligger ochhämtar sin bilatlas.och förhörsledaren har letat frami bilatlasen och hon pekar ut sjön liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid sjön.pekar på en sjö som ligger söder omfunderar på om det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.förevisas ett foto över en sjö som ligger läng väg 70. Sjön heter. Hon informeras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes. Hon tittar på fotot och reagerar på att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras om att sjön inte är synlig från vägen.uppgav att då är det inte samma sjö.bilatlas är från år 1981.

(har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på Olof Palme.

Förhöret avslutas kl. 13.08

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Pol-2019-08-29 E63-07-H förhör-engströms-exfru-2.pdf

Förhöret avslutas kl. 13.08