Uppslag:EAE340-26

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
340-26
Registrerat
1990-04-23
Ad acta
1993-07-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  (P),IS 880819
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Sammanträffande med    
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-27
Avslutat


EAE 340-26

PROMEMORIA

Sid 1 (2)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM Inspektör Jan Sundström

1987-02-27

Ex 1 till

Gone

Promemoria gällande sammanträffande med  Torsdagen den 26 februari 1987, vid 1630-tiden, ringde

till undertecknad på tjänstetelefon 8070. Efter det att han försäkrat sig om att han kommit rätt, presenterade han sig och menade, att han hade uppgifter att lämna i Palme- mordet och att han därtill ville ställa frågor i ämnet "off record" och som alltså inte skulle föranleda något program. När undertecknad menade att jag givetvis inte kunde kunde säga någonting omkring Palmemordet, påpekade

att det fanns grundlagsskyddad meddelarfrihet som gällde, etc.

Efter det att

avvisat undertecknads förslag am att han skulle ta direktkontakt med Säkerhetsavdelningens ledning, avslutades telefonsamtalet.

Fredagen den 27 februari 1987, vid 1130- tiden, meddelades

av undertecknad per telefon, att han bereddes tillfälle att omedelbart komma till Rikspolisstyrelsen, Polhemsgatan 30, Stockholm, i det fall han ville sammanträffa med undertecknad och lämna uppgifter. accepterade och skulle komma omedelbart meddels taxibil.

ankom till angiven adress någon gång vid 1200tiden, och fördes därvid av undertecknad till det speciella förhörsrummet i C- huset, där samtalet skulle äga rum. Redan från början var han avvaktande och misstänksam och frågade huruvida samtalet inspelades eller ej, varvid det sades som det var, att någon inspelning givetvis inte förekon.

Det framkom dock omedelbart, att

ärende var

dvs att fråga och fråga. Några som helst tips lämnade han dock inte i någon form. Det han hann säga innan sammankomsten avbröts, gällde viss information som RPC skulle ha lämnat personligen till statsminister Olof PAIME omkring polisers politiska extrema - åsikter vid Norrmalm_(VD l) och undrade vad undertecknad kände till om saken. Därtill undrade han hur det kunde komma sig att säkerhetspolisen utredde alla polismäns eventeulla inblandning i Palmemordet, vilket han fick svar på. Då det avsåg vittnet

Pol-1987-02-27 EAE340-26 Buss 43.pdf

Sid 2

.

menade han spontant, att denne knappast kunde betecknas som tillförlitlig, utan att få någon kommentar.

Efter det att

förebråddes på deɛ sätt han och andra

lurade till sig sammanträffanden under falsk flagg, hade han inget direkt svar. Han menade dock, att platsen för sammanträffande var felaktig och att ett bättre samtal underförstått skulle kunna föras på en anann plats.

Samtalet avslutades därefter då endast 10 15 minuter hade gått.

avskedsord i samband med det att han beställde en ny taxi för hemfärd, var att undertecknad skulle komma ihåg hans namn ! Kanske för ett ev. nytt sammanträffande senare.

الأساليبالا

Jan Sundström 25.

menace aut man ingenting Jees gratis, atvy underfistait all

Paltsen bara fuit apposittn mot wa andra sådana.

OS.

Its

870410

Pol-1987-02-27 EAE340-26 Buss 43.pdf