wpu.nu

Uppslag:E13-07-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-07-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-11-12 12:40
Avslutat
1987-11-12 12:50


Gick tillsammans med Åsa, Niklas och Anders Sveavägen norrut i rask takt.

När de passerade Tunnelgatan & Sveavägen lade han inte märke till någon person i korsningen eller i närheten av Dekorima.

Han kommer inte ihåg om de mötte någon person i samband med korsningen eller strax efter.

Han såg ingen person som kom efter på Sveavägen.

Förhöret slut klockan 12:50 .

Ingvar Kjellvås, krinsp /

Pol-1987-11-12 1240 E13-07-A Nyberg.pdf

Pol-1987-11-12 1240 E13-07-A Nyberg.pdf

Gick tillsammans med Åsa, Niklas och Anders Sveavägen norrut i rask takt.

När de passerade Tunnelgatan & Sveavägen lade han inte märke till någon person i korsningen eller i närheten av Dekorima.

Han kommer inte ihåg om de mötte någon person i samband med korsningen eller strax efter.

Han såg ingen person som kom efter på Sveavägen.

Förhöret slut klockan 12:50 .

Ingvar Kjellvås, krinsp /