wpu.nu

Uppslag:E13-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-01-C
Registrerat
2017-11-28
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Videokonfrontation avseende man som Nicola Fauzzi, vid Skandias entré, såg cirka 10 meter bakom makarna Palme när han mötte dem.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-12-18 10:10
Avslutat
1988-12-18 10:28


Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
Rotel A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte bär dock nummerbricka 8.  Christer Pettersson 

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
Rotel A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte bär dock nummerbricka 8.  Christer Pettersson 

Protokoll fört vid konfrontation med Fauzzi, Nicola, fd - ,
boende Vallentuna.

Anställd som kock på restaurang Bäckahästen, Hamngatan 2, Stockholm, tfn .

Konfrontationen är hållen 1988-12-18 10:10 .

Konfrontationsplats är rikskriminalen.

Konfrontationsledare krinsp Håkan Ström.
Konfrontationsvittne krinsp Lars Hamrén.

 Nicola  Fauzzi skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som gick cirka 10 meter bakom makarna Palme, när Fauzzi mötte dem på Sveavägens östra trottoar i höjd med port nummer 44 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Fauzzi.

K: Konfrontationsledaren H: Hamrén F: Fauzzi

K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du läst om det senaste som har hänt i den här utredningen och hur mycket har du i övrigt hört på nyhetsutsändningar samt om du har sett någon publicerad bild på den senast gripne personen?

F: Jag har inte läst så mycket, inte sett så mycket.


K: Har du sett någon bild i någon tidning..?

F: Ja i tidning har jag sett en bild men då var ansiktet borta.


K: Tror du att dom här skriverierna respektive det du har sett i tidningen har påverkat din minnesbild av den här personen du mötte?

F: Nej det tror jag inte.


K: Det tror du inte?

F: Nej.


K: Då kan videofilmen starta. Hela konfrontationgruppen visas i helfigur.

Nu visas deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur och kameran sveper över konfrontationsgruppen.

Nu har hela konfrontationsgruppen visats i halvfigur

Anknytning:
E13-01,
N3307-01 Referens behövs ,
A9541Referens behövs ,
KD10700

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med Fauzzi, Nicola, fd - ,
boende Vallentuna.

Anställd som kock på restaurang Bäckahästen, Hamngatan 2, Stockholm, tfn .

Konfrontationen är hållen 1988-12-18 10:10 .

Konfrontationsplats är rikskriminalen.

Konfrontationsledare krinsp Håkan Ström.
Konfrontationsvittne krinsp Lars Hamrén.

 Nicola  Fauzzi skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som gick cirka 10 meter bakom makarna Palme, när Fauzzi mötte dem på Sveavägens östra trottoar i höjd med port nummer 44 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Fauzzi.

K: Konfrontationsledaren H: Hamrén F: Fauzzi

K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du läst om det senaste som har hänt i den här utredningen och hur mycket har du i övrigt hört på nyhetsutsändningar samt om du har sett någon publicerad bild på den senast gripne personen?

F: Jag har inte läst så mycket, inte sett så mycket.


K: Har du sett någon bild i någon tidning..?

F: Ja i tidning har jag sett en bild men då var ansiktet borta.


K: Tror du att dom här skriverierna respektive det du har sett i tidningen har påverkat din minnesbild av den här personen du mötte?

F: Nej det tror jag inte.


K: Det tror du inte?

F: Nej.


K: Då kan videofilmen starta. Hela konfrontationgruppen visas i helfigur.

Nu visas deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur och kameran sveper över konfrontationsgruppen.

Nu har hela konfrontationsgruppen visats i halvfigur

Anknytning:
E13-01,
N3307-01 Referens behövs ,
A9541Referens behövs ,
KD10700

K: och de visas ånyo en kort stund i helfigur. Nu kommer nummer ett (1). Har du någon kommentar till nummer ett (1)?

F: Nej.


K: Sa du nej?

F: Ja.


K: Du får försöka tala så högt och tydligt som möjligt. Nu kommer nummer två (2). Har du någon kommentar till nummer två (2)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer tre (3). Har du någon kommentar till nummer tre (3)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer fyra (4). Har du någon kommentar till nummer fyra (4)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer fem (5). Har du någon kommentar till. nummer fem (5)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer sex (6). Har du någon kommentar till nummer sex (6)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer sju (7). Har du någon kommentar till nummer sju (7)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer åtta (8). Har du någon kommentar till nummer åtta (8)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer nio (9). Har du någon kommentar till nummer nio (9)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?

F: Nej.


K: Det var den sista personen i konfrontationsgruppen och jag undrar vill du se bandet en gång till eller anser du att du har sett personerna tillräckligt?

F: Jag har sett dom tillräckligt. Jag känner inte igen någon.


K: Det gör du inte? Har Lars Hamrén någon fråga?

H: Nej.


K: Innan vi avslutar konfrontationen skall jag delge dig rättegångsbalken 23:10

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

K: och de visas ånyo en kort stund i helfigur. Nu kommer nummer ett (1). Har du någon kommentar till nummer ett (1)?

F: Nej.


K: Sa du nej?

F: Ja.


K: Du får försöka tala så högt och tydligt som möjligt. Nu kommer nummer två (2). Har du någon kommentar till nummer två (2)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer tre (3). Har du någon kommentar till nummer tre (3)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer fyra (4). Har du någon kommentar till nummer fyra (4)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer fem (5). Har du någon kommentar till. nummer fem (5)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer sex (6). Har du någon kommentar till nummer sex (6)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer sju (7). Har du någon kommentar till nummer sju (7)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer åtta (8). Har du någon kommentar till nummer åtta (8)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer nio (9). Har du någon kommentar till nummer nio (9)?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

F: Nej.


K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?

F: Nej.


K: Det var den sista personen i konfrontationsgruppen och jag undrar vill du se bandet en gång till eller anser du att du har sett personerna tillräckligt?

F: Jag har sett dom tillräckligt. Jag känner inte igen någon.


K: Det gör du inte? Har Lars Hamrén någon fråga?

H: Nej.


K: Innan vi avslutar konfrontationen skall jag delge dig rättegångsbalken 23:10

sista stycket där det står att undersökningens ledaren äger förordna att vad som framkommit under förhör icke får uppenbaras och det innebär alltså att det du har varit med om och det du nu har sett får du inte berätta om för någon annan, är du införstådd med detta?

F: Ja.


K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10:28 .


Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström
krinsp

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

sista stycket där det står att undersökningens ledaren äger förordna att vad som framkommit under förhör icke får uppenbaras och det innebär alltså att det du har varit med om och det du nu har sett får du inte berätta om för någon annan, är du införstådd med detta?

F: Ja.


K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10:28 .


Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström
krinsp