wpu.nu

Uppslag:L846-08

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-08
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-14 17:00
Avslutat


Efter att ha tagit del av uppslag L846-07 kontaktades Olofsson som omtalade att den kamrat han lämnat biografen tillsammans med var Wängestam.

Denne hade sett en film den aktuella kvällen och efter filmens slut hade han väntat på att Olofsson skulle avsluta arbetet.

1986-05-14 kontaktades Wängestam.

Han uppgav att Peter Olofsson och ytterligare några kamrater samt han själv spelar tillsammans i en blues-grupp sedan januari 1985.

Han har känt Olofsson under samma tidsperiod. Genom bekantskapen brukar Wängestam erhålla fri entre till filmer på de biografer som Olofsson tjänstgör som biljettrivare.

Den aktuella kvällen hade man bestämt sig för att gå till jazzklubben Fashing, men att Wängestam först skulle se filmen "Gå och Se" på Grand.

Han lämnade bostaden i Gamla Stan och tog tunnelbanan till Rådmansgatan. Han kom till biografen strax innan filmen startade klockan 20:45 . Han lade inte märke till något av vikt på ditvägen.

När han kom in i biograf lokalen satte han sig på den bakre

Kan anknyta till uppslag nr L846-07

Pol-1986-05-14 1700 L846-08 Jonas Wängestam om biobesök.pdf

Pol-1986-05-14 1700 L846-08 Jonas Wängestam om biobesök.pdf

Efter att ha tagit del av uppslag L846-07 kontaktades Olofsson som omtalade att den kamrat han lämnat biografen tillsammans med var Wängestam.

Denne hade sett en film den aktuella kvällen och efter filmens slut hade han väntat på att Olofsson skulle avsluta arbetet.

1986-05-14 kontaktades Wängestam.

Han uppgav att Peter Olofsson och ytterligare några kamrater samt han själv spelar tillsammans i en blues-grupp sedan januari 1985.

Han har känt Olofsson under samma tidsperiod. Genom bekantskapen brukar Wängestam erhålla fri entre till filmer på de biografer som Olofsson tjänstgör som biljettrivare.

Den aktuella kvällen hade man bestämt sig för att gå till jazzklubben Fashing, men att Wängestam först skulle se filmen "Gå och Se" på Grand.

Han lämnade bostaden i Gamla Stan och tog tunnelbanan till Rådmansgatan. Han kom till biografen strax innan filmen startade klockan 20:45 . Han lade inte märke till något av vikt på ditvägen.

När han kom in i biograf lokalen satte han sig på den bakre

Kan anknyta till uppslag nr L846-07

bänkraden.

Efter att filmen pågått i 15-45 minuter kommer det in en man som Wängestam trodde att det är en kamrat från målarskolan, Tor Cederman.

Mannen går fram till de främre bänkraderna och sätter sig ner på den yttersta stolen, trots att lediga stolar finns längre in. Wängestam som fortfarande tror att det är kamraten, reflekterar över att denne kommer mycket för sent till föreställningen.

När filmen slutar reser sig mannen upp, liksom den övriga publiken. När han vänder sig om, ser Wängestam att det inte är hanis kamrat.

Wängestam har ett gott intryck om utseendet på mannen, främst bakifrån, eftersom han har suttit och betraktat honom en stund. Han kan även känna igen ansiktet eftersom han tittat på mannen rakt framifrån.

Efter filmen lämnar mannen biografen tillsammans med övrig publik.

Klockan var cirka 23:05 .

Wängestam går fram till sin kamrat Peter Olofsson och får då vid biljettluckan veta att Palme sitter inne på biografen och ser Bröderna Mozart.

Man talar om att det är bra att en statsminister kan gå ut bland vanligt folk och se en film.

Därefter går Wängestam in i personalrummet bakom biljettkassan och väntar på att Peter skulle bli klar med arbetet.

Han läser i tidskrifter under tiden och det är ingen som kommer in och använder personaltelefonen, vad han kommer ihåg.

Cirka klockan 23:40

kommer Peter in och säger att han är klar strax. De går ut i foajén där några personer ytterligare uppehåller sig.

En av dessa verkar berusad och står och pratar i en mynt-telefon. Han upprepar något om att det är något viktigt han vill framföra till någon.

Peter säger till mannen att man skall stänga varför denne efter ytterligare en stund blir klar och lämnar lokalen.

Pol-1986-05-14 1700 L846-08 Jonas Wängestam om biobesök.pdf

Pol-1986-05-14 1700 L846-08 Jonas Wängestam om biobesök.pdf

bänkraden.

Efter att filmen pågått i 15-45 minuter kommer det in en man som Wängestam trodde att det är en kamrat från målarskolan, Tor Cederman.

Mannen går fram till de främre bänkraderna och sätter sig ner på den yttersta stolen, trots att lediga stolar finns längre in. Wängestam som fortfarande tror att det är kamraten, reflekterar över att denne kommer mycket för sent till föreställningen.

När filmen slutar reser sig mannen upp, liksom den övriga publiken. När han vänder sig om, ser Wängestam att det inte är hanis kamrat.

Wängestam har ett gott intryck om utseendet på mannen, främst bakifrån, eftersom han har suttit och betraktat honom en stund. Han kan även känna igen ansiktet eftersom han tittat på mannen rakt framifrån.

Efter filmen lämnar mannen biografen tillsammans med övrig publik.

Klockan var cirka 23:05 .

Wängestam går fram till sin kamrat Peter Olofsson och får då vid biljettluckan veta att Palme sitter inne på biografen och ser Bröderna Mozart.

Man talar om att det är bra att en statsminister kan gå ut bland vanligt folk och se en film.

Därefter går Wängestam in i personalrummet bakom biljettkassan och väntar på att Peter skulle bli klar med arbetet.

Han läser i tidskrifter under tiden och det är ingen som kommer in och använder personaltelefonen, vad han kommer ihåg.

Cirka klockan 23:40

kommer Peter in och säger att han är klar strax. De går ut i foajén där några personer ytterligare uppehåller sig.

En av dessa verkar berusad och står och pratar i en mynt-telefon. Han upprepar något om att det är något viktigt han vill framföra till någon.

Peter säger till mannen att man skall stänga varför denne efter ytterligare en stund blir klar och lämnar lokalen.