Uppslag:E13-01-C

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
13-01-C
Registrerat
2017-11-28
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
1988-12-20
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-12-19
Avslutat


Rikspolisstyrelsen Rikskriminalen Rotel A-2

Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet". Den misstänkte bär dock nummerbricka 8.

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

una

18638

Protokoll fört vid konfrontation med Fauzzi, Nicola, fd 630703-1150, boende

-Sörgården 155, 3 tr, 186 00 Vallentus! tfn 0762-72009. Anställd som kock pårestaurang Bäckahästen, Hamngatan 2,tfn 08-11 57 88. Konfrontationen är hållen den 18 december 1988 med början klockan 10.10. Konfrontationsplats är rikskriminalen. Konfrontationsledare krinsp Håkan Ström. Konfrontationsvittne krinsp Lars Hamrén.

Fauzzi skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som gick ca 10 meter bakom makarna Palme, när Fauzzi mötte dem på Sveavägens östra trottoar i höjd med port nummer 44 den 28 februari 1986 vid 23.20-tiden. Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Fauzzi.

K:

Konfrontationsledaren

H:F:

Fauzzi

K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hurhar du läst

om det senaste som har hänt i den här utredningen och hur mycket har du iövrigt hört på nyhetsutsändningar samt om du har sett någon publicerad bild på den

senast gripne personen? F: Jag har inte läst så mycket, inte sett så mycket. K: Har du sett någon bild i någon tidning..? F: Ja i tidning har jag sett en bild men då var ansiktet borta. K: Tror du att dom här skriverierna respektive det du har sett i tidningen har

påverkat din minnesbild av den här personen du mötte? : Nej det tror jag inte. K: Det tror du inte? : Nej. : Då kan videofilmen starta. Hela konfrontationgruppen visas i helfigur. Nu

visas deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur och kameran sveper över konfrontationsgruppen. Nu har hela konfrontationsgruppen visats i halvfigur

Addisodio 13-1, N Ilylis ej om blankettenósáttningsblad.

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

och de visas ånyo en kort stund i helfigur. Nu kommer nummer 1. Har du någon

kommentar till nummer 1? F: Nej.
K: Sa du nej?


F: Ja.
K: Du får ftala så högt och tydligt som möjligt. Nu kommer nummer 2. Har du. nummer 2?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?


F: Nej.
K: Nu4. Har du någon kommentar till nummer 4?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till. nummer 5?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till ni6?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 9. Har du ngntar till r: 9?


F: Nej.
K: Nu I: NIE 10. Har dutill r10?


F: Nej.
K: Nu I: 11. Har dutill nummer 11?


F: Nej.
K: Nu. 12. Har duar till nummer 12?


F: Nej.
K: Det var &den sista personen i konfrontationsgruppen och jag undrar vill

du se bandet en gång till eller anser du att du har sett personerna tillräcligt? : Jag har sett dom tillräckligt. Jag känner inte igen någon. : Det gör du inte? Har Lars Hamrén någon fråga? : Nej. : Innan vi avslutar konfrontationen skall jag delge dig rättegångsbalken23:10


Ex 1: Till originalpärm (i mr-följd)

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

sista stycket där det står att undersökningens ledaren äger förordna att vad som framkommit under förhör icke får uppenbaras och det innebär alltså att det du har varit med om och det du nu har sett får du inte berätta om för någon

annan, är du införstådd med detta? F: Ja. K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10.28.

Shockholm dag som ovan

(Hpkanı veröm krinsp

ej om blanketten används som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-12-19 E13-01-C VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf