wpu.nu

Uppslag:L846-06-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-06-D
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om telefonsamtal under mordkvällen, arbetskamrater och hemfärd efter avslutat arbete på Grand.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-20 14:00
Avslutat
1987-02-20 14:40


L846-6-D

Protokoll fört vid förhör med Lantz, Bertil Erik, född - i , hållet på kriminalabdelningen, Våldsroteln 1987-02-20 14:00


Förhörsledare krinsp Paul Johansson.

Förhörsvittne ej tillgängligt.

Lantz är tidigare hörd under uppslagsnummer L846-06.

Lantz är underrättad om att han skall höras ytterligare avseende 1986-02-28 då han arbetade på biografen Grand som maskinist.

Inledningsvis så berättade Lantz att tidningar på sista tiden besökt biografen för att göra intervjuer.

Bland annat har Svenska Dagbladet varit där för cirka fjorton dagar sedan. Lantz hade då vägrat ställa upp på några intervjuer då han inte tyckte att han hade något att lämna tidningarna.

Lantz tillfrågades om han nu kunde erinra sig att han under kvällen 1986-02-28 skulle ha ringt någon person efter det Palme anlänt till och talat om att Palme var där.

Lantz uppger då att han hade ringt en kamrat som heter Jan Hallgren, som är arbetskamrat med Lantz på Karolinska sjukhuset.

Hallgren bor på , Stockholm, tel bost , tel anst .

Lantz kan inte erinra sig den exakta tiden när han ringde till Hallgren, men förmodar att det var kring 22:00 .

Det brukar vara kring den tiden man ringer eventuella telefonsamtal eftersom det då börjat lugna ner sig på biografen. Detta är den enda hållpunkt Lantz har för telefonsamtalets tidpunkt.

Anledningen till att ringde Hallgren var att de hade ett spelsystem tillsammans på stryktipset.

Antingen ringde då Lantz för att höra efter resultat, eller om det möjligen var så att han skulle höra om de skulle spela kommande vecka.

I dag kan Lantz inte

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

L846-6-D

Protokoll fört vid förhör med Lantz, Bertil Erik, född - i , hållet på kriminalabdelningen, Våldsroteln 1987-02-20 14:00


Förhörsledare krinsp Paul Johansson.

Förhörsvittne ej tillgängligt.

Lantz är tidigare hörd under uppslagsnummer L846-06.

Lantz är underrättad om att han skall höras ytterligare avseende 1986-02-28 då han arbetade på biografen Grand som maskinist.

Inledningsvis så berättade Lantz att tidningar på sista tiden besökt biografen för att göra intervjuer.

Bland annat har Svenska Dagbladet varit där för cirka fjorton dagar sedan. Lantz hade då vägrat ställa upp på några intervjuer då han inte tyckte att han hade något att lämna tidningarna.

Lantz tillfrågades om han nu kunde erinra sig att han under kvällen 1986-02-28 skulle ha ringt någon person efter det Palme anlänt till och talat om att Palme var där.

Lantz uppger då att han hade ringt en kamrat som heter Jan Hallgren, som är arbetskamrat med Lantz på Karolinska sjukhuset.

Hallgren bor på , Stockholm, tel bost , tel anst .

Lantz kan inte erinra sig den exakta tiden när han ringde till Hallgren, men förmodar att det var kring 22:00 .

Det brukar vara kring den tiden man ringer eventuella telefonsamtal eftersom det då börjat lugna ner sig på biografen. Detta är den enda hållpunkt Lantz har för telefonsamtalets tidpunkt.

Anledningen till att ringde Hallgren var att de hade ett spelsystem tillsammans på stryktipset.

Antingen ringde då Lantz för att höra efter resultat, eller om det möjligen var så att han skulle höra om de skulle spela kommande vecka.

I dag kan Lantz inte

komma ihåg exakt anledning, men att det rörde sig angående tips kommer han ihåg.

Vad Lantz kan komma ihåg av samtalet är att de till en början pratat om tipset, och när sedan detta var klart så hade Lantz frågat Hallgren om denne kunde gissa vem som var på biografen.

Hallgren hade naturligtvis inte kunnat svara på detta, och Lantz hade då berättat att Olof Palme var där.

På förfrågan uppger Lantz han inte hade registrerat någon speciell reaktion från Hallgren. Hallgren brukar för det mesta ta saker och ting ganska lugnt. Efter det Lantz berättat detta så avslutades telefonsamtalet.

På förfrågan uppger Lantz att han vet att Hallgren var ensam vid tillfälle då Lantz ringde. Detta vet Lantz eftersom han hade frågat Hallgren om detta. För övrigt så bor Hallgren ensam aktuella lägenheten.

Däremot vet inte Lantz om Hallgren vidarebefordrat uppgiften om att Palme fanns i biografen. Lantz har överhuvudtaget inte frågat Hallgren om detta och Hallgren har heller själv nämnt något.

Däremot har Hallgren ofta talat om mordet på Palme, men han har inte talat om detta på något annorlunda sätt än vad som kan anses normalt. Lantz beskriver Hallgren som person som är ganska intresserad av nyheter.

Lantz tillfrågades om han hade någon uppfattning beträffande Hallgrens politiska tillhörighet. Lantz uppger därvid att han faktiskt tror att Hallgren röstade på Socialdemokraterna. Han är av den uppfattningen att Hallgren inte hade något som helst emot Olof Palme.

På förfrågan uppger Lantz att han inte känner till någon ur Hallgrens bekantskapskrets som skulle ha något speciellt emot Palme.

Han påpekar dock att han själv och Hallgren inte alls har samma umgänge, och att Lantz inte har närmare kännedom om Hallgrens andra vänner.

Spontant uppger Lantz att Jan Hallgren i vart fall är en helt ofarlig person, och kan inte tänka sig honom som en våldsman.

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

komma ihåg exakt anledning, men att det rörde sig angående tips kommer han ihåg.

Vad Lantz kan komma ihåg av samtalet är att de till en början pratat om tipset, och när sedan detta var klart så hade Lantz frågat Hallgren om denne kunde gissa vem som var på biografen.

Hallgren hade naturligtvis inte kunnat svara på detta, och Lantz hade då berättat att Olof Palme var där.

På förfrågan uppger Lantz han inte hade registrerat någon speciell reaktion från Hallgren. Hallgren brukar för det mesta ta saker och ting ganska lugnt. Efter det Lantz berättat detta så avslutades telefonsamtalet.

På förfrågan uppger Lantz att han vet att Hallgren var ensam vid tillfälle då Lantz ringde. Detta vet Lantz eftersom han hade frågat Hallgren om detta. För övrigt så bor Hallgren ensam aktuella lägenheten.

Däremot vet inte Lantz om Hallgren vidarebefordrat uppgiften om att Palme fanns i biografen. Lantz har överhuvudtaget inte frågat Hallgren om detta och Hallgren har heller själv nämnt något.

Däremot har Hallgren ofta talat om mordet på Palme, men han har inte talat om detta på något annorlunda sätt än vad som kan anses normalt. Lantz beskriver Hallgren som person som är ganska intresserad av nyheter.

Lantz tillfrågades om han hade någon uppfattning beträffande Hallgrens politiska tillhörighet. Lantz uppger därvid att han faktiskt tror att Hallgren röstade på Socialdemokraterna. Han är av den uppfattningen att Hallgren inte hade något som helst emot Olof Palme.

På förfrågan uppger Lantz att han inte känner till någon ur Hallgrens bekantskapskrets som skulle ha något speciellt emot Palme.

Han påpekar dock att han själv och Hallgren inte alls har samma umgänge, och att Lantz inte har närmare kännedom om Hallgrens andra vänner.

Spontant uppger Lantz att Jan Hallgren i vart fall är en helt ofarlig person, och kan inte tänka sig honom som en våldsman.

Tillfrågad uppger Lantz att han är absolut säker på att detta var det enda samtal han ringde under kvällen.

När Lantz ringde befann han sig i rummet bakom kassan.

På förfrågan om det någon annan person närvarande vid telefonsamtalet, så spekulerar Lantz i att eventuellt Olofsson och hans kamrat kan ha sig i rummet.

Han är dock osäker om detta.

Lantz beskriver Hallgren som cirka 30 år gammal och väldigt kort, omkring 165 cm lång.

Efter det sista filmerna avslutats på Grand (klockan 23:40 förhörsledarens anmärkning), lämnade Lantz biografen och gick till sin bil som stod parkerad på gatan bakom Grand, Saltmätargatan.

I bilen åkte han sedan Saltmätargatan fram till Tegnérgatan och Tegnérgatan väster ut över Barnhusbron så småningom och hem.

Med andra ord så passerade han aldrig mordplatsen, och fick aldrig reda på vad som hänt under kvällen.

Nästa morgon vid sju-tiden hade Hallgren ringt Lantz. Hallgren hade omedelbart sagt till Lantz att han skulle sätta på TV:n. Han fick ingen förklaring till varför.

När Lantz gjort som han tillsagd så visades program om mordet på Palme, och Lantz fick då första gången reda på vad som hade hänt. Hallgren hade verkat skärrad men inte på något onaturligt sätt utan det var väl förmodligen på ett sätt som alla svenskar kände det.

Hallgren hade sedan ringt Lantz ytterligare en gång samma dag. Lantz kan nu inte komma ihåg om vad Hallgren då talade.

I detta skede av förhöret berättade Lantz att han hade förstått polisen var intresserad av en kamrat till honom som heter Eriksson.

Lantz påpekade att han ville ha framfört att Hallgren och Eriksson också är bekanta med varandra. Detta troligtvis beroende på att båda har jobbat på Karolinska sjukhuset.

Lantz uppger att Eriksson har framfört vissa åsikter om saker och ting, men att Lantz inte tar detta riktigt på allvar.

Eriksson är lite provocerande i sitt sätt och Lantz:s uppfattning är att det mesta han säger är åsikter för stunden.

Lantz framhåller han själv sällan delar Erikssons åsikter. Spontant uppger

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Tillfrågad uppger Lantz att han är absolut säker på att detta var det enda samtal han ringde under kvällen.

När Lantz ringde befann han sig i rummet bakom kassan.

På förfrågan om det någon annan person närvarande vid telefonsamtalet, så spekulerar Lantz i att eventuellt Olofsson och hans kamrat kan ha sig i rummet.

Han är dock osäker om detta.

Lantz beskriver Hallgren som cirka 30 år gammal och väldigt kort, omkring 165 cm lång.

Efter det sista filmerna avslutats på Grand (klockan 23:40 förhörsledarens anmärkning), lämnade Lantz biografen och gick till sin bil som stod parkerad på gatan bakom Grand, Saltmätargatan.

I bilen åkte han sedan Saltmätargatan fram till Tegnérgatan och Tegnérgatan väster ut över Barnhusbron så småningom och hem.

Med andra ord så passerade han aldrig mordplatsen, och fick aldrig reda på vad som hänt under kvällen.

Nästa morgon vid sju-tiden hade Hallgren ringt Lantz. Hallgren hade omedelbart sagt till Lantz att han skulle sätta på TV:n. Han fick ingen förklaring till varför.

När Lantz gjort som han tillsagd så visades program om mordet på Palme, och Lantz fick då första gången reda på vad som hade hänt. Hallgren hade verkat skärrad men inte på något onaturligt sätt utan det var väl förmodligen på ett sätt som alla svenskar kände det.

Hallgren hade sedan ringt Lantz ytterligare en gång samma dag. Lantz kan nu inte komma ihåg om vad Hallgren då talade.

I detta skede av förhöret berättade Lantz att han hade förstått polisen var intresserad av en kamrat till honom som heter Eriksson.

Lantz påpekade att han ville ha framfört att Hallgren och Eriksson också är bekanta med varandra. Detta troligtvis beroende på att båda har jobbat på Karolinska sjukhuset.

Lantz uppger att Eriksson har framfört vissa åsikter om saker och ting, men att Lantz inte tar detta riktigt på allvar.

Eriksson är lite provocerande i sitt sätt och Lantz:s uppfattning är att det mesta han säger är åsikter för stunden.

Lantz framhåller han själv sällan delar Erikssons åsikter. Spontant uppger

Lantz att han har väldigt svårt att finna att Eriksson skulle ha något som helst med mordet på Palme att göra.

Eriksson har aldrig talat om för Lantz att han skulle ha vetat att Palme fanns på biografen innan mordet inträffade.

Beträffande Erikssons bekantskapskrets så är det samma sak som med Hallgrens, att Lantz inte känner Erikssons vänner särskilt .


F: Förhörsledaren

L: Lantz

F: Ja Lantz, du har hört när jag har läst in det här på band. Vill du lyssna igenom bandet, eller godkänner du att vi skriver ut det som jag läst in det?

L: Jag godkänner.

F: Du har uppfattat allt jag har läst in?

L: Ja, jag har uppfattat.

F: Har du själv någonting so du vill tillägga till förhöret?

L: Jag har ingenting att tillägga.

Förhöret avslutat klockan 14:40 .


Stockholm som ovan


Paul Johansson
Krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:
(signatur)

Ulla Persson

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Pol-1987-02-20 1400 L846-06-D Bertil Lantz.pdf

Lantz att han har väldigt svårt att finna att Eriksson skulle ha något som helst med mordet på Palme att göra.

Eriksson har aldrig talat om för Lantz att han skulle ha vetat att Palme fanns på biografen innan mordet inträffade.

Beträffande Erikssons bekantskapskrets så är det samma sak som med Hallgrens, att Lantz inte känner Erikssons vänner särskilt .


F: Förhörsledaren

L: Lantz

F: Ja Lantz, du har hört när jag har läst in det här på band. Vill du lyssna igenom bandet, eller godkänner du att vi skriver ut det som jag läst in det?

L: Jag godkänner.

F: Du har uppfattat allt jag har läst in?

L: Ja, jag har uppfattat.

F: Har du själv någonting so du vill tillägga till förhöret?

L: Jag har ingenting att tillägga.

Förhöret avslutat klockan 14:40 .


Stockholm som ovan


Paul Johansson
Krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:
(signatur)

Ulla Persson