wpu.nu

Uppslag:E13-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-00-E
Registrerat
2019-09-27
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
1986 Protokoll fört vid konfrontation med
Uppslagsanteckningar (wpu)
Platser: SveavägenUppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Konfrontation nr 3
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Konfrontation nummer 3 påbörjas klockan 13:55 . Konfrontationsgruppen visas för Björkman, Kjell Anders, född - .


Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man Björkman sett på Sveavägen 1986-02-28 vid 23:20 -tiden, som då gick bakom paret Palme.


K = Konfrontationsledaren
F = Advokat Falk
B = Björkman, Kjell Anders

K: Du kommer nu att få se en grupp bestående av 8 personer. De är numrerade från 1 - 8.

Frågan är nu om du i den gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du har sett gå efter paret Palme på Sveavägen 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Först vill jag då bara fråga dig, har du sett några bilder, blivit visad några bilder av polisen tidigare, eller deltagit i någon tidigare konfrontation?

B: Nej.


K: Du har inte sett några bilder?

B: Nej jag har inte sett några bilder, och inte någon konfrontation förut.


K: Den här så kallade "fantombilden" som har varit ute tidningarna...

B: Den har jag sett.


K: Den har du sett?

B: Den som har visats i tidningarna har jag sett.


K: Ingenting annat?

B: Ingenting annat.


K: Då får du se den här gruppen nu. Ja nu har gruppen gått ett varv framför spegeln.

B: Jag såg inte någon framifrån så att.


K: Ja, nu har gruppen gått två varv runt spegeln, har du några kommentarer?

B: Nej jag känner inte igen någon.


K: Du känner inte igen någon?

B: Nej.

Pol YYYY-MM-DD 1355 E13-E Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Pol YYYY-MM-DD 1355 E13-E Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Konfrontation nummer 3 påbörjas klockan 13:55 . Konfrontationsgruppen visas för Björkman, Kjell Anders, född - .


Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man Björkman sett på Sveavägen 1986-02-28 vid 23:20 -tiden, som då gick bakom paret Palme.


K = Konfrontationsledaren
F = Advokat Falk
B = Björkman, Kjell Anders

K: Du kommer nu att få se en grupp bestående av 8 personer. De är numrerade från 1 - 8.

Frågan är nu om du i den gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du har sett gå efter paret Palme på Sveavägen 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Först vill jag då bara fråga dig, har du sett några bilder, blivit visad några bilder av polisen tidigare, eller deltagit i någon tidigare konfrontation?

B: Nej.


K: Du har inte sett några bilder?

B: Nej jag har inte sett några bilder, och inte någon konfrontation förut.


K: Den här så kallade "fantombilden" som har varit ute tidningarna...

B: Den har jag sett.


K: Den har du sett?

B: Den som har visats i tidningarna har jag sett.


K: Ingenting annat?

B: Ingenting annat.


K: Då får du se den här gruppen nu. Ja nu har gruppen gått ett varv framför spegeln.

B: Jag såg inte någon framifrån så att.


K: Ja, nu har gruppen gått två varv runt spegeln, har du några kommentarer?

B: Nej jag känner inte igen någon.


K: Du känner inte igen någon?

B: Nej.

K: Har advokaten några frågor? Nej tack. Då avslutar vi konfrontationen klockan 14:00 .


Som ovan

Lars-Erik Andersson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
/Ulla Perzohn/

Pol YYYY-MM-DD 1355 E13-E Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Pol YYYY-MM-DD 1355 E13-E Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

K: Har advokaten några frågor? Nej tack. Då avslutar vi konfrontationen klockan 14:00 .


Som ovan

Lars-Erik Andersson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

(Namnteckning)
/Ulla Perzohn/