Uppslag:EAE340-25

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
340-25
Registrerat
1990-04-23
Ad acta
1993-07-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
(P),IS 880819
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
FÖRHÖRSPROTOKOLL Sid 1 (3) RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM Kriminalinspektör JAS + silaga
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-09-12
Avslutat


FÖRHÖRSPROTOKOLL

Sid 1 (3)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM Kriminalinspektör JAS

+ silaga.

1986-09-12

Ex 1 (1)Personlig bakgrund

På frågor förklarade

att han var allt sedan fem år och hade därmed ingen som helst anställning. Han betecknadegenom det att han arbetadeMordet på statsminister Olof PAIME

blev i likhet med många andra själv intresserad av mordet på PALME, utan att direkt ha något uppdrag att intressera sig för detsamma. Genom det att en kamrat var journalist i Stockholm, kom han att resa till den angivna staden för att övervara en av länspolismästare Hans HOLMER anordnad presskonferens på en söndag. Eftersom det hela omkring mordet på PAIME i alla fall var litet av "århundradets nyhet" och att en upplösning vid tidpunkten kunde förväntas när som helst, erbjödtorsta veckan efter mordet. på tisdagen blev sjuk och

|

bestämde sig dock för att i alla fall arbeta vidare omkring mordet på PALME,En kvinnlig politiker kontaktade i hans egenskap av journalist och pekade dä på vissa motsägande uppgifter vad det avsåg vittnesberättelserna omkring den inblandade taxichauffören.

Pol-1986-09-12 EAE340-25 Buss 43.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖRSPROTOKOLL

Sid 2

1986-09-12

hade som sin målsättning vad det avsåg mordet på PAIME, att försöka göra något för att lösa det hela även om han förstod att det skulle bli mycket svårt.

Bland annat blev

intresserad av ett visst telefonsamtal, som förekommt kort efter mordet på PALME. Det var det samtal som ringdes till klockan 23.35 morddagen, dvs fredagen den 28 februari 1986, varvid uppgavs av en okänd person, att "PALME var död". Anledningen till att var speciellt intresserad av det samtalet var givetvis den, att vederbörande person rimligen borde ha något med mordet att skaffa. Eftersom han inte funnit någon som helst anledning att de angivna makarna skulle få samtalet, tog han för givet att det uppstått en felringning i sammanhanget, Vederbörande person skulle alltså egentligen meddelat dödsfallet till någon annan person med ett annat telefunnummer..! Det var just det förhållandet som

tog fasta på.

D 1149

Med tanke på att den uppringande manspersonen ordagrant sagt

"Nu är PALME död" vid tidpunkten 23.35, torde det inte råda något tvivel omkring personens inblandning i händelserna, menade

Eftersom makarna låg till sängs och precis hade samnat gick kanske ll

12 ringsignaler fram innan kvinnan svarade av de två.

tolklade det hela som ett medddelande från attentatsgruppen, även om de råkade ringa fel telefonnummer, nämligen

Mot den beksrivna bakgrunden började han kontrollera ett antal telefonnummer och abonnentsnamn i närheten, dvs rent siffermässigt, av det angivna telefonnumret. Han fastnade då för en telefonabonnent, som hade ett intressant namn, även am han inte för förhörsledaren ville avslöja vilket.

När senare erbjöd tidningen

det nya uppslaget med spår in till Säpo, anställdes han direkt för en veckas arbete tillsammans med

Den undersökning som därvid gjordes klarlade for personligen, att allt var ett misstag och att vederbörande tjänsteman vid Säpo inte hade något med det hela att göra. Tidpunkten för

var under den första eller andra veckan i april månad 1986. Under den tiden träffadesam var vittnet vad det avsåg

hade en vilja att söka efter en logisk förklaring till det som

berättat, dvs att denne igenkände en person som gick på en buss som.

I det avseendet kände sig

inte tagen på allvar, eftersom man misstrodde hans uppgifter från polishåll.

Avslutningsvis redogjorde under lång tid för en viss teori vad det avsåg händelseförloppet då PALME mördades, vari bland annat inrymdes det redan tidigare relaterade telefonsam talet, tillika med

observation av

Pol-1986-09-12 EAE340-25 Buss 43.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖRSPROTOKOLL

Sid 2

1986-09-12

Han hade dock inga bevis, vittnen eller nya uppgifter som kunde styrka teorin i fråga. Av den anledningen underrättades

om av förhörsledaren, att både femtio och ett hundra Aknande teorier redan tidigare fanns med i den aktuella utredningen, men att de allra flesta var liksom hans teori, dvs helt teoretisk, och av den anledningen inte förde utredningen framåt.

teori omfattade bland annat det förhållandet, att

som medgärningsman var den som vittnet såg vid Birger Jarlsgatan, som då skulle ha förlorat kontakten med de övriga attentatsmännen och av den anlednignen granskat bussens innandöme i hopp om att få kontakt med de övriga inblandade ! Förhållandet att

vid busshållplatsen skulle ha haft något i sin hand, var inte liktydigt med att denne skulle ha haft med sig vapnet, menade I stället kunde det ha varit så att denne hade en Walkie Talkie i handen i stället. I så fall kunde han ha pratat i denna vid busshållplatsen och det styrktes för övrigt av

uppgifter om dennes agerande i förhållande til foremalet i handen, menade

Förhörsledaren avfärdade dock den delen av teorin med att uttala det orimliga i att mördare och sammansvurna skulle samlas på en viss plats i staden efter dådet i stället för att var för sig så snabbt som möjligt sätta sig i säkerhet. Att därtill öppet stå på en busshållplats och tala till en Walkie Talkie inslagen i form av ett paket, ja även detta verkade lika osannolikt i sarmanhanget.

TAS

JAS

Pol-1986-09-12 EAE340-25 Buss 43.pdf