Uppslag:DH15856-00-F

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00-F
Registrerat
1994-07-06
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
PM Förhör UP GF I J
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-07-06
Avslutat


DH 15856-F

94-07-06

PM.

Vid samtal telefonledes med

säger hon

sig nu kunna erinra att hon tillsammans med

har besökt Italien vid sitt besök hos

i Österrike år 1970.

Med tåg åkte dom till Udine i norra delen av Italien.

säger sig ej kunna erinra vad de företog sig i

nämnda stad. Hon förnekar dock med bestämdhet att de

under resan skall ha kommit i kontakt med skjutvapen.

Tuve Johansson krinsp RKP A

102

Field

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

Avsnitt

Löpande or

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

5853-I

PM

Måndagen den 29 augusti 1994 besöker kriminalinspektör Tuve Johansson samt kriminalinspektör Lennart Gustafsson adress och 11. Avsikten med besöket är att tillfråga varför hon ej har hörsammat

den kallelse som tillsändes henne den 18 augusti 1994.

uppger på denna fråga att aktuell kallelse ej nådde henne förrän den 26 augusti 1994.

uppgav också att hon hade svarat på denna kallelse skriftligen och att hon tillsänt kriminalinspektör Lennart Gustafsson ett brev. d detta tillfälle liksom tidigare, att hon tidigare har träffat denna

men att det nu är många år sedan hon hörde ifrån honom.

uppgav att hon inte har något mera att säga i aktuell utredning.

blir informerad om att hon skall höras ytterligare i utredningen och hon svarar då på detta, att i så fall skall hon anlita en advokat som skall medverka vid aktuellt förhör.

informerades liksom tidigare om att hon ej är misstänkt för något brott och att hon får stå för advokatkostnaderna själv.

informerades om att hon senast klockan 12.00 den 2 september 1994 skall ha kontaktat kriminalinspektör Tuve Johansson alternativt kriminalinspektör Lennart Gustafsson, för att boka en förhörstid nästkommande vecka.

kommenterade vid detta samtal ärendet vid ett tillfälle och uppgav då att hon ei ville ge

falskt alibi. Hon vet ej var befann sig aktuell kväll och kan således ej ge honom något alibi.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

Under detta samtal med så befann sig kriminalinspektor Lennart Gustafsson samt kriminalinspektör Tuve Johansson hela tiden i dörröppningen, utan att vid något tillfälle betrāda själva lokalen.

Stockholm 94-08-30

Tuve Johansson Krinsp

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

Avsnitt

Löpande ar

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

DH

15856

56-j

Protokoll fört vid förhör med    Anställning saknas. Förhöret hållet torsdagen den 8 september 1994 med början klockan 17.05. Förhörsledare: krinsp Lennart Gustafsson. Förhörsvittne: krinsp Tuve Johansson. biträds utav advokat Per Gratte. Po kommer fortsättningsvis i detta förhör att benämnas med sitt tilltal

har också blivit underrättad om att dagens förhör ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme. Hon höres upplysningsvis.

höres specifikt rörande sina egna förehavanden under fredagen den 28 februari 1986, samt om manspersonen har också blivit underrättad om att undertecknad förhörsledare kontinuerligt under förhöret läser in uppgifter tillika svar. uppmanas att korrigera eventuella fel som göres i inläsningen/indikteringen.

men

tillfrågas vem är, hur länge hon har känt honom. uppger, att hon inte kan erinra sig hur lång tid hon har känt efter diverse spõrsmål mellan förhörsledare, förhörsvittne och så uppger

att det kanske kan vara cirka 20 år tillbaka i tiden.

uppger, att hon inte

tillfrågas hur hon lärde känna kommer ihåg detta.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

tillfrågas om någon gång under dom här 20 åren bott inneboende hos på , svarar att aldrig varit inneboende hos henne på Hon tillägger dock, att sovit över några gånger men inte bott permanent så att säga.

I detta skede av förhöret så blir åter delgiven dom fakta, dom upplysningar som har kommit till polisens kännedom, som gör gällande att skall ha bott inneboende hos under dom senaste 20 åren tillbaka i tiden och har fått klart för sig att vi har hört bland annat hennes syskon samt boende i fastigheten. ombeds kommentera detta.

uppger, att dom här: uppgifterna inte på något sätt överensstämmer. säger: "Det stämmer inte, jävlar anamma".

tillfrågas om hon vet var någonstans bor, säger att hon i dagslāget inte vet var bor, men hon säger att tidigare, okänt antal år tillbaka i tiden, så bodde  har dock minnesbilden att hon bodde hos på

irka ett år och det bör rimligtvis enligt es eget inflyttande till och inflyttningen

var enligt åren 1975 alterativt 1976.

delges det faktum som har framkommit med hennes syskon, att syskonen uppgivit att dom vid besök hemma hos under 80-talet och även på 90-talet, har kunnat konstatera att finns i lägenheten på samt att klädesplagg finns där. ombeds kommentei

arar, att det är klart att han har haft kläder, han har ju inte kommit naken och det är klart att han har tagit av sig sina ytterkläder och att han bara har varit gäst. omtalar att hade tillgång till hennes lägenhet under dom veckorna i juni månad då hon själv var hemma hos sina föräldrar i såg då till lägenheten och bland annat vattnade krukväxter och blommor. tillfrågas var bodde under dom här veckorna då han hade tillgång till lägenhet på , det vill säga juni månad 1994. säger att hon inte vet detta, men hon tror att han eventuellt kan bo runtomkring hos andra kvinnor. säger, att hon är ju inte den enda kvinnan  som person.

ombeds om möjligt beskriva såsom person, vad han har för intressen och vad han jobbar med. svarar inledningsvis, att han har kvinnor, vin och sång som intressen. På fråga vad han har sysslat med för arbete, så säger att han för ett okänt antal år tillbaka skall ha haft något sorts tryckeri i på okänd adress. vet i dagsläget inte vad jobbar med.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

tillfrågas vidare om hon har vetskap om har haft eller har något politiskt intresse. säger att han är politiskt intresserad så där lagom. Hon vet inte alls om han är kommunist eller röstar på centern.

Fredagen den 28 februari 1986.

tillfrågas vad hon själv gjorde under det här dygnet, om hon arbetade och var hon befann sig. Vad beträffar arbete och anställning så uppger att hon inte vet, hon minns inte om hon hade någon fast anställning vid tiden ifråga. säger att hon antagligen var hemma, men hon kan ha varit ute. Hon säger att hon inte minns var hon befann sig. konfronteras då med uppgifter hon lämnat i tidigare förhör, där hon själv har sagt att hon var hemma och att hon var ensam hemma. hänvisar till att hon inte minns, men säger att det troliga är att hon kan ha varit hemma. tillfrågas om hon kan erinra sig om hon var ensam hemma under fredagkvällen den 28 februari eller om hon hade någon på besök.

säger att hon inte minns detta. Hon säger att det är möjligt att någon kan ha varit där, men hon vet inte vem i så fall.

tillfrågas i detta skede av förhöret om det kan vara så att var hemma hos under fredagskvällen den 28 februari 1986. ombeds kommentera detta. säger att inte var hemma hos henne på under ovan nämnda datum. säger i samband med detta att hon har haft kontakt med för några veckor sedan och att då hade frågat ( och hade då sagt att han befann sig utomlands och inte ens var i Stockholm vid tiden ifråga.

tillfrågas hur hon själv fick vetskap om vad som hade hänt på Sveavägen och det faktum att statsminister Olof Palme hade blivit skjuten. Vem det var som meddelade henne och vid vilke uppger, att det är "klanledaren", det vill säga hennes som ringer till henne någon gång på natten på det nya dygnet, troligtvis den 1 mars 1986. tillfrågas om hon kan omtala vid vilken tid det är som ringer, men hon säger att det har hon ingen aning om, är i alla fall den som omtalar för att statsminister Olof Palme har blivit skjuten i centrala Stockholm.

tillfrågas om det är så att det är någon annan i hennes lägenhet som hon meddelar detta faktum. På denna fråga uppger att hon inte minns detta. Men hon påpekar att hennes

har omtalat att eventuellt skall ha hört en mansröst i bakgrunden och att denna mansröst skulle tillhöra säger att tog detta för givet. tillfrågas då vems mansröst det är som hörs i bakgrunden. säger att hon inte kan erinra sig vem det nu

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

skulle vara, om det nu skulle vara så att det skulle vara någon man hemma hos. henne den här specifika natten. säger att det kan vara så, att möjligtvis har hört ljud ifrån en TV-apparat som då har slagit på före, efter eller i samband med telefonpåringningen.

tillfrågas om hon efter nyheten om Palmemordet ringer till någon och omtalar detta. Hon säger att hon inte minns detta, men att hon med största sånnolikhet inte gjorde detta. Hon tillfrågas också om hon eventuellt lämnar lägenheten och går ner och tittar på mordplatsen. Hon säger att det gjorde hon inte.

tillfrågas om hon kan erinra sig hur många dagar eventuellt veckor innan Palmemordet, som hon fick besök av eller träffade säger att hon inte kan minnas detta. Hon minns ej heller hur lång tid efter mordet, som hon träffade eller såg  Förhörsvittnet Tuve Johansson tillfrågar om hon har vetskap om var någonstans bodde under den här perioden, det vill säga under februari månad 1986. säger sig inte ha någon vetskap om detta.

säger att hon umgicks sporadiskt med under det här året och att hon troligtvis inte såg honom så ofta på grund av att han bodde utomlands. tillfrågas i vilket land bodde. säger sig inte alls ha någon vetskap om vilket land skall ha flyttat till.

tillfrågas om hon och vid något tillfälle har pratat om mordet på statsminister Olof Palme. säger att hon som alla andra svenskar givetvis har diskuterat mordet med och att dom har haft egna teorier om hur mordet eventuellt har gått till. Tillrättaläggande. säger att var och en har haft sina

tillfrågas vad har sagt och vad han har haft för teorier om mordet på statsminister Olof Palme. säger att både hon och är utav den uppfattningen att det är organiserat, att det är politiskt organiserat och att det inte är någon ensam gärningsman.

egna teorier.

delges att vi nu i förhöret skall gå in på den delen som berör och

resa till ner till Österrike, närmare bestämt , där dom besökte t och . Inledningsvis så tillfrågas om det stämmer att hon och företog den här resan och om hon kan erinra sig vilket år dom gjorde den här resan. berättar att hon och från åkte med tåg ner till  och . På fråga vilket år den här resan företogs så kan först inte erinra sig vilket år det är,

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

men hon får utav undertecknad förhörsledare viss hjälp och den bestod i att undertecknad omtalade för att och undertecknad omtalar att i samband med förhör me

iar hon uppgivit att besöket var i augusti månad 1970. Då får detta till sig, så uppger hon att det stämmer, årtalet. Hon säger att hon vet att hon besökte sin i samband med att hon skull uppger att hon och

bodde hemma hos

Vad minns så var dom hos hennes i cirka en vecka. Det kan ha varit mera uppger men det troliga är att det är en vecka.

säger att hon och hela tiden bodde hos sin i källarvåningen med en massa katter. säger att det inte fanns så mycket att göra därnere. Dom var bland annat ute och fiskade säger hon och hon uppger också att och under det här besöket så åkte hon tillfrågas om dom under här veckan, om hon och eventuellt besökte någon av grannländerna Italien eller Jugoslavien. uppger, att hon och ensamma åkte över till Italien med en buss. Resan var på några timmar, det var så att säga en dagsutflykt. tillfrågas vilken stad dom besökte och minnesbild är att dom besökte en liten stad vid namn Udine. berättar att hon och efter den här dagsresan till den här italienska staden åkte tillbaka till

och och I detta skede av förhöret så kommer nu att tillfrågas om hon och

på något sätt införskaffade en revolver och hade den med sig till

säger att vare sig hon eller på något sätt införskaffat något skjutvapen. Hon säger att hon inte har sett något som helst skjutvapen.

blir delgiven att vid förhör med å har denne uppgivit, att i samband med att och

återkom från Italien förevisade för honom en revolver i bostaden hemma hos honom i . ombeds kommentera detta påstående och hon skall med egna ord få uttrycka sig.

Förhöret övergår i konferensform.

F

Förhörsledare Lennart Gustafsson J

Förhörsvittne Tuve Johansson Advokat Per Gratte

G

F.

Ja, du hörde vad jag påstod för någonting, att

i förhör hos rikskriminalen, Palmeenheten, har berättat att du och förevisade en revolver, som ni tillsammans skall ha inköpt vid det här besöket i Italien. Vad har du att säga om det?

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

F.

Det stämmer inte. Jag har aldrig sett någon revolver. Det stämmer inte. Kan det vara så att har forevisat en revolver för Det kan inte jag svara på, men jag har aldrig sett någon revolver, aldrig. Och jag har inte sett-, du menar att han skulle köpt den i Italien. Jag har inte sett någonting och inte ens hört talas om det. Skulle det vara nu så, att har införskaffat en revolver vid det här besöket i Italien, skulle du ha märkt det då? Ja, det tror jag väl. Jag vet inte, men jag tror det. Är det här med sanningen overensstämmande Det är det. Jag kan ge min hand på bibeln.

F.

F.

Slut på konferensförhör.

blir också delgiven att hennes vid förhör under sommaren 1994 har uppgivit att har berättat att hon och vid det här besöket i införskaffade en revolver och smugglade denna till Sverige. ombeds kommentera uppgifter om detta. säger att dessa uppgifter inte stämmer och att det är ett påhitt ifrån. håll. blir också delgiven att i förhör har berättat att då hon besöker på under försommaren 1994, blir uppmanad utav att inte på något sätt prata om skjutvapnet hon och insmugglade till Sverige. ombeds. kommentera detta. uppger, att detta ock ifrågasätter uppgiften. tillägger att det är en komplott|

xch att det är en stor sammansvärjning emot

blir också delgiven att hennes också i förhör, daterat den 15 april 1994, har omtalat att han, har fått höra via sin

att hon och skall ha införskaffat en revolver under besöket hos sin året 1970.

sāger att

uppgifter ej heller stämmer på något sätt. Det är en sammansvärjning som är hemsk uppger / statsminister Olof Palme.

tillfrågas om hon har vetskap om eller har hört vid samtal med om denne på något sätt hyste något agg gentemot Olof Palme såsom person eller dennes politik.

uppger, att

inte på något sätt hyste mer agg mot Olof Palme än någon annan politiker, tillfrågas om hon vid något tillfälle då hon har umgåtts med har hört om denne har uttryckt sig hatiskt eller ogillande mot statsminister Olof Palme. säger att hon inte har hört honom säga något fanatiskt eller något direkt hatiskt. tillfrågas om hon vid något tillfälle har hört om skall ha sagt att Palme borde skjutas.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

säger att hon aldrig har hört nämna något sådant. blir också delgiven att hennes syskon och då först och främst då han har besökt och har befunnit sig i bostaden på

och då i början av 80-talet, har hört hur med starka ordalag hatade och ogillade statsminister Olof Palme. ombeds kommentera detta påstående från säger att det får stå för tolkning. Hon säger att man kanske kan få uppfattningen att | är på något sätt högljudd när han pratar och talar högt så att säga, men att han på något sätt skulle ha hyst agg gentemot Olof Palme, så uppger hon att detta är fel.

tillfrågas under vilken tidsperiod, vilket år, som hennes bodde inneboende hos henne på säger att hon inte minns vilket år det är och hon blir då upplyst av förhörsledarna att det eventuellt kan vara året 1989. säger att hon inte minns det men hon hänvisar till att man skall prata med

säger också att hennes inte bodde inneboende utan att hon enbart var en gäst. tillfrågas om det var så att den här gästen, ( , sov över på nätterna på ſ säger då, att javisst sov hon över som gäst, men hon kan inte erinra sig hur länge var gäst. blir då delgiven att| själv i förhör har uppgivit att hon bodde inneboende/gäst i cirka sex månader. säger på denna uppgift att det är längre än sex månader, men hon kan inte specificera antal månader. konfronteras då med den uppgiftei har uppgivit, att under den här tiden som hon bodde/var gäst hos

ide även  där under hela tiden. säger att den uppgiften också är fel, att han för det mesta var bortrest och hon säger att bodde där mera än vad gjorde.

C

tillfråg något tillfälle kom i dispyt, i bråk med 

På denna fråga så uppger att det stämmer att

kom i bråk. säger sig inte veta var bråket startar upp så att säga, men hon säger att det var en "skitsak". Tidpunkt för den här händelsen erinrar sig att det kan ha varit när hon fyllde år. Efter det här bråket så flyttade

från och hem till som då bodde i .

Sidbyte på bandet.

Fortsatt förhör med | Samma förutsättningar som tidigare uppgivits i inledningen av förhöret.

uppger då

tillfrågas när hon senast var i kontakt med att det är cirka en vecka sedan tillbaka i tiden och att vid det här tillfället

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

kom på besök till: vill tillägga, att någon vecka kan vara upp till två veckor. säger att hennes tid står still, att hon inte har något begrepp om tid oc  gas om hon vid det här senaste besöket av på omtalade för att polisen hade önskemål att få träffa honom och prata med honom. ombeds berätta vad sade. Förhöret overgår i konferensform.


F:
: Ja, jag frågade honom om han var hos mig den aktuella natten då Palme. blev skjuten och han sade, nej, det kan jag inte ha varit eftersom jag inte ens var i Sverige. Det har jag redan sagt flera gånger. Sade du till att han skulle kontakta polisen och att vi var intresserade av utav honom. Det glömde jag faktisk bort för jag var så upphetsat att få reda på det här. Det glömde jag bort att säga. Talade om var någonstans han hade befunnit sig den här kvällen, det vill säga den 28 februari 1986. Nej, vi pratade inte mera om det, utan jag bara ville få det bekräftat att han icke var hos mig den natten, natten. Det var det enda som jag var intresse


F:
: rad av.


F:
:


F:
:


F:
: Talade du om för att polisen hade hört alla dina syskon? Nej, det gjorde jag inte heller, nej. Vad var det du sade till honom egentligen? Nej, jag bara frågade honom. För jag sa att dom har, att ni har förhört mig då och frågat om du var eller han då, var hos mig den aktuella natten och jag ville ha det bekräftat för han ville påstå någonting helt annat va för mig. Och jag sade, är det så. Nej, sade han, det stämmer icke. Talade du om för att du hade fått besök uppe i föräldrahemmet i utav två stycken poliser? Vad sa du, att..? Jag frågade om du talade om for att du hade fått besök utav två stycken poliser från Palmeutredningen som förhörde dig? Ja, jag sade det, ja. Vad sade om det? Nej, han tycker det är så konstigt. Han tror inte det är sant helt enkelt.


F:
:


F:

Slut på konferensförhör.

tillfrågas om hon frågade om var någonstans han bodde och om han nu befann sig i Stockholm, men hon säger att hon inte är nyfiken, hon ställde inte

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

sådana frågor.

bor i

tillfrågas om hon har vetskap om var någonstans säger att hon inte vet var någonstans nämnda person bor.

Signalement 1 ombeds om möjligt, så noggrant som möjligt beskriva hur denne såg ut åren 1985-1986. berättar följande om signalementet från dessa år. Cirka 180 cm lång. Hon säger att hon inte alls vet var han vägde. En liten begynnande mage. Han har aldrig varit långhårig, normalt hår, mellanblond färg.  ,hon minns . Hon minns ej

hade skägg eller mustasch. är högerhänt. Vad beträffar klädsel så är minnesbilden väldigt vag där också, men i

ögon så var välklädd. Hon kan inte erinra sig att vid något tillfälle ha sett bära någon huvudbonad. signalement på då denne besökte

på för någon eller några veckor sedan. säger att hon aldrig tittar direkt på utseende på personer utan hon tittar på vad som finns inuti, och då  om folk i allmänhet säger hon. Han har åldrats

k att hade en 1

I detta skede av förhõret så skall få ta del utav det fotokollage som är upprättat i aktuell utredning och i samband med det så overtar Tuve Johansson förhörsledarskapet och undertecknad, Lennart Gustafsson blir förhörsvittne.

har blivit förevisad fotokollage daterat 1994-06-02, där vi har 3 stycken fotografier, samtliga föreställande har tillfrågats vilket av dessa tre fotografier som överensstämmer med det signalement som minns beträff eende år 1985-1986.

uppger direkt, att bild nummer 1 är den

som hon minns från åren 1985-1986. Beträffande bild nummer 2, så säger hon sig inte ens känna igen i denna skepnad.

ombeds också att kommentera bild nummer 3 och vi kan då konstatera att

något sånär igenkänner denna bild såsom vara  såsom han ser ut då han besöker henne för någon vecka sedan.

påpekar återigen att bild nummer 2 är en bild utav som hon ej känner igen.

Klockan 19.14 så återgår förhörsledarskapet till Lennart Gustafsson och förhörsvittne är Tuve Johansson.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

tillfrågas om hon kan namnge några personer som: umgås med eller har umgåtts med. säger att hon inte har någon som helst vetskap om vem eller vilka har umgåtts eller nu umgås med. tillfrågas om hon har vetskap om har tillgång till något fordon. säger att hon vet inte ens om har något körkort, men hon kan inte förknippa med något fordon. 1 tillfrågas om hon har träffat föräldrar. svarar då: "Hur tänker inte svara på denna fråga. Hon säger att det är hennes sak. tillfrågas om eventuellt har några syskon. säger att hon inte har någon vetskap om detta. Hon säger att han kanske har hur många som helst, men hon vet inte det.   har a på. tillfrågas vidare om hon har vetskap om eventuellt hade något fast arbete som han kom och gick till under åren 1985-1986. vet inte detta, hon säger att vi skall fråga honom och så kontrar hon igen med att han har sagt att han inte fanns i Sverige vid den här tiden. Förhöret övergår i konferensform.


F:
:


F:
:


F:
: Jag vill återigen ställa den frågan till dig, att vid förhör med dina syskon så har dom uppgivit att sedan cirka 20 år tillbaka i tiden ständigt har bott inneboende hos dig på . Vad har du att säga om det? Det stämmer icke. Han har aldrig varit inneboende hos mig. Dom uppgifterna som vi har fått fram rörande det här vapnet, är det någonting du vill tillägga? Jag har aldrig sett något vapen. Har du någon gång sett med något skjutvapen? No. Ja, i då, som jag berättat, det är enda gången. Med och hans kompis, dom sköt prick där. Det är enda gången. Hai rutom då sina kläder, andra tillhörigheter hemma hos dig på vid något tillfälle? Neej. Ingenting. Kläder då, ja, som , hon hade ock-, hon hade inget bohag heller med sig. Då har du fått någon uppfattning om hur förflyttar sig i Stockholm. Åker han taxi, går han eller åker han


F:

F.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

tunnelbana? Herre Gud, hur ska jag veta det. Han går väl som dom flesta andra i stan, tror jaG: om han inte har någon bil. Ja, det får du fråga honom om hur han..... Då du och har träffats, hur har ni färdats då om ska någonstans? Ja, Herre jõsses också. Hur gör man, man går väl eller så går man inte höll jag på att säga. Nej, man går väl mest i stan, eller hur.


F: Slut på konferensförhör. tillfrågas utav förhörsvittnet om hon och vid något tillfälle har besökt Olof Palmes grav. säger, att det har dom inte gjort men dom har kommit att passera platsen i anledning av att dom bor i anslutning till kyrkogården. Förhöret övergår i konferensform. F. F. F. F. Ja, vi skall ta och avsluta dagens förhör med och klockan har blivit 19.35. Jag vill först fråga dig om du tycker att det här förhöret har tillgått på ett korrekt sätt? Nej, det vet jag inte. Har du någonting att framföra..... Jag har ingen erfarenhet av sånt här så jag vet inte om det är rätt eller fel. Vad sade du? Det är uppfattat. Jag skall fråga dig Det jag har läst in på bandet här, indikteringen, är den korrekt, är det någonting du vill tillägga eller korrigera? Ja, jag kan ju inte komma ihåg vad som är inläst på bandet, just nu (ohörbart) Ja, det här kommer ju alltså bli en utskrift på en förhörsblankett och du har ju suttit med här och hört vad jag har läst in på bandet, och jag frågar di
G: är det någonting som är fel eller någonting du vill rätta till? Ja, men det kan jag ju inte säga så här, då måste jag få läsa det innan jag kan eller hur. Du vill alltså ta del utav förhörsprotokollet? Ja, ja. Då skall du få göra det när det är utskrivet. Och jag vänder mig till advokaten Gratte och frågar om advokaten har någonting att tillägga? Nej, tack. Jag vänder mig till förhörsvittnet Tuve Johansson. Har ni någonting att tillägga? Nej, jag tror inte att vi kommer längre idag. Vi får vara nöjda så här.


F: F.
G.

J.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf

F. Jag vill också tillägga att vi har informerat om att vi med största

sannolikhet kommer att ta kontakt med återigen för eventuella kompletterande frågor, och denna information har samtidigt advokaten Gratte fått.

Stockholm den & september 1994

Sant Guesson

Lennart Gustafsson

krinsp

Utskriftsdatum 940909/EÅ.

Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf


Kort sammanfattning
PM Telefonsamtal om Italien Ulla P
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-07-06
Avslutat


DH 15856-F

94-07-06

PM.

Vid samtal telefonledes med

säger hon

sig nu kunna erinra att hon tillsammans med

har besökt Italien vid sitt besök hos

i Österrike år 1970.

Med tåg åkte dom till Udine i norra delen av Italien.

säger sig ej kunna erinra vad de företog sig i

nämnda stad. Hon förnekar dock med bestämdhet att de

under resan skall ha kommit i kontakt med skjutvapen,

Polen

Tuve Johansson krinsp RKP A

102

Hello

Pol-1994-07-06 DH15856-F PM Telefonsamtal om Italien Ulla P.pdf