wpu.nu

Uppslag:E13-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-00-C
Registrerat
2019-09-27
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-25 10:01
Avslutat


Kiell ANDENS

46 10

1013 Yekati tol

1. Posted Jas (udainingsadroel och 0.1 Sadrass), talaion bed10den Bandyvägen 34, 126 62 Hägersten, tel 08-27 63 78. (arbatsgivare, postadress och 1alaton arbatati

Air Tronic, Lidingö, tel 58-731 60 00, Uppalapat avsar

ld

och plata) milgtank pation

dan

Kompletterende förhör.

Anka till spaningsuppslag 2 13goda i Jak. (anteckna Mora Hind anyone, namn, posvetio Dottud. follofi och al botagivaro - Ollino Marin, alder, signalement och ladsalbaron lordoma innr, fabrikat, typ. &rkontodell. fara mm mt mot gode mud noggrann brivning berinter Orrige setuppgifter med angivende gr av naipunx for lidor och platel semt badómning av uppginaldnarono Rroverdighet och av april. otlar narkotike nung

av bandförhör onsdagen den 25 mars 1987 med början klockan 10.01 vittnet Anders Björkman, hålles på kriminalavdelningens våldsrotel inför krinsp lars Jonsson chefåklagare Solveig Riberdahl.

ombeds 3jörkman att försöka i detalj redogöra för sina förehavander., iakttagelser om fredagkvällen den 28 februari 1986.

beräsiar, att han i sällskap med arbetskamrater har s k firmafesi pe S:ta Klara på Regeringsgatan i Stockholm. restaurangen sker förtäring av mat och dryck. fråga hur mycket han drack och vad han drack och från vilken tidpunkt, berättar att han från ca 16.30-tiden drack 3 saapsar á 4 cl starksprit och 3 öl.

drack han också en liten whisky till kaffet. ägde rum under en tidsrymd av någon timua.

omkring 23-tiden läunade Björkman tillsammans med Nicklas Fröling, Claes , Åsa Gustavsson, Marco Neeser, Roll Öberg och Iveif Fredin restaurangen avsikt promenera till restaurang Glädjehuset ( Kårhus restaurangen ).

restaurang S:ta Klara promenerar de regeringsgatan fram till trapporna sou ner till Kungsgatan. De går sedan Fungsgatan västerut på den södra trottoare till korsningen med Sveavägen. promenaden kommer Björkman att närmast gå i sällskap med Nicklas Fröling, Nyberg och Åsa Gustavsson. De bildade liksom ett gäng som hela tiden var Marco Neeser, Folf Oberg och Leif Fredin.

X

370527

Onansthanduppalag

20 Tagit dat

kan anknyt 1111 uap nr

Spanishat

I Bllo tpeningachet Signalur

Augis:10 longlur

4.2

anknyger till uppslag nr Anglatrere1: 2 Arandet tilldelal


datum


24 Ferdigboarbetat: datum

2 Spanchet: sign

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Kiell ANDENS

46 10

1013 Yekati tol

1. Posted Jas (udainingsadroel och 0.1 Sadrass), talaion bed10den Bandyvägen 34, 126 62 Hägersten, tel 08-27 63 78. (arbatsgivare, postadress och 1alaton arbatati

Air Tronic, Lidingö, tel 58-731 60 00, Uppalapat avsar

ld

och plata) milgtank pation

dan

Kompletterende förhör.

Anka till spaningsuppslag 2 13goda i Jak. (anteckna Mora Hind anyone, namn, posvetio Dottud. follofi och al botagivaro - Ollino Marin, alder, signalement och ladsalbaron lordoma innr, fabrikat, typ. &rkontodell. fara mm mt mot gode mud noggrann brivning berinter Orrige setuppgifter med angivende gr av naipunx for lidor och platel semt badómning av uppginaldnarono Rroverdighet och av april. otlar narkotike nung

av bandförhör onsdagen den 25 mars 1987 med början klockan 10.01 vittnet Anders Björkman, hålles på kriminalavdelningens våldsrotel inför krinsp lars Jonsson chefåklagare Solveig Riberdahl.

ombeds 3jörkman att försöka i detalj redogöra för sina förehavander., iakttagelser om fredagkvällen den 28 februari 1986.

beräsiar, att han i sällskap med arbetskamrater har s k firmafesi pe S:ta Klara på Regeringsgatan i Stockholm. restaurangen sker förtäring av mat och dryck. fråga hur mycket han drack och vad han drack och från vilken tidpunkt, berättar att han från ca 16.30-tiden drack 3 saapsar á 4 cl starksprit och 3 öl.

drack han också en liten whisky till kaffet. ägde rum under en tidsrymd av någon timua.

omkring 23-tiden läunade Björkman tillsammans med Nicklas Fröling, Claes , Åsa Gustavsson, Marco Neeser, Roll Öberg och Iveif Fredin restaurangen avsikt promenera till restaurang Glädjehuset ( Kårhus restaurangen ).

restaurang S:ta Klara promenerar de regeringsgatan fram till trapporna sou ner till Kungsgatan. De går sedan Fungsgatan västerut på den södra trottoare till korsningen med Sveavägen. promenaden kommer Björkman att närmast gå i sällskap med Nicklas Fröling, Nyberg och Åsa Gustavsson. De bildade liksom ett gäng som hela tiden var Marco Neeser, Folf Oberg och Leif Fredin.

X

370527

Onansthanduppalag

20 Tagit dat

kan anknyt 1111 uap nr

Spanishat

I Bllo tpeningachet Signalur

Augis:10 longlur

4.2

anknyger till uppslag nr Anglatrere1: 2 Arandet tilldelal


datum


24 Ferdigboarbetat: datum

2 Spanchet: sign

Framkoana till koreningen Kungsgatan Sveaväger. avvalitar Björnar nigot ör att vänta in det andra gänget de tre som kommit på efterkälcen. kär Björiman nu gåg att de tre ( Fröling, Zyberg och Gustavggon ) korgade Kungsgatan och började gå Sveavägen 1orrut på den östra trottoaren följde han också efter den. Tillfrågad hur han och de tre övriga kom att gå i förhållande till varandra uppger han att de gick tillsammans gom ett gällskap om fyra ( 4 ) personer. Det andra gänget hade inte kommit ikapp dem.

Björkman och hans gällskap promenerar i lugn takt och paggerar förbi koreningen med Apelbergsgatan och en stund senare koreningen med Tunnelgatan. På frågor om han lägger märke till pergon/personer och/eller fordon på Sveavägen eller på de anslutande gatorna Adelbergsgatan och runnelgatan, uppger han sig icke ha lagt märke till vare sig person eller fordon. Han utgår dock ifrån att nånniskor, ävensom en del fordon iunnits i området utan att han lagt märke till något speciellt.

Av den sprit han tidigare druckit under kvällens lopp kände han sig påverkad.

Strax eiter att de korgat Tunnelgatan kom de fram till banken í Sveavägen Någon av de tre i hans gällskap Öppnade de glagdörrar som finns där innan man kommer in i en foajé där bankomat är placerad. Fröling, Lyberg och Gustavsson gick in i bankens foajé under det att han själv kom att bli kvar på trottoaren utanför glasdörrarna, Han stannade helt enkelt kvar utanför för att vänta tills de gaulle återkomma elter gjorda bankome tuttag.

( Enl registrerade kontrolluppgifter har lga Gustavsgon gjort uttag av pencar 28/2 1986 kl 23.15 och Claes Nyberg samma dag kl 23.16 ).

-

När nu Björlaman blev ensam kvar ute på trottoaren började han fundera över vart det andra gänget de tre eftergläntarya hade tagit vägen. Efter en stund lämnade han dörrarna till banken. Tillfrågad om vad han nu företog sig uppger han att han gick onett bakåt ut mot trottoarkanten, för att kunna titta Sveavägen söderut upp mot Kumssgatan

efter det andra gänget. Han stod och tittade en bra stund, men kunde inte se till någon av dessa i antågande.

Ifylls oj om blanketten används som fortsattningsblad.

Ex 1. Till Originalparm (1 nr-folid

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Framkoana till koreningen Kungsgatan Sveaväger. avvalitar Björnar nigot ör att vänta in det andra gänget de tre som kommit på efterkälcen. kär Björiman nu gåg att de tre ( Fröling, Zyberg och Gustavggon ) korgade Kungsgatan och började gå Sveavägen 1orrut på den östra trottoaren följde han också efter den. Tillfrågad hur han och de tre övriga kom att gå i förhållande till varandra uppger han att de gick tillsammans gom ett gällskap om fyra ( 4 ) personer. Det andra gänget hade inte kommit ikapp dem.

Björkman och hans gällskap promenerar i lugn takt och paggerar förbi koreningen med Apelbergsgatan och en stund senare koreningen med Tunnelgatan. På frågor om han lägger märke till pergon/personer och/eller fordon på Sveavägen eller på de anslutande gatorna Adelbergsgatan och runnelgatan, uppger han sig icke ha lagt märke till vare sig person eller fordon. Han utgår dock ifrån att nånniskor, ävensom en del fordon iunnits i området utan att han lagt märke till något speciellt.

Av den sprit han tidigare druckit under kvällens lopp kände han sig påverkad.

Strax eiter att de korgat Tunnelgatan kom de fram till banken í Sveavägen Någon av de tre i hans gällskap Öppnade de glagdörrar som finns där innan man kommer in i en foajé där bankomat är placerad. Fröling, Lyberg och Gustavsson gick in i bankens foajé under det att han själv kom att bli kvar på trottoaren utanför glasdörrarna, Han stannade helt enkelt kvar utanför för att vänta tills de gaulle återkomma elter gjorda bankome tuttag.

( Enl registrerade kontrolluppgifter har lga Gustavsgon gjort uttag av pencar 28/2 1986 kl 23.15 och Claes Nyberg samma dag kl 23.16 ).

-

När nu Björlaman blev ensam kvar ute på trottoaren började han fundera över vart det andra gänget de tre eftergläntarya hade tagit vägen. Efter en stund lämnade han dörrarna till banken. Tillfrågad om vad han nu företog sig uppger han att han gick onett bakåt ut mot trottoarkanten, för att kunna titta Sveavägen söderut upp mot Kumssgatan

efter det andra gänget. Han stod och tittade en bra stund, men kunde inte se till någon av dessa i antågande.

Ifylls oj om blanketten används som fortsattningsblad.

Ex 1. Till Originalparm (1 nr-folid

Vart de tre eftergläntarna tagit vägen visste han inte då. Efteråt kar men fått kännedom of att varco leeser, Rolf Öberg och Leif Fredin irade fått lift med någon kompis i bil som hade tagit upp dem strax efter korsningen Kungsgatar-Sveavägen.

Tillfrågad om han lade märke till person/-er oca eller fordon i detta skede, uppger han att det jorde han inte.

En stund senare iakttar han hur Fröling, Nyberg och Gustavsson kommer ut Irån banklokalen och börjar promenera Sveavägen norrut. De tre går bara iväg utan att som det verkar bry sig om Björkman. Han bryr sig ej heller ejälv om att försöka hejda dem. Han konstaterar helt kort ati de går Sveavägen norrut eft.r uträttat bankomatbesök. 3jörkman befinner sig vid detta tillfälle på trottoaren strax söder om

banken.

Björ man är i fundering om vad han egentligen nu skall företa sis om han skall åka hem istället för att bege sig till Kårhusrestaurangen på Holländergatan. Han uppehåller sig avvaxtande på platsen. På fråga om han gick Sveavägen norrut d v g norr om banken och vidare bort mot Adolf Fredriks kyrkogata. Björkmen förklarar att han inte befann sig längre norrut på Sveavägens östra trottoar än ca 10 meter norr om dörrarna till banken.

-

-

I skede då hen befinner sig antingen stillastående eller möjligen gående tillbaka Sveavägen söderut uppmärksammar han tre personer i korsningen Sveavägen Tunnelgatari. Han uppfattar hur personen som befinner sig sa s längst till vänster lyfter och sträcker upp sin högerarm likt att man skall lägga armen og någon. I ögonblicket efteråt hör aan hur det i följd smäller 2 gånger dock icke speciellt högt. Hars första tanke då han såg arcrörelsen var att mannen till vänster var i gällslp med de två andra och att de två andra var kvinnor. Han tyckte också att de tre var ungefär lika långa och mörkklädda oc!i verkade på något vis höra ihop. Han ser hur personen i mitten faller omkull

och hur då mannen SOC tycktes lägga höger arc om denne lugnt rör 918 I vänster sidled och går in Tunnelgatan österut där han försvinner ur Björsaatis synfält. lannen vrider kroppen till vänster innan han försvinner ett 1/4 - 1/2-varv.

ره و

fylls ej om blanketten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1: Til origin 810 äem a priolla)

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Vart de tre eftergläntarna tagit vägen visste han inte då. Efteråt kar men fått kännedom of att varco leeser, Rolf Öberg och Leif Fredin irade fått lift med någon kompis i bil som hade tagit upp dem strax efter korsningen Kungsgatar-Sveavägen.

Tillfrågad om han lade märke till person/-er oca eller fordon i detta skede, uppger han att det jorde han inte.

En stund senare iakttar han hur Fröling, Nyberg och Gustavsson kommer ut Irån banklokalen och börjar promenera Sveavägen norrut. De tre går bara iväg utan att som det verkar bry sig om Björkman. Han bryr sig ej heller ejälv om att försöka hejda dem. Han konstaterar helt kort ati de går Sveavägen norrut eft.r uträttat bankomatbesök. 3jörkman befinner sig vid detta tillfälle på trottoaren strax söder om

banken.

Björ man är i fundering om vad han egentligen nu skall företa sis om han skall åka hem istället för att bege sig till Kårhusrestaurangen på Holländergatan. Han uppehåller sig avvaxtande på platsen. På fråga om han gick Sveavägen norrut d v g norr om banken och vidare bort mot Adolf Fredriks kyrkogata. Björkmen förklarar att han inte befann sig längre norrut på Sveavägens östra trottoar än ca 10 meter norr om dörrarna till banken.

-

-

I skede då hen befinner sig antingen stillastående eller möjligen gående tillbaka Sveavägen söderut uppmärksammar han tre personer i korsningen Sveavägen Tunnelgatari. Han uppfattar hur personen som befinner sig sa s längst till vänster lyfter och sträcker upp sin högerarm likt att man skall lägga armen og någon. I ögonblicket efteråt hör aan hur det i följd smäller 2 gånger dock icke speciellt högt. Hars första tanke då han såg arcrörelsen var att mannen till vänster var i gällslp med de två andra och att de två andra var kvinnor. Han tyckte också att de tre var ungefär lika långa och mörkklädda oc!i verkade på något vis höra ihop. Han ser hur personen i mitten faller omkull

och hur då mannen SOC tycktes lägga höger arc om denne lugnt rör 918 I vänster sidled och går in Tunnelgatan österut där han försvinner ur Björsaatis synfält. lannen vrider kroppen till vänster innan han försvinner ett 1/4 - 1/2-varv.

ره و

fylls ej om blanketten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1: Til origin 810 äem a priolla)

Björigan ser samtliga tre personer bakifrån på ett avstånd av ca 3-5 yeter. som avviker in på Tunnelgatan är mörkt blädd i en 3/4-låne il addrande rockliknande plagg. liannen har på huvudet en mörkblå eller svart stickad össa, vars kant är upprullad på sådant sätt att den står ut och syns tidligt. bössan går dock ner ganska långt baktill i nacken - och rockkragen döljer också hår och nackparti. Hans uppfattning är att mössan hade s k ribbstickning uppifrån och ner. ( se den av Björkman upprättade skissen ). Såvitt han minas hade mannen mörka byxor och okänd typ av 3:01, vars Pulor han fick en uppfattnirdom var ljusa. På frågor avseende mannens kroppsbyggnad och sättet att röra sig, uppger han att mannen verkade vara ungefär lika 1'ng som den som föll om cull. Någon klar uppfattning om kroppsbyggnaden fick han inte men fick en känsla av att mannen rörde sig smidigt/spenstigt. Björkman såg inte mannens ansikte och han kan därför inte uttala sig om ev. glasögon, skägg, mustasch, hud färg mm. Ej heller kan han uttala sig om hår?ärs Allting bakåt i nacken gav ett mörkt intryck.

Tillfrågad om han såg att mannen hade skjutvapen i ena handen uppges han att han såg aldrig vapnet. Ej heller såg han om mannen bas på något annat typ väska av något slag.

-

Hang iakttagelse av mannen skedde under bara några sekunder. kan inte uttala sig om mannen som avvek in på Tunnelgatan hade kommit

i sällskap med de toå andra Sveavägen söderut eller om denne man anslöt liksom bakom ryggen

efter att kanske ha stått och väntat ba.com hörnet på Tunnelgatan. Björkman har inget minne av att han sett någon av dessa tre personer dörrän

ögonblicket innan det smäller 2 gånger.

Den person som ramlade omkull blev liggande ganska exakt mitt på Tunnelgatan i ett tänkt övergångeställe. Kvinnen som befinner sig längst till höger böjer sig ned mot den liggande och utbrister något som Björkman uppfattar vara något oförståligt på ett främjande språk. Han minns inte vad. *) Enligt telefonkontakt 87-08-07 x 13.00 Ded Björkman förekom s kjappy Hour ?ram till klockan 18.00. Den spritkonsumtion som var aktuell ägde för hans del

TA mellan klockan 16.30-18.00. Därefter satt han eventuellt och ” sauttade på

11

öl.

Hylls e, om blanketten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1. Till ongnalparm to nr-fold!

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Pol-1987-03-25 1000 E13-00-C Anders Björkman.pdf

Björigan ser samtliga tre personer bakifrån på ett avstånd av ca 3-5 yeter. som avviker in på Tunnelgatan är mörkt blädd i en 3/4-låne il addrande rockliknande plagg. liannen har på huvudet en mörkblå eller svart stickad össa, vars kant är upprullad på sådant sätt att den står ut och syns tidligt. bössan går dock ner ganska långt baktill i nacken - och rockkragen döljer också hår och nackparti. Hans uppfattning är att mössan hade s k ribbstickning uppifrån och ner. ( se den av Björkman upprättade skissen ). Såvitt han minas hade mannen mörka byxor och okänd typ av 3:01, vars Pulor han fick en uppfattnirdom var ljusa. På frågor avseende mannens kroppsbyggnad och sättet att röra sig, uppger han att mannen verkade vara ungefär lika 1'ng som den som föll om cull. Någon klar uppfattning om kroppsbyggnaden fick han inte men fick en känsla av att mannen rörde sig smidigt/spenstigt. Björkman såg inte mannens ansikte och han kan därför inte uttala sig om ev. glasögon, skägg, mustasch, hud färg mm. Ej heller kan han uttala sig om hår?ärs Allting bakåt i nacken gav ett mörkt intryck.

Tillfrågad om han såg att mannen hade skjutvapen i ena handen uppges han att han såg aldrig vapnet. Ej heller såg han om mannen bas på något annat typ väska av något slag.

-

Hang iakttagelse av mannen skedde under bara några sekunder. kan inte uttala sig om mannen som avvek in på Tunnelgatan hade kommit

i sällskap med de toå andra Sveavägen söderut eller om denne man anslöt liksom bakom ryggen

efter att kanske ha stått och väntat ba.com hörnet på Tunnelgatan. Björkman har inget minne av att han sett någon av dessa tre personer dörrän

ögonblicket innan det smäller 2 gånger.

Den person som ramlade omkull blev liggande ganska exakt mitt på Tunnelgatan i ett tänkt övergångeställe. Kvinnen som befinner sig längst till höger böjer sig ned mot den liggande och utbrister något som Björkman uppfattar vara något oförståligt på ett främjande språk. Han minns inte vad. *) Enligt telefonkontakt 87-08-07 x 13.00 Ded Björkman förekom s kjappy Hour ?ram till klockan 18.00. Den spritkonsumtion som var aktuell ägde för hans del

TA mellan klockan 16.30-18.00. Därefter satt han eventuellt och ” sauttade på

11

öl.

Hylls e, om blanketten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1. Till ongnalparm to nr-fold!
Förhör
Kort sammanfattning
Kompletterande förhör.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1987-03-25 10:00
Avslutat
1987-03-25 00:00


Sammandrag av bandförhör onsdagen 1987-03-25 10:00 med vittnet Anders Björkman.

Förhöret hålles på kriminalavdelningens våldsrotel inför krinsp Lars Jonsson och chefsåklagare Solveig Riberdahl.


Inledningsvis ombeds Björkman att försöka i detalj redogöra för sina förehavanden, jämte iakttagelser om fredagskvällen 1986-02-28 .

Björkman berättar, att han i sällskap med arbetskamrater har sk firmafest på restaurangen S:ta Klara på Regeringsgatan i Stockholm.

På restaurangen sker förtäring av mat och dryck.

På fråga hur mycket han drack och vad han drack och från vilken tidpunkt, berättar Björkman att han från cirka 16:30 -tiden drack 3 snapsar á 4 cl starksprit och 3 öl.

Eventuellt drack han också en liten whisky till kaffet. Alkoholkonsumtionen ägde rum under en tidsrymd av någon timma.

Vid omkring 23 -tiden lämnade Björkman tillsammans med Nicklas Fröling, Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin restaurangen i avsikt  att  promenera till restaurang Glädjehuset (Kårhusrestaurangen).

Från restaurang S:ta Klara promenerar de Regeringsgatan fram till trapporna som leder ner till Kungsgatan.

De går sedan Kungsgatan västerut på den södra trottoaren fram till korsningen med Sveavägen.

Under promenaden kommer Björkman att närmast gå i sällskap med Nicklas Fröling, Claes Nyberg och Åsa Gustavsson.

De bildade liksom ett gäng som hela tiden var före Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin.

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Sammandrag av bandförhör onsdagen 1987-03-25 10:00 med vittnet Anders Björkman.

Förhöret hålles på kriminalavdelningens våldsrotel inför krinsp Lars Jonsson och chefsåklagare Solveig Riberdahl.


Inledningsvis ombeds Björkman att försöka i detalj redogöra för sina förehavanden, jämte iakttagelser om fredagskvällen 1986-02-28 .

Björkman berättar, att han i sällskap med arbetskamrater har sk firmafest på restaurangen S:ta Klara på Regeringsgatan i Stockholm.

På restaurangen sker förtäring av mat och dryck.

På fråga hur mycket han drack och vad han drack och från vilken tidpunkt, berättar Björkman att han från cirka 16:30 -tiden drack 3 snapsar á 4 cl starksprit och 3 öl.

Eventuellt drack han också en liten whisky till kaffet. Alkoholkonsumtionen ägde rum under en tidsrymd av någon timma.

Vid omkring 23 -tiden lämnade Björkman tillsammans med Nicklas Fröling, Claes Nyberg, Åsa Gustavsson, Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin restaurangen i avsikt  att  promenera till restaurang Glädjehuset (Kårhusrestaurangen).

Från restaurang S:ta Klara promenerar de Regeringsgatan fram till trapporna som leder ner till Kungsgatan.

De går sedan Kungsgatan västerut på den södra trottoaren fram till korsningen med Sveavägen.

Under promenaden kommer Björkman att närmast gå i sällskap med Nicklas Fröling, Claes Nyberg och Åsa Gustavsson.

De bildade liksom ett gäng som hela tiden var före Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin.

Framkomna till korsningen Kungsgatan & Sveavägen avvaktar Björkman något för att vänta in det andra gänget - de tre som kommit på efterkälken.

När Björkman nu såg att de tre (Fröling, Nyberg och Gustavsson) korsade Kungsgatan och började gå Sveavägen norrut på den östra trottoaren följde han också efter dem.

Tillfrågad hur han och de tre övriga kom att gå i förhållande till varandra uppger han att de gick tillsammans som ett sällskap om fyra ( 4 ) personer. Det andra gänget hade inte kommit ikapp dem.

Björkman och hans sällskap promenerar i lugn takt och passerar förbi korsningen med Apelbergsgatan och en stund senare korsningen med Tunnelgatan.

På frågor om han lägger märke till person/personer och/eller fordon på Sveavägen eller på de anslutande gatorna Apelbergsgatan och Tunnelgatan, uppger han sig icke ha lagt märke till vare sig person eller fordon.

Han utgår dock ifrån att människor, ävensom en del fordon funnits i området utan att han lagt märke till något speciellt.

Av den sprit han tidigare druckit under kvällens lopp kände han sig påverkad.

Strax efter att de korsat Tunnelgatan kom de fram till banken (Sveavägen 42).

Någon av de tre i hans sällskap öppnade de glasdörrar som finns där innan man kommer in i en foajé där bankomat är placerad.

Fröling, Nyberg och Gustavsson gick in i bankens foajé under det att han själv kom att bli kvar på trottoaren utanför glasdörrarna.

Han stannade helt enkelt kvar utanför för att vänta tills de skulle återkomma efter gjorda bankomatuttag.

(Enligt registrerade kontrolluppgifter har Åsa Gustavsson gjort uttag av pengar 1986-02-28 23:15 och Claes Nyberg samma dag klockan 23:16 ).

När nu Björkman blev ensam kvar ute på trottoaren började han fundera över vart det andra gänget - de tre eftersläntrarna - hade tagit vägen.

Efter en stund lämnade han dörrarna till banken.

Tillfrågad om vad han nu företog sig uppger han att han gick snett bakåt ut mot trottoarkanten, för att kunna titta Sveavägen söderut upp mot Kungsgatan efter det andra gänget.

Han stod och tittade en bra stund, men kunde inte se till någon av dessa i antågande.

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Framkomna till korsningen Kungsgatan & Sveavägen avvaktar Björkman något för att vänta in det andra gänget - de tre som kommit på efterkälken.

När Björkman nu såg att de tre (Fröling, Nyberg och Gustavsson) korsade Kungsgatan och började gå Sveavägen norrut på den östra trottoaren följde han också efter dem.

Tillfrågad hur han och de tre övriga kom att gå i förhållande till varandra uppger han att de gick tillsammans som ett sällskap om fyra ( 4 ) personer. Det andra gänget hade inte kommit ikapp dem.

Björkman och hans sällskap promenerar i lugn takt och passerar förbi korsningen med Apelbergsgatan och en stund senare korsningen med Tunnelgatan.

På frågor om han lägger märke till person/personer och/eller fordon på Sveavägen eller på de anslutande gatorna Apelbergsgatan och Tunnelgatan, uppger han sig icke ha lagt märke till vare sig person eller fordon.

Han utgår dock ifrån att människor, ävensom en del fordon funnits i området utan att han lagt märke till något speciellt.

Av den sprit han tidigare druckit under kvällens lopp kände han sig påverkad.

Strax efter att de korsat Tunnelgatan kom de fram till banken (Sveavägen 42).

Någon av de tre i hans sällskap öppnade de glasdörrar som finns där innan man kommer in i en foajé där bankomat är placerad.

Fröling, Nyberg och Gustavsson gick in i bankens foajé under det att han själv kom att bli kvar på trottoaren utanför glasdörrarna.

Han stannade helt enkelt kvar utanför för att vänta tills de skulle återkomma efter gjorda bankomatuttag.

(Enligt registrerade kontrolluppgifter har Åsa Gustavsson gjort uttag av pengar 1986-02-28 23:15 och Claes Nyberg samma dag klockan 23:16 ).

När nu Björkman blev ensam kvar ute på trottoaren började han fundera över vart det andra gänget - de tre eftersläntrarna - hade tagit vägen.

Efter en stund lämnade han dörrarna till banken.

Tillfrågad om vad han nu företog sig uppger han att han gick snett bakåt ut mot trottoarkanten, för att kunna titta Sveavägen söderut upp mot Kungsgatan efter det andra gänget.

Han stod och tittade en bra stund, men kunde inte se till någon av dessa i antågande.

Vart de tre eftersläntrarna tagit vägen visste han inte då.

Efteråt har han fått kännedom om att Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin hade fått lift med någon kompis i bil - som hade tagit upp dem strax efter korsningen Kungsgatan & Sveavägen.


Tillfrågad om han lade märke till person/-er och/eller fordon i detta skede, uppger han att det gjorde han inte.

En stund senare iakttar han hur Fröling, Nyberg och Gustavsson kommer ut från banklokalen och börjar promenera Sveavägen norrut.

De tre går bara iväg utan att som det verkar bry sig om Björkman. Han bryr sig ej heller själv om att försöka hejda dem.


Han konstaterar helt kort att de går Sveavägen norrut efter uträttat bankomatbesök. Björkman befinner sig vid detta tillfälle på trottoaren - strax söder om banken.

Björkman är i fundering om vad han egentligen nu skall företa sig - om han skall åka hem istället för att bege sig till Kårhusrestaurangen på Holländargatan. Han uppehåller sig avvaktande på platsen.

På fråga om han gick Sveavägen norrut dvs norr om banken och vidare bort mot Adolf Fredriks Kyrkogata. Björkman förklarar att han inte befann sig längre norrut på Sveavägens östra trottoar än cirka 10 meter norr om dörrarna till banken.

I skede då han befinner sig antingen stillastående eller möjligen gående tillbaka Sveavägen söderut uppmärksammar han tre personer i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Han uppfattar hur personen som befinner sig s a s längst till vänster lyfter och sträcker upp sin högerarm - likt att man skall lägga armen om någon.

I ögonblicket efteråt hör han hur det i följd smäller två (2) gånger - dock icke speciellt högt.

Hans första tanke då han såg armrörelsen var att mannen till vänster var i sällskap med de två andra och att de två andra var kvinnor.

Han tyckte också att de tre var ungefär lika långa och mörkklädda och verkade på något vis höra ihop.

Han ser hur personen i mitten faller omkull på trottoaren och hur då mannen som tycktes lägga höger arm om denne lugnt rör sig i vänster sidled och går in Tunnelgatan österut där han försvinner ur Björkmans synfält.

Mannen vrider kroppen till vänster innan han försvinner ett 1/4 - 1/2-varv.

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Vart de tre eftersläntrarna tagit vägen visste han inte då.

Efteråt har han fått kännedom om att Marco Neeser, Rolf Öberg och Leif Fredin hade fått lift med någon kompis i bil - som hade tagit upp dem strax efter korsningen Kungsgatan & Sveavägen.


Tillfrågad om han lade märke till person/-er och/eller fordon i detta skede, uppger han att det gjorde han inte.

En stund senare iakttar han hur Fröling, Nyberg och Gustavsson kommer ut från banklokalen och börjar promenera Sveavägen norrut.

De tre går bara iväg utan att som det verkar bry sig om Björkman. Han bryr sig ej heller själv om att försöka hejda dem.


Han konstaterar helt kort att de går Sveavägen norrut efter uträttat bankomatbesök. Björkman befinner sig vid detta tillfälle på trottoaren - strax söder om banken.

Björkman är i fundering om vad han egentligen nu skall företa sig - om han skall åka hem istället för att bege sig till Kårhusrestaurangen på Holländargatan. Han uppehåller sig avvaktande på platsen.

På fråga om han gick Sveavägen norrut dvs norr om banken och vidare bort mot Adolf Fredriks Kyrkogata. Björkman förklarar att han inte befann sig längre norrut på Sveavägens östra trottoar än cirka 10 meter norr om dörrarna till banken.

I skede då han befinner sig antingen stillastående eller möjligen gående tillbaka Sveavägen söderut uppmärksammar han tre personer i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Han uppfattar hur personen som befinner sig s a s längst till vänster lyfter och sträcker upp sin högerarm - likt att man skall lägga armen om någon.

I ögonblicket efteråt hör han hur det i följd smäller två (2) gånger - dock icke speciellt högt.

Hans första tanke då han såg armrörelsen var att mannen till vänster var i sällskap med de två andra och att de två andra var kvinnor.

Han tyckte också att de tre var ungefär lika långa och mörkklädda och verkade på något vis höra ihop.

Han ser hur personen i mitten faller omkull på trottoaren och hur då mannen som tycktes lägga höger arm om denne lugnt rör sig i vänster sidled och går in Tunnelgatan österut där han försvinner ur Björkmans synfält.

Mannen vrider kroppen till vänster innan han försvinner ett 1/4 - 1/2-varv.

Björkman ser samtliga tre personer bakifrån på ett avstånd av cirka 3-5 meter.

Mannen som avviker in på Tunnelgatan är mörkt klädd - i ett 3/4-lång fladdrande rockliknande plagg.

Mannen har på huvudet en mörkblå eller svart stickad mössa, vars kant är upprullad på sådant sätt att den står ut och syns tydligt. Mössan går dock ner ganska långt baktill i nacken - och rockkragen döljer också hår och nackparti. Hans uppfattning är att mössan hade s k ribbstickning uppifrån och ner. (Se den av Björkman upprättade skissen ).

Såvitt han minns hade mannen mörka byxor och okänd typ av skor, vars sulor han fick en uppfattning om var ljusa.

På frågor avseende mannens kroppsbyggnad och sättet att röra sig, uppger han att mannen verkade vara ungefär lika lång som den som föll omkull. Någon klar uppfattning om kroppsbyggnaden fick han inte - men fick en känsla av att mannen rörde sig smidigt/spänstigt.

Björkman såg inte mannens ansikte och han kan därför inte uttala sig om eventuella glasögon, skägg, mustasch, hudfärg m m. Ej heller kan han uttala sig om hårfärg. Allting bakåt i nacken gav ett mörkt intryck.

Tillfrågad om han såg att mannen hade skjutvapen i ena handen uppger han att han såg aldrig vapnet. Ej heller såg han om mannen bar på något annat - typ väska av något slag.

Hans iakttagelse av mannen skedde under bara några sekunder.

Björkman kan inte uttala sig om mannen som avvek in på Tunnelgatan hade kommit i sällskap med de två andra Sveavägen söderut eller om denne man anslöt liksom bakom ryggen - efter att kanske ha stått och väntat bakom hörnet på Tunnelgatan.

Björkman har inget minne av att han sett någon av dessa tre personer förrän - ögonblicket innan det smäller två (2) gånger.


Den person som ramlade omkull blev liggande ganska exakt mitt på Tunnelgatan i ett tänkt övergångsställe.

Kvinnan som befinner sig längst till höger böjer sig ned mot den liggande och utbrister något - som Björkman uppfattar vara något oförståeligt på ett främmande språk. Han minns inte vad.

  • ) Enligt telefonkontakt 1987-08-07 13:00
med Björkman förekom s k Happy Hour fram till klockan 18:00


Den spritkonsumtion som var aktuell ägde för hans del rum mellan klockan 16:30-18:00


Därefter satt han eventuellt och smuttade på en öl.

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf

Björkman ser samtliga tre personer bakifrån på ett avstånd av cirka 3-5 meter.

Mannen som avviker in på Tunnelgatan är mörkt klädd - i ett 3/4-lång fladdrande rockliknande plagg.

Mannen har på huvudet en mörkblå eller svart stickad mössa, vars kant är upprullad på sådant sätt att den står ut och syns tydligt. Mössan går dock ner ganska långt baktill i nacken - och rockkragen döljer också hår och nackparti. Hans uppfattning är att mössan hade s k ribbstickning uppifrån och ner. (Se den av Björkman upprättade skissen ).

Såvitt han minns hade mannen mörka byxor och okänd typ av skor, vars sulor han fick en uppfattning om var ljusa.

På frågor avseende mannens kroppsbyggnad och sättet att röra sig, uppger han att mannen verkade vara ungefär lika lång som den som föll omkull. Någon klar uppfattning om kroppsbyggnaden fick han inte - men fick en känsla av att mannen rörde sig smidigt/spänstigt.

Björkman såg inte mannens ansikte och han kan därför inte uttala sig om eventuella glasögon, skägg, mustasch, hudfärg m m. Ej heller kan han uttala sig om hårfärg. Allting bakåt i nacken gav ett mörkt intryck.

Tillfrågad om han såg att mannen hade skjutvapen i ena handen uppger han att han såg aldrig vapnet. Ej heller såg han om mannen bar på något annat - typ väska av något slag.

Hans iakttagelse av mannen skedde under bara några sekunder.

Björkman kan inte uttala sig om mannen som avvek in på Tunnelgatan hade kommit i sällskap med de två andra Sveavägen söderut eller om denne man anslöt liksom bakom ryggen - efter att kanske ha stått och väntat bakom hörnet på Tunnelgatan.

Björkman har inget minne av att han sett någon av dessa tre personer förrän - ögonblicket innan det smäller två (2) gånger.


Den person som ramlade omkull blev liggande ganska exakt mitt på Tunnelgatan i ett tänkt övergångsställe.

Kvinnan som befinner sig längst till höger böjer sig ned mot den liggande och utbrister något - som Björkman uppfattar vara något oförståeligt på ett främmande språk. Han minns inte vad.

  • ) Enligt telefonkontakt 1987-08-07 13:00
med Björkman förekom s k Happy Hour fram till klockan 18:00


Den spritkonsumtion som var aktuell ägde för hans del rum mellan klockan 16:30-18:00


Därefter satt han eventuellt och smuttade på en öl.