wpu.nu

Uppslag:E13-00-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-00-D
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1990-05-29
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Konfrontation
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-12-16 18:15
Avslutat
1988-12-16 18:32


Protokoll fört vid konfrontation med Björkman, Kjell ANDERS född -
boende Hägersten tfn 08-
anställd som konstruktör vid Bofors Aerotronic, Lidingö, tfn 08-.

Konfrontationen är hållen 1988-12-16 18:15 .

Konfrontationsplats är Rikskriminalen.
Konfrontationsledare:
Krinsp Håkan Ström

Konfrontationsmedhjälpare:
Krinsp Lars Hamrén


Björkman skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme och skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar i korsningen med Tunnelgatan 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Björkman.


K = Konfrontationsledare
H = Krinsp Lars Hamrén
B = Björkman


K: Ja, Anders innan konfrontationen börjar så vill vi fråga dig om du har läst något i tidningarna om det som har inträffat den senaste tiden eller hört något via andra medier, samt om du har sett någon bild på den nu misstänkte personen? (Christer Pettersson

B: Jag har läst i tidningar och sett i TV, hört på radio, men inte sett någon bild på honom vad jag vet.


K: Okej, då börjar konfrontationen och bandet spelas upp.

B: Ska jag kommentera varje nummer eller ska jag bara kommentera om jag känner igen någonting?


K: Vi kan göra så att du ser nu gruppen framför dig samlad, och gruppen består utav 12 personer.

Senare så kommer varje person i gruppen att ensam framträda på bild och du får själv fälla kommentarer om personerna i gruppen när du känner

Anknytning: A1, E13, N3290-3, A9541, KD10682, KD10700

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med Björkman, Kjell ANDERS född -
boende Hägersten tfn 08-
anställd som konstruktör vid Bofors Aerotronic, Lidingö, tfn 08-.

Konfrontationen är hållen 1988-12-16 18:15 .

Konfrontationsplats är Rikskriminalen.
Konfrontationsledare:
Krinsp Håkan Ström

Konfrontationsmedhjälpare:
Krinsp Lars Hamrén


Björkman skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme och skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar i korsningen med Tunnelgatan 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Björkman.


K = Konfrontationsledare
H = Krinsp Lars Hamrén
B = Björkman


K: Ja, Anders innan konfrontationen börjar så vill vi fråga dig om du har läst något i tidningarna om det som har inträffat den senaste tiden eller hört något via andra medier, samt om du har sett någon bild på den nu misstänkte personen? (Christer Pettersson

B: Jag har läst i tidningar och sett i TV, hört på radio, men inte sett någon bild på honom vad jag vet.


K: Okej, då börjar konfrontationen och bandet spelas upp.

B: Ska jag kommentera varje nummer eller ska jag bara kommentera om jag känner igen någonting?


K: Vi kan göra så att du ser nu gruppen framför dig samlad, och gruppen består utav 12 personer.

Senare så kommer varje person i gruppen att ensam framträda på bild och du får själv fälla kommentarer om personerna i gruppen när du känner

Anknytning: A1, E13, N3290-3, A9541, KD10682, KD10700

K: för det. - Paus - Kameran har nu filmat över gruppen och deltagarna har framträtt i halvfigur. Nu kommer nummer 1, och du får fälla kommentarer efter eget tycke.

Vill du kommentera nummer 1 på något sätt?

B: Nej, tror inte det.


K: Nummer 1 har på filmen visat profilbilder av sig själv och nu zoomas ansiktet in. Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

B. Nej.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 5.Har du någon kommentar till nummer 5?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

B Nej.


K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?

B: Nej.


K: Ja, Anders Björkman du har nu sett hela konfrontationsvideon. Anser du det är tillfyllest eller vill du titta på den en gång till?

B: Jaha, jag känner inte igen någon så det är tillfyllest.


K: Har Lars Hamrén någon fråga?

H. Nej inte....

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

K: för det. - Paus - Kameran har nu filmat över gruppen och deltagarna har framträtt i halvfigur. Nu kommer nummer 1, och du får fälla kommentarer efter eget tycke.

Vill du kommentera nummer 1 på något sätt?

B: Nej, tror inte det.


K: Nummer 1 har på filmen visat profilbilder av sig själv och nu zoomas ansiktet in. Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

B. Nej.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 5.Har du någon kommentar till nummer 5?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

B: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

B Nej.


K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?

B: Nej.


K: Ja, Anders Björkman du har nu sett hela konfrontationsvideon. Anser du det är tillfyllest eller vill du titta på den en gång till?

B: Jaha, jag känner inte igen någon så det är tillfyllest.


K: Har Lars Hamrén någon fråga?

H. Nej inte....

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 18:32 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp


Tillägg till konfrontationens slut, delgavs Björkman innehållet i rättegångsbalken 23:10 och fick dess innebörd förklarad för sig.


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattegangsbalk-1942740_sfs-1942-740

Rättegångsbalk (1942:740) Svensk författningssamling 1942:1942:740 t.o.m. SFS 2021:1107

23 Kap. Om förundersökning
10 § Undersökningsledaren bestämmer, med de begränsningar som följer av andra-sjätte styckena, vem som får närvara vid ett förhör.

Vid ett förhör ska om möjligt ett trovärdigt vittne utsett av undersökningsledaren närvara.

Ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen och om biträdet uppfyller de krav som ställs på en försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket.

Den misstänkte har rätt att själv närvara och ha sin försvarare närvarande vid ett förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 18 b § första stycket. Vid andra förhör med den misstänkte har han eller hon rätt att ha sin försvarare närvarande. En försvarare som inte uppfyller de krav som ställs i 21 kap. 5 § första stycket får dock förhindras att närvara om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras eller för att avvärja fara för någons liv, fysiska hälsa eller frihet. Vid förhör med någon annan än den misstänkte får den misstänktes försvarare närvara om det kan ske utan men för utredningen.

Ett målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden. Detsamma gäller en stödperson, om hans eller hennes närvaro inte är till men för utredningen.

När den som hörs är under 15 år bör den som har vårdnaden om honom eller henne vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.

Undersökningsledaren får besluta att det som har förekommit vid ett förhör inte får uppenbaras. Lag (2017:176).

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 18:32 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp


Tillägg till konfrontationens slut, delgavs Björkman innehållet i rättegångsbalken 23:10 och fick dess innebörd förklarad för sig.


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattegangsbalk-1942740_sfs-1942-740

Rättegångsbalk (1942:740) Svensk författningssamling 1942:1942:740 t.o.m. SFS 2021:1107

23 Kap. Om förundersökning
10 § Undersökningsledaren bestämmer, med de begränsningar som följer av andra-sjätte styckena, vem som får närvara vid ett förhör.

Vid ett förhör ska om möjligt ett trovärdigt vittne utsett av undersökningsledaren närvara.

Ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen och om biträdet uppfyller de krav som ställs på en försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket.

Den misstänkte har rätt att själv närvara och ha sin försvarare närvarande vid ett förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 18 b § första stycket. Vid andra förhör med den misstänkte har han eller hon rätt att ha sin försvarare närvarande. En försvarare som inte uppfyller de krav som ställs i 21 kap. 5 § första stycket får dock förhindras att närvara om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras eller för att avvärja fara för någons liv, fysiska hälsa eller frihet. Vid förhör med någon annan än den misstänkte får den misstänktes försvarare närvara om det kan ske utan men för utredningen.

Ett målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden. Detsamma gäller en stödperson, om hans eller hennes närvaro inte är till men för utredningen.

När den som hörs är under 15 år bör den som har vårdnaden om honom eller henne vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.

Undersökningsledaren får besluta att det som har förekommit vid ett förhör inte får uppenbaras. Lag (2017:176).
Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2008-12-18 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid konfrontation med Björloren, Kjell

ANDERS född 461007-1013 boende Bandyv 34, 126 62 Hägersten tfn 0B/976 378 anställd som konstruktör vid Bofors Aerotronic, Lidingö, tfn 08/7316000 Konfrontationen är hållen den 16 december 1988 med början kl 18.15. Konfrontationsplats är Rikskriminalen. Konfrontationsledare: Krinsp Håkan kontrontationsmedhjälpare: Krinsp Lars Hamre

skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar i korsningen med :gatan den 28 februari 1986 vid 23.20 tiden. Konfrontationsgruppen är filmad ett videoband som uppspelas för Björkman,

ķ maar RADE

Lars Hamrén H

Ja, Anders innan konfrontationen börjar så vill vi fråga dig om du har läst

något i tidningarna om det som har inträffat den senaste tiden eller hört något

via andra medier, samt om du har sett någon bild på den nu misstänkte personen? . Jag har läst i tidningar och sett i TV, hört på radio, men inte sett någon bild

på honom vad jag vet. Okej, då börjar konfrontationen och bandet spelas upp. .

Ska jag kommentera varje numer eller ska jag bara kommentera om jag känner igen

någonting? Vi kan göra så att du ser nu gruppen framför dig somlad, och gruppen består

utav 12 personer. Senare så kommer varje person i gruppen att ensam framträda på bild och du får själv fälla konmentarer om personerna i gruppen när du känner

ANUN, A1

E13, N 3290-3, A9541

Anken RO 10700

r ei om banke11 on anvan ds son longitningsblad,

Ex 1: Til originalparm finroha)

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med Björloren, Kjell

ANDERS född 461007-1013 boende Bandyv 34, 126 62 Hägersten tfn 0B/976 378 anställd som konstruktör vid Bofors Aerotronic, Lidingö, tfn 08/7316000 Konfrontationen är hållen den 16 december 1988 med början kl 18.15. Konfrontationsplats är Rikskriminalen. Konfrontationsledare: Krinsp Håkan kontrontationsmedhjälpare: Krinsp Lars Hamre

skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar i korsningen med :gatan den 28 februari 1986 vid 23.20 tiden. Konfrontationsgruppen är filmad ett videoband som uppspelas för Björkman,

ķ maar RADE

Lars Hamrén H

Ja, Anders innan konfrontationen börjar så vill vi fråga dig om du har läst

något i tidningarna om det som har inträffat den senaste tiden eller hört något

via andra medier, samt om du har sett någon bild på den nu misstänkte personen? . Jag har läst i tidningar och sett i TV, hört på radio, men inte sett någon bild

på honom vad jag vet. Okej, då börjar konfrontationen och bandet spelas upp. .

Ska jag kommentera varje numer eller ska jag bara kommentera om jag känner igen

någonting? Vi kan göra så att du ser nu gruppen framför dig somlad, och gruppen består

utav 12 personer. Senare så kommer varje person i gruppen att ensam framträda på bild och du får själv fälla konmentarer om personerna i gruppen när du känner

ANUN, A1

E13, N 3290-3, A9541

Anken RO 10700

r ei om banke11 on anvan ds son longitningsblad,

Ex 1: Til originalparm finroha)

för det. Paus Kameran har nu filmat över gruppen och deltagarna har framträtt

halvfigur. Nu kommer nummer 1, och du får fälla kommentarer efter eget tycke.

Vill du kommentera nummer 1 på något sätt? Nej, tror inte det. Nummer 1 har på filmen visat profilbilder av sig själv och nu zoomas ansiktet in.

Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2? Nej. Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3? Nej. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4? Nej. Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5? Nej. Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6? Nej. Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7? Nej, Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nunmer 8?

. Nej. Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Nej. Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? . Nej. Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11? Nej.

Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12? . Nej. Ja, Anders Björkman du har nu sett hela konfrontationsvideon. Anser du det är

tillfyllest eller vill du titta på den en gång till? Jaha, jag känner inte igen någon så det är tillfyllest.

Har Lars Hamrén någon fråga? Nej inte

.....

er om blankollen anyands som forgattningsalad

Ex 1: Till originalparm (i nr.följd)

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

för det. Paus Kameran har nu filmat över gruppen och deltagarna har framträtt

halvfigur. Nu kommer nummer 1, och du får fälla kommentarer efter eget tycke.

Vill du kommentera nummer 1 på något sätt? Nej, tror inte det. Nummer 1 har på filmen visat profilbilder av sig själv och nu zoomas ansiktet in.

Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2? Nej. Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3? Nej. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4? Nej. Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till nummer 5? Nej. Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6? Nej. Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7? Nej, Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nunmer 8?

. Nej. Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Nej. Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10? . Nej. Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11? Nej.

Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12? . Nej. Ja, Anders Björkman du har nu sett hela konfrontationsvideon. Anser du det är

tillfyllest eller vill du titta på den en gång till? Jaha, jag känner inte igen någon så det är tillfyllest.

Har Lars Hamrén någon fråga? Nej inte

.....

er om blankollen anyands som forgattningsalad

Ex 1: Till originalparm (i nr.följd)

Då avslutar vi konfrontationen kl 10.32.

dlm dag som ovan

thuthan Ström till konfrontationens slut, delgavs Björkman innehållet i rättegångsbalken och fick dess innebörd förklarad för sig.

Ex 1: Till originalparm (i nr-tolla

Try is corn biarheten används som lon saliningsblad,

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

Pol-1988-12-18 E13-00-D Anders Björkman.pdf

Då avslutar vi konfrontationen kl 10.32.

dlm dag som ovan

thuthan Ström till konfrontationens slut, delgavs Björkman innehållet i rättegångsbalken och fick dess innebörd förklarad för sig.

Ex 1: Till originalparm (i nr-tolla

Try is corn biarheten används som lon saliningsblad,