Uppslag:E63-07-G

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
63-07-G
Registrerat
2019/06/07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2019-05-28 Förhör med om =: e-postadress
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Kompletterande förhör angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-05-28 12:43
Avslutat
2019-05-28 12:55


E-00063-07-6

UL Förhör med [MASKATMASKATMAS] Datum: 2019-05-28, kl. 12.43

E63

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude. Förhörsplats: Den hördes bostad. Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. P

[MASKAT] är informerad om yppandeförbudet och är införstådd av innebörden av det.

[MASKAT] tillfrågas om hon vet när Stig köpte sin första dator och hon uppgav att han köpte den när de bodde på [MASKATMAS] och det kan ha varit i mitten av 80-talet. Hon minns att han fick hjälp med att få igång den.

På fråga uppgav [MASKAT] att Stig huvudsakligen använde datorn i sitt yrke. Hon tror att det var Stig som betalade datorn. Stig köpte ingen ny dator efter den första. [MASKAT] tror att det var samma dator som Stig hade när han flyttade in i lägenheten 1999.

H

På fråga uppgav [MASK] [MASKATM] ite kommer ihåg Stigs mailadress. Hon var aldrig intresserad av Sti

har inte efter skilsmässan haft någon mailkonversation med Stig. Hon kan inte minnas att hon skulle ha fått något mail från Stig. [MASKAT] har mailadressen/[MASKAT] [MASKATMASKATMAS]

I lägenheten har hon Riksnet vilket hon fick genom bostadsrättsföreningen. Före det hade hon Bredbandsbolaget.

[MASKAT] har inga andra mailadresser. När hon bodde på [MASKATMAS] hade hon ingen mailadress.

[MASKAT] har sedan 1 /2 år tillbaka en ny dator. Den gamla tog Elgiganten hand om.

[MASKAT] informeras om att åklagaren Christer Petersson beslutat om att ta hennes dator i beslag och att den kommer att speglas, kopieras. Hon informeras om att hon får tillbaka den inom kort.

Avslutningsvis tillfrågas [MASKAT] om vem det var som hjälpte Stig med att installera datorn och hon uppgav att hon inte vet men det kan ha varit någon från Skandia.

Förhöret avslutas kl. 12.55.

Sulf Bh1

Pol 2019-05-28 1243 E-63-7-G ex-fru-om-epostadress.pdf

DELGIVNING 2019-06-04, kl. 13.00. Närvarande Peter Steude, Sven-Åke Blombergsson

Förhöret lästes upp för [MASKAT] i hennes bostad och hon godkände förhöret i dess helhet.

Soll by

Sven-Åke Blombergsson

Pol 2019-05-28 1243 E-63-7-G ex-fru-om-epostadress.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-05-28 12:43
Avslutat


E-00063-07-6

UL Förhör med [MASKATMASKATMAS] Datum: 2019-05-28, kl. 12.43

E63

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude. Förhörsplats: Den hördes bostad. Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. P

[MASKAT] är informerad om yppandeförbudet och är införstådd av innebörden av det.

[MASKAT] tillfrågas om hon vet när Stig köpte sin första dator och hon uppgav att han köpte den när de bodde på [MASKATMAS] och det kan ha varit i mitten av 80-talet. Hon minns att han fick hjälp med att få igång den.

På fråga uppgav [MASKAT] att Stig huvudsakligen använde datorn i sitt yrke. Hon tror att det var Stig som betalade datorn. Stig köpte ingen ny dator efter den första. [MASKAT] tror att det var samma dator som Stig hade när han flyttade in i lägenheten 1999.

H

På fråga uppgav [MASK] [MASKATM] ite kommer ihåg Stigs mailadress. Hon var aldrig intresserad av Sti

har inte efter skilsmässan haft någon mailkonversation med Stig. Hon kan inte minnas att hon skulle ha fått något mail från Stig. [MASKAT] har mailadressen/[MASKAT] [MASKATMASKATMAS]

I lägenheten har hon Riksnet vilket hon fick genom bostadsrättsföreningen. Före det hade hon Bredbandsbolaget.

[MASKAT] har inga andra mailadresser. När hon bodde på [MASKATMAS] hade hon ingen mailadress.

[MASKAT] har sedan 1 /2 år tillbaka en ny dator. Den gamla tog Elgiganten hand om.

[MASKAT] informeras om att åklagaren Christer Petersson beslutat om att ta hennes dator i beslag och att den kommer att speglas, kopieras. Hon informeras om att hon får tillbaka den inom kort.

Avslutningsvis tillfrågas [MASKAT] om vem det var som hjälpte Stig med att installera datorn och hon uppgav att hon inte vet men det kan ha varit någon från Skandia.

Förhöret avslutas kl. 12.55.

Sulf Bh1

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf

DELGIVNING 2019-06-04, kl. 13.00. Närvarande Peter Steude, Sven-Åke Blombergsson

Förhöret lästes upp för [MASKAT] i hennes bostad och hon godkände förhöret i dess helhet.

Soll by

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf

Förhörsdatum: 2019-08-29 kl. 12.15

Hörd person: [MASKATMASKATMAS]

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats för förhöret: Den hördes bostad

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. Förhöret är nummer sju i ordningen.

[MASKAT] tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan förhöret började och hon uppgav att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig med honom. Stig har berättat för henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts. [MASKATM]uppgav att när allt började rulla upp kring Stig blev hon väldigt förvånad att han överhuvudtaget var påtänkt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig serverade inte heller det till henne.

[MASKATM]informeras om att det i tidigare förhör pratats om hennes n[MASKATMASKATMASKA] tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende sin fars första förhållanc

t [MASKATMASKATMASKATMAS]

[MASKATMA]

lär. De lever och han

en kontakt med honom men hon var på hans bröllop.

[MASKATMASKATMA]

[MASKATMASKATMAS]

[MASKATM]tillfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.

hade läst om Stig i tidningarna och tog då omedelbart kontakt med [MASKAT] ville att [MASKATM]skulle komma ned till honom i [MASK]men resan blev inte av då hon hade annat inbokat.

kusinen

tillfrågas om Stigs kusiner vilket berörts i tidigare förhör. Hon tillfrågas om

har något syskon och hon uppgav att hon inte vet. Förhörsledaren nämner och [MASKAT] uppgav att det är [MASKAT]. Han lever inte idag.

namnet

På fråga uppgav [MASKATM]att kusinen [MASKATMASKATMASKATMASKATMA].

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf

[MASKATMASKATMAS]

[MASKATMASKATM]

[MAS]

[MA]

[MASKATMASKATMASKATMASKAT]

in

[MASKAT] tillfrågas om hon idag har någon kontakt med kusinbarnen men det har hon inte. Det är ingen som varit i kontakt med henne med anledning av vad som skrivits om Stig. På fråga uppgay[MASKATM] att [MASKATMASKATMA]

[MAS]. Hon vet inte säkert att de bor där idag.

[MASKAT] tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid 17-tiden och hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplan. [MASKAT] uppgav att det fanns två sätt att åka hem på. Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby för att där ta bussen. Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs. Sluttransporten hem var med buss från Mörby till [MASKATMAS].

Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen. [MASKAT] är osäker på årtalet men de ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen började gå på kvällen.

[MASKAT] tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till kl. 21.00 men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna. [MASKATM]vet inte när dagbussen slutade gå. Det kan ha varit vid 23-tiden.

[MASKAT] har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen. Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

[MASKAT] tillfrågas om Stig vid något tillfälle blivit utsatt för ett brott när han har varit på väg hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

[MASKAT] tillfrågas hur diskussionerna gick mellan henne och Stig på lördagens morgon med tanke på att resan till Idre sköts upp till på söndagen. [MASKATM]har lite svårt att minnas med tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras om att Stig ringde till Svenska Dagbladet och till personal på Skandia.

uppgav att hon var irriterad över att de inte kom iväg på lördagen. Hon hade sett fram emot en veckas skidsemester. Hon visste inte då om hela veckan skulle bli inställd. Hon minns att hon och Stig pratade om att åka på söndagen. Hon tillfrågas om hon var orolig över att resan skulle bli inställd och det var hon. Anledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf

inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var mördad.

[MASKAT] har inget minne av att hon och Stig diskuterade att ställa in resan till Idre helt. Hon vet att de åkte på söndagen och det var hon som körde. De åkte hem på lördagen.[MASKAT] tillfrågas om hon är säker på att de åkte hem på lördagen men det är hon inte. Hon tillfrågas om de kan ha åkt hem tidigare under veckan och hon uppgav ”aldrig”. Det vet hon bestämt.

[MASKAT] tillfrågas om hon eller Stig på något sätt har en koppling till Hedemora och hon uppgav att det har det inte. [MASKAT] tillfrågas om hon och Stig stannade till i Hedemora eller dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de stannade i Hedemora.

[MASKATM]informeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanför Hedemora och att bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det finns en sjö där. Detta har hon sett när hon vid flera tillfällen besökt [MASKATMASKATMAS]. Det har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet var sjön ligger och [MASKAT] hämtar sin bilatlas. [MASKATM]och förhörsledaren har letat fram Hedemora i bilatlasen och hon pekar ut sjön liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid sjön [MASKATM] pekar på en sjö som ligger söder om Hedemora. [MASKAT] funderar på om det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.

[MASKAT] förevisas ett foto över en sjö som ligger läng väg 70. Sjön heter Långtjärn. Hon informeras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes. Hon tittar på fotot och reagerar på att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras om att sjön inte är synlig från vägen. [MASKAT] uppgav att då är det inte samma sjö. [MASKATM] bilatlas är från år 1981.

[MASKAT] tillfrågas om hon på onsdagkvällen, klockan 20.00, den 5 mars 1986 ringde till polisen för att lämna tips. [MASKAT] blir förvånad över frågan och hon har aldrig ringt. Under deras vistelse i Idre var det ingen annan som besökte dom och ingen som lånade telefonen. Hon tillfrågas om hon ringt in ett tips 20 minuter senare men det har hon inte gjort. På fråga uppgav [MASKAT] att hon inte ringt till 90 000 och pratat med en präst senare samma kväll. Hon har aldrig ringt och pratat med en präst.

[MASKAT] har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på Olof Palme.

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf

[MASKATMASKA]

[MASKATMASKATMA]

[MASKATMASKAT]

|

Förhöret avslutas kl. 13.08

Pol-2019-05-28 E63-07-G Förhör med Stig Engströms Exfru.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-05-28
Avslutat


E-00063-07-G

GUL

E63

Förhör med Datum: 2019-05-28, kl. 12.43

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude. Förhörsplats: Den hördes bostad. Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. P är informerad om yppandeförbudet och är införstådd av innebörden av det. tillfrågas om hon vet när Stig köpte sin första dator och hon uppgav att han köpte den när och det kan ha varit i mitten av 80-talet. Hon minns att han fick hjälp med att få igång den.

På fråga uppgav att Stig huvudsakligen använde datorn i sitt yrke. Hon tror att det var Stig som betalade datorn. Stig köpte ingen ny dator efter den första. tror att det var samma dator som Stig hade när han flyttade in i lägenheten 1999.

H

På fråga uppgav att hon inte kommer ihåg Stigs mailadress.        har mailadressen I lägenheten har hon vilket hon fick genom bostadsrättsföreningen. Före det hade hon   har inga andra mailadresser. När hon bodde på   har  en ny dator. Den gamla tog Elgiganten hand om. informeras om att    Avslutningsvis tillfrågas om vem det var som hjälpte Stig med att installera datorn och hon uppgav att hon inte vet men det kan ha varit någon från Skandia.

Förhöret avslutas kl. 12.55.

Sult Bly

Pol-2019-05-28 E63-07-G förhör-med-engströms-ex-fru-2.pdf

DELGIVNING 2019-06-04, kl. 13.00. Närvarande Peter Steude, Sven-Åke Blombergsson

Förhöret lästes upp för i hennes bostad och hon godkände förhöret i dess helhet.

Sl Bly

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2019-05-28 E63-07-G förhör-med-engströms-ex-fru-2.pdf