wpu.nu

Uppslag:E13-08-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-08-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-11-13 14:00
Avslutat
1987-11-13 14:10


Hon gick tillsammans med Klas och Niklas Sveavägen norrut på den östra gångbanan.

En bit efter dem gick Anders Björkman. Något närmare antal meter som han gick bakom kan hon inte precisera.

De gick med rask fart. Hon kommer inte ihåg om de mötte någon i samband med att de passerade korsningen med Tunnelgatan.

Hon såg ingen person som stod vid skyltfönstret på Dekorima, eller i dess närhet. Ingen person befann sig i korsningen.

Ingen befann sig i närheten av bankomaten där hon tog ut pengar.

Hon tittade inte bakåt Sveavägen söderut vid något tillfälle.

Hon säger att hon har svårt att komma ihåg vad som hände den aktuella dagen.

Förhöret slut klockan 14:10


/ Ingvar Kjellvås /
Krinsp

Pol-1987-11-13 E138-00-A Åsa Gustavsson.pdf

Pol-1987-11-13 E138-00-A Åsa Gustavsson.pdf

Hon gick tillsammans med Klas och Niklas Sveavägen norrut på den östra gångbanan.

En bit efter dem gick Anders Björkman. Något närmare antal meter som han gick bakom kan hon inte precisera.

De gick med rask fart. Hon kommer inte ihåg om de mötte någon i samband med att de passerade korsningen med Tunnelgatan.

Hon såg ingen person som stod vid skyltfönstret på Dekorima, eller i dess närhet. Ingen person befann sig i korsningen.

Ingen befann sig i närheten av bankomaten där hon tog ut pengar.

Hon tittade inte bakåt Sveavägen söderut vid något tillfälle.

Hon säger att hon har svårt att komma ihåg vad som hände den aktuella dagen.

Förhöret slut klockan 14:10


/ Ingvar Kjellvås /
Krinsp