wpu.nu

Uppslag:E13-06-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-06-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhörsledaren Ingvar Kjellvås sammanfattar kort Nicklas Frölings promenad norrut på Sveavägen och bankomatbesök.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-11-16 15:00
Avslutat
1987-11-16 15:15


Han gick tillsammans med Klas  Nyberg  och Åsa  Gustavsson  Sveavägen norrut i promenadtakt. Cirka 50 meter bakom kom Anders Björkman.

Han tänkte inte på om han mötte några personer i samband med att de passerade korsningen med Tunnelgatan.

Han tänkte heller inte på om det stod någon person i korsningen eller i närheten av butiken Dekorima.

Vid bankomaten var det ingen person som stod före i kö eller i dess närhet.

Han kommer inte ihåg om han tittade bakåt, Sveavägen söderut, efter det han varit inne i bankomaten.


Förhöret slut klockan 15:15


/ Ingvar Kjellvås, krinsp /

Pol-1987-11-16 1500-1515 E13-06-A Nicklas Fröling uppföljning av E13-06.pdf

Pol-1987-11-16 1500-1515 E13-06-A Nicklas Fröling uppföljning av E13-06.pdf

Han gick tillsammans med Klas  Nyberg  och Åsa  Gustavsson  Sveavägen norrut i promenadtakt. Cirka 50 meter bakom kom Anders Björkman.

Han tänkte inte på om han mötte några personer i samband med att de passerade korsningen med Tunnelgatan.

Han tänkte heller inte på om det stod någon person i korsningen eller i närheten av butiken Dekorima.

Vid bankomaten var det ingen person som stod före i kö eller i dess närhet.

Han kommer inte ihåg om han tittade bakåt, Sveavägen söderut, efter det han varit inne i bankomaten.


Förhöret slut klockan 15:15


/ Ingvar Kjellvås, krinsp /