wpu.nu

Uppslag:L846-06-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-06-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Organisationer: Sandrew-biograferna


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om start och visningstider för filmer på Grand mordkvällen, 1986-02-28
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-12 00:00
Avslutat
1987-02-12 00:00


Lantz uppgav att han för dagen inte kunde erinra sig tiderna för de olika filmförevisningarna.

Hans minnesbild hade dock varit att Bröderna Mozart slutade efter Gå och Se.

Lantz underrättades om de "officiella" tider som erhållits från Sandrews och Susanne Haraldsson.

Han ansåg sig dock inte kunna kommentera dessa i dagsläget.

I vart fall hade det den aktuella kvällen inte förekommit några störningar vid förevisningarna.

Filmerna hade också startats i "rätt" tid med differens på någon minut.

Enligt Lantz så kan den officiella filmtiden variera med upp till 5 minuter beroende på olika hastigheter hos projektorerna.

Pol-1987-02-12 L846-06-C Bertil Lantz.pdf

Pol-1987-02-12 L846-06-C Bertil Lantz.pdf

Lantz uppgav att han för dagen inte kunde erinra sig tiderna för de olika filmförevisningarna.

Hans minnesbild hade dock varit att Bröderna Mozart slutade efter Gå och Se.

Lantz underrättades om de "officiella" tider som erhållits från Sandrews och Susanne Haraldsson.

Han ansåg sig dock inte kunna kommentera dessa i dagsläget.

I vart fall hade det den aktuella kvällen inte förekommit några störningar vid förevisningarna.

Filmerna hade också startats i "rätt" tid med differens på någon minut.

Enligt Lantz så kan den officiella filmtiden variera med upp till 5 minuter beroende på olika hastigheter hos projektorerna.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-12 00:00
Avslutat


Lantz uppgav att han för dagen inte kunde erinra sig tiderna för de olika filmförevisningarna. Hans minnesbild hade dock varit att Bråderna Mozart slutade efter Gå och Se. Lantz underrättades om den officiella " tider som erhöllits från Sandrews och Susanne Haraldsson. Han ansåg sig dock inte kunna kommentera dessa i dagsläget. I vart fall hade det den aktuella kvällen inte förekommit några störningar vid förevisningarna. Filmema hade också startats i " rätt " tid med differens på någon minut. Enligt Lantz så kan den officiella filmtiden variera med upp till 5r beroende på olika hastigheter hos projektorerna.

006

kan i'ppslag nr

2846-D

Pol-1987-02-12 L846-06-C Förhör-Bertil-Lantz.pdf

Pol-1987-02-12 L846-06-C Förhör-Bertil-Lantz.pdf

Lantz uppgav att han för dagen inte kunde erinra sig tiderna för de olika filmförevisningarna. Hans minnesbild hade dock varit att Bråderna Mozart slutade efter Gå och Se. Lantz underrättades om den officiella " tider som erhöllits från Sandrews och Susanne Haraldsson. Han ansåg sig dock inte kunna kommentera dessa i dagsläget. I vart fall hade det den aktuella kvällen inte förekommit några störningar vid förevisningarna. Filmema hade också startats i " rätt " tid med differens på någon minut. Enligt Lantz så kan den officiella filmtiden variera med upp till 5r beroende på olika hastigheter hos projektorerna.

006

kan i'ppslag nr

2846-D