wpu.nu

Uppslag:L846-06

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-06
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om arbetsuppgifterna som maskinist på Grand mordkvällen, filmer och speltider. Olof Palme i publiken.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-25 14:00
Avslutat


Uppföljning av L846.

Lantz uppgav att han arbetade som maskinist på biografen GRAND på Sveavägen under kvällen 1986-02-28 .

Han arbetade tillsammans med vaktmästaren Peter Olofsson, kassören Göran Fredrisius samt kioskanställde Gerd Waldemarsson.

Några fler än dessa fyra var inte i tjänst under kvällen.

På biografen GRAND finns fyra stycken salonger, Sandrew 1, 2, 3 och 4:a.

Under kvällen hade det visats fyra stycken olika filmer och med början vid olika tidpunkter.

Beträffande filmen Bröderna Mozart så hade den en starttid vid klockan 21:15 och slutade klockan 23:05 .

Lantz menade att filmen slutade klockan 23:03 , men att det sedan visas eftertexter som varar under två minuter.

De övriga tre filmerna som visades under kvällen hade samtliga börjat tidigare, men två av filmerna pågick fortfarande när Bröderna Mozart slutade och dessa båda filmer, Ran och Amadeus, slutade omkring klockan 23:40 .

Beträffande filmen Bröderna Mozart så menade Lantz att han kört igång reklamfilmen klockan 21:06 och att huvudfilmen sedan startade klockan 21:17 .

Innan Lantz hade gått upp till 4:ans maskinrum för att starta filmen så hade han sammanstött med kassören Göran Fredricius som sade någonting om att han skulle försöka starta filmen snyggt eftersom Palme var i salongen.

Lantz hade ej sett Palme eller hört talas om att denne hade tänkt besöka biografen den aktuella kvällen.

Lantz hade sedan sällskap uppe i maskinrummet av en finsk kvinna som hade kommit till biografen av den anledningen att hon tänkt att eventuellt, ta över filmen till Finland samt att titta på den automatisering som finns på GRAND.

Kvinnan hade kommit till Stockholm tillsammans med sin make och var hitbjudna av Gustav Åkerman vid Sandrew-biograferna.

Själv mindes Lantz inte vad kvinnan eller hennes make hette, men att Gustav Åkerman eventuellt kunde lämna uppgifter om detta.

Kvinnan var tillsammans med Lantz hela tiden, medans hennes make befann sig nere vid foajén.

Pol-1986-03-25 1400 L846-06 Telefonförhör med Bertil Lantz biografen och mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-25 1400 L846-06 Telefonförhör med Bertil Lantz biografen och mordkvällen.pdf

Uppföljning av L846.

Lantz uppgav att han arbetade som maskinist på biografen GRAND på Sveavägen under kvällen 1986-02-28 .

Han arbetade tillsammans med vaktmästaren Peter Olofsson, kassören Göran Fredrisius samt kioskanställde Gerd Waldemarsson.

Några fler än dessa fyra var inte i tjänst under kvällen.

På biografen GRAND finns fyra stycken salonger, Sandrew 1, 2, 3 och 4:a.

Under kvällen hade det visats fyra stycken olika filmer och med början vid olika tidpunkter.

Beträffande filmen Bröderna Mozart så hade den en starttid vid klockan 21:15 och slutade klockan 23:05 .

Lantz menade att filmen slutade klockan 23:03 , men att det sedan visas eftertexter som varar under två minuter.

De övriga tre filmerna som visades under kvällen hade samtliga börjat tidigare, men två av filmerna pågick fortfarande när Bröderna Mozart slutade och dessa båda filmer, Ran och Amadeus, slutade omkring klockan 23:40 .

Beträffande filmen Bröderna Mozart så menade Lantz att han kört igång reklamfilmen klockan 21:06 och att huvudfilmen sedan startade klockan 21:17 .

Innan Lantz hade gått upp till 4:ans maskinrum för att starta filmen så hade han sammanstött med kassören Göran Fredricius som sade någonting om att han skulle försöka starta filmen snyggt eftersom Palme var i salongen.

Lantz hade ej sett Palme eller hört talas om att denne hade tänkt besöka biografen den aktuella kvällen.

Lantz hade sedan sällskap uppe i maskinrummet av en finsk kvinna som hade kommit till biografen av den anledningen att hon tänkt att eventuellt, ta över filmen till Finland samt att titta på den automatisering som finns på GRAND.

Kvinnan hade kommit till Stockholm tillsammans med sin make och var hitbjudna av Gustav Åkerman vid Sandrew-biograferna.

Själv mindes Lantz inte vad kvinnan eller hennes make hette, men att Gustav Åkerman eventuellt kunde lämna uppgifter om detta.

Kvinnan var tillsammans med Lantz hela tiden, medans hennes make befann sig nere vid foajén.

forts. av L 846.

Lantz, Bertil Erik, -

Lantz vill minnas att när filmen började så hade han observerat en fotoblixt från - troligtvis - bänkrad nummer 8.

Han hade tänkt att han skulle gå ned och påtala att detta var förbjudet att fotografera i salongen, men han blev sedan upptagen att visa den finska kvinnan hur den automatiserade projektorn fungerade.

Han glömde sedan bort händelsen med fotoblixten och han vet ej heller vem som gjort den.

Lantz menade att hela filmförevisningen på samtliga fyra biodukar sköttes helt automatiskt och att han bland annat gick till det speciella rum som finns för maskinisterna.

Om någonting skulle bli fel så hörs en speciell summerton lokalen och att han därför kan lämna maskinrummet utan ständig bevakning.

Omkring klockan 23:30 - Lantz är inte riktigt säker på tiden, men antog att filmen "Bröderna Mozart" hade slutat - så hade han gått ned till foajén och där observerat en person som stod i en telefonhytt och ringde.

Mannen  (Roger Östlund som ringde talade högt och Lantz fick uppfattningen att det kunde ha varit ett fyllo. Han hörde ej vad mannen sade då han sluddrade. Han talade svenska.

Lantz har sedan fått reda på att Palmes suttit på bänkrad 8 och att han känner till att dessa platser är bland de bästa i salongen.

Han menade att om Palmes inte beställt biljetter i förköp så hade de säkerligen hamnat på sämre platser, då dessa i stort sett går först.

Lantz trodde att Palmes fått biljetter som var ämnade till någon annan och då troligen beställda av sekreteraren till Göran Lindgren på Sandrew-biograferna.

Han visste ej vad sekreteraren hette, men att hon troligen beställt biljetter till 8:e bänkraden men kommit försent till filmen och att Palmes därför fått övertaga båda biljetter.

Lantz visste - enligt Göran Fredricius - så hade Göran Lindgrens sekreterare kommit senare till bion och då fått övertaga biljetter som någon annan hade beställt, men som ej kommit.

I övrigt hade Lantz inte observerat någonting ovanligt under kvällen.

Pol-1986-03-25 1400 L846-06 Telefonförhör med Bertil Lantz biografen och mordkvällen.pdf

Pol-1986-03-25 1400 L846-06 Telefonförhör med Bertil Lantz biografen och mordkvällen.pdf

forts. av L 846.

Lantz, Bertil Erik, -

Lantz vill minnas att när filmen började så hade han observerat en fotoblixt från - troligtvis - bänkrad nummer 8.

Han hade tänkt att han skulle gå ned och påtala att detta var förbjudet att fotografera i salongen, men han blev sedan upptagen att visa den finska kvinnan hur den automatiserade projektorn fungerade.

Han glömde sedan bort händelsen med fotoblixten och han vet ej heller vem som gjort den.

Lantz menade att hela filmförevisningen på samtliga fyra biodukar sköttes helt automatiskt och att han bland annat gick till det speciella rum som finns för maskinisterna.

Om någonting skulle bli fel så hörs en speciell summerton lokalen och att han därför kan lämna maskinrummet utan ständig bevakning.

Omkring klockan 23:30 - Lantz är inte riktigt säker på tiden, men antog att filmen "Bröderna Mozart" hade slutat - så hade han gått ned till foajén och där observerat en person som stod i en telefonhytt och ringde.

Mannen  (Roger Östlund som ringde talade högt och Lantz fick uppfattningen att det kunde ha varit ett fyllo. Han hörde ej vad mannen sade då han sluddrade. Han talade svenska.

Lantz har sedan fått reda på att Palmes suttit på bänkrad 8 och att han känner till att dessa platser är bland de bästa i salongen.

Han menade att om Palmes inte beställt biljetter i förköp så hade de säkerligen hamnat på sämre platser, då dessa i stort sett går först.

Lantz trodde att Palmes fått biljetter som var ämnade till någon annan och då troligen beställda av sekreteraren till Göran Lindgren på Sandrew-biograferna.

Han visste ej vad sekreteraren hette, men att hon troligen beställt biljetter till 8:e bänkraden men kommit försent till filmen och att Palmes därför fått övertaga båda biljetter.

Lantz visste - enligt Göran Fredricius - så hade Göran Lindgrens sekreterare kommit senare till bion och då fått övertaga biljetter som någon annan hade beställt, men som ej kommit.

I övrigt hade Lantz inte observerat någonting ovanligt under kvällen.