wpu.nu

Uppslag:E13-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-05
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om restaurangbesök S:t Klara, promenad till Sveavägen och vidare bilfärd till diskotek Glädjehuset, Holländargatan 32. De passerade förbi Dekorima på Sveavägen, mordplatsen, kort innan mordet.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-26 11:23
Avslutat
1986-03-26 11:31


Protokoll fört vid förhör med Neeser, Marco fd - ,
boende ,
anställd vid Bofors Aerotronik, Lidingö, telefon


Förhöret hållet 1986-03-26 11:23 .

Förhörsplats är Neesers anställningsplats och förhörsledare är krinsp Håkan Ström.

Neeser skall höras angående sina iakttagelser på Sveavägen kvällen 1986-02-28 .

Den aktuella kvällen hade Neeser i sällskap med flera arbetskamrater varit på restaurang Sankta Clara belägen på Regeringsgatan.

Neeser hade under kvällen druckit ganska tappert och han har därför ingen exakt uppgift om när han lämnade restaurangen.

Han uppskattar dock tiden till runt klockan 23:00 .

Neeser lämnade restaurangen i sällskap med Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Anders Björkman, RolfReferens behövs samt Fredin.

De gick trapporna ner från Regeringsgatan till Kungsgatan.

Någonstans mellan dessa trappor och Sveavägen tappade Marco Neeser kontakten med Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Anders Björkman samt Nicklas Fröling.

Neeser hade då sällskap med Rolf samt Fredin.

Dessa tre personer fortsatte Kungsgatan västerut mot Sveavägen.

Framkomna till korsningen med Sveavägen fortsatte de Sveavägen norrut på den östra trottoaren. Cirka tio meter in på Sveavägen hade sällskapet hunnit då en bil stannade på Sveavägen.

I denna bil fanns ytterligare arbetskamrater till Marco Neeser.

Sällskapet i bilen skulle även de till discoteket Glädjehuset, vilket även var Marco Neesers mål. Marco Neeser, Rolf samt Fredin tog plats i bilen. De fortsatte därefter att köra Sveavägen norrut. I korsningen Sveavägen

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

Protokoll fört vid förhör med Neeser, Marco fd - ,
boende ,
anställd vid Bofors Aerotronik, Lidingö, telefon


Förhöret hållet 1986-03-26 11:23 .

Förhörsplats är Neesers anställningsplats och förhörsledare är krinsp Håkan Ström.

Neeser skall höras angående sina iakttagelser på Sveavägen kvällen 1986-02-28 .

Den aktuella kvällen hade Neeser i sällskap med flera arbetskamrater varit på restaurang Sankta Clara belägen på Regeringsgatan.

Neeser hade under kvällen druckit ganska tappert och han har därför ingen exakt uppgift om när han lämnade restaurangen.

Han uppskattar dock tiden till runt klockan 23:00 .

Neeser lämnade restaurangen i sällskap med Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Anders Björkman, RolfReferens behövs samt Fredin.

De gick trapporna ner från Regeringsgatan till Kungsgatan.

Någonstans mellan dessa trappor och Sveavägen tappade Marco Neeser kontakten med Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Anders Björkman samt Nicklas Fröling.

Neeser hade då sällskap med Rolf samt Fredin.

Dessa tre personer fortsatte Kungsgatan västerut mot Sveavägen.

Framkomna till korsningen med Sveavägen fortsatte de Sveavägen norrut på den östra trottoaren. Cirka tio meter in på Sveavägen hade sällskapet hunnit då en bil stannade på Sveavägen.

I denna bil fanns ytterligare arbetskamrater till Marco Neeser.

Sällskapet i bilen skulle även de till discoteket Glädjehuset, vilket även var Marco Neesers mål. Marco Neeser, Rolf samt Fredin tog plats i bilen. De fortsatte därefter att köra Sveavägen norrut. I korsningen Sveavägen

& Tegnérgatan svängde de in på Tegnérgatan och fortsatte Tegnérgatan till Holländargatan för att köra fram till discoteket Glädjehuset, beläget Holländargatan 32.

Förhöret övergår nu i konferensform.

F = Förhörsledaren

N = Neeser


F: Ja Marco, när du tog plats i den här bilen var satte du dig någonstans då, kommer du ihåg det?

N: Baksätet.


F: Var någonstans i baksätet?

N: Jag tror i mitten, mittemellan Fredin och Rolf.


F: Lade du märke till något speciellt under den fortsatta färden Sveavägen norrut?

N: Nej ingenting.


F: Har du något minne av att någon i bilen kommenterade någonting av vad de såg under denna färd på Sveavägen?

N: Nej det kommenterades inte vad jag kommer ihåg utan vi var väl ganska glada över att få skjuts den sista biten, i synnerhet hade vi roligt åt att vi skulle komma före dom, dom var före oss, det var väl på den nivån samtalet.


F: Såg du dina andra arbetskamrater som då hade gått i förväg som ni rimligen bör ha passerat på Sveavägen?

N: Nej faktum var att jag tittade efter dom, det kommer jag ihåg men vi hade hunnit åka för långt antagligen, dom hade inte hunnit gå så långt, dom hade stannat vid någon bankomat eller något sånt så vi hade väl kommit förbi, så jag började titta för sent så att säga.


F: Har du något minne av att någon i det övriga sällskapet lade märke till dina arbetskamrater som hade gått i förväg?

N: Nej det tror jag inte, nej dom såg inte dom heller.


F: När ni kom fram till restaurang Glädjehuset och började köa har du någon aning om hur länge ni fick vänta innan Åsa, Nicklas och Clas kom dit?

N: Ja det blir ju tidsbegreppen här men vad jag kommer ihåg så

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

& Tegnérgatan svängde de in på Tegnérgatan och fortsatte Tegnérgatan till Holländargatan för att köra fram till discoteket Glädjehuset, beläget Holländargatan 32.

Förhöret övergår nu i konferensform.

F = Förhörsledaren

N = Neeser


F: Ja Marco, när du tog plats i den här bilen var satte du dig någonstans då, kommer du ihåg det?

N: Baksätet.


F: Var någonstans i baksätet?

N: Jag tror i mitten, mittemellan Fredin och Rolf.


F: Lade du märke till något speciellt under den fortsatta färden Sveavägen norrut?

N: Nej ingenting.


F: Har du något minne av att någon i bilen kommenterade någonting av vad de såg under denna färd på Sveavägen?

N: Nej det kommenterades inte vad jag kommer ihåg utan vi var väl ganska glada över att få skjuts den sista biten, i synnerhet hade vi roligt åt att vi skulle komma före dom, dom var före oss, det var väl på den nivån samtalet.


F: Såg du dina andra arbetskamrater som då hade gått i förväg som ni rimligen bör ha passerat på Sveavägen?

N: Nej faktum var att jag tittade efter dom, det kommer jag ihåg men vi hade hunnit åka för långt antagligen, dom hade inte hunnit gå så långt, dom hade stannat vid någon bankomat eller något sånt så vi hade väl kommit förbi, så jag började titta för sent så att säga.


F: Har du något minne av att någon i det övriga sällskapet lade märke till dina arbetskamrater som hade gått i förväg?

N: Nej det tror jag inte, nej dom såg inte dom heller.


F: När ni kom fram till restaurang Glädjehuset och började köa har du någon aning om hur länge ni fick vänta innan Åsa, Nicklas och Clas kom dit?

N: Ja det blir ju tidsbegreppen här men vad jag kommer ihåg så

N: dröjde det inte alls så lång stund men hur många minuter, säg fem kanske tio i dom krokarna någonting sånt.


F: Har du något begrepp om hur mycket klockan var när ni kom fram till Glädjehuset?

N: En kvart, tjugo minuter senare efter att vi hade lämnat Sankta Clara, fast det kan vara en halvtimma också.


F: Du har väldigt diffusa minnesbilder avseende tiden?

N: Ja.


F: Du känner igen Olof Palme förmodar jag?

N: På bild ja.


F: Har du något minne av att du skulle sett honom den här kvällen?

N: Nej.


F: Har du efteråt pratat med någon av dina kamrater som har sagt förutom då Anders Björkman att han sett Olof Palme den här kvällen?

N: Jag har pratat med dom men det är ingen annan som har sett honom vad jag har hört.


F: Det är det inte?

N: Mer än Anders då som egentligen inte heller kände igen honom.

Vi har väl diskuterat det här och jag hade för mig det att den här händelsen skulle ha inträffat cirka en halvtimme efter att vi hade passerat det stället, det som jag kommer ihåg när jag då fick reda på omständigheterna på måndagen, så att det var så väldigt nära i tid liksom det visste jag inte om förrän jag fick reda på vad som hade hänt då dagen efter.


F: Har du några, över huvud taget några minnesbilder av färden Sveavägen norrut om du lade märke till om det var mycket folk eller några andra minnesbilder?

N: Nej, man kan säga så här att färden på Sveavägen brukar vara, som det är en vanlig ordinär lördagskväll vid den tiden, lite mer trafik än andra gator i Stockholm på den tiden, lördagslivet så att säga på Sveavägen.


F: Märkte du någonting som kan sättas i samband med det här inträffade mordet?

N: Nej faktiskt inte.

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

N: dröjde det inte alls så lång stund men hur många minuter, säg fem kanske tio i dom krokarna någonting sånt.


F: Har du något begrepp om hur mycket klockan var när ni kom fram till Glädjehuset?

N: En kvart, tjugo minuter senare efter att vi hade lämnat Sankta Clara, fast det kan vara en halvtimma också.


F: Du har väldigt diffusa minnesbilder avseende tiden?

N: Ja.


F: Du känner igen Olof Palme förmodar jag?

N: På bild ja.


F: Har du något minne av att du skulle sett honom den här kvällen?

N: Nej.


F: Har du efteråt pratat med någon av dina kamrater som har sagt förutom då Anders Björkman att han sett Olof Palme den här kvällen?

N: Jag har pratat med dom men det är ingen annan som har sett honom vad jag har hört.


F: Det är det inte?

N: Mer än Anders då som egentligen inte heller kände igen honom.

Vi har väl diskuterat det här och jag hade för mig det att den här händelsen skulle ha inträffat cirka en halvtimme efter att vi hade passerat det stället, det som jag kommer ihåg när jag då fick reda på omständigheterna på måndagen, så att det var så väldigt nära i tid liksom det visste jag inte om förrän jag fick reda på vad som hade hänt då dagen efter.


F: Har du några, över huvud taget några minnesbilder av färden Sveavägen norrut om du lade märke till om det var mycket folk eller några andra minnesbilder?

N: Nej, man kan säga så här att färden på Sveavägen brukar vara, som det är en vanlig ordinär lördagskväll vid den tiden, lite mer trafik än andra gator i Stockholm på den tiden, lördagslivet så att säga på Sveavägen.


F: Märkte du någonting som kan sättas i samband med det här inträffade mordet?

N: Nej faktiskt inte.

F: Okej du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren, kan du godkänna det här förhöret eller vill du ha bandet uppspelat?

N: Nej det går bra så här.


F: Då avslutar vi förhöret klockan 11:31 .

Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
Cristina Lundin

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-26 E13-05 1123-1131 Förhör med Marco Neeser om mordkvällen.pdf

F: Okej du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren, kan du godkänna det här förhöret eller vill du ha bandet uppspelat?

N: Nej det går bra så här.


F: Då avslutar vi förhöret klockan 11:31 .

Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
Cristina Lundin