wpu.nu

Uppslag:E13-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-00-B
Registrerat
2019-09-27
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
1987-03-25 Björkmans skiss av gärningsmannens mössa.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Skiss av gärningsmannens mössa
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-25 00:00
Avslutat


E13-00-B
K23037-86


Stockholms polisdistrikt
Kriminalavdelningen
KK 1


Skissen ritad 1987-03-25 av vittnet Anders Björkman och föreställer gärningsmannen bakifrån och hur han uppfattade gärningsmannens mössa.

Bifogas förhörsutsagan.

Pol-1987-03-25 E13-00-B Mordplatsvittne-Bj rkman-Anders-Skiss.pdf

Pol-1987-03-25 E13-00-B Mordplatsvittne-Bj rkman-Anders-Skiss.pdf

E13-00-B
K23037-86


Stockholms polisdistrikt
Kriminalavdelningen
KK 1


Skissen ritad 1987-03-25 av vittnet Anders Björkman och föreställer gärningsmannen bakifrån och hur han uppfattade gärningsmannens mössa.

Bifogas förhörsutsagan.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


C19-b

115

% 23037-36

polisdistrikt avec

1

ԱՅՆ ՀԱՆՈՒՆ |

Skiasen ritad 87-03-25 av vittnet Anders Björkman och föreställer gårningsmannen bakifrån och hur han uppfattade gärningsmannens mössa,

förhörguteagan.

870326

Pol-1987-03-26 E13-00-B Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-26 E13-00-B Anders Björkman.pdf

C19-b

115

% 23037-36

polisdistrikt avec

1

ԱՅՆ ՀԱՆՈՒՆ |

Skiasen ritad 87-03-25 av vittnet Anders Björkman och föreställer gårningsmannen bakifrån och hur han uppfattade gärningsmannens mössa,

förhörguteagan.

870326

A-2

på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslén, Mordplatsen-avsnittet". Den misstänkte bär dock nummerbricka 8.

AN

E13 W37025

Pol-1987-03-26 E13-00-B Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-26 E13-00-B Anders Björkman.pdf

A-2

på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslén, Mordplatsen-avsnittet". Den misstänkte bär dock nummerbricka 8.

AN

E13 W37025