wpu.nu

Uppslag:L846-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-03
Registrerat
1992-05-21
Ad acta
1992-08-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-11 00:00
Avslutat


Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

Stockholm 02 Arbetsenhet

21

KK

03 Uppgiltsmottagare

ottagare

kr.

Brott med vilke

TO

13 Yike/titel

ans

llager Hof kamman

04 telefon

Mord Palme

12 Uppgiftslamnarens efternamn och alla förnamn (i rätt foljd. tilltalsnamnet markeras)


misstänkt person

fordon

19 Ovanstaande uppslag

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

1987-02-11,

05 datum


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat

11 Spaningsuppslaget lämnat vid person23 Arendet tilidelat

06 klockan


per telefon

gods

7


AKTUELLA TIDER FÖR FILMFÖREVISNINGARNA PÅ BIOGRAFEN GRAND 1986-02-28.

07 Avsnitt

Bröderna Mozart.

Kl 21.15 började filmen. Filmen är 1 tim 49 min och slutade alltså ca 23.04. (21.15-23.04) Föreställningen före började klockan 19.00.

Amade u z.

Började kl 21.00. Filmen är 2 tim 41 min lång. Slutade ca 23.41. (21.00 23.41) Föreställningen före började kl 18.00

I datum

Gå och Se.

K1 20.45 började filmen. Filmen är 2 tim 22 min lång och slutade därför ca 23.07.

(20.45-23.07) Föreställningen före började klockan 18.00.

846-3

08 Löpande nr

L

09 Plats för förtursstämpel

tin

laknagelse

och plats)

Ran.

Började kl 21.00- Filmen är också 2 tim 41 min lång. Slutade ca 23.41. ( 21.00 23.41) Föreställningen före började klockan 18.00

846-D

per brev

| F-år-mân-dag | -nr

Några avbrott eller tekniska störningar förekom ej under kvällen. Differenser på en par minuter kan förekomma men knappast mer. Det hålls för uteslutet att Gå och Se skulle ha kunnat sluta före Bröderna Mozart. Man kan dock inte utesluta att sluttiderna för dessa filmer ligger så nära att det sker en' uppblandning" av publiken när dom lämnar biografen.

I

810306 Hal

San no chet Signat


24 Fardigbearbetat, datum860422

Ex 2: Till spaningschefens påm (i nr-följd inom avsnitt)

125 Spanchel: sign

Pol-1987-02-11 L846-03 Förteckning-filmföreställningar-Grandsidorna 1-2 sida 1.pdf

Pol-1987-02-11 L846-03 Förteckning-filmföreställningar-Grandsidorna 1-2 sida 1.pdf

Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

Stockholm 02 Arbetsenhet

21

KK

03 Uppgiltsmottagare

ottagare

kr.

Brott med vilke

TO

13 Yike/titel

ans

llager Hof kamman

04 telefon

Mord Palme

12 Uppgiftslamnarens efternamn och alla förnamn (i rätt foljd. tilltalsnamnet markeras)


misstänkt person

fordon

19 Ovanstaande uppslag

SPANINGSUPPSLAG

i grövre brottmål

1987-02-11,

05 datum


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat

11 Spaningsuppslaget lämnat vid person23 Arendet tilidelat

06 klockan


per telefon

gods

7


AKTUELLA TIDER FÖR FILMFÖREVISNINGARNA PÅ BIOGRAFEN GRAND 1986-02-28.

07 Avsnitt

Bröderna Mozart.

Kl 21.15 började filmen. Filmen är 1 tim 49 min och slutade alltså ca 23.04. (21.15-23.04) Föreställningen före började klockan 19.00.

Amade u z.

Började kl 21.00. Filmen är 2 tim 41 min lång. Slutade ca 23.41. (21.00 23.41) Föreställningen före började kl 18.00

I datum

Gå och Se.

K1 20.45 började filmen. Filmen är 2 tim 22 min lång och slutade därför ca 23.07.

(20.45-23.07) Föreställningen före började klockan 18.00.

846-3

08 Löpande nr

L

09 Plats för förtursstämpel

tin

laknagelse

och plats)

Ran.

Började kl 21.00- Filmen är också 2 tim 41 min lång. Slutade ca 23.41. ( 21.00 23.41) Föreställningen före började klockan 18.00

846-D

per brev

| F-år-mân-dag | -nr

Några avbrott eller tekniska störningar förekom ej under kvällen. Differenser på en par minuter kan förekomma men knappast mer. Det hålls för uteslutet att Gå och Se skulle ha kunnat sluta före Bröderna Mozart. Man kan dock inte utesluta att sluttiderna för dessa filmer ligger så nära att det sker en' uppblandning" av publiken när dom lämnar biografen.

I

810306 Hal

San no chet Signat


24 Fardigbearbetat, datum860422

Ex 2: Till spaningschefens påm (i nr-följd inom avsnitt)

125 Spanchel: sign
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 17:30
Avslutat


Peter Olofsson uppger att han arbetar som biograf vaktmästare på Grand.

Han uppger att han arbetade när Olof och Lisbeth Palme besökte biografen aktuell kväll.

De övriga som arbetade aktuell kväll var Bertil Lantz samt Göran Fredricius.

Olofsson har inte för tillfället aktuella adresser och telefonnummer till dessa.

Olofsson uppger att efter det att sista föreställningen visats, strax före man skall stänga biografen, så ser Olofsson hur en man står vid den offentliga telefonen som finns på biografen.

Mannen ifråga är inbegripen i ett telefonsamtal. Olofsson tror först att mannen är berusad, men tycker sedan att han verkar förvirrad. Mannen talar osammanhängande. Han avslutar samtalet, därefter ringer han igen, men verkar inte på något svar.

Olofsson har då börjat släcka ner ljuset i foajén.

Mannen kommer då fram till honom och vill ha ett plåster till ett sår som han har på ett av sina fingrar. Vilken hand eller finger vet inte Olofsson. Olofsson ger inte mannen något plåster utan mannen får gå ut från biografen.

Olofsson säger att mannen var i 45-50 års åldern. Han var iklädd en brun mockadunjacka, grå byxor. Mannen var tunnhårig med hårtestar över flinten. Håret var grått med ljusa slingor. Magert ansikte. Han såg härjad ut.

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Peter Olofsson uppger att han arbetar som biograf vaktmästare på Grand.

Han uppger att han arbetade när Olof och Lisbeth Palme besökte biografen aktuell kväll.

De övriga som arbetade aktuell kväll var Bertil Lantz samt Göran Fredricius.

Olofsson har inte för tillfället aktuella adresser och telefonnummer till dessa.

Olofsson uppger att efter det att sista föreställningen visats, strax före man skall stänga biografen, så ser Olofsson hur en man står vid den offentliga telefonen som finns på biografen.

Mannen ifråga är inbegripen i ett telefonsamtal. Olofsson tror först att mannen är berusad, men tycker sedan att han verkar förvirrad. Mannen talar osammanhängande. Han avslutar samtalet, därefter ringer han igen, men verkar inte på något svar.

Olofsson har då börjat släcka ner ljuset i foajén.

Mannen kommer då fram till honom och vill ha ett plåster till ett sår som han har på ett av sina fingrar. Vilken hand eller finger vet inte Olofsson. Olofsson ger inte mannen något plåster utan mannen får gå ut från biografen.

Olofsson säger att mannen var i 45-50 års åldern. Han var iklädd en brun mockadunjacka, grå byxor. Mannen var tunnhårig med hårtestar över flinten. Håret var grått med ljusa slingor. Magert ansikte. Han såg härjad ut.

L846-07


Peter Olofsson är anställd som vaktmästare på biografen GRAND på Sveavägen i Stockholm.

Han arbetade under kvällen den 28 februari 86 tillsammans med maskinisten Lantz, kassören Göran Fredisius, samt kioskkvinnan Gerd Waldermarsson, hade hand om insläppet i biosalongen och rev biljetterna. hade rivit biljetterna till makarna Palme som kommit för att se filmen Mozart, som började klockan 21.15. Han vill minnas att när Palme kom så hacie reklamfilmen reda börjat. särskild fråga om han lagt märke till någonting ovanligt i samband med insläppet så hade Olofsson ej gjort detta. Han kunde ej heller minnas någonting speciellt beträffande de personer som kommit efter makarna Palme. hade ej tidigare hört talas om att Palme skulle se filmen den aktuella . Kassören Göran Fredisius berättade senare att han lämnat andra biljectförbeställda till makarna Palme eftersom han ville att de sculle få bra i salongen. Vad Olofsson förstått så hade Palmes biljetter egentligen ämnade till någon flicka på kontoret. att filmen börjat så hade Olofsson gått in på ett kontor alldeles bakom . fråga om Olofsson varit inne på bion efter det att filmen börjat så kunde inte minnas detta. Han menade att det inte är ovanligt att folk kommer sent till filmen och att han i så fall följer med in i salongen och hjälper att hitta sin plats. Han har då tillgång till en ficklampa so! lyser med mellan bänkraderna. Om detta skulle ha inträffat under föreav Bröderna Mozart den 28 februari 86 minns han inte. att filmen börjat så hade kioskkvinnan Gerd Waldermarsson och kassören Fredisius börjat med att räkna sina kassor. Det normala i samband med är att Gerd Waldermarsson brukar bli klar omkring klockan 21.30-tiden och att hon sedan åker hem. Göran Fredisius brukar normalt bli klar en stund efter Gerd Waldermarsson, och då omkring klockan 21.45-tiden. Om så szeit även kväll mindes Olofsson onte. Göran Fredisius är klar med sin kassarapport så brukar man låsa igen bicentrédörrar, vilket fungerar som så att dörrarna ej går att öppna uti, men kan låsas upp med vred om man befinner sig i foajen. Detta är iör att obehörig skall komma in i salongen.

24

20 Tag i det

Spaningschef Bitr spacingscher Registr or


TW

anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat

I datum

|


|

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

L846-07


Peter Olofsson är anställd som vaktmästare på biografen GRAND på Sveavägen i Stockholm.

Han arbetade under kvällen den 28 februari 86 tillsammans med maskinisten Lantz, kassören Göran Fredisius, samt kioskkvinnan Gerd Waldermarsson, hade hand om insläppet i biosalongen och rev biljetterna. hade rivit biljetterna till makarna Palme som kommit för att se filmen Mozart, som började klockan 21.15. Han vill minnas att när Palme kom så hacie reklamfilmen reda börjat. särskild fråga om han lagt märke till någonting ovanligt i samband med insläppet så hade Olofsson ej gjort detta. Han kunde ej heller minnas någonting speciellt beträffande de personer som kommit efter makarna Palme. hade ej tidigare hört talas om att Palme skulle se filmen den aktuella . Kassören Göran Fredisius berättade senare att han lämnat andra biljectförbeställda till makarna Palme eftersom han ville att de sculle få bra i salongen. Vad Olofsson förstått så hade Palmes biljetter egentligen ämnade till någon flicka på kontoret. att filmen börjat så hade Olofsson gått in på ett kontor alldeles bakom . fråga om Olofsson varit inne på bion efter det att filmen börjat så kunde inte minnas detta. Han menade att det inte är ovanligt att folk kommer sent till filmen och att han i så fall följer med in i salongen och hjälper att hitta sin plats. Han har då tillgång till en ficklampa so! lyser med mellan bänkraderna. Om detta skulle ha inträffat under föreav Bröderna Mozart den 28 februari 86 minns han inte. att filmen börjat så hade kioskkvinnan Gerd Waldermarsson och kassören Fredisius börjat med att räkna sina kassor. Det normala i samband med är att Gerd Waldermarsson brukar bli klar omkring klockan 21.30-tiden och att hon sedan åker hem. Göran Fredisius brukar normalt bli klar en stund efter Gerd Waldermarsson, och då omkring klockan 21.45-tiden. Om så szeit även kväll mindes Olofsson onte. Göran Fredisius är klar med sin kassarapport så brukar man låsa igen bicentrédörrar, vilket fungerar som så att dörrarna ej går att öppna uti, men kan låsas upp med vred om man befinner sig i foajen. Detta är iör att obehörig skall komma in i salongen.

24

20 Tag i det

Spaningschef Bitr spacingscher Registr or


TW

anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat

I datum

|


|

Forts av L846-07.

, Peter Oscar, 53 02_15 -

-

kunde inte med säkerhet säga att man gjort så även denna kväll, men att han finner detta trolige då det är rutin att låsa dörrarna. är det då också tomt i foajen och om någon skulle ha befunnit sig kvar borde Olofsson ha kommit ihåg detta. Han menade att om någon befunnit sig foajen så hade han frågat vederbörande anledningen till vistelsen och Olofsson ej någon minnesbild över att ha gjort detta. menade Olofsson att när dörrarna låstes omkring kl. 21.45-tiden så det också tomt i foajen. Göran Fredisius brukar sedan åka hem omkring kl. 22.00 tiden. Han föratt denne även gjort så denna kväll. Bröderna Mozart slutade sedan omkring 23.05 23.10 tiden och i samband detta så började folk att strömma ut ur lokalen. lade inte märke till någonting ovanl gt i samband med detta och han såg heller Palme lämna lokalen. omkring 23.40 – så slutade två andra filmer på Grand och efter det att besökare gått och det var tomt i foajen så lade Olofsson märke till en som stod och telefonerade. Mannen var klädd i en mellanbrun skinn eller som nådde till höften. Han var ca 50 år och något kortare än Olofsson, 175 cm lång, normal kroppsbyggnad, grå sprängt hår som var giest på hjässan. ringde ivå telefonsamtal och talade högljutt. Olofsson tyckte att mannen underlig när han talade men han hörde inte vad mannen sade. Han var dock och pratade svenska. telefonsamtalet så kom mannen fram till Olofsson och ville ha ett på plåstpå fingret. Olofsson menade att han blev lite irriterad över mannen eftersom ju skulle låsa biografen för kvällen. Han satte i alla fall på ett plåster ett av mannens ena fingrar. det att mannen gått så lämnade Olofsson tillsammans med en kamrat bion gick Sveavägen upp mot Kungsgatan. korsningen Sveavägen Tunnelgatan såg han några polisbilar parkerade. uppgav att han inte lagt märke till någonting ovanligt under promenaden. har ej heller lagt märke till någonting ovanligt under bioföreställninger..

-

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Forts av L846-07.

, Peter Oscar, 53 02_15 -

-

kunde inte med säkerhet säga att man gjort så även denna kväll, men att han finner detta trolige då det är rutin att låsa dörrarna. är det då också tomt i foajen och om någon skulle ha befunnit sig kvar borde Olofsson ha kommit ihåg detta. Han menade att om någon befunnit sig foajen så hade han frågat vederbörande anledningen till vistelsen och Olofsson ej någon minnesbild över att ha gjort detta. menade Olofsson att när dörrarna låstes omkring kl. 21.45-tiden så det också tomt i foajen. Göran Fredisius brukar sedan åka hem omkring kl. 22.00 tiden. Han föratt denne även gjort så denna kväll. Bröderna Mozart slutade sedan omkring 23.05 23.10 tiden och i samband detta så började folk att strömma ut ur lokalen. lade inte märke till någonting ovanl gt i samband med detta och han såg heller Palme lämna lokalen. omkring 23.40 – så slutade två andra filmer på Grand och efter det att besökare gått och det var tomt i foajen så lade Olofsson märke till en som stod och telefonerade. Mannen var klädd i en mellanbrun skinn eller som nådde till höften. Han var ca 50 år och något kortare än Olofsson, 175 cm lång, normal kroppsbyggnad, grå sprängt hår som var giest på hjässan. ringde ivå telefonsamtal och talade högljutt. Olofsson tyckte att mannen underlig när han talade men han hörde inte vad mannen sade. Han var dock och pratade svenska. telefonsamtalet så kom mannen fram till Olofsson och ville ha ett på plåstpå fingret. Olofsson menade att han blev lite irriterad över mannen eftersom ju skulle låsa biografen för kvällen. Han satte i alla fall på ett plåster ett av mannens ena fingrar. det att mannen gått så lämnade Olofsson tillsammans med en kamrat bion gick Sveavägen upp mot Kungsgatan. korsningen Sveavägen Tunnelgatan såg han några polisbilar parkerade. uppgav att han inte lagt märke till någonting ovanligt under promenaden. har ej heller lagt märke till någonting ovanligt under bioföreställninger..

-

L846-07-A

Uppföljning av uppslag L846-07 ( tidigare förhör

med Olofsson ) gods ! sak. (anteckna först kind panons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okend penons kön, alder, signalement och klådsel -


Den aktuella kvällen hade en kamrat till Olofs on kommit till biografen. , Wängestam hörd L 856-8 ) hade sett filmen Gå och Se. har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning Wängestam såg men tror att det var den första föreställningen för han hade sedan suttit och pratat med Wängesiam i rummet bakom biljettkassan och han vill minnas att det var under ganska lång tid. Olofsson kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet är i och försig inget ovanligt utan förekommer regelbundet. Han har dock för sig att han tillfrågades detta vid det tidigare förhöret och att han då kunde lämna svar beträffande ev telefonsamtal. Olofsson minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende , Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum . Men man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Olofsson satt.

Olofsson hade idag inget minne av att han skulle ha lagt märke till någon person utöver tidigare beskrivningar. Han ändrar sig dock och uppger att han minns en man i 60-70 årsåldern som kommit i sällskap med några andra personer och han hade burit en ryggsäck. I övrig var det inget märkligt med mannen.

Olofsson hade lämnat biografen tillsammans med Wängestam, Dom hade gått Sveavägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Olofsson hade inte

reagerat för något speciellt när han passerat mordplatsen men hans kamrat registrerat polisbilar.

Wonder

USDE

Vinscher |anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


| datum

|


| 25 Spanchet: sign

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

L846-07-A

Uppföljning av uppslag L846-07 ( tidigare förhör

med Olofsson ) gods ! sak. (anteckna först kind panons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okend penons kön, alder, signalement och klådsel -


Den aktuella kvällen hade en kamrat till Olofs on kommit till biografen. , Wängestam hörd L 856-8 ) hade sett filmen Gå och Se. har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning Wängestam såg men tror att det var den första föreställningen för han hade sedan suttit och pratat med Wängesiam i rummet bakom biljettkassan och han vill minnas att det var under ganska lång tid. Olofsson kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet är i och försig inget ovanligt utan förekommer regelbundet. Han har dock för sig att han tillfrågades detta vid det tidigare förhöret och att han då kunde lämna svar beträffande ev telefonsamtal. Olofsson minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende , Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum . Men man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Olofsson satt.

Olofsson hade idag inget minne av att han skulle ha lagt märke till någon person utöver tidigare beskrivningar. Han ändrar sig dock och uppger att han minns en man i 60-70 årsåldern som kommit i sällskap med några andra personer och han hade burit en ryggsäck. I övrig var det inget märkligt med mannen.

Olofsson hade lämnat biografen tillsammans med Wängestam, Dom hade gått Sveavägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Olofsson hade inte

reagerat för något speciellt när han passerat mordplatsen men hans kamrat registrerat polisbilar.

Wonder

USDE

Vinscher |anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


| datum

|


| 25 Spanchet: sign

L846-03-A

Forts bearbetning uppslag L846-03del av biljetterna som vaktmästaren river av när besökarna går in kastas i soporna och så gjordes även mordkvällon. Biljetterna försvinner för gott när städaren kommer på natten efter sista föreställningen.

bekräftad av Susanne Hardidsson vid Sandrews huvudkontor.


Ovanatdonde uppslag

kan anknyta elit uppslag ne

IS Animadora Plannur

Bitr spaningsohet Roglatrator signalur

Bignatur

anknyter till uppslaan : a rondat tiidolat

Totum

Dignatur

  1. FFOI Doorbetat: Gatum

panahor: blon

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

Pol-1986-03-01 1730 L846-03 Peter Olofsson.pdf

L846-03-A

Forts bearbetning uppslag L846-03del av biljetterna som vaktmästaren river av när besökarna går in kastas i soporna och så gjordes även mordkvällon. Biljetterna försvinner för gott när städaren kommer på natten efter sista föreställningen.

bekräftad av Susanne Hardidsson vid Sandrews huvudkontor.


Ovanatdonde uppslag

kan anknyta elit uppslag ne

IS Animadora Plannur

Bitr spaningsohet Roglatrator signalur

Bignatur

anknyter till uppslaan : a rondat tiidolat

Totum

Dignatur

  1. FFOI Doorbetat: Gatum

panahor: blon
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-11 00:00
Avslutat


Grand 1 (Bröderna Mozart) 19 föreställningen 228 betalande

UPPGIFTER OM ANTALET BIOBESÖKARE PÅ GRAND 1986-02-28 (mordkvällen)

Grand 2 (Amadeuz) 21-föreställningen ( 29 betalande) Grand 3 (Gå och Se) 20.45-föreställningen ( 37 betalande ) Grand 4 (Ran) 21-föreställningen (33 betalande

21.15 -föreställningen 202 betalande (med fribiljetter enl uppe 206 personer)

8505/09

"Hall

Pol-1987-02-11 L846-03 Förteckning-filmföreställningar-Grand.pdf

Pol-1987-02-11 L846-03 Förteckning-filmföreställningar-Grand.pdf

Grand 1 (Bröderna Mozart) 19 föreställningen 228 betalande

UPPGIFTER OM ANTALET BIOBESÖKARE PÅ GRAND 1986-02-28 (mordkvällen)

Grand 2 (Amadeuz) 21-föreställningen ( 29 betalande) Grand 3 (Gå och Se) 20.45-föreställningen ( 37 betalande ) Grand 4 (Ran) 21-föreställningen (33 betalande

21.15 -föreställningen 202 betalande (med fribiljetter enl uppe 206 personer)

8505/09

"Hall